جایگاه دین در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه

بی گمان انقلاب مشروطیت ایران (۱۲۸۵ ه . ش / ۱۹۰۵ – م) یکی از تحولات سر نوشت ساز تاریخ کشور ما به شمار می رود و مانند هر انقلابی نقطه عطف و تحولی است که نهاد ها و ساختار های اجتماعی را دگرگون کرده است. این انقلاب فرزند زمان خود و ترا ویده ی ذات جامعه ی خویش است.

مقدمه :

مجموعه تحولاتی که در نهایت منجر به پیدایش و استقرار مشروطیت در (روز چهاردهم مرداد ماه ۱۲۸۵ هـ . ش ۱۹۰۵ م ) ایران شد از داده های گوناگونی قابل بررسی است یک شیوه آن است که محقق از تورق کتاب های تاریخی و وقایع نگاری های مورخان به تحقیق و تفحص در چند و چون رخدادهای مشروطیت بپردازد.

مطلب جایگاه دین در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه مشتمل۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

«فهرست مطالب»

چکیده : ۲

مقدمه : ۵

۱ . ۱ ) اهمیت تحقیق : ۸

۱ . ۲ ) بیان مسئله : ۱۰

۱ . ۳ ) سوالات تحقیق : ۱۱

۱ . ۴ ) فرضیه ها : ۱۳

۱ . ۵ ) اهداف تحقیق : ۱۴

۱ . ۶ ) منابع : ۱۵

۱ . ۷ ) محدودیت ها : ۱۸

اصطلاحات و تعریف ها ۱۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله جایگاه دین در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

بی گمان انقلاب مشروطیت ایران (۱۲۸۵ ه . ش / ۱۹۰۵ – م) یکی از تحولات سر نوشت ساز تاریخ کشور ما به شمار می رود و مانند هر انقلابی نقطه عطف و تحولی است که نهاد ها و ساختار های اجتماعی را دگرگون کرده است. این انقلاب فرزند زمان خود و ترا ویده ی ذات جامعه ی خویش است.

مقدمه :

مجموعه تحولاتی که در نهایت منجر به پیدایش و استقرار مشروطیت در (روز چهاردهم مرداد ماه ۱۲۸۵ هـ . ش ۱۹۰۵ م ) ایران شد از داده های گوناگونی قابل بررسی است یک شیوه آن است که محقق از تورق کتاب های تاریخی و وقایع نگاری های مورخان به تحقیق و تفحص در چند و چون رخدادهای مشروطیت بپردازد.

 اهمیت تحقیق :

اهمیت مطالعاتی این تحقیق به اهمیت سه واژه ی کلیدی «مشروطه»، «دین» و «روشنفکر» بر می گردد. بدون شک مشروطه به عنوان سرآغاز دوره گذار مورد توجه تمامی اندیشمندان، مورخان، صاحب نظران و اصحاب علوم اجتماعی بوده و هست، چه آنان که با نگاهی منفی مشروطه را «سوغات فرنگی» و سوق دادن کشور به سوی ورطه غربزدگی و توطئه ی انگلیسی ها برای چپاول نفت می دانستند

بیان مسئله :

عصر مشروطیت با همه دستاورد های و کاستی ها پیش تبلور تعادل سه طرز اندیشه است که هر یک نمایشگر سه قدرت موجود در جامعه ی آن روز ایران است. حاکمان خود کامه، روحانیون سنتی، و روشنفکران نو پامی عمدتاً غرب گراسه طیف صاحب نظر و دارا قدرت رای و تاثیر گذار بروند اجتماعی سیاسی آن دوره اند

فرضیه ها :

۱ ) مشروطه بغض تاریخی فشرده در گلوی ملّتی بود که بعد از یک عمر شکست و عقب ماندگی از کاروان علم و تمدن و واخوردگی فکری و فرهنگی، ترکیبد و فصل نوینی را در پیش روی ملت ایران در همه ی زمینه ها گشود.

 

محدودیت ها :

فقدان یا کمبود منابع و آثار مکتوب علمی و تخصصی موردنیاز مانعی در کارهای تحقیقی است که نباید آن را از نظر دور داشت. به هر حال، بعد از مراجعات مکرر به مراکز علمی، دانشگاهی و سایت های رایانه های و کتابخانه های عمومی و با توجه به اهداف و حدود مطالعاتی تحقیق حاضر به سه کتاب و یک پایان نامه دست یافتیم.

پروتستا نتیسم Protestanitism :

از کلمه پروتست به معنای معترض گرفته شده است و شاخه ای تز مسحیت است که با اصلاح مذهبی بعد از قرون وسطی به رهبری لوتر، کالون و نا کس پدید آمد، و اصلاحاتی را در دین مسیم به وجود آوردند و بیشتر به معنای یک نوع اصلاح گری در بنیاد های دینی است. ولی آن چه روشنفکران عصر مشروطیت در ایران دنبال می کردند،

مشروطیت ایرانی Iren Constitutioality :

نام رژیم حکومت ایران بود که از سال ۱۳۲۴ هـ . ق به بعد آغاز شد. بعد از غزل عین الدوله، میرزا نصرا.. خان مشیر الدین به صدارت رسید. وی فرمان مشروطیت را در تاریخ چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۲۴ ه . ق به امضای شاه رسانید

 منابع :

۱ ) آدمیت، فریدون، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، تهران، انتشارات سخن، چاپ تابان، مهر ۱۳۴۰ .

۲ ) الگار حامد، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، قوس، ۱۳۵۹

۳ ) زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۴

۴ ) کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳

۵ ) کسروی لصمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ هفتم، ۱۳۷۳

۶ ) خدایار محبی، منوچهر؛ «بنیاد دین و جامعه شناسی» تهران، زوار، ۱۳۴۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.