تعارض سازمانی

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]چكيده[/highlight]
تعارض اختلاف در رسيدن به هدفهاى سازمان است ، امروز نيروى‌ انسانى‌ به‌ عنوان‌ اصليترين‌ دارايى‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزيت‌رقابتى‌ آن مطرح‌ است‌ وجود همكارى‌ و همدلى‌ بين‌ اين‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترين‌ عوامل‌ اساسى‌براى‌ موفقيت‌ درهمه‌ سازمانها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذير و لزوما” براى سازمان غير ضرورى نيست تعارض مى تواند خلاقيت را بيشتر و نو آورى و تغيير را ترويج دهد و يا ممكن است باعث اتلاف و تحليل انرژى و منابع سازمان شود براى مديريت صحيح تعارض بايستى مديران آن را به عنوان نيروى دائمى بشناسندو با برخورد سازنده و صحيح در جهت پويائى سازمان ، آن را مديريت نمايند. بنابراين توانائى هدايت و كنترل‌ پديده‌ تعارض‌ در سازمانها از مهمترين‌ مهارتهاى‌ مديران‌ است‌ كه‌ مديران‌ امروز نيازمند آن‌ هستند.
اين‌ مقاله‌ مفهوم‌ و جايگاه تعارض ( تضاد ) در مديريت و سازمان را بيان و انواع تعارضات سازمانى را برشمرده و آنها را تقسيم‌بندى مى نمايد و تعارض از منظرهاى مختلف‌، منشاء و مراحل تعارض ، دلايل ايجاد و روشهاى مواجه با تعارض را شرح مى دهد و به بررسى سبكها و استراتژيها و فنون و راهبردهاى مديريت تعارض و نحوه بهبود عملكرد سازمان ميپردازد .
[highlight bgcolor=”#ffffff” txtcolor=”#dd0000″]این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد 40 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.[/highlight]

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#0c0c00″]فهرست مطالب[/highlight]
چكيده 2
مقدمه 3
تعاریف: 4
اهمیت موضوع: 6
بیان مسئله: 7
انواع تعارض : 9
سطوح تعارض 11
ديدگاههاى مختلف در تبيين جايگاه تعارض در سازمان 19
تائيد ديدگاه تعاملي با استدلال ديالکتيکي تعارض 20
رابطه سطح عملکرد و تعارض سازماني 21
ارزيابى منشأ تعارضات سازمانى 27
علل بروز تعارض در سازمان: 28
روشهاى مواجه با تعارض 30
سبک های مدیریت تعارض 31
مدیریت تعارض 32
مديريت تعارض سازماني؛ الگوي تامسون 34
موقعيتهاى‌ مناسب‌ براى‌ كاربرد سبكهاى مديريت تعارض‌ 36
فنون‌ و راهبـردهاى‌ مديـريت‌ تعارض‌ 37
استراتژى ايجاد تعارض سازنده در سازمان 38
نتیجه گیری 39
منابع: 40

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

[highlight bgcolor=”#ffffff” txtcolor=”#dd0000″]خلاصه ای کوتاه از مقاله ی تعارض سازمانی را در زیر می توانید ببینید.[/highlight]

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مقدمه[/highlight]
هركس در هر محیطی كه زندگی می‌كند، باید بتواند با آن سازگار شود. ناسازگاری فرد با محیط زندگی، درنهایت به نابودی او منجر می‌شود. سازگاری با محیط زندگی، زمانی امكان‌پذیر می‌شود كه عوامل مؤثر موجود در محیط، نظم داشته و فرد بتواند رفتار خود را با آن تطبیق دهد اما می‌دانیم كه نظم طبیعت و اجتماع همواره ثابت نمی‌ماند و در طول عمر یك فرد، بارها دستخوش تغییرات می‌شود و این تغییرات معمولاً از پیش، قابل پیش‌بینی نیست تا شخص بتواند رفتار خود را با آن تطبیق دهد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]تعاریف:[/highlight]
تعارض را مي‌توان از منظر روانشناختي و اجتماعي بررسي کرد.
تعارض از منظر روانشناختي: تعارضات دروني فرد که محور تئوريهاي سازمان نيست.
تعارض از منظر اجتماعي: تعارض بين افراد که در مفهوم سازي تعارض سازماني مورد تاکيد است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مفهوم تعارض:[/highlight]
در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می‌کوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد».

