تشویق و تنبیه دانش اموزان

استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه مناسب در جهت نیل به اهداف آموزشی و پرورشی و رساندن متعلمین به سرمنزل مقصود، لازم و ضروری است. گرچه در زمینه تنبیه ابزارهای مختلفی نظیر تنبیه بدنی، تنبیه لفظی، محروم کردن از امتیازات و به وجود آوردن احساس گناه در فرد، بجا و نابجا در تعلیم و تربیت استفاده می گردد اما متاسفانه در خصوص تشویق، راهکارهای متنوعی وجود ندارد و عمدتاً تنها از جوایز و هدایای مادی استفاده می گردد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded04″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده ۳

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

تشویق و تنبیه در آیینه قرآن کریم. ۹

تشویق و تنبیه در مکتب مولانا ۹

سعدی چه می سراید؟. ۱۰

دیدگاه بزرگان ایران زمین و دنیا ۱۱

تشویق. ۱۲

تشویق برای چه کسانی باید صورت گیرد؟. ۱۳

اثرات نامطلوب عادت به تشویق. ۱۵

نکاتى پیرامون تشویق. ۱۶

راههای تشویق. ۱۷

شرایط تشویق. ۱۸

چگونه دانش آموزان را به یادگیری تشویق کنیم؟. ۱۹

پیامدهای تشویق. ۲۱

آفات تشویق بی‏حد. ۲۱

حد تشویق. ۲۱

بایدهای تشویق. ۲۲

شروط تشویق. ۲۲

محبت و تشویق. ۲۶

تأثیر بیشتر تشویق در مقایسه با تنبیه. ۲۷

تنبیه. ۲۷

تنبیه در آموزش و پرورش… ۲۹

نکات لازم در چگونگی انجام تنبیه. ۳۰

چگونه باید تنبیه کرد؟. ۳۱

تنبیه مضاعف… ۳۳

دلایل عدم استفاده از تنبیه بدنی برای تغییر رفتار نامطلوب.. ۳۳

عواقب تنبیه بدنی.. ۳۴

نکات مورد توجه در تنبیه. ۳۵

تنبیه بدنی از نظر اسلام. ۳۷

تنبیه بدنی از دیدگاه صاحبنظران. ۳۸

بین تنبیه و اختلال رفتاری چه رابطه ای وجود دارد؟. ۴۰

میزان تنبیه در تغییر رفتار ناپسند کودکان چگونه باید باشد؟. ۴۱

مخالفان با تنبیه. ۴۳

موافقان با تنبیه. ۴۴

راهبردهای تشویق و تنبیه. ۴۷

نتیجه‌گیری.. ۴۸

پیشنهادات.. ۵۰

منابع و مآخذ.۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از تشویق و تنبیه دانش اموزان را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded04″]مقدمه[/highlight]

استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه مناسب در جهت نیل به اهداف آموزشی و پرورشی و رساندن متعلمین به سرمنزل مقصود، لازم و ضروری است. گرچه در زمینه تنبیه ابزارهای مختلفی نظیر تنبیه بدنی، تنبیه لفظی، محروم کردن از امتیازات و به وجود آوردن احساس گناه در فرد، بجا و نابجا در تعلیم و تربیت استفاده می گردد اما متاسفانه در خصوص تشویق، راهکارهای متنوعی وجود ندارد و عمدتاً تنها از جوایز و هدایای مادی استفاده می گردد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]چکیده[/highlight]

تشویق و تنبیه دو روش تربیتی است که برای رعایت مقررات و انضباط باید در مدارس مدنظر قرار گیرد.
تنبیه در مواردی بکار می رود که رفتار دانش آموز ناپسند،برخلاف مقررات و غیردلخواه است و
می خواهیم آن را خاموش و تضعیف کنیم.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تشویق و تنبیه در مکتب مولانا[/highlight]

تشویق، حس خودپسندی وحب ذات انسان را اقناع می کند. نکوهش و ناسپاسی، شخصیت انسان را تحقیر می نماید. وجود تشویق و تنبیه برای پرورش و تربیت انسانها امری ضروری است.

مکتب انسان ساز اسلام و آموزه های ائمه بر این ویژگی ها تاکید می کند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]دیدگاه بزرگان ایران زمین و دنیا[/highlight]

با عنایت به اینکه این مبحث – تشویق و تنبیه – از مباحث و روش های مفید و موثر تربیت می باشد، جالب این است که ذهنیت متکی بر تنبیه بدنی که امروز در برخی مدارس رد پای آن را می بینیم برآمده از همین اندیشه قدیمی و منسوخ است که در راه تربیت حتی زدن نوآموز رواست.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تشویق[/highlight]

تشویق در لغت ‏به معنای شوق افکندن و ترغیب کردن به کارمی‏رود.

