تلاش

موانع رشد علمی در کشور ما از مد تنها پیش دغدغه خاطر دانشمندان فرهیخته و دلسوز ایرانی بوده است. آنها همواره این سؤال را در سرو این غم را در دل داشتند که چرا کشورشان که در گذشته، سالیان دراز مهد علم بوده است، در دوران اخیر در مقایسه با پیشرفت های علمی غرب این چنین بار کود و پسرفت مواجه شده است. دانشمندان ایرانی، با وصف اشتراک نظر در برخی از زمینه های مربوط به موانع رشد علمی، طبعاً هر یک بیشتر در قالب تجربیات و تخصص خود به این مسئله می پردازند. ما بسیار جالب است که حتی برخی از دانشمندان رشته های فنی نیز ریشه موانع پیشرفت علمی ایران را در زمینه های فرهنگی اجتماعی می بینند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱- پرسش مهر انتهای نمایش نیست آغاز جستجو است ۱

۲- مقدمه…… ۳

۳- علم و علم آموزی…. ۴

۴- نظام فرهنگ….. ۵

۵- استبداد نامستدل….. ۵

۶- مذهب…. ۶

۷- هویت فرهنگی…… ۸

۸- علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین…… ۹

۹- خوش رفتاری مسلمین یک عامل بزرگ پیروزی ۹

۱۰- وحدت و یکپارچگی مسلمین……. ۱۲

۱۱- کوشش صلجویانه مسلمین…….. ۱۴

۱۲- نبودن نظام صحیح فرهنگی و مذهبی…… ۱۵

۱۳- یافتن خدا……. ۱۷

۱۴- معنویت چیست…… ۱۸

۱۵- راه کارهای تقویت معنویت در خانواده و جامعه  ۱۹

۱۶- ارکان سعادت بشر ….. ۱۹

۱۷- ایمان به خدا … ۲۳

۱۸- دلسوزی به یکدیگر…… ۲۵

۱۹- انگیزه های نیرومند، آفریننده کار و تلاش  ۲۶

۲۰- هویت ملی و ایرانی ماندن و عشق به آن ۲۷

۲۱- بازیابی هویت … ۲۹

۲۲- خلاقیت چیست… ۳۰

۲۳- ویژگی های افراد خلاق در جامعه…. ۳۰

۲۴- عوامل ایجاد خلاقیت در افراد برای پیشرفت جامعه    ۳۲

۲۵- پیشنهادی در امر آموزش و پرورش… ۳۲

۲۶- عباراتی درباره خلاقیت …… ۳۳

۲۷- موانع خلاقیت در افراد جامعه…. ۳۴

۲۸- تأثیر جامعه در ظهور خلاقیت یا عدم ظهور خلاقیت     ۳۵

۲۹- خلاصه و نتیجه گیری…. ۳۶

۳۰- منابع و مآخذ….. ۳۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تلاش را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

موانع رشد علمی در کشور ما از مد تنها پیش دغدغه خاطر دانشمندان فرهیخته و دلسوز ایرانی بوده است. آنها همواره این سؤال را در سرو این غم را در دل داشتند که چرا کشورشان که در گذشته، سالیان دراز مهد علم بوده است، در دوران اخیر در مقایسه با پیشرفت های علمی غرب این چنین بار کود و پسرفت مواجه شده است.

دانشمندان ایرانی، با وصف اشتراک نظر در برخی از زمینه های مربوط به موانع رشد علمی، طبعاً هر یک بیشتر در قالب تجربیات و تخصص خود به این مسئله می پردازند. ما بسیار جالب است که حتی برخی از دانشمندان رشته های فنی نیز ریشه موانع پیشرفت علمی ایران را در زمینه های فرهنگی اجتماعی می بینند.

علم و علم آموزی

امام غزالی می نویسد : بدان که رسول (ص) چنینی گفته است که «طَلَبُ العِلْمِ فَریضَهٌ عَلی کُلِّ مُسلِمْ» جستن علم فریضه است بر همه مسلمانان.

