مقالات رشته اقتصاد

مراحل تصویب بودجه

کلمه بودجه از لغت bougette که در اصل یک واژه فرانسوی است گرفته شده است. ابتدا به معنی کیف چرمی یا کیسه پول بوده است. سپس کلمه بودجه به دفتر حساب داخلی و خرج دولتی اطلاق می‌شود. بودجه در مراحل تکمیل، شکل و ساختار با تغییرات اساسی روبرو بوده است. امروزه از بودجه به عنوان ابزاری در راستای اداره کشور استفاده می‌شود.به عبارت بهتر بودجه به عنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما در مورد مراحل تصویب بودجه بحث خواهیم کرد.

تصویب بودجه

این تحقیق دانشجویی  مراحل تصویب بودجه مشتمل بر ۵۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

کلمه بودجه : ۲

تعریف بودجه به لحاظ قانونی: ۲

بودجه عمومی دولت شامل دو بخش است: ۳

مراحل تصویب بودجه : ۵

اصل پنجاه و دوم قانون اساسی : ۶

ضرورت ها و دلایل تصویب بودجه توسط مجلس…. ۷

انتظار مردم از نمایندگان: ۷

نتایج تصویب بودجه توسط مجلس: ۸

ضرورت ها و دلایل تصویب بودجه توسط مجلس: ۸

ویژگیهای تصویب قوانین در مجلس…. ۹

ویژگیهای تصویب بودجه: ۹

نحوه بررسی و تصویب بودجه کل کشور  : ۱۰

نحوه بررسی و تصویب بودجه کل کشور ۱۱

اعضای هر کمسیون شامل : ۱۱

مراحل تصویب بودجه. ۱۳

بررسی و رسیدگی در کمسیون های تخصصی و اصلی.. ۱۴

بررسی و رسیدگی در کمسیون اصلی (تلفیق) ۱۶

نحوه کار در کمسیون تلفیق: ۱۷

گروه های چهارگانه کمسیون اصلی: ۱۸

بررسی و رسیدگی در کمسیون های تخصصی و اصلی.. ۱۹

بررسی و رسیدگی در کمسیون های تخصصی و اصلی.. ۲۰

بررسی و تصویب تبصره های لایحه بودجه در جلسات علنی.. ۲۲

بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان.. ۲۴

چگونگی ابلاغ قانون بودجه. ۲۵

ابلاغ قانون بوجه : ۲۵

برخی از قوانین  برنامه و بودجه کشور: ۲۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله مراحل تصویب بودجه را در زیر می توانید ببینید.

مراحل تصویب بودجه

کلمه بودجه :

کلمه بودجه از لغت bougette که در اصل یک واژه فرانسوی است گرفته شده است. ابتدا به معنی کیف چرمی یا کیسه پول بوده است. سپس کلمه بودجه به دفتر حساب داخلی و خرج دولتی اطلاق می‌شود. بودجه در مراحل تکمیل، شکل و ساختار با تغییرات اساسی روبرو بوده است. امروزه از بودجه به عنوان ابزاری در راستای اداره کشور استفاده می‌شود.به عبارت بهتر بودجه به عنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعریف بودجه به لحاظ قانونی:

بودجه عبارت است سند مالی دولت که حاوی پیش‌بینی دریافت‌ها، درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در یک سال مالی (شمسی) و همچنین پیش بینی پرداخت‌ها و هزینه‌ها برای انجام عملیات و فعالیت‌هایی است که به منظور وصول و تحقق اهداف و سیاست‌های دولت انجام می‌شود.

عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تعریف قانونی از بودجه:

۱-اهداف و برنامه‌های دولت را نشان می‌دهد.

مراحل تصویب بودجه :

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد . هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

ضرورت ها و دلایل تصویب بودجه توسط مجلس

 • حداکثر دقت را در هنگام تصویب بودجه داشته باشند.
 • توزیع درآمدهای دولت میان هدفهای مختلف به گونه ای باشد که حداکثر رفاه و مطلوبیت را ایجاد نماید.

ویژگیهای تصویب بودجه:

 • بودجه همیشه به شکل لایحه تقدیم مجلس می شود و نمایندگان نمی توانند بودجه را در قالب طرح تقدیم نمایند.
 • نمایندگان نمی توانند پیشنهاداتی بدهند که هزینه را افزایش دهد.
 • مجلس نمی تواند تصویب موقت لایحه بودجه را به عهده کمسیون گذارد هر چند که ضرورت ایجاب نماید

بررسی و تصویب تبصره های لایحه بودجه در جلسات علنی

 • در بررسی تبصره های بودجه ای ابتدا تبصره های درآمدی و سپس تبصره های هزینه ای بررسی می شود.
 • در جلسه علنی ابتدا مخبر کمسیون اصلی گزارش کار ارائه می نماید و سپس مخبران کمسیون های تخصصی نظرات و پیشنهادات خود را که قبلاً در زمان تعیین شده ارائه و به چاپ رسانیده اند مطرح می نمایند.

نحوه بررسی و تصویب بودجه کل کشور  :

طبق ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس لوایح قانونی و بودجه های تفصیلی پس از تقدیم درجلسه علنی،از طرف رییس مجلس به کمسیونهای مربوط ارجاع و سپس در دسترس نمایندگان قرار می گیرد. لایحه بودجه از سوی رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد و سپس یک نسخه از لایحه بودجه در دسترس نمایندگان قرار گرفته و حسب دستور رییس مجلس کار رسیدگی و بررسی در کمسیونها شروع       می شود.

ویژگیهای تصویب قوانین در مجلس

ویژگیهای تصویب قوانین در مجلس

 • مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به عهده شخص یا هیاتی واگذار نماید مگر در مواردی خاص با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی.
 • شورای عالی استانها می توانند در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا ازطریق دولت به مجلس پیشنهاد کنند.

مراحل تصویب بودجه

 • وظایف کمسیون های تخصصی:
 • بررسی تبصره های مربوط به خود(ارزی وریالی)
 • بررسی در آمدهای دستگاه مربوطه
 • بررسی هزینه های جاری و عمرانی فصول مربوطه در چهار چوب سقف تعیین شده
 • بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح ها و پروژه ها

چگونگی ابلاغ قانون بودجه

ابلاغ قانون بوجه :

پس از طی مراحل قانونی و تایید شورای نگهبان و اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلاف لایحه بودجه به صورت قانون درآمده و با امضائ ریاست مجلس جهت اجرا به رییس جمهوری ابلاغ می گردد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

.

 

برچسب ها