تکنیکهای اشتراکی برای تشخیص حمله در شبکه های mobils ad-hoc

در این مقاله در تکنیک تشخیص حمله برای شبکه های and-hoc که از همکاری گره ها در یک همسایگی برای کشف یک گره مهاجم (بداندیش) در آن همسایگی استفاده می کند.

مطلب تکنیکهای اشتراکی برای تشخیص حمله در شبکه های mobils ad-hoc مشتمل  ۲۹  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

تکنیکهای اشتراکی برای تشخیص حمله در شبکه های mobils ad-hoc. 2

۱- مقدمه ۳

کارهای مربوطه ۵

الگوریتم ها: ۸

الگوریتم ADCLI 10

۳-۲- الگوریتم ADCLU.. 16

تعیین مقدار آستانه ای: ۱۹

۴- اثبات درستی الگوریتم ADCLI 21

۵- نتایج شبیه سازی.. ۲۵

۶- نتیجه ۲۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته کامپیوتر

خلاصه ای کوتاه از مقاله تکنیکهای اشتراکی برای تشخیص حمله در شبکه های mobils ad-hoc را در زیر می توانید ببینید.

تکنیکهای اشتراکی برای تشخیص حمله در شبکه های mobils ad-hoc

در این مقاله در تکنیک تشخیص حمله برای شبکه های and-hoc که از همکاری گره ها در یک همسایگی برای کشف یک گره مهاجم (بداندیش) در آن همسایگی استفاده می کند.

الگوریتم ها:

در این بخش دو الگوریتم برای تشخیص گره های بدخواه در یک MANET پیشنهاد می شود یک گره بدخواه، گره ای است که مطابق رفتار مورد نظر عمل نمی کند و ممکن است از انواع مختلف روشهای حمله که در بخش قبل گفته شد استفاده کند.

الگوریتم ADCLI

این الگوریتم برای کشف گره های فراهم درحالتیکه تمامی گره ها در یک محدوده رادیویی هستند استفاده می شود (شکل ۱) این مجموعه از گره ها گروه (clique) نامیده می شوددو گره در یک محدوده رادیویی ممکن است توسط یک لبه بین آنها نمایش داده شوند

اثبات درستی الگوریتم ADCLI

برای یک مجموعه از گره ها که در یک محدوده رادیویی قرار دارند و در بیشترین تعداد گره ها مزاحم k است،

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته کامپیوتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 9 =