جغرافیای کهک

منطقه ی کهک در قسمت جنوبی استان قم واقع شده است که شامل دو دهستان کهک و فردو میباشد. وسعت منطقه که ۱۸ روستا تحت نفوذ خود دارد ۹۵۳ کیلومترمربع میباشد. مساحت دهستان کهک ۶۸۷ کیلومترمربع و دهستان فردو ۲۶۶ کیلومترمربع است. از نظر مختصات ریاضی بین عرض های جغرافیایی ۳۴درجه و ۵دقیقه تا ۳۵درجه و ۱۰دقیقه شمالی و طول های شرقی ۵۰درجه و ۱۵دقیقه تا ۵۱درجه و ۳۰دقیقه در ناحیهی ایران مرکزی واقع شده است.(طرح هادی شهر ،۱۳۷۹) ارتفاع منطقه ۱۰۰۰تا۳۱۰۰ متر از سطح آب‌های آزاد می‎باشد. از مهمترین ارتفاعات منطقه که در نیمه‎ی جنوبی آن قرار دارد میتوان به کوه سلطان سعد شاه و لارها اشاره کرد که به ترتیب ۲۹۳۰و۳۱۰۹متر ارتفاع دارند.

مطلب جغرافیای کهک  مشتمل بر     ۱۱۴   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق.. ۴

