روش تحقیق

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

شناخت آن دسته از اختلال های روانی که تحت عنوان اختلال وسواس فکری- عملی مشخص می شوند توجه بسیاری از روانشناسان، روانپزشکان و پژوهندگان را به خود جلب کرده است. گفته می شود این اختلال طی تاریخ بشر همواره وجود داشته است و امروزه نسبت قابل ملاحظه ای از روان نژندها را به خود اختصاص داده است. شدت و استمرار  این اختلال گاه به حدی می رسد که نیرو و کارایی فرد را کاملا پایین می برد و اثری فلج کننده در زندگی شخصی و اجتماعی بیمار بر جا می گذارد. اختلال وسواس فکری- عملی شامل دو بخش یعنی وسواس های فکری و وسواس های  عملی است.

این تحقیق دانشجویی تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مشتمل بر ۱۸۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول.. ۵

گستره علمی پژوهش…. ۵

مقدمه. ۶

بیان مسئله. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۶

هدف های تحقیق.. ۱۹

فرضیه ها ۱۹

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۲۱

فصل دوم. ۲۴

پیشینه پژوهش…. ۲۴

اختلال وسواس فکری- عملی.. ۲۵

اضطراب و اختلال وسواس فکری- عملی.. ۲۵

علائم  اختلال وسواس فکری- عملی: ۲۸

وسواس فکری: ۲۸

وسواس عملی : ۲۸

علائم اصلی.. ۲۹

سایر علائم. ۳۰

معیارهای تشخیصیاختلال وسواس فکری- عملی.. ۳۰

همه گیر شناسی.. ۳۱

اختلال وسواس فکری- عملی و خانواده ۳۴

سیر و پیش آگهی: ۳۵

ویژگیهای بالینی.. ۳۶

همایندی.. ۳۸

تشخیص افتراقی.. ۴۰

اختلال توره ۴۰

سایر بیماریهای روانپزشکی.. ۴۱

رابطه بین انواع نشانگان در اختلال وسواس فکری- عملی با انواع اختلالات.. ۴۳

سبب شناسی.. ۴۴

دستگاه نورآدرنرژیک… ۴۵

ایمنی شناسی عصبی (نوروایمنولوژی) ۴۵

مطالعات انجام شده با تصویر برداری مغزی.. ۴۶

وراثت شناسی.. ۵۰

سایر داده های زیستی.. ۵۱

عوامل رفتاری.. ۵۳

عوامل روانی.. ۵۴

درمان.. ۵۵

دارو درمانی.. ۵۵

مهار کننده های اختصاصی باز جذب سروتونین.. ۵۶

کلومی پرامین.. ۵۷

سایر داروها ۵۸

روان درمانی.. ۵۸

روان جراحی.. ۶۱

سایر درمانها ۶۲

EEG و امواج مغزی.. ۶۳

روش ارزیابی EEG.. 70

الکتروآنسفالوگرافی کمی.. ۷۲

اختلال وسواس فکری- عملی و الکتروآنسفالوگرافی کمی.. ۷۶

نوروفیدبک… ۷۹

بیوفیدبک… ۷۹

نوروفیدبک… ۸۳

تحقیقات انجام شده در زمینه نوروفیدبک… ۹۰

فصل سوم. ۹۹

روش شناسی  پژوهش…. ۹۹

طرح پژوهش…. ۱۰۰

جامعه، نمونه  و روش نمونه گیری.. ۱۰۰

جامعه آماری.. ۱۰۰

ابزارهای پژوهش…. ۱۰۰

نحوه جمع آوری اطلاعات.. ۱۰۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۸

فصل چهارم. ۱۱۰

نتایج.. ۱۱۰

مقدمه. ۱۱۱

اطلاعات جمعیت شناختی.. ۱۱۱

آزمون فرضیه ها ۱۱۴

فصل پنجم. ۱۴۳

بحث در نتایج.. ۱۴۳

خلاصه طرح پژوهش و یافته ها ۱۴۴

بحث در نتایج در پرتو یافته های پیشین.. ۱۴۶

نتیجه گیری.. ۱۵۰

محدودیتها ۱۵۱

پیشنهادات.. ۱۵۲

منابع. ۱۵۴

پیوست ها ۱۷۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

شناخت آن دسته از اختلال های روانی که تحت عنوان اختلال وسواس فکری- عملی مشخص می شوند توجه بسیاری از روانشناسان، روانپزشکان و پژوهندگان را به خود جلب کرده است. گفته می شود این اختلال طی تاریخ بشر همواره وجود داشته است و امروزه نسبت قابل ملاحظه ای از روان نژندها را به خود اختصاص داده است. شدت و استمرار  این اختلال گاه به حدی می رسد که نیرو و کارایی فرد را کاملا پایین می برد

بیان مسئله

اختلال وسواس فکری- عملی ( اختلال وسواس فکری- عملی ) یک اختلال اضطرابی بسیار ناتوان ساز است که معمولا به مثابه یک بیماری بد عللاج که نیازمند درمان مادام العمر است، در نظر گرفته می شود. خصیصه اصلی اختلال وسواس فکری- عملی، وجود وسواس های فکری یا عملی مکرر و چنان شدید است که رنج  و عذاب  زیادی را به بار می آورد. این وسواس ها سبب اتلاف وقت می شوند و اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های معمول اجتماعی، یا روابط فردی ایجاد می کنند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلال وسواس فکری- عملی، اختلال روانی رایجی است که معمولا مزمن، شدید و ناتوان کننده می باشد (استین وهمکاران،۱۹۹۷؛ اسکوگ واسکوگ،۱۹۹۹، به نقل از ابل سون وهمکاران،۲۰۰۴). شدت و استمرار این اختلال گاه به حدی می رسد که نیرو و کارایی فرد را کاملا پایین می برد و اثری فلج کننده در زندگی شخصی و اجتماعی بیمار برجا می گذارد (انجمن روانپزشکی امریکا، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی اغلب مجردند و یا ازدواج آنها در سنین بالاترصورت می گیرد و میزان باروری در آنها کمتر است.