ناصر خسرو گوید : «علم اندر یافتن چیزهاست، چنانکه آن چیزها است، و انرد یابنده چیزها چنانکه عقل است و علم اندز گوهر عقل است.» (ناصر خسرو ۳۳)

امام غزالی می گوید : علم عبارت از تصوری است که نفس ناطقه انسانی، نسبت به حقایق اشیاء مفروده و مجرد از مواد و اعیان خارجی و کیفیت و کمیت و جواهر و اعراض آنها حاصل آید.

نظام فرهنگی

بیشتر دانشمندان پرتجربه به ما اتفاق نظر دارند که مشکلات و موانع اصلی پیشرفت، علم ایران موانع فرهنگی هستند.

در نظام فرهنگی، ما چند عنصر اساسی وجود دارد که بر روی بقیه بخش های جامعه، از جمله علم، تأثیر قوی، اما عموماً نامحسوس می گذارد.

مهمترین عناصر فرهنگی که در این بحث حائز اهمیتند عبارتند از :

استبداد نامستدل

مهم ترین، اما نه متقدم ترین عامل فرهنگی که موجب موانع زیادی در جامعه ایران و در بخش علم می شود، استبداد است که از چندین بعد تأثیر خود را نشان می دهد. تردید نیست که برای یک نظام اجتماعی در همه بخش ها یک سلسله مراتب از تصمیم گیری لازم است.

مذهب

برخی از جامعه شناسان مانند دور کهایم، بجا، مذهب را برای انسجام جامعه لازم      می دانند. از آنجا نیز نقش و اهمیت روحانیت مشروعیت می یابد. در این نگرش، از مذهب و روحانیت انتظار می رود که به کارکرد بهتر جامعه کمک کنند.

هویت فرهنگی

هویت فرهنگی ابعاد بسیار زیادی دارد که یک بعد مهم آن هویت مذهبی است. اما غیر از آن ابعاد دیگری نیز وجود دارد، بالاخص بعد ملی آن. در دوران اخیر در کتابهای درسی- با تغییر هر مدیریت، روشهای خرمندانه و منافع ملی و فرهنگی در مقابل سلائق شخصی در حاشیه قرار گرفته اند. بالاخص در دروس ادبیات فارسی و تاریخ که دو منبع مهم دادن هویت فرهنگی و ملی است، همواره تغییرات زیادی انجام گرفته است.

علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین

خوش رفتاری مسلمین یک عامل بزرگ پیروزی

مسلمانان نخستین، در اثر سادگی طبع و فراهم بودن شرائط برای دریافت روح اسلام، بقدری دلباخته آن شده بودند که سعی می کردند به تمام مقرارت دین، آنچنان که هست عمل کنند و سراپا اسلام باشند. آنها طبق تعلیم و تربیت اسلامی نه تنها موظف بودند با هم مسلکان خود خوش رفتاری کنند بلکه وظیفه داشتند با همه انسانها «رفتاری انسانی» داشته باشند.

وحدت و یکپارچگی مسلمین

به تجربه ثابت است، متراکم ساختن نیروها در پدید آوردن پدیده ها نقش عظیم تری را در تأثیر همان عوامل بطور جداگانه ایفا می کند.مثلاً هرگاه بنا شود، دائره المعارفی بزرگ و جامع الاطراف نوشته شود، و یا مجله ای وزین و آموزنده منتشر گردد، اینکار هم ممکن است از نیروی مشخص واحدی پدید آید و هم از روی هم گذاشتن تیروهای جمعی از دانشمندان و متخصصان فن، شکی نیست که صورت دوم هم جامع الاطراف تر است و هم اصولی تر و قایل دوام تر.

کوشش صلجویانه مسلمین

اسلام بر خلاف بعضی از مذاهب که خود را مخصوص قوم و نژاد خاصی می دانند و به دیگران اجازه نمی دهند که به آن بگروند (مانند آئین یهود که مخصوص قوم بنی اسرائیل است) معتقد است که یک آئین جهانی و برای جمیع اقوام و ملل در تمام اعصار و قرون است. از این رو به پیروانش تکلیت می کند که دیگران را با تعالیمش آشنا کرده حقیقت آئینش را به آنان ارائه دهند.