۱-۱ موقعیت منطقهی مورد مطالعه. ۴

۱-۲ بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح.. ۶

۱-۳ پیشینه‎ی تحقیق : ۷

۱-۴ اهداف تحقیق : ۱۰

۱-۵ سئوالات تحقیق : ۱۰

۱-۶ فرضیات تحقیق : ۱۱

۱-۷ روش تحقیق : ۱۱

۱-۸ تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۲

۱-۹ محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق.. ۱۳

فصل دوم. ۱۳

زمین شناسی منطقه. ۱۳

۲-۱ زمین شناسی منطقه. ۱۴

۲-۲  رسوب شناسی منطقه. ۱۵

۲-۲-۱ ائوسن.. ۱۵

۲-۲-۲  اولیگوسن.. ۱۶

۲-۲-۳  رسوبات دوران چهارم. ۱۶

۲-۳  داده‌های تکتونیکی.. ۱۷

۲-۳-۱ گسل ‌‌ها : ۱۸

۲-۳-۱-۱  گسل بیدهند. ۱۹

۲-۳-۱-۲  دیگر گسل ‌ها ۱۹

۲-۴  داده‌های ساختمانی.. ۲۱

۲-۴-۱  چین خوردگی.. ۲۱

۲-۵ لیتولوژی.. ۲۲

۲-۵-۱ ائوسن.. ۲۲

۲-۵-۲  اولیگوسن.. ۲۴

۲-۵-۳  اولیگوسن- میوسن.. ۲۵

۲-۵-۴ میوسن.. ۲۵

۲-۵-۵  پلیوسن- کواترنری.. ۲۵

فصل سوم. ۲۷

اقلیم شناسی منطقه. ۲۷

۳-۱ ویژگی‌های آب و هوایی منطقه. ۲۸

۳-۲ دما ۳۰

۳-۳ بارندگی.. ۳۲

۳-۴ رطوبت نسبی.. ۳۵

فصل چهارم. ۳۹

مصداق‎های توسعه. ۳۹

۴-۱ مفهوم توسعه. ۴۰

۴-۲-توسعه، جمعیت و نیازهای انسانی.. ۴۱

۴-۳- جمعیت و منابع. ۴۲

۴-۴ توسعه‎ی روستایی.. ۴۴

۴-۵ توسعه‎ی کشاورزی.. ۴۵

۴-۵-۱ راهبردها و سیاست‎های توسعه‎ی کشاورزی.. ۴۵

۴-۵-۲- استفاده از زمین.. ۴۷

۴-۵-۳ استفاده از آب… ۴۸

۴-۶ توسعه‎ی صنعتی.. ۴۹

۴-۶-۱ مهمترین قابلیت‌ها و محدودیت‌های توسعه‎ی صنعتی.. ۵۰

۴-۶-۲ راهبردهای توسعه‎ی صنعتی و معدنی.. ۵۱

۴-۶-۳ استفاده از معادن. ۵۱

۴-۶-۳-۱ قابلیت‌ها و محدودیت‌های بخش معدن. ۵۶

۴-۷ توسعه‎ی شهری.. ۵۶

۴-۷-۱ اهداف طرح های توسعه‎ی شهری.. ۵۷

۴-۸ توسعه و برنامه‌ریزی ژئومورفولوژیک… ۵۷

۴-۹ توسعه وژئومورفولوژی کاربردی.. ۵۹

فصل پنجم. ۶۲

اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه‎ی کهک‎ ۶۲

مقدمه. ۶۳

۵-۱ براساس آبراهه‌ها و انواع شبکه‌های زهکشی.. ۶۳

۵-۲ آب‎های زیرزمینی.. ۷۱

۵-۳ براساس مخروط‌های آبرفتی.. ۷۳

۵-۳-۱ مخروط افکنه‎ی فعال. ۷۳

۵-۳-۲ مخروط افکنه‎ی غیر فعال. ۷۵

۵-۳-۳ پادگانه‎های کهن.. ۷۵

۵-۳-۳-۱ پوشش گیاهی روی پادگانه‌. ۷۵

۵-۴ براساس دشت سرها ۷۶

۵-۴-۱ دشت سرلخت… ۷۸

۵-۴-۲ دشت سر انتهایی شبکه ی آب ( دشت سر آپانداژ ) ۸۰

۵-۵ براساس سطوح شیب دار : ۸۱

۵-۵-۱ تیپ کوهستان با توده‎ی سنگی : ۸۵

۵-۵-۲  تیپ کوهستان با بیرون زدگی.. ۸۷

۵-۵-۳ تیپ کوهستان با گیلوئی.. ۸۸

۵-۶ حرکات دامنه‎ای.. ۹۲

۵-۷ براساس سازندهای سطحی.. ۹۵

۵-۸ فرسایش خاک… ۱۰۲

۵-۹کاربری اراضی.. ۱۰۴

فصل ششم. ۱۰۵

ارزیابی و نتیجه‎گیری.. ۱۰۵

۶-۱ پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ تحقیق‌ و آزمون فرضیات: ۱۰۶

۶-۱-۱ سئوال اول تحقیق.. ۱۰۶

۶-۱-۲:سئوال دوم تحقیق.. ۱۱۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  جغرافیای کهک  را در زیر می توانید ببینید.

موقعیت منطقه ی مورد مطالعه

منطقه ی کهک در قسمت جنوبی استان قم واقع شده است که شامل دو دهستان کهک و فردو میباشد. وسعت منطقه که ۱۸ روستا تحت نفوذ خود دارد ۹۵۳ کیلومترمربع میباشد. مساحت دهستان کهک ۶۸۷ کیلومترمربع و دهستان فردو ۲۶۶ کیلومترمربع است. از نظر مختصات ریاضی بین عرض های جغرافیایی ۳۴درجه و ۵دقیقه تا ۳۵درجه و ۱۰دقیقه شمالی و طول های شرقی ۵۰درجه و ۱۵دقیقه تا ۵۱درجه و ۳۰دقیقه در ناحیهی ایران مرکزی واقع شده است.(طرح هادی شهر کهک،۱۳۷۹) ارتفاع منطقه ۱۰۰۰تا۳۱۰۰ متر از سطح آب‌های آزاد می‎باشد. از مهمترین ارتفاعات منطقه که در نیمه‎ی جنوبی آن قرار دارد میتوان به کوه سلطان سعد شاه و لارها اشاره کرد که به ترتیب ۲۹۳۰و۳۱۰۹متر ارتفاع دارند.

بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح

رکن اصلی هر تحقیق علمی مرحله‎ی انتخاب، تعریف و بیان مسئله تحقیق است. زیرا محقق بر پایه‌ی آن کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی خود را شکل می‌دهد. ( حافظ نیا ، ۱۳۷۷، ص ۷۰)

آنچه بیش از هر عاملی انگیزه‎ی انجام تحقیقی را به وجود می‌آورد، ضرورت آن می‌باشد. امروزه شکاف عظیم موجود ، بین مناطق توسعه یافته و در حال توسعه به طورکلی از حادترین موضوعات عصر حاضراست که مورد توجه کارشناسان و مسئولین می‎باشد.(طرح هادی شهر کهک،۱۳۷۹)

پیشینه‎ی تحقیق :

بررسی ومطالعه‌ی کارهای گذشتگان نه تنها باعث تسلط محقق بر موضوع مورد مطالعه می‌گردد؛ بلکه باعث بیشتر شدن اطلاعات او در زمینه تحقیق می‌شود. این کار سبب می‌شود که محقق با دید بازتری مسئله را ببیند؛ فضای نگرش وی به مسئله روشن‌تر شود و در نتیجه بر موضوع مسلط شود، از دوباره کاری جلوگیری نماید و در این زمینه از تجارب دیگران استفاده کند. ( حافظ نیا ، ۱۳۸۰، ص ۷۴)

در پیگیری و جستجوی منابع علمی برای تحقیق حاضر، مأخذ عمومی که مستقیماً به مسئله‌ی توسعه از منظر ژئومورفولوژی پرداخته باشد یافت نشده، منطقه‌ی کهک نیز منطقه‌ای بکر است که هیچ گونه تحقیق علمی در آن انجام نشده است.

اهداف تحقیق :

ارائه و بیان اهداف تحقیق از آن جهت که مسیر کار محقق را مشخص و وی را سریع‌تر و آسان‌تر به نتایج مورد نظر می‌رساند دارای اهمیت بسیار زیادی است.

برای تدوین اهداف، معیارهایی را باید در نظر گرفت، برای مثال اهداف باید منطقی بوده و بین آنها هماهنگی و همخوانی وجود داشته باشد، به گونه‌ای تنظیم شوند که امکان حرکت به سوی تحقق یافتن در آنها وجود داشته باشد. باید معنی عملیاتی داشته باشند تا از این طریق بتوان آنها را در مقابل و مقایسه با یکدیگر قرار داده، امکان انتخاب را فراهم کرد. (بحرینی،۱۳۷۷).

روش تحقیق :

روش تحقیق مجموعه‌ای از روش‌ها، قوانین و اصول مسلمی است که به وسیله‌ی یک نظام علمی به کار گرفته می شود به این معنا که دستورالعمل ویژه یا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها در این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد .

نبوی در تعریف دیگری کلیه‎ی وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات ونحوه‌ی تجزیه و تحلیل منطقی آنها، برای رسیدن به یک هدف معین را روش تحقیق علمی می‌گوید .(نبوی،۱۳۷۷)

جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر به چند طریق صورت گرفته است:

۱- روش کتابخانه‌ای : از آنجا که اصطلاح تحقیق به معنی دقیق کلمه به عنوان فرایندی از تکرار بررسی و بازبینی تا مرحله‌ی قطعی شدن را بیان می‌کند، بنابراین جایگاه ارزشمند کتابخانه در این فرایند کاملاً آشکار است. ( هارینگ و دیگران ، ۱۳۷۷، ص ۶۸).

تجزیه و تحلیل اطلاعات

این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان دهنده‎ی تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در مرحله‌ی تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق و پاسخگویی به سؤال یا سؤالات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. جهت تجزیه و تحلیل از روش استقرایی استفاده شده است که در این مدل پرداختن به قضایای جزئی و تعمیم آن بر قضایای کلی است. در این مدل تأکید بر این است که یک واقعیت ژئومورفولوژیکی را می‌توان با استفاده از رابطه‌ی علت و معلولی و تعداد محدودی از متغیر های مهم استنتاج کرد و آن را تعمیم داد. شواهد و دلایل به تدریج جمع‌آوری می شوند بطوریکه هر متغیر نسبت به متغیر قبلی اطلاعات بیشتری را فراهم کند. به‌گونه‌ای که از یک واقعیت به واقعیت دیگری رسیده و در نهایت می‌توان به نتیجه‌ی نهایی دست یافت.

محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق

وجود موانع و مشکلات و برخورد با آن در مسیر انجام طرح‌ها و تحقیقات علمی امروزه امری عادی تلقی می‌شود. به بیانی دیگر در کشور ما انجام طرح‌ها ، پروژه‌ها و تحقیقات علمی همواره با محدودیت‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است که باعث ایجاد اختلال در تحقق و کند شدن روند مطالعاتی آنها می‌شود .

ضعف سیستم اطلاع‎رسانی، کمبود و یا نبود آمار دقیق در بسیاری از موارد در منطقه‎ی مورد مطالعه، عدم وجود منابع و اطلاعات کافی و قابل دسترسی در چهارچوب موضوع تحقیق و محدودیت مالی از مهمترین مشکلات و محدودیت‎های تحقیق است.

زمین شناسی منطقه

زمین شناسی، ساختمان زمین را بررسی می‎نماید و اشکال اولیه‎ی ناهمواری‎های مربوط به جنس سازندها و ساختمان زمین است. باتوجه به ساختمان زمین است که می‎توان عوامل و فرایندهای مختلف را که موجب تغییراتی در زمین شده‎اند مشخص نمود. (نادرصفت،۱۳۸۲)

منطقه‌ی کهک از نظر تقسیمات واحدهای ساختمانی در حاشیه‌ی شمال غربی زون ایران مرکزی واقع شده است. در دوران اول و دوم زمین شناسی در زیر دریای عظیم تتیس قرار داشته و در دوران سوم به واسطه‌ی حرکات شدید ناشی از چین خوردگی آلپی که این دریای عظیم را به چند قطعه تقسیم کرده به صورت کنونی درآمده است . (درویش زاده، زمین شناسی ایران، ۱۳۷۷)

کهن‌ترین ته‌نشستهای منطقه مربوط به ائوسن E۳ است و از ۵۳ میلیون سال قبل تا حال، فعالیت‎های تکتونیکی گوناگونی این منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند.

رسوب شناسی منطقه

۲-۲-۱ ائوسن

در اواخر کرتاسه و آغاز ترشیاری جنبش‌های زمین ساختی جدید سبب چین خوردگی، بالا آمدگی و تشکیل برجستگی‎های تازه می‌گردد. فرسایش شدید پیامد این حرکات، منجر به تشکیل ته‌نشستهای آواری قاعده ترشیاری شده که به صورت دگرشیب، بر روی برونزدهای کهن‌تر قرار دارد.

اولیگوسن

در اواخر ائوسن و اوایل اولیگوسن جنبشهای زمین ساختی سبب چین خوردگی و خروج از آب و پدیدار شدن یک محیط قاره‌ای (به طور کلی کولابی) می‌گردد. سپس فرسایش شدید ارتفاعات، سبب تشکیل ته‌نشستهای آواری سازند قرمز زیرین شده است. در اواخر این دوران ، دریا برای آخرین بار پیشروی کرده و بخش وسیعی از منطقه را می پوشاند.

رسوبات دوران چهارم

این رسوبات شامل چهار دسته می‌باشد :

 1. تراس‌های آبرفتی قدیمی و مخروط‎افکنه‌های درشت‌دانه‎ی مرتفع می‌باشد.

این ته‌نشستها از کنگلومرایی نیمه سخت شده با میان‎لایه‌های رسی- ماسه‌ای تشکیل شده است. لایه‌های کنگلومرایی اغلب افقی بوده و به طور محلی شیب کمی که مربوط به توپوگرافی اولیه است نشان می‌دهد. این واحد در غرب منطقه از ضخامت قابل ملاحظه‌ای برخوردارند.

