مشکلات و راهکارهای تدریس درس ادبیات راهنمایی

این گزارش اقدام پژوهی  مشتمل بر  ۶  صفحه است

این گزارش اقدام پژوهی  به صورت کامل در زیر قابل مشاهده می باشد.

مشکلات و راهکارهای تدریس درس ادبیات راهنمایی

مقدمه. ۲

هدف های کلی برنامه ی آموزشی زبان فارسی در دوره ی راهنمایی.. ۲

روش های نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی.. ۳

پیشنهادات… ۶

منابع وماخذ. ۶

مقدمه

تدریس، یک سمفونی موسیقی است که باید صحیح نواخته شود و احساس لازم را به شنونده منتقل نماید. موسیقی زیبایی که جامعه را به لذت و وجد و پویایی وامی دارد. تدریس هنر ظریفی است که موفقیت آن به عوامل چندی وابسته است که عدم توجه به آنان ما را از مسیر اصلی دور می نماید و در حقیقت زحمات ما را به هدرمی دهد. بسیاری از دانش آموزان به درس ادبیات علاقه نشان نمی دهند و در برنامه ریزی خود جایی  برای  ادبیات در نظر نمی گیرند. بدین جهت  معلم را به اهداف مورد نظر نمی رسانند. بسیاری از اولیا  نیز با  فرزندان خود در این زمینه هم فکری دارند. در بسیاری از مواقع مشاهده می کنیم که  بی علاقه بودن یادگیرندگان به موضوعی خاص، ناشی از علاقه مند نبودن والدین و مربیان آن هاست. که این امر علت های مختلفی دارد که  باید مورد بررسی قرار گیرد. شاید یکی از علت ها این باشد، که در مدارس به این درس اهمیت داده نمی شود و تصور می کنند چون  فارسی  زبان رایج  است، هر کس بدون کم ترین اطلاعات می تواند از عهده ی  تدریس  برآید در صورتی که این، تصور نادرستی است، چون  زبان، مهم ترین  ابزار انسان  برای  تفکر، سخن گفتن، گوش دادن، خواندن و نوشتن است به همین جهت از درس های  دیگر مهم تر و شایسته ی توجه بیش تری است که اگر به آن توجه نشود به طور غیر مستقیم به کار معلمان دروس دیگر هم لطمه وارد می کند، بنابراین شرط اول برای موفقیت در این درس و رسیدن به اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی علاقه مندی دانش آموزان به این درس است که این علاقه را باید تقویت کرد و اگر وجود ندارد به وجود آورد به طور خلاصه می توان اهداف برنامه را از بین بردن همه ی موانع و مشکلات موجود در مسیر دست یابی به اهداف آموزشی درس ادبیات  و تقویت همه ی عوامل تاثیر گذار دانست.

هدف های کلی برنامه ی آموزشی زبان فارسی در دوره ی راهنمایی

 رایطه شناختی 

۱- آشنایی مختصر با زبان فارسی معیار

۲-گسترش حوزه ی نمادها و معانی

۳- آشنایی با گفتار و نوشتار و درک تفاوت آن ها

۴- آشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان

۵- آشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی، سیاسی، ملی علمی و هنری در قالب زبان

حیطه ی عاطفی   

الف) ایجاد پرورش و تقویت علاقه و نگرش مثبت نسبت به:

– مبانی اعتقادی. فرهنگی و ملی کشور

-بیان احساسات.

و عواطف و افکار در قالب گفتار و نوشتار

– جنبه های زیبایی سخن و تحسین ان

– مطالعه

ب) تلطیف احساسات و عواطف

روش های نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی 

استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز روش های تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد . هدف از این مقاله آشنایی معلمان با روشهای نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی و استفاده آنها در کلاس و غنا بخشیدن به محتوای دروس و حرفه ای بار آوردن معلمان است.

۱- یادگیری از طریق همیاری 

معلمان بایدبه دانش آموزان فرصت دهند تا به صورت گروهی و از طریق همیاری به یادگیری اقدام کنند .یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.

هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم کار موفق شوند.

۲- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش) 

در این شیوه دو یا چند دانش آموز موضوعی را به صورت نمایشنامه اجرا می کنند. این شیوه ی تدریس، نیاز به مهارت های خاص بازیگری ندارد؛ بلکه معلم می تواند بنا به محتوای آموزشی مورد نظر، به ضرورت از آن استفاده کند. از ویژگی های مهم شیوه ی ایفای نقش این است که زبان آموزان با نمایش و بازیگران آن، ارتباط عاطفی برقرارمی کنند و با هیجان، مراحل نمایش را مشاهده می کنند .به این طریق، دقت، تمرکز حواس و توجه به مطالب افزایش می یابد و یادگیری بهتر و موثرتر انجام می گیرد. هم چنین این شیوه برای مقابله با کم رویی و خجالتی بودن برخی زبان آموزان که در کار زبان آموزی مشارکت کم تری دارند، بسیار مفید است

