تعمیر تلویزیون (تیونرها)

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۶۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بخش ۱: ۲

تیونر. ۲

دیودهای واریکاپ چه عملی انجام می دهند ؟. ۴

بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب ۲۱ اینچ : ۵

طریقه تنظیم کانال : ۶

AGC تیونر (AGC Delay ) : 7

سیستم AFT    : ۸

طریقه کانال یابی اتومات : ۸

بخش ۲. ۹

طبقه IF   آشکار ساز و AGC.. 9

AFT (اتوماتیک فرکانس کنترل) : ۱۲

نمای کلی طبقات IF ، آشکار ساز و AGC : 13

بررسی طبقه تقویت IF ، آشکار ساز و AGC تلویزیون رنگی شهاب ۲۱ اینچ.. ۱۳

بخش AGC  : ۱۵

تشخیص سالمی طبقه IF : 15

تشخیص سالمی AGC : 15

بخش ۳. ۱۸

مدارات رنگی.. ۱۸

سیستم سکام : ۲۰

کلید سکام : ۲۱

فیلتر آنتی بل : ۲۲

پالس برست چیست ؟. ۲۲

خط تاخیر (Dily lin ) چیست  و برای چه منظوری استفاده می شود؟. ۲۵

مدار قطع رنگ : ۲۹

فیلیپ فلاپ چیست ؟. ۳۰

از خروجی فیلیپ فلاپ چه استفاده ائی می شود ؟. ۳۱

سیستم NTSC: 32

الف –فرستنده    NTSC: 32

ب –گیرنده (دیکدور )NTSC: 33

سیستمPAL: 35

مدارات رنگ درتلویزیون رنگی شهاب ۲۱اینچ: ۳۹

دیکدور پال در تلویزیون شهاب ۲۱ اینچ : ۴۳

دیکدورNTSCNرتلویزیون رنگی شهاب ۲۱اینچ : ۴۶

طریقه تشخیص NTSCاز PAL: 48

عیوب مدارات سوئیچ سیستم های رنگ : ۵۱

طریقه نصب دیکدورهای رنگ بر روی انواع تلویزیونهای رنگی : ۵۱

طریقه نصب دیکدور NTSC : 56

مدارات تهیه سیگنال های اولیه رنگ : ۵۶

خط تاخیر y برای چیست ؟. ۵۸

طریقه تشخیص سیستم RGB از تفاضلی در تلویزیون های رنگی : ۵۸

مدارات تهیه سیگنالهای اولیه رنگ در تلویزیون های شهاب ۲۱ اینچ (مدارRGB) : 59

بخش ۴. ۶۱

مدارات تصویر (طبقه ویدئو). ۶۱

طبقه ویدئو (تقویتY)در تلویزیون های شهاب : ۶۱

تعمیر طبقه ویدئو : ۶۳

بخش ۵. ۶۵

منبع تغذیه. ۶۵

بررسی منبع تغذیه تلویزیون رنگی شهاب ۲۱ اینچ : ۶۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته مهندسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تعمیر تلویزیون (تیونرها)  را در زیر می توانید ببینید.

تیونر

همانطوریکه در نمای کلی گیرنده های رنگی بررسی گردید امواج دریافت شده توسط آنتن به تیونر منتقل می گردد .، تیونر تلویزیونهای رنگی علاوه بر کارهای معمولی یک تیونر که از تلویزیون سیاه و سفید به خاطر داریم (انتخاب کانال‌ ، حذف امواج مزاحم ، تقویت موج فرستنده و . . . ) در خروجی خود امواج فرستنده را تبدیل به سه موج IF  به ترتیب زیر می کنند:

  • IF صدا (فرکانس ۴/۳۳ مگاهرتز)

 

طریقه کانال یابی اتومات :

 

در تلویزیونهای مولتی سیستم (تلویزیونهای رنگی جدید) یکی دیگر از کنترل های بخش فرمان بر روی تیونر کانال یابی اتوماتیک است .

طبقه IF   آشکار ساز و AGC  

در تلویزیونهای رنگی معمولا سه بخش فوق در یک مدار و یا یک آی سی طراحی می شوند ود ر داخل بدنه فلزی قرار می گیرند ( به علت شیلدن شدن در مقابل امواج مزاحم ) .

AFT (اتوماتیک فرکانس کنترل) :

زمانیکه ایستگاههای ضعیف توسط گیرنده دریافت می شود امکان تغییر فرکانس اسیلاتور تیونر بسیار زیاد است (به دلیل ضعیف بودن اطلاعات دریافتی)، به ااین منظور خصوصا در گیرنده های رنگی مداری در این قسمت قرار می گیرد که باعث تصحیح فرکانس اسیلاتور تیونر می شود ، طرز کار کلی این مدار بصورت زیر است.

سیگنال IF تصویر تقویت شده از طبقه IF تصویر به مدار آشکار ساز AFT داده می شود

بخش AGC  :

سیگنال ویدئوی آشکار شده در پایه ۲۲ از داخل آی سی به آشکار ساز AGC داده می شود AGC بسته به قوی یا ضعیف بودن سیگنال ولتاژی را تهیه کرده و به تقویت کننده IF داخل آی سی داده مقدار تقویت آنراتنظیم میکند

مدارات رنگی

همانطوریکه دراصول تلویزیون رنگی گفته شداطلاعاتی که فرستنده های رنگی به عنوان رنگ ارسال می کنند دوسیگنال R-Y،Y-Bمی باشد

مدار قطع رنگ :

در همین قسمت نیز مداری به نام قطع رنگ قرارگرفته که اگر به هر دلیلی پالسهای برست برشانه عقبی پالس سینک وجودنداشته باشد (به عنوان مثال اگر فرستنده سیاه وسفید باشد،فرستنده سیستم سکام نباشد

سیستم NTSC:

الف –فرستنده    NTSC:

دراین سیستم از فرستنده هر دو سیگنال تفاضلی B-Y   و R-Y برای هر خط ارسال می گردد،به این صورت که بعد از بدست آمدن این دو سیگنال دردوربین NTSC باید آنها برای ارسال بر روی موجی حامل سوار کنند

سیستمPAL:

درروش NTSC براثر تغییر فاز سیگنالهای تفاضلی (دراثرانعکاسات درمناطق کوهستانی ،یادرتیونرومدارات IF گیرنده )رنگ تصویر عوض شده ،تصویر دارای رنگهای غیر واقعی می شود.

طریقه تشخیص NTSCاز PAL:

دراین تلویزیون برای تشخیص NTSCازPALازاختلافی که فرکانس

های افقی وعمودی سیستم NTSCباPALدارد،برای شناسائی این دو سیستم از هم استفاده شده است :

حالت PAL                                         حالت NTSC

طریقه تشخیص سیستم RGB از تفاضلی در تلویزیون های رنگی :

جهت تشخیص علمی این دو سیستم در تلویزیونهای رنگی از هم می توان سه سیم قرمز ، سبز و آبی که از روی شاسی تلویزیون به سوکت لامپ تصویر و از آنجا به کاتده می روند

مدارات تصویر (طبقه ویدئو)

این طبقه وظیفه تهیه ، جدا کردن و تقویت اطلاعات سیاه و سفید فرستنده (Y) را از سیگنال مرکب تصویر بعهده دارد ، که همانطوریکه در قسمت قبل بررسی شد از ترکیب این اطلاعات با سیگنالهای تفاضلی رنگ ، سیگنالهای اولیه رنگ بوجود می آید .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته مهندسی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =