تمایز یاخته ای

مجموعه تغییرات و تحولات ساختاری ، شیمیایی و عملی را که موجب می‌شوند ازتوده ای از یاخته های همسان ( هم ارزش ) یاخته هایی تخصص یافته ( ویژه ) به وجود آیند و یا موجب می گردند که یاخته ای در طول زمان نسبت به گذشته خود متفاوت شود را تمایز یاخته ای نامند

مطلب  تمایز یاخته ای مشتمل ۲۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تمایز یاخته ای را در زیر می توانید ببینید.

عوامل اصلی سیتوپلاسمی موثر در تمایز یاخته ای

مواد متنوع موجود در سیتوزول ، اندامک های سیتوپلاسمی و حتی پراکنش مواد واندامک ها در سیتوپلاسم و به شکل های گوناگون در تمایز یاخته ای موثرند .

نقش اسکلت یاخته ای :

ریزلوله ها ،: ریز رشته ها اجزای اصلی اسکلت یاخته ای هستند که با آرایش

خود در ایجاد قطبیت یاخته ای که عامل مهمی در بسیاری از پدیده های تمایزی یاخته ها است دخالت می کنند .

نقش پلاست ها:

پلاست ها از اندامک های نیمه مستقل یاخته های گیاهی و جلبک ها هستند که در تمایز یاخته ای دخالت می کنند .نوع تمایز پلاست ها از پروپلاست ها در تمایز یاخته ای موثر است .

نقش ریبوزوم ها :

ریبوزوم ها با دخالت در آمایش پروتئین ،زمینه عملکرد حقیقی ژن ها و تمایز یاخته ای را فراهم می سازند .

مواد تحریک کننده در تمایز سلولی

تمایز یاخته ای

در اثر بررسیهای  دقیقی که روی مراحل مختلف عمل تمایز سلولی انجام شده بروشنی مشخص شده است که به مجردی که انواع سلولها در جنین بوجود آمد این سلولهای متفاوت شروع می کنند که روی یکدیگر اثر بگذارند واین تاثر با روش مخصوصی انجام می گردد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × چهار =