اختلال وسواس فکری- عملی و الکتروآنسفالوگرافی کمی

در مطالعه الکتروآنسفالوگرافی کمی، کوس کاوسکی و هماران (۱۹۹۳، به نقل از هاموند،۲۰۰۳) نشان دادند که بیماران اختلال وسواس فکری- عملی به طور فراوانی در نیمکره راست شان، دلتا، بتا یک، و بتا دو، توان مطلق پائینتری دارند. آنها دریافتند که افزایش توان نسبی آلفا در ناحیه گیجگاهی – آهیانه­ای و مناطق پس سری و مرکزی همراه  با کاهش توان نسبی در باندهای بتا در نواحی  پیشانی چپ می باشد. تحقیقاتشان، کم فعالیتی شدید نیمکره راست را مخصوصاً در توان نسبی بتا نشان داد. این یافته جالبی است

نوروفیدبک

پیشرفت در تکنولوژی امکان نوآوری در کار روان شناختی را فراهم ساخته است. یکی از این موارد نوروفیدبک است که در آن اشخاص یاد می گیرند که به وسیله شرطی سازی کنشگر الگوی امواج مغزی خود را تغییر دهند ( ماسترپسکو و هیلی، ۲۰۰۳). نوروفیدبک فرم پیچیده ای از بیوفیدبک است که مبتنی بر جنبه های خاص  از فعالیت کورتیکال است که در آن فرد می­آموزد که دامنه، فرکانس و یا یکپارچگی ابعاد الکتروفیزیولوژیایی مغز خود را اصلاح کند.

 تحقیقات انجام شده در زمینه نوروفیدبک

لوبار(۱۹۹۵) بیان کرد که ” فواید طولانی مدت آموزش نوروفیدبک نتیجه یک فرایند یادگیری است که متضمن اکتساب مهارتهای خود تنظیمی از طرق شرطی شدن کنشگر است.“  لوبار(۱۹۹۵) نتیجه گیری کرد که فواید به دست آمده از درمان نوروفیدبک احتمالا پایدار است، اما باز هم این امر مستلزم تحقیقات بیشتری است. دوفی (۲۰۰۰) بیان کرد که ” ادبیات پژوهشگرانه نشان می دهد که نوروفیدبک باید نقش روان درمانی اصلی را در زمینه های بسیار مشکل بازی کند. اگر روشی چنین طیف وسیعی از کارآمدی را نشان دهد، باید به طور جهانی پذیرفته شده و به طور گسترده استفاده گردد

خلاصه طرح پژوهش و یافته ها

مطالعه حاضر مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است و با هدف کلی تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی درکاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی انجام شد. بدین منظور برای هر کدام از سه موقعیت نوروفیدبک، دارو و فهرست انتظار۴ آزمودنی مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی انتخاب و آزمودنیهای دو موقعیت درمانی به مدت ۱۰ هفته تحت درمان های مناسب و آزمودنیهای فهرست انتظار در این مدت هیچگونه مداخله نظام مندی دریافت نکردند.

نتیجه گیری

در مجموع نتایج پژوهش حاضر فرضیه اول پژوهش که اظهار داشت ” درمان نوروفیدبک به اندازه درمان داروئی موجب کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی می شود” را تایید کرد. و همچنین فرضیه های دوم ( درمان نوروفیدبک موجب کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی می شود.) و سوم ( درمان داروئی موجب کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی می شود.) و نیز فرضیه چهارم ( درمان نوروفیدبک موجب کاهش علائم وسواس عملی می شود.) و فرضیه پنجم پژوهش ( درمان نوروفیدبک موجب کاهش علائم وسواس فکری می شود.) تایید شدند.

محدودیتها

تا کنون علاقه و مناقشه قابل ملاحظه ای در خصوص استفاده از نوروفیدبک وجود داشته است ( انستیتو ملی بهداشت امریکا، ۱۹۹۸ به نقل از موناسترا و همکاران، ۲۰۰۲). یافته های مطالعه حاضر دانش ما را در زمینه اثرات نوروفیدبک گسترش می دهد اما هنوز هم پرسشهایی مطرح می باشد.

  • به علت محدودیت زمانی دوره ارزیابی پیش آزمون و پس آزمون در مطالعه حاضر ۱۰ هفته بود.
  • معدود بودن مطالعات مشابه خارجی در زمینه درمان نوروفیدبک بر اختلال وسواس فکری- عملی و همچنین نبود مطالعات آزمایشی

 منابع فارسی

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

سادوک ،بنیامین. و سادوک، ویرجینیا. (۲۰۰۳،۱۳۸۲) ، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی ، ترجمه دکتر حسن رفیعی، تهران: انتشارات ارجمند

– کلارک، دیوید. م و فربون، کریستوفر، ج . (۱۳۸۰، ۱۹۹۷) ،دانش و روش های کاربردی رفتار درمانی شناختی ، ترجمه دکتر حسین کاویانی، تهران: سنا.

– مسعود، نصرت آبادی. (۱۳۸۶). کاربرد تحلیل امواج کمی مغز (QEEG ) در تشخیص و نوروفیدبک در درمان اختلال بیش فعالی- کمبود توجه. دانشگاه علامه طباطبائی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 11 =