تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه

تقسیم بندی باکتری ها در میکروب شناسی مواد غذایی به صورت ذیل ـ بدون در نظر گرفتن طبقه بندی سیستماتیک آن ـ تا حدود زیادی به شناخت گروه های میکروبی و نوع فسادی که در مواد غذایی ایجاد می کنند کمک می نماید . در اینجا به طور مختصر با این گروه ها آشنا می شویم:

مطلب تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه مشتمل۴۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه. ۱

۱ـ مشخصات شیمیایی مواد غذایی.. ۷

۲ـ عملیاتی که روی ماده غذایی انجام می گیرد. ۱۲

۳ـ شرایط محیطی.. ۱۴

۴ـ اثر صفات و طبیعت میکروبی در مواد غذایی.. ۱۷

الف ـ مسمومیت با سموم شیمیایی.. ۱۹

چگونگی تولید هیستامین. ۲۱

عوامل مؤثر در تولید هیستامین. ۲۱

علائم مسمومیت.. ۲۲

چگونگی تولید نیتروزآمین. ۲۳

پیشگیری.. ۲۸

علائم مسمومیت.. ۲۹

پیشگیری.. ۲۹

علائم مسمومیت.. ۳۰

پیشگیری.. ۳۰

۸ ـ مسمومیت با سموم دفع آفات گیاهی.. ۳۰

علائم مسمومیت.. ۳۱

پیشگیری.. ۳۱

ب ـ مسمومیت های میکروبی.. ۳۱

۱ـ مسمومیت با استافیلوکوکوس اورئوس… ۳۱

علائم مسمومیت.. ۳۲

پیشگیری.. ۳۲

۲ـ مسمومیت با اشریشیاکلی.. ۳۲

۳ـ مسمومیت به وسیله استرپتوکوکوس فکالیس… ۳۳

علائم مسمومیت.. ۳۴

پیشگیری.. ۳۴

۴ ـ مسمومیت به وسیله باسیلوس سرئوس… ۳۴

پیشگیری.. ۳۶

۵ ـ عفونت شیگلایی.. ۳۶

علائم بیماری.. ۳۷

۶ ـ عفونت با کمپیلوباکتر ججونی.. ۳۸

علائم بیماری.. ۳۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه را در زیر می توانید ببینید.

تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه

تقسیم بندی باکتری ها در میکروب شناسی مواد غذایی به صورت ذیل ـ بدون در نظر گرفتن طبقه بندی سیستماتیک آن ـ تا حدود زیادی به شناخت گروه های میکروبی و نوع فسادی که در مواد غذایی ایجاد می کنند کمک می نماید . در اینجا به طور مختصر با این گروه ها آشنا می شویم:

عوامل مؤثر در رشد میکروب ها و نوع میکروب فاسد کننده مواد غذایی :

عواملی را که در زیر به آنها اشاره می شود ، از عواملی هستند که هم در رشد میکروب ها مؤثرند و هم در نوع میکروب هایی که در مواد غذایی رشد می کنند . یعنی این عوامل مشخص کننده نوع میکروب هایی هستند که می توانند در انواع مواد غذایی و در شرایط خاص رشد کنند .

مسمومیت و بیماری های منتقله از آب و غذا به انسان

مسمومیت غذایی مواردی است که شخص بر اثر خوردن مواد غذایی آلوده و فاسد ، دچار بیماری و احتمالاً مرگ شود . مسمومیت های غذایی به وسیله عوامل شیمیایی و میکروبی موجود در مواد غذایی به وجود می آید . علایم بیماری غالباً خیلی شبیه به هم هستند . تهوع ، استفراغ ، دل درد ، اسهال و سردرد از علایم مهم مسمومیت می باشد .

 چگونگی تولید هیستامین

مهم ترین عامل مشترک در تولید هیستامین وجود اسید آمینه هیستیدین و سایر ترکیبات ایمیدازولدر عضلات ماهی می باشد . این اسید آمینه در طول مدت انتقال ماهی به ساحل یا کارخانه و در طول نگهداری ماهی به مدت طولانی و یا در مراحل مختلف عمل آوری ( قبل از سترون سازی ) به کمک آنزیم هیستیدین دکربوکسیلازباکتریایی دکربوکسیله شده و به هیستامین تبدیل می شود

عوامل مؤثر در تولید هیستامین

۱ـ درجه حرارت نگهداری ماهی که برحسب گونه های باکتریایی فرق می کند .

۲ـ اندازه ماهی که در ماهیان کوچکتر میزان تولید هیستامین بیشتر می باشد ( به علت بزرگتر بودن سطح شکم به حجم ماهی و فعالیت باکتری ها در این ناحیه ) .

پیشگیری و عوامل مؤثر بر آن

هیستامین به حرارت مقاوم است و هرگونه فرآیند حرارتی اگرچه موجب نابودی میکروب های مولد هیستامین می شود ، ولی هیستامین تولید شده را از بین نمی برد و کنترل دمای نگهداری ماهی یکی از عوامل مهم در کنترل باکتری های مولد هیستامین است .

مسمومیت با نیتروز آمین ها

نیترات ها و نیتریت ها از جمله مواد افزودنی هستند که سالهاست در صنایع غذایی برای طولانی کردن مدت نگهداری و تولید رنگ ، مورد استفاده قرار می گیرند . نیتریت ها به علت فعالیت شیمیایی ( قدرت اکسایش و کاهش ) موادی سمی و خطرناک بوده و در سنتزنیتروزآمین ها شرکت دارند .

علائم مسمومیت

تهوع ، استفراغ ، اختلال در حس لامسه ، ضعف عضلانی ، حالت گیجی و عوارض پوستی از عوارض این مسمومیت ها می باشد . خون ، ادرار ، مدفوع حاصل از شستشوی معده برای بررسی قابل استفاده می باشد .

ـ مسمومیت به وسیله باسیلوس سرئوس

مسمومیت از طریق آنترتوکسین تولید شده به وسیله این میکروارگانیسمایجاد می گردد و برای این منظور وجود تعداد زیاد (باکتری در گرم ) میکروارگانیسم لازم می باشد . این میکروب مولد اسپور است و حداقل درجه رشد آن۱۰ درجه و حداکثر آن۵۰ـ۴۷ درجه سانتی گراد می باشد و جایگاه این میکروارگانیسم معمولاً خاک، گرد و غبار و آبهای آلوده است .

عفونت با یرسینیا آنتروکولیتیکا

اولین بیماری انسان به وسیله این میکروب در سال ۱۹۲۳ مشخص و گزارش شد. گزارش در دنیا تا سال ۱۹۶۶ ، ۳۰ مورد بود که به مرور افزایش یافت . نقش این میکروارگانیسم به عنوان عامل عفونت غذایی کاملاً به اثبات رسیده است .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × سه =