مقالات رشته علوم اجتماعی

جامعه شناسی تاریخی خانواده

به روایت تاریخ اجتماعی انسان، نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی است که برخی از جامعه‌شناسان مانند (مورگان و مارکس) پیدایش آن را هم‌زمان با ظهور مالکیت فردی می‌دانند. در جامعه ایران نیز از دیرباز نهاد خانواده اولین و مهمترین بستر اجتماعی‌شدن فرد و فراگیری آموزه‌ها ،‌ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بوده و هست. این ساختار بازمانده از سده‌های گذشته همواره دارای کارکردهای بسیاری بوده که منجر به قوام و دوام آن در ایران نیز گردیده و به آن سیما و کارکردی «مقدس» داده است.

این تحقیق دانشجویی جامعه شناسی تاریخی خانواده مشتمل بر  ۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

طرح مسئله     ۲

مقدمه    ۷

نوجوان فراری و بزهکار      ۱۵

خانواده و بزهکاری  ۱۶

مفهوم سرمایه اجتماعی     ۲۲

سرمایه اجتماعی در خانواده از دیدگاه جیمز کلمن  ۲۷

سرمایه اجتماعی خارج از خانواده     ۳۰

نظریه آنجلز کروزو      ۳۱

نظریه پترسون       ۳۲

جمع بندی    ۳۶

منابع     ۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله جامعه شناسی تاریخی خانواده را در زیر می توانید ببینید.

جامعه شناسی تاریخی خانواده

مقدمه:

به روایت تاریخ اجتماعی انسان، نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی است که برخی از جامعه‌شناسان مانند (مورگان و مارکس) پیدایش آن را هم‌زمان با ظهور مالکیت فردی می‌دانند. در جامعه ایران نیز از دیرباز نهاد خانواده اولین و مهمترین بستر اجتماعی‌شدن فرد و فراگیری آموزه‌ها ،‌ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بوده و هست. این ساختار بازمانده از سده‌های گذشته همواره دارای کارکردهای بسیاری بوده که منجر به قوام و دوام آن در ایران نیز گردیده و به آن سیما و کارکردی « مقدس » داده است

مطالعه جامعه شناسی خانواده

طر ح مسئله: خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، حیاتی و تاریخی نقشی بسیار مهم در روند سعادت و شقاوت کلیت حیات انسانی بازی می کند، بررسی آثار بسیار در این زمینه و مطالعات و پژوهشی های داخلی و خارجی گواهی صادق و راستین بر اهمیت این قضیه می باشد. اما به دنبال تحولات و تغییرات رو به رشدی که در جوامع بشری بوجود آید، نهاد خانواده هم از این تحولات بی نصیب نماند و بعضاًً در بسیاری از موارد تغییرات شگرفی را در ساختار خود پذیرفت.

نوجوان فراری و بزهکار ، ثمر‌ه دیگر خانواده‌های نابسامان

ترک خانه و بزهکاری یکی دیگر از پیامدهای جبران‌ناپذیر نابسامانی و تشنج در کانون خانواده است . نوجوان دختر یا پسر پس از ماه‌ها و سال‌ها تحمل وضعیت نابسامان خانواده ، سرانجام تاب تحمل خود را از دست داده و به امید رهایی از آشفتگی‌ها ، نزاع و درگیری‌های روزمره زندگی مشترک والدین خود از ظلم خانه به ظلم جامعه پناه می‌برد غافل از این که روزهای به مراتب سخت‌تری در آینده انتظارش را می‌کشد!

خانواده و بزهکاری

عوامل خانوادگی که به جامعه‌پذیری و روابط عاطفی اعضای خانواده ، کنترل خانوادگی ، همانندسازی فرزندان با والدین و گسیختگی خانواده و سایر ویژگی‌های خانواده ارجاع داده می‌شود نقش مؤثری در ایجاد رفتار بزهکارانه میان جوانان دارد . تحقیقات درباره خانواده به عنوان یکی از کارگزاران جامعه‌پذیری برای رفتار جوانان سابقه تاریخی نسبتاً طولانی دارد .

مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحب‌نظران

سرمایه‌اجتماعی یک مفهوم چند وجهی و در حال حاضر یک مفهوم نامشخص با تعدادی از تعاریف رقیب می‌باشد . این ویژگی باعث یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات در بین دانشمندان اجتماعی در دهه‌های اخیر شده است و آن این که سرمایه اجتماعی چیست و چگونه مورد سنجش قرار می‌گیرد . این مسأله بحث و انتقادات زیادی را در محافل دانشگاهی به همراه داشته است و باعث افزایش ابهامات پیرامون تعاریف متعدد این مفهوم در حوزه‌های گوناگون توسط افراد مختلف شده است .

سرمایه اجتماعی در خانواده از دیدگاه جیمز کلمن

عموماً در بررسی اثرات عوامل گوناگون توفیق شاگردان در مدرسه ، « زمینه خانوادگی » حیطه یگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که از لحاظ تأثیر از مدرسه متمایز است . اما « زمینه خانوادگی » [ به نوبه خود ] تنها یک حیطه واحد منحصر به فرد نیست بلکه از نظر تحلیلی دست کم به سه جزء مختلف قابل تفکیک است که عبارتند از سرمایه مالی ، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ، سرمایه مالی کمابیش از روی میزان ثروت یا درآمد خانواده سنجیده می‌شود .

سرمایه اجتماعی خارج از خانواده

سرمایه اجتماعی که برای رشد جوانان مهم است منحصراً در محدوده خانواده جای ندارد . می‌توان آن را در بیرون از خانواده در جامعه دربرگیرنده روابط اجتماعی که میان پدر و مادرها و در بستگی‌ای که به وسیله این ساختار روابط به نمایش در می‌آید ، و بالاخره در [ شبکه ] ارتباطات پدران و مادران با نهادهای جامعه نیز یافت .

جمع‌بندی

نظریه‌های جامعه‌شناسی بر رابطه متقابل جامعه ـ خانواده تأکید دارند . در صورت وجود ارزش‌ها و هنجارهای خشونت در جامعه و مجازبودن استفاده از خشونت در حل تعارض‌ها ، بازتاب این ساختار در خانواده نیز تجلی می‌یابد . از آن‌جا که از لحاظ اجتماعی و قانونی مردان در سلسله مراتب خانوادگی مقامی برتر از زنان و کودکان دارند ، درصورتی‌که تعارضی در خانواده به وجود آید ، برای حفظ مقام خود در سلسله مراتب و هم‌چنین نظارت بر جگونگی رفتار دیگران و وادارکردن آنان به رفتار مطابق میل خود دست به خشونت می‌زنند .

منابع:

جامعه شناسی تاریخی خانواده

ساروخانی (ب) : «جامعه‌شناسی خانواده» تهران ،‌ انتشارات سروش ، چاپ سوم ، ۱۳۷۹

ساروخانی (ب) : نگاهی به جامعه‌شناسی خانواده در ایران » تهران ، انتشارات امداد ، چاپ نخست ، ۱۳۷۹

محبی (ف) : « آسیب‌شناسی اجتماعی زنان ، خشونت علیه زنان ، ‌خشونت علیه زنان »‌ در فصلنامه شورای فرهنگی زنان ،‌ شماره ۱۴ ، سال ۱۳۸۰ ، صص ۳۸-۲۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

 

برچسب ها