تعارض سازمانی

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]چکیده[/highlight]
تعارض اختلاف در رسیدن به هدفهاى سازمان است ، امروز نیروى‌ انسانى‌ به‌ عنوان‌ اصلیترین‌ دارایى‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتى‌ آن مطرح‌ است‌ وجود همکارى‌ و همدلى‌ بین‌ این‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترین‌ عوامل‌ اساسى‌براى‌ موفقیت‌ درهمه‌ سازمانها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوما” براى سازمان غیر ضرورى نیست تعارض مى تواند خلاقیت را بیشتر و نو آورى و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژى و منابع سازمان شود براى مدیریت صحیح تعارض بایستى مدیران آن را به عنوان نیروى دائمى بشناسندو با برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائى سازمان ، آن را مدیریت نمایند. بنابراین توانائى هدایت و کنترل‌ پدیده‌ تعارض‌ در سازمانها از مهمترین‌ مهارتهاى‌ مدیران‌ است‌ که‌ مدیران‌ امروز نیازمند آن‌ هستند.
این‌ مقاله‌ مفهوم‌ و جایگاه تعارض ( تضاد ) در مدیریت و سازمان را بیان و انواع تعارضات سازمانى را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندى مى نماید و تعارض از منظرهاى مختلف‌، منشاء و مراحل تعارض ، دلایل ایجاد و روشهاى مواجه با تعارض را شرح مى دهد و به بررسى سبکها و استراتژیها و فنون و راهبردهاى مدیریت تعارض و نحوه بهبود عملکرد سازمان میپردازد .
[highlight bgcolor=”#ffffff” txtcolor=”#dd0000″]این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.[/highlight]

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#0c0c00″]فهرست مطالب[/highlight]
چکیده ۲
مقدمه ۳
تعاریف: ۴
اهمیت موضوع: ۶
بیان مسئله: ۷
انواع تعارض : ۹
سطوح تعارض ۱۱
دیدگاههاى مختلف در تبیین جایگاه تعارض در سازمان ۱۹
تائید دیدگاه تعاملی با استدلال دیالکتیکی تعارض ۲۰
رابطه سطح عملکرد و تعارض سازمانی ۲۱
ارزیابى منشأ تعارضات سازمانى ۲۷
علل بروز تعارض در سازمان: ۲۸
روشهاى مواجه با تعارض ۳۰
سبک های مدیریت تعارض ۳۱
مدیریت تعارض ۳۲
مدیریت تعارض سازمانی؛ الگوی تامسون ۳۴
موقعیتهاى‌ مناسب‌ براى‌ کاربرد سبکهاى مدیریت تعارض‌ ۳۶
فنون‌ و راهبـردهاى‌ مدیـریت‌ تعارض‌ ۳۷
استراتژى ایجاد تعارض سازنده در سازمان ۳۸
نتیجه گیری ۳۹
منابع: ۴۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

[highlight bgcolor=”#ffffff” txtcolor=”#dd0000″]خلاصه ای کوتاه از مقاله ی تعارض سازمانی را در زیر می توانید ببینید.[/highlight]

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مقدمه[/highlight]
هرکس در هر محیطی که زندگی می‌کند، باید بتواند با آن سازگار شود. ناسازگاری فرد با محیط زندگی، درنهایت به نابودی او منجر می‌شود. سازگاری با محیط زندگی، زمانی امکان‌پذیر می‌شود که عوامل مؤثر موجود در محیط، نظم داشته و فرد بتواند رفتار خود را با آن تطبیق دهد اما می‌دانیم که نظم طبیعت و اجتماع همواره ثابت نمی‌ماند و در طول عمر یک فرد، بارها دستخوش تغییرات می‌شود و این تغییرات معمولاً از پیش، قابل پیش‌بینی نیست تا شخص بتواند رفتار خود را با آن تطبیق دهد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]تعاریف:[/highlight]
تعارض را می‌توان از منظر روانشناختی و اجتماعی بررسی کرد.
تعارض از منظر روانشناختی: تعارضات درونی فرد که محور تئوریهای سازمان نیست.
تعارض از منظر اجتماعی: تعارض بین افراد که در مفهوم سازی تعارض سازمانی مورد تاکید است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مفهوم تعارض:[/highlight]
در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می‌کوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد».

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]اهمیت موضوع:[/highlight]
به جهت پیچیدگى ارتباطات سازمانى تعامل بین کارکنان (عمل و عکس العمل) و وابستگى کارکنان به یکدیگر تعارض‌ امرى‌ اجتناب‌ناپذیر در زندگى‌ فردى‌ و سازمانى‌ امروز است‌. بنابراین مطالعه و بررسی انواع تضاد سازمانی و شیوه های مدیریت و استفاده مفید آن در سازمان امری مهم و ضروری در جوامع انسانی امروز است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]بیان مسئله:[/highlight]
درباره مدیریت تعارض، مجموعه‎اى از بایدها و نبایدها وجود دارد. یکى از «باید»ها این است که مدیر دیدگاه فرهنگ سازمانى را درخصوص تضاد به دقت بررسى کند، و ببیند جوّ حاکم بر سازمان تضاد را خوب می‎داند یا بد؟ یعنى در این میان باید به فرهنگ سازمان نیز توجه داشت.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]پیشینه تحقیق:[/highlight]
تحقیقات بسیاری در زمینه تضاد و تعارض سازمانی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است .
در مطالعه ای که به وسیله پوتنام و ویلسون از ۳۶۰ نفر به عمل آمده است، امتیازات به شرح ذیل استخراج گردیده است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]انواع تعارض :[/highlight]
تعارض و تضاد یک نزاع ، مشاجره یا تقابل نیروهاى موجود بین نیازهاى اولیه و نیازهاى معنوى ، مذهبى و منظرهاى اخلاقى و از طرفى ناسازگارى طرز فکر و تصورات بین دو نفر یا بیشتر را توضیح میدهد و یا فراگردى است که شخص در آن به طور عمدى تلاش می‎کند تا مانع موفقیت فرد دیگر شود‌.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]سطوح تعارض[/highlight]
تعارض‌ جزئى‌ طبیعى‌ و عادى‌ از زندگى‌ روزمره‌ ما واقعیتى‌ است‌ که‌ بشر در طول‌ تاریخ‌ با آن‌ آشنابوده‌ ولى‌ متأسفانه‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ مدیریت‌ صحیح‌،بیشتر به‌ ستیزه‌ جویى‌ و دشمن‌ مبدل‌ شده‌ است‌.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]دیدگاههاى مختلف در تبیین جایگاه تعارض در سازمان[/highlight]
اگر به تحولات دانش مدیریت پس از انقلاب صنعتى نگاهى اجمالى بیندازیم، می‎بینیم سه دیدگاه درباره تعارض و تضاد وجود دارد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]تائید دیدگاه تعاملی با استدلال دیالکتیکی تعارض [/highlight]
واژه دیالکتیک (dialectic) به معنای مناظره و جدل است. براساس استدلال دیالکتیکی هگل نیروی محرک تاریخ ناشی از برخورد پدیده های متضاد است. از دیدگاه هگل هر پدیده به عنوان یک تز (Thesis) مطرح می شود که خودبخود باعث بوجود آمدن پدیده متضاد خود (AntiThesis) می‌شود. براساس تضاد و برخورد این دو پدیده یک پدیده جدید بوجود خواهد آمد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]رابطه سطح عملکرد و تعارض سازمانی [/highlight]
از آنجا که نظریه تعاملی رابینز از دیدگاه دیالکتیکی هگل و مارکس تائید گردید بنابراین باید نظریه تعاملی تعارض بیشتر بررسی شود. براساس الگوی پیشنهادی رابینز اگر تعارض از حد معینی کمتر و از حد معینی بیشتر باشد سطح عملکرد کاهش می یابد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]فواید و مضرات تعارض :[/highlight]
تعارض یا کشمکش درونی بخشی اززندگی سازمانی است که ممکن است درون فرد،بین افراد،میان فردوگروه وبین گروهها رخ دهد.در حالیکه عموما می پندارند که تعارض بازدارنده کار است ولی می تواند سودمند هم باشد. اگر تعارض نباشد یا بسیارکم باشد افراد سازمان بی انگیزه، فاقد خلاقیت،بی اراده و درگیر کارهای روزمره و مکانیکی خواهند شد.

تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب
نظریه تعاملى بر این فرض استوار نیست که همه تعارض‌ها خوب هستند، بلکه بعضى از آنها از هدف‌هاى سازمانى پشتیبانى مى‌کنند، که به این نوع تعارضات، تعارض سازنده مى‌گویند و برخى دیگر مانع تحقق اهداف سازمانى مى‌شوند و حالت غیرسازنده‌اى دارند که به این نوع از تعارضات، تعارض مخرب مى‌گویند.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مــــراحل‌ تعارض[/highlight]

‌بیشتر تعارضات‌ طى‌ مراحل‌ خاص‌ ایجادمى‌شوند که‌ آگاهى‌ از آنها مى‌تواند براى‌ مدیریت‌ تعارض‌ راهگشا باشد. بنابراین تعارض‌ را مى‌توان‌ به‌ مراحل‌ زیر تقسیم‌ کرد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]روشهاى مواجه با تعارض[/highlight]
بطور کلى‌ پنج‌ روش‌ پاسخگویى‌ به‌تعارض‌ وجود دارد که‌ از آنها به‌ عنوان‌ سبکهاى‌مدیریت‌ تعارض‌ یاد مى‌شود و معمولا هر فرد دریکى‌ از این‌ سبکها غالب‌ است‌. این‌ پنج‌ سبک‌ را مى‌توان‌ روى‌ یک‌ نمودارمشخص‌ کرد محور افقى‌ نمودار میزان تعاون و همکارى و محور عمودى‌ خواستگاه و میزان ادعا افراد‌ است‌.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مدیریت تعارض[/highlight]

مدیریت تعارض، شناخت و اداره‌ی تعارض به‌صورتی معقول، منصفانه و کاراست. تعارض می‌تواند با استفاده از مهارت‌هایی چون ارتباطات مؤثر، حل مسئله و مذاکره، مدیریت شود. توانایی ما در اداره و مدیریت تعارض می‌تواند بر نتایج آن تأثیر بگذارد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]منابع[/highlight]
۱- رفتار سازمانى ، تالیف استیفن پى . رابینز ، ترجمه دکتر على پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابى ۱۳۸۵ انتشارات دفتر پژوهش هاى فرهنگى
۲- فرهنگ فراگیرى دانش مدیریت ۰انگلیسى – فارسى ) تالیف پروفسور پاتریک مانتانا ترجمه دکتر سهراب خلیلى ۱۳۸۶ انتشارات یادواره
۳- تئوریهاى سازمان و طراحى ساختار ، تالیف ریچارد دفت ، ۱۳۷۴ ، شرکت چاپ و نشر بازرگانى
۴- مقاله مدیریت تعارض ، دکتر على رضائیان ، بهمن و اسفند ماه ۱۳۸۰ ، مجله صادق ، دانشگاه امام صادق
۵- مقاله مدیریت تعارض ، مهرداد کاظم پور ، مرداد ۱۳۸۴ ، ماهنامه راهکار مدیریت
۶- مقاله مدیریت تعارض ، امیر مسعود وکیل ، آذر ماه ۱۳۸۶ ، نشریه دانشگاه آزاد اسلامى

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.