داده‌های تکتونیکی

گستره‎ی مورد بررسی بخشی از زیر ‌پهنه‌ی آتشفشانی ارومیه-دختر است. قدیمی‌ترین برونزدها مجموعه‌ای از سنگهای آهکی- دولومیتی متبلور متعلق به پرمین (سازند جمال) و تریاس (سازند شتری) است که به صورت گسلیده در کنار یکدیگر و در کنار برونزدهای مربوط به ژوراسیک تحتانی (لیاس) قرار دارند .

گسل ‌‌ها :

ساختار فعلی که در منطقه‎ی مطالعاتی حاکم است مربوط به برآیند جنبش‌های زمین ساختی آلپین جدید(فاز پاسادنین) است و طبق شواهد موجود می‌توان آنرا زون برش راستگرد دانست که جهت آن شمالغربی-جنوبشرقی است. تصویر زیر صفحه‎ی گسلی با شیب نسبتاً قائم در آهک‎های سازند قم را نشان می‎دهد.

گسل بیدهند

مهمترین و طویل‌ترین گسلی که در محدوده‎ی مطالعاتی مشاهد شده است ؛ در بخش غربی، گسل امتداد لغز بیدهند است که با طول گسلشی بیش از ۳۵ کیلومتر قراردارد. این منطقه گسله متشکل از چند قطعه با آرایش نردبانی بوده و به نظر می‌رسد روند حرکتی بر‌روی آنها از ‌نوع برشی راست‌گرد می‌باشد که بسیاری از ساختمان‌های موجود در منطقه وابسته به آن هستند. در دو انتهای این منطقه گسله می‌توان دو بخش ‌مجزا از نظر مکانیسم گسلش را‌ملاحظه کرد. به ‌طوریکه گسل بیدهند با چرخشی بین ۳۵ تا ۴۰ درجه تغییر جهت داده و مکانیسم مربوط به این بخشها از حالت امتداد لغز به راندگی تغییر می‌نماید. جایگیری توده‌ی سینیتی ونارچ در بخش لولا به‌خوبی بیانگر بازشدگی و روند حرکتی در بخش یاد شده نسبت به یکدیگر می‌باشد. برونزد تعداد زیادی دایک، به موازات گسل بیدهند و گسله‌های دیگر به‌خوبی بیانگر وابستگی آنها به سیستم‌‌های شکستگی اصلی است.

توسعه‎ی صنعتی

نظریه‎ی صنعتی‌شدن روستا به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره‎ی مشکل فقر مناطق روستایی است. هم‌اینک بخشی بالقوه در جهت رفع مشکل بیکاری است. این دیدگاه معتقد است صنعتی‌شدن روستا و گسترش فعالیت‎های غیر کشاورزی عاملی مهم در افزایش رفاه، تأمین کالاها و خدمات ضروری برای خانواده‌های فقیر روستایی است. از این منظر با صنعتی شدن روستا نقشی معنادار در فرایند توسعه‎ی روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی، بهره‌وری، ایجاد فرصت‎های شغلی، تأمین نیازهای اساسی، ایجاد پیوند با دیگر بخش‌های اقتصادی و در نهایت کاهش نابرابری‎های منطقه‌ای به وجودمی‎آید.

مهمترین قابلیت‌ها و محدودیت‌های توسعه‎ی صنعتی

قابلیت‌ها

 1. قرارداشتن در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران
 2. وجود شرکت‌ها و نواحی صنعتی مناسب از جمله ناحیه صنعتی سیرو واقع در روستای سیرو
 3. هم‌جواری با قطب‌های صنعتی و بازارهای عمده‌ی مصرف کشور
 4. وجود صنایع دارای توان صادراتی و وجود ذخائر معدنی
 5. نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و نمایشگاه بین المللی تهران و منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی سلفچگان و قرار داشتن در مرکز ثقل سه استان صنعتی کشور

راهبردهای توسعه‎ی صنعتی و معدنی

راهبردها

 1. توسعه‎‎‌ی فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌ی بازاریابی کالاهای تولیدی منطقه
 2. توسعه‎ی تحقیقات در زمینه‌ی تکنولوژی‌های مناسب برای نوسازی صنایع موجود منطقه
 3. تکمیل و آماده‌سازی شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی استان برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری بخش صنعت
 4. بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع اولیّه‌ی منطقه با توجه ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزان و دام و معدن، گسترش خدمات زیر بنایی مورد نیاز صنعت در منطقه
 5. بهسازی و توسعه‎ی خطوط ارتباطی بین معادن و مراکز مصرف و تجهیز شبکه‌های حمل و نقل مواد معدنی
 6. حداکثربهره‌‌برداری از ظرفیت استخراج معادن و تأسیس بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فن‌آوری و کاربرد ماشین‌آلات نوین در بهره‌برداری از معادن منطقه

قابلیت‌ها و محدودیت‌های بخش معدن

قابلیت‌ها

 1. همجواری با منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی سلفچگان
 2. وجود کانی‌های فلزی مخصوصاً کانی‌های سرب با توجه ‌به گزارش‌های زمین‌شناسی
 3. وجود مواد اولیه‎ی ساختمانی مخصوصاً سنگ‌های تزئینی و سنگ‌های ساختمانی
 4. وجود کانی‌ها و خاک‌های صنعتی در سطح منطقه
 5. وجود زمینه‌های مستعد و ناشناخته در دریاچه‌ی نمک و حوض‌سلطان از لحاظ انواع کانی‌های معدنی در همجواری منطقه

توسعه‎ی شهری

تأکید طرح‌های توسعه‎ی شهری باید بر پویایی رشد شهری و نوسازی و بهسازی آن و بر رابطه‎ی متقابل کاربری زمین و حمل و نقل قرار گیرد. طرح‌ریزی جدید باید درصدد فراهم‎آوردن یک روند طرح ریزی پایه‎ای باشد که به بیان واضح و منسجم، سیاست‌ها و هدف‎های مورد نیاز برای شکل‎دهی آینده‎ی شهر را تبیین نماید.

همچنین این طرح‎ها باید متضمن کاهش آلودگی محیط زیست، تمرکززدایی تصمیم‌گیری و واگذاری هر چه بیشتر تصمیمات اجرایی به سازمان‎های محلی و نیز استفاده از امکانات مردم و مشارکت دادن آن‌ها در اجرای طرح‎ها باشند.

توسعه وژئومورفولوژی کاربردی

امروزه نقش ژ‍ئومورفولوژی کاربردی در برنامه‌ریزی منطقه‎ای، شهری و روستایی و تأثیر آن در آمایش محیطی، بویژه در محیط‌های شهری، روستایی کشاورزی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

بعلاوه نقش انسان در قرن حاضر، بعنوان بیشترین توسعه‌دهنده‎ی مناطق شهری و سکونتگاهی، کشاوزری و صنعتی در تغییر سیمای طبیعی محیط اطراف خود تأثیر بسزایی دارد.

تیپ کوهستان با بیرون زدگی

از ویژگی‌های اقالیم خشک و سرد و یا گرم این است که سرمای هوا و یا کمبود آب ، از روندهای شیمیائی و توسعه حیات و بطور کلی از اعمال بیوشیمیایی ، جلوگیری می نماید، شرایط اقلیمی سخت، سبب برتری روندهای مکانیکی می گردد کمبود و یا نبود پوشش گیاهی باعث می گردد که سنگ‌ها با شدت و سرعت بیشتری تخریب شوند . خاک‌ها که اقشار نازکی را بر روی سنگ‌ها تشکیل داده‌اند؛ در معرض شدید فرسایش قرار گرفته، از تکامل و پیشرفت آن‌ها جلوگیری می گردد. در این مکان برونزدگی‌های سنگی، فراوان و غالباً فاقد پوشش گیاهی می باشند. فرسایش سطحی بر روی آن‌ها شدید است و سیلاب‌های اتفاقی به همراه مقادیر قابل توجهی مواد جامد درشت‌دانه است.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.