بررسی تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه دولت صفویه یکی از دولتهای مهم در تاریخ ایران بوده است به بخشی از تاریخ در غرب ایران و چگونگی  اداره کرمانشاهان در عصر صفویه و رفتار حکومت صفویه با کرد ها مخصوصاً دوایل معتبر کلهر و زنگنه می پردازیم . ایل کلهر پیش از روی کار آمدن صفویان تا ابتدای حکومت شاه تهماسب اول (۹۸۴  ه ق ) دارای موقعیت تقریباً مستقل یا خود مختار بوده است. که بعدها با دربار صفوی ارتباط پیدا کرده و ۵۰۰ نفر افراد به عنوان« یا ساقی » را آماده خدمت در ارتش صفوی کرده است

مقدمه

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه میل و علاقه به دانستن این که پیش از این چه اتفاق افتاده از خصلت‌های بشری است. انسانها کنجکاو وتیزبین هستند و در پی یافتن علت و معلولی رویدادهای گذشته، دائم در تلاشند. در این پ‍ژوهش به بخشی از این تاریخ در غرب ایران در دوره صفویه می‌پردازیم ، زیرا عصر صفوی مرحله‌ای مهم از حیات فرهنگی مردم ایران را منعکس می‌سازد درمدتی حدود دویست‌وسی‌سال از عمر این سلسله آثار متعددی پدید آمده است

مطلب بررسی تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه مشتمل۱۰۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

کلیات ۳

بیان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش ۳

اهمیت پژوهش ۴

اهداف پژوهش ۵

روش پژوهش ۵

پیشینه پژوهش ۵

محدودیت های پژوهش ۶

فصل اول : جغرافیایی تاریخی منطقه کرمانشاهان  ۷

فصل دوم : بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی پادشاهان صفویه  ۱۲

شاه اسماعیل اول  ۱۲

شاه طهماسب  ۲۷

شاه اسماعیل دوم ۳۷

شاه محمد خدابنده  ۳۹

شاه عباس اول ۴۲

فصل سوم : حکمرانان کرد دوره صفویه۴۵

فصل چهارم : بررسی نظام اداری دوره صفویه ۹۰

نظام اداری کرمانشاهان در دوره صفویه ۹۰

وضعیت کلهر در دوره صفویه ۹۵

فصل پنجم : نتیجه گیری   ۹۹

منابع ۱۰۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه را در زیر می توانید ببینید.

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه

چکیده

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه دولت صفویه یکی از دولتهای مهم در تاریخ ایران بوده است به بخشی از تاریخ در غرب ایران و چگونگی  اداره کرمانشاهان در عصر صفویه و رفتار حکومت صفویه با کرد ها مخصوصاً دوایل معتبر کلهر و زنگنه می پردازیم . ایل کلهر پیش از روی کار آمدن صفویان تا ابتدای حکومت شاه تهماسب اول (۹۸۴  ه ق ) دارای موقعیت تقریباً مستقل یا خود مختار بوده است. که بعدها با دربار صفوی ارتباط پیدا کرده و ۵۰۰ نفر افراد به عنوان« یا ساقی » را آماده خدمت در ارتش صفوی کرده است

مقدمه

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه میل و علاقه به دانستن این که پیش از این چه اتفاق افتاده از خصلت‌های بشری است. انسانها کنجکاو وتیزبین هستند و در پی یافتن علت و معلولی رویدادهای گذشته، دائم در تلاشند. در این پ‍ژوهش به بخشی از این تاریخ در غرب ایران در دوره صفویه می‌پردازیم ، زیرا عصر صفوی مرحله‌ای مهم از حیات فرهنگی مردم ایران را منعکس می‌سازد درمدتی حدود دویست‌وسی‌سال از عمر این سلسله آثار متعددی پدید آمده است

علمی بودن تاریخ

تاریخ علم است ولی همانند نجوم از رؤیت و معاینه مستقیم و نه همانند شیمی از طریق آزمایش و تجربه،بلکه از راه نقد و تحقیق حاصل می‌شود.بعبارت دیگر قطعیت موضوع‌آن با آنچه به فیزیک یا ریاضیات مربوط می‌شودقابل مقایسه نمی‌باشد.بنابراین تاریخ نمی‌تواند جامعه انسانی را به عنوان یک پدیده ثابت وبی‌حرکت مطالعه کند،می‌بایست آن را درطی حرکت و تحولش نیز بررسی کند

روش‌های دستیابی به سوابق  و ادبیات تحقیق

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه در این تحقیق ما برای بیان و دستیابی به ادبیات مسأله از اطلاعات مکتوب دست اول و کتب و مقالات و اسناد کتابخانه های ملی و مجلس و ملک و دانشگاه تهران بهره جسته‌ایم. و از آن منابع فهرست برداری و سپس مطالعه و فیش برداری و مجلات تاریخی را هم در حد دسترسی به آن اطلاعات مطالعه و نکات لازم و مهم آن را یادداشت و فیش‌برداری کرده و در جای مناسب تحقیق گنجانده‌ایم علاوه بر این از کتابشناسی‌ها، نمایه‌ها کتابخانه‌ها و فهرست تحقیقات انجام شده قبل سود برده و تنها در حد ضروری بکار برده‌ایم.

محدوده جغرافیایی تاریخی منطقه کرمانشاهان

جغرافیای تاریخی منطقه: کرمانشاه

کرمانشاه تاتهران ۵۸۸ کیلومتر فاصله دارد، از شمال به سنندج از شرق به همدان از جنوب به لرستان و از مغرب به اسلام آباد محدود است دارای ۳۴ درجه و ۱۹ درجه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۷ دقیقه طول شرقی است، کرمانشاه در جلگه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۴۴۱۰ متر است این منطقه از مناطق باستانی ایران است و در ادوار مختلف به علت موقعیت مهمی که داشته تغییرات زیادی در وضعیت سیاسی آن پیدا شده است

بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی پادشاهان صفویه

اوضاع سیاسی ایران قبل از صفویه که نشان می‌دهند نیمه‌‌شرقی ایران در دست بازماندگان خاندان تیموری قرار داشت و نیمه غربی تحت تسلط آق‌قویونلو‌ها بود. در این شرایط چالش‌های مداوم بین نیروهای دولتی و قبایل خواهان استقلال نسبی (