از این رو به پیروانش تکلیت می کند که دیگران را با تعالیمش آشنا کرده حقیقت آئینش را به آنان ارائه دهند.

ایمان به خدا

آن قسم از عوامل پیشرفت اسلام را که مربوط به روح و محتوای اسلام بوده در مباحث پیش مورد بررسی قرار دادیم، و اینک قسم دیگر آن را که مربوط به روحیات و خصائل روانی و رفتار مسلمین است، بررسی می کنیم و از «معجزه ایمان» آغاز می نمائیم :

«ایمان» چنانکه خواجه نصیرالدین می گوید ، عبارتست از «باور داشتن» خواه این باور، مربوط به آفریدگار جهان و زندگی پس از مرگ و مبادی مذهب باشد و خواه مربوط به درست و اصال هر مکتب و ایده ای.

دلسوزی به یکدیگر

یکی دیگر از فلسفه های زهد : ابراز همدردی با طبقه محروم و مستند است، در جامعه ای که مردم عملاً به دو گروه برخوردار و محروم تقسیم می شوند، طبعاً محرومان از دو جهت احساس رنج می کنند: رنج ناشی از تهیدستی و رنج احساس عقب ماندگی. در چنین اجتماعی، در درجه اول انسان وظیفه دارد : تماشاگر صحنه نباشد و تا آنجا که مقدور است در دگرگونی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و مساوات بکوشد

بازیابی هویت

هویت جویی از اصلی ترین و مهمترین شیوه های برخورد با این پدیده است. خود را گم کردن به معنی قطع پیوندهای انسان با فطرت خویش، ریشه های خانوادگی و فرهنگی و ارزش ها و باورهای عمیق دینی و مذهبی است و در یک کلمه، فقدان تمامی سرمایه های معنوی و فکری است.

خلاصه و نتیجه گیری

مسائل جامعه ایران بسیار زیادند. حل این مسائل نیاز به قدرت تفکر و تخصص دارد. قدرت تفکر و تخصص یک یا چند فرد کافی نیست.قدرت های تفکر و تخصص ها می بایست هر یک مانند چرخ دنده های یک ساعت در هم ادغام شوند. ما نیاز به سازماندهی تفکرها و تخصص ها و پرورش سازمان یافته آنها داریم. نتیجه ی این تحقیق در داستان این استاد پروفسور بذرکش پوشش داد. دانشمندانی که با کار کشاورزی و زراعت سر و کار دارند، می دانند که یک بخش مهم در این زمینه ژنتیک است. دانشمندان کوشش می کنند که با روش های مختلف مناسب ترین بذرها را برای شرایط گوناگون اقلیمی و جوی تهیه نمایند. بدین منظور انواع مزارع کوچک آزمایشی (به اندازه های متفاوت ۶ تا ۲۰ مترمربع و گاه بزرگتر) درست می شود و در آن بذرهای مختلف با خصوصیات مختلف و در شرایط متفاوت کاشته می شود و سپس خصوصیات محصول سنجیده می شود. در سال ۱۹۶۲ نقل شده که یکی از پروفسورهای مشهور و قابل در این زمینه، مزرعه آزمایشی خاصی تهیه کرده بود و آزمایشی مهم روی بذر گندم انجام داده بود.  وقتی این گندم ها به مرحله رشد رسیده بودند، اتفاقاً طوفان بی سابقه و سهمگینی روی می دهد، بسیاری از درختان می شکنند و مزارع از بین می روند.

منابع و مآخذ

۱- نویسنده : داریوش عرفانی فر؟، اخلاق موفقیت در زندگی

۲- پیوند چاپ مهرماه، ۱۳۸۵.

۳- پیوند چاپ بهمن ماه ، ۱۳۸۴

۴= تعلیم و تعلم ، نویسنده سید احمد مطهری

۵- تکنولوژی آموزشی

۶- علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین ، نویسنده زین العابدین قربانی

۷- فرهنگ قرآن : نویسنده هاشم هاشم زاده هریسی

۸- نقش ایمان در زندگی انسان ، نویسنده شهید مظلوم آیه الله دکتر بهشتی

۹- موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن ، نویسنده : فرامرز رفیع پور

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 15 =