۳- شیوه ی بحث گروهی  

این شیوه  که اساسا یک شیوه ی تدریس شاگرد محور است، برای سطوح بالاتر از سطح پایه کاربرد دارد و برای شاگردان دوره ی ابتدایی چندان مناسب نیست. مثلا برای جلسه های گفت و شنود در سطح متوسط پیشرفته، فواید بسیار دارد. در این شیوه معلم در کنار صحنه می ماند و اجازه می دهد زبان آموزان با هم صحبت کنند و فقط گاهی به سوال های آنان پاسخ می دهند اجرای این روش از هر روش دیگر دشوارتر است؛ چون معلم باید کاملا به روش مسلط باشد و زبان آموزان نیز با آمادگی قبلی وارد کلاس شوند. اداره کردن کلاس گفت و شنود به نحوی که همه ی زبان آموزان در گفت وگو شرکت کنند و درباره ی اطلاعاتی که رد و بدل می شود، علاقه نشان دهند، کاری مشکل است. در این زمینه روش مشاوره ای می تواند به موفقیت برنامه ی آموزش زبان فارسی کمک زیادی کند.

۴- الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی 

یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق وگسترش انگاره های جدید عقلی از طریق توجه به بعد عاطفی و غیر معقول می شود. الگوی بدیعه پردازی است در این الگو، به وسیله ی فعالیت استعاری به جریان آگاهانه تبدیل می شود. ازاین الگو اکثرا برای تدریس انشاء استفاده می شود .زیرا بیشتر از هر درس دیگری نیاز به پرورش تصورات ذهنی برای خلق چیزی جدید دارد. هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل مسائل می باشد. این روش به منظور کمک به افراد برای شکستن زمینه های ذهنی قبلی و پیداکردن راهی مناسب برای اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد.

۵ – الگوی تفکر استقرائی

بر این اساس این الگو معلم به دانش آموزان مجموعه ای از اطلاعات در قلمرو خاصی مثل فرهنگ کشورها ارائه می دهد .وظیفه اصلی معلم درک آمادگی دانش آموزان برای کسب تجربه، فعالیتهای شناختی جدید ومورد استفاده قرار دادن  تجارب در موقعیت جدید است دانش آموزان اطلاعات را در مغز خود سازمان دهی می کنند نکات و مطالب مستتر در آنرا به یکدیگر ارتباط می دهند وسپس آموخته های خود را در موقعیت جدیدبه کار گرفته و تعمیم می دهند

و بدین وسیله به پیش گویی، فرضیه سازی وتوضیح پدیده های نا آشنا یی می پردازد . الگوی تفکر استقرائی موجب می شود که دانش آموزان اطلاعات را گرد آورند به دقت بررسی کنند به شکل مفاهیم در آورند و دست ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند. دانش آموزان با استفاده منظم از این شیوه توانایی کارآمدتری را در تکوین مفاهیم می یابند و بر چشم اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می افزایند. الگوی تفکر استقرائی برای تدریس تکوین مفهوم و همزمان آموزش مفاهیم به دانش آموزان تدوین شده و توجه به منطق، زبان ومعانی کلمات، و ماهیت دانش را پرورش
می دهد.

۶- روش یورش مغزی در تدریس انشاء 

در رویکردهای نوین آموزش، قصد این است که آموزش و پرورش دانش آموزان را برای نزدیکی در فضای اجتماعی آینده، آماده سازد. هدف تعلیم و تربیت نوین، بر وفق آرای پیشگامان آموزش و پرورش پیشرو، ارتقای سطح توانایی همه یادگیرندگان برای حل مسأله است. یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا و ویژگیهایی منحصر به فرد است. آموزش دادن دانش آموزان با روش بارش مغزی حل مساله را به نحو خلاقانه ای در آنان بالا می برد.

پیشنهادات

۱- معلم باید روش های تدریس خود را به شیوه ای طراحی کند که در آن موقعیت های فراوانی برای ارتباط دروس با زندگی پیش بینی شود.

۲- استفاده از وسایل کمک آموزشی از قبیل فیلم و CD و اسلاید و نوار کاست و… بسیار مؤثر است.

۳- بالا بردن سطح علمی معلما ن و استادان از آخرین و تازه‌ترین اطلاعات در حوزه زبان و ادبیات و فرهنگ ایران.

۴- معلمان جهت ارتقای سطح دانش آموزان و بهتر یاد دادن این زبان از روش های جدید تدریس استفاده کنند.

۵- اجرای جشنواره‌ی الگوهای فعال تدریس با شرکت فعال و حضور گسترده‌ی معلمان

۶- معرفی منابع و کتابهای روش های تدریس نوین به معلمان و برگزاری مسابقات کتابخوانی

 منابع وماخذ

۱- آقازاده، محرم، راهنمای روش های نوین تدریس بر پایه پژوهش های مغز محوری.

۲- شعبانی، حسن، مهارت های آموزشی و پرورشی انتشارات سمت.

۴- رستگار، طاهره، مجید ملکان، آشنایی با یادگیری از طریق همیاری.

۵-همشهری. خرداد ماه۸۳


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.