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]اهمیت موضوع:[/highlight]
به جهت پيچيدگى ارتباطات سازمانى تعامل بين كاركنان (عمل و عكس العمل) و وابستگى كاركنان به يكديگر تعارض‌ امرى‌ اجتناب‌ناپذير در زندگى‌ فردى‌ و سازمانى‌ امروز است‌. بنابراین مطالعه و بررسی انواع تضاد سازمانی و شیوه های مدیریت و استفاده مفید آن در سازمان امری مهم و ضروری در جوامع انسانی امروز است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]بیان مسئله:[/highlight]
دربارة مديريت تعارض، مجموعه‎اى از بايدها و نبايدها وجود دارد. يكى از «بايد»ها اين است كه مدير ديدگاه فرهنگ سازمانى را درخصوص تضاد به دقت بررسى كند، و ببيند جوّ حاكم بر سازمان تضاد را خوب مي‎داند يا بد؟ يعنى در اين ميان بايد به فرهنگ سازمان نيز توجه داشت.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]پیشینه تحقیق:[/highlight]
تحقیقات بسیاری در زمینه تضاد و تعارض سازمانی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است .
در مطالعه ای که به وسیله پوتنام و ویلسون از 360 نفر به عمل آمده است، امتیازات به شرح ذیل استخراج گردیده است.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]انواع تعارض :[/highlight]
تعارض و تضاد يك نزاع ، مشاجره يا تقابل نيروهاى موجود بين نيازهاى اوليه و نيازهاى معنوى ، مذهبى و منظرهاى اخلاقى و از طرفى ناسازگارى طرز فكر و تصورات بين دو نفر يا بيشتر را توضيح ميدهد و يا فراگردى است كه شخص در آن به طور عمدى تلاش مي‎كند تا مانع موفقيت فرد ديگر شود‌.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]سطوح تعارض[/highlight]
تعارض‌ جزئى‌ طبيعى‌ و عادى‌ از زندگى‌ روزمره‌ ما واقعيتى‌ است‌ كه‌ بشر در طول‌ تاريخ‌ با آن‌ آشنابوده‌ ولى‌ متأسفانه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ مديريت‌ صحيح‌،بيشتر به‌ ستيزه‌ جويى‌ و دشمن‌ مبدل‌ شده‌ است‌.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]ديدگاههاى مختلف در تبيين جايگاه تعارض در سازمان[/highlight]
اگر به تحولات دانش مديريت پس از انقلاب صنعتى نگاهى اجمالى بيندازيم، مي‎بينيم سه ديدگاه دربارة تعارض و تضاد وجود دارد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]تائيد ديدگاه تعاملي با استدلال ديالکتيکي تعارض [/highlight]
واژه ديالکتيک (dialectic) به معناي مناظره و جدل است. براساس استدلال ديالکتيکي هگل نيروي محرک تاريخ ناشي از برخورد پديده هاي متضاد است. از ديدگاه هگل هر پديده به عنوان يک تز (Thesis) مطرح مي شود که خودبخود باعث بوجود آمدن پديده متضاد خود (AntiThesis) مي‌شود. براساس تضاد و برخورد اين دو پديده يک پديده جديد بوجود خواهد آمد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]رابطه سطح عملکرد و تعارض سازماني [/highlight]
از آنجا که نظريه تعاملي رابينز از ديدگاه ديالکتيکي هگل و مارکس تائيد گرديد بنابراين بايد نظريه تعاملي تعارض بيشتر بررسي شود. براساس الگوي پيشنهادي رابينز اگر تعارض از حد معيني کمتر و از حد معيني بيشتر باشد سطح عملکرد کاهش مي يابد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]فوايد و مضرات تعارض :[/highlight]
تعارض يا كشمكش دروني بخشي اززندگي سازماني است كه ممكن است درون فرد،بين افراد،ميان فردوگروه وبين گروهها رخ دهد.در حاليكه عموما مي پندارند كه تعارض بازدارنده كار است ولي مي تواند سودمند هم باشد. اگر تعارض نباشد يا بسياركم باشد افراد سازمان بي انگيزه، فاقد خلاقيت،بي اراده و درگير كارهاي روزمره و مكانيكي خواهند شد.

تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب
نظريه تعاملى بر اين فرض استوار نيست كه همه تعارض‌ها خوب هستند، بلكه بعضى از آنها از هدف‌هاى سازمانى پشتيبانى مى‌كنند، كه به اين نوع تعارضات، تعارض سازنده مى‌گويند و برخى ديگر مانع تحقق اهداف سازمانى مى‌شوند و حالت غيرسازنده‌اى دارند كه به اين نوع از تعارضات، تعارض مخرب مى‌گويند.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مــــراحل‌ تعارض[/highlight]

‌بيشتر تعارضات‌ طى‌ مراحل‌ خاص‌ ايجادمى‌شوند كه‌ آگاهى‌ از آنها مى‌تواند براى‌ مديريت‌ تعارض‌ راهگشا باشد. بنابراين تعارض‌ را مى‌توان‌ به‌ مراحل‌ زير تقسيم‌ كرد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]روشهاى مواجه با تعارض[/highlight]
بطور كلى‌ پنج‌ روش‌ پاسخگويى‌ به‌تعارض‌ وجود دارد كه‌ از آنها به‌ عنوان‌ سبكهاى‌مديريت‌ تعارض‌ ياد مى‌شود و معمولا هر فرد دريكى‌ از اين‌ سبكها غالب‌ است‌. اين‌ پنج‌ سبك‌ را مى‌توان‌ روى‌ يك‌ نمودارمشخص‌ كرد محور افقى‌ نمودار ميزان تعاون و همكارى و محور عمودى‌ خواستگاه و ميزان ادعا افراد‌ است‌.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]مدیریت تعارض[/highlight]

مدیریت تعارض، شناخت و اداره‌ی تعارض به‌صورتی معقول، منصفانه و کاراست. تعارض می‌تواند با استفاده از مهارت‌هایی چون ارتباطات مؤثر، حل مسئله و مذاکره، مدیریت شود. توانایی ما در اداره و مدیریت تعارض می‌تواند بر نتایج آن تأثیر بگذارد.

[highlight bgcolor=”#eded00″ txtcolor=”#dd0000″]منابع[/highlight]
1- رفتار سازمانى ، تاليف استيفن پى . رابينز ، ترجمه دكتر على پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابى 1385 انتشارات دفتر پژوهش هاى فرهنگى
2- فرهنگ فراگيرى دانش مديريت 0انگليسى – فارسى ) تاليف پروفسور پاتريك مانتانا ترجمه دكتر سهراب خليلى 1386 انتشارات يادواره
3- تئوريهاى سازمان و طراحى ساختار ، تاليف ريچارد دفت ، 1374 ، شركت چاپ و نشر بازرگانى
4- مقاله مديريت تعارض ، دكتر على رضائيان ، بهمن و اسفند ماه 1380 ، مجله صادق ، دانشگاه امام صادق
5- مقاله مديريت تعارض ، مهرداد كاظم پور ، مرداد 1384 ، ماهنامه راهكار مديريت
6- مقاله مديريت تعارض ، امير مسعود وكيل ، آذر ماه 1386 ، نشريه دانشگاه آزاد اسلامى

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.