از نظر روان شناسی ارائه محرک مطلوب پس از انجام رفتار مطلوب‏به منظور افزایش، تکرار، تثبیت آن عمل و رفتار معنا می‏شود.

[highlight txtcolor=”#eded04″]فواید تشویق [/highlight]

۱. تشویق محرک قدرتمند: تشویق می تواند مولد انرژی و محرک کار و تلاش بیشتری برای افراد گردد. وقتی فرد احساس می کند که کارش مفید بوده و در عین حال سود بخش است، با قدرت و نیروی بیشتری به کار خواهد پرداخت و چه بسا این کار نیک از عادات نیکویی گردد که شخص در صورت عدم انجام آن احساس کمبود و ناراحتی می کند

[highlight txtcolor=”#eded04″]اثرات نا مطلوب عادت به تشویق [/highlight]

باید سعی شود (فرزندان، افراد، بچه ها) به تشویق و جایزه عادت نکنند، به طوری که اگر مورد تشویق قرار نگرفتند و یا جایزه ای دریافت نکردند، از کار نیک باز نمانند. باید دقت شود که تشویق هدف واقع نشود، بلکه برای رسیدن به اهداف عالی باشد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]نکاتی پیرامون تشویق[/highlight]

۱- هنگام تشویق، کودک باید بفهمد که به چه جهت مورد تحسین قرار گرفته است.

۲- تشویق باید هر چند وقت یک بار و در برابر کارهاى برجسته کودک باشد، نه به صورت همیشگى و براى هر کارى؛ زیرا در این صورت، تشویق تأثیر خود را از دست خواهد داد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]شرایط تشویق[/highlight]

در مورد کودکان باید طوری عمل شود که آنها به انگیزه و هدف‏تشویق آگاه شوند. تشویق باید متعادل، به اندازه، به موقع، به‏جا و مناسب باشد. متناسب با میزان فعالیت و انتظار کودک بوده. هم چنین با سن، نیازهای کودک، شرایط وموقعیت مکانی، شخصیتی وروانی تناسب داشته باشد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]پیامد های تشویق[/highlight]

پاسخ به یک نیاز طبیعی کودک است که می‏تواند آرامش فکری آن رابه دنبال داشته باشد.

تشویق تحریک درونی برای پیشرفت امور را ایجاد می‏کند. تشویق،به نحوی جبران کننده کمبودها، حقارتهای عاطفی و اجتماعی است.

[highlight txtcolor=”#eded04″]حد تشویق[/highlight]

تشویقهای مکرر و یکسان به مرور زمان تاثیر خود را از دست‏می‏دهد و برای فرد عادی جلوه می‏کند؛ لذا مربی همواره باید گروه ‏کثیری ازتشویق کننده‏ها را در اختیار داشته باشد و از تشویق های‏ متعدد استفاده کند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]محبت و تشویق[/highlight]

تشویق به معنی شوق افکندن و ترغیب کردن به کار است، «از نظر روانشناسان، ارائه محرک مطلوب پس از انجام رفتار مطلوب به منظور افزایش، تکرار و تثبیت آن عمل و رفتار، تشویق تبیین و معنای به حق می یابد. همچنین گفته شده است در انسان ها نوعی نیاز به محبت وجود دارد.

[highlight txtcolor=”#eded04″] تاثیر بیشتر تشویق در مقایسه با تنبیه[/highlight]

تأثیر تشویق و تنبیه در سنین مختلف در کودکان متفاوت است. دانشمندان بر اساس بررسى هاى جدید دریافتند ، کودکان تا سن ۱۲ سالگى برداشت چندان درستى از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واکنش نشان مى دهند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تنبیه[/highlight]

عبارت است از اعمال محرک آزار دهنده به دنبال یک رفتار نامطلوب برای کاهش احتمالی آن رفتار نامطلوب و یا از بین بردن آن.

از عوارض جانبی نامطلوب تنبیه این است که احساس ناخوش آیند حاصل از تنبیه در لحظه تنبیه شدن از طریق شرطی شدن کلاسیک با شرایط تنبیهی و شخصی یا اشخاص تنبیه کننده تداعی می شود و سبب انزجار تنبیه شونده از معلم یا تنبیه کننده می گردد.

[highlight txtcolor=”#eded04″] تنبیه در آموزش و پرورش[/highlight]

اگر چه اعمال تنبیهات بدنی و روانی در خانواده ها و والدین از فراوانی بالایی برخوردار است امّا اغلب آن را در ارتباط با آموزش و پرورش رسمی می دانند.

سرّ استفاده مداوم از تنبیه ، به ویژه تنبیه بدنی در مدارس ، شاید به خاطر میزان بهره ای بوده است که از آن می توان در امر آموزش و پرورش و تدریس بدست آورد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]چگونه باید تنبیه کرد[/highlight]

۱- تنبیه باید توسط معلم و متناسب با میزان خطای کودک صورت پذیرد.

۲- فرد مجاز به تنبیه معلم، است و نباید اعمال آن به دانش آموزان دیگر واگذار شود چون موجب اختلاف و نزاع در بین دانش آموزان می شود.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تنبیه شدید بدون توجیه اشتباه دانش آموز [/highlight]

پاداش ها و تنبیه های محیطی ، رفتار آدمی را شکل می دهد. کودک در خانه و مدرسه و محیط جامعه با پاداش ها و تنبیهاتی که دریافت می کند، یاد می گیرد تحت شرایط به خصوص چه شیوه های رفتاری را پیش گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تنبیه مضاعف[/highlight]

یکی از خطرناکترین انواع تنبیهات که متأسفانه زیاد رایج است تنبیه مضاعف می باشد . این تنبیه را از این جهت تنبیه مضاعف می گویند که شخص تنبیه شونده هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ بدنی ممکن است تنبیه شود و یا ممکن است کودک به خاطر خطا و اشتباهی که انجام داده است توسط دو یا چند نفر تنبیه شود.

[highlight txtcolor=”#eded04″]عواقب تنبیه بدنی[/highlight]

۱- کودک عادت می کند در برابر زور و قلدری بدون چون و چرا تسلیم شود و با این منطق خو بگیر که زور قلدری پیروز است. هر وقت عصبانی شدی بزن، و باکی نداشته باش.

۲- تنبیه بدنی احیاناً ممکن است در کودک عقده ای نسبت به اولیاء و مربیان ایجاد کند و حالت طغیان و سرکشی را در برابر اولیاء در او برانگیزد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]میزان تنبیه در تغییر رفتارناپسند کودکان چگونه باید باشد؟[/highlight]

اگر می توانستیم کودکمان را فقط با استفاده از روشهای مثبت تربیت کنیم خیلی عالی بود امام
نمی توانیم زیرا برای یادگیری و آموختن رفتاری شایسته هم روشهای مثبت و منفی (تشویق و تنبیه) لازم هستند و تنبیه به تنهایی نمی تواند نتایج دلخواه را فراهم کند زیرا به طور کلی روش منفی است و این روش به کودکان می آموزد چه کار نباید انجام دهند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]مخالفان با تنبیه[/highlight]

در بررسی متون مرتبط با تنبیهات روانی و بدنی، یک نکته مشترک و برجسته وجود دارد و آن این است که بیشتر صاحب نظران تربیتی، تنبیه را مردود و مذموم اعلام کرده اند که به برخی از آنها اشاره می شود:

[highlight txtcolor=”#eded04″]موافقان با تنبیه[/highlight]

اگر چه اعلام مخالفت با تنبیه بدنی کاملاً طبیعی و بدیهی به نظر می رسد، امّا از سوی دیگر ابراز موافقت با آن ، در نگاه اوّل ، کمی عجیب و غیرمنتظره می نماید. هر چند امروزه از میزان فراوانی موافقت با تنبیه بدنی به شکل کاملاً محسوس کاسته شده است.

[highlight txtcolor=”#eded04″]نتیجه گیری[/highlight]

طبیعت انسانها به گونه ای است که وقتی در انجام امور مورد تشویق قرار می گیرند، معمولاً در صدد بر می آیند تا آن امور را بهتر انجام دهند . بدون تردید تشویق و ترغیب از مهمترین ارکان روان شناسی تربیتی و عاملی مؤثر در تحریک انگیزش های پیشرفت و عملکرد فرد در فرایند یادگیری و تقویت رفتارهای مطلوب است.

[highlight txtcolor=”#eded04″]پیشنهادات [/highlight]

– پیشنهاد می گردد جهت پیشبرد اهداف آموزشی باید با خانواده مخصوصا مادران آموزش ویژه در زمینه اصول تعلیم و تربیت ارائه گردد.

– پیشنهاد می گردد والدین و معلمان و کسانی که به کار تعلیم و تربیت کودکان می پردازند از تنبیه به عنوان آخرین حربه استفاده نمایند و در انجام تنبیه شرایط سنی – عاطفی – اجتماعی کودکان را مد نظر قرار دهند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]منابع و ماخذ[/highlight]

۱- انگیزش در کلاس درس، ترجمه حسن یعقوبی

۲- علی قائمی، خانواده و تربیت کودک.

۳- فرخنده مفیدی، رشد عاطفی کودکان، ماهنامه تربیت، شماره ۶

۴- دکتر عباس شکاری، مسائل آموزش و پرورش ایران و راهکارهای آن،

۵- علی اکبر سیف، روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)

-۶ سیداحمد زرهانی، عزیزالله تاجیک اسماعیلی ، نگاهی به نقش تربیتی خانه و مدرسه، پاییز ۱۳۷۳

۷- سید محمد میرکمالی، روابط انسانی در آموزشگاه، نشر سیطرون فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۱۰ تابستان۱۳۷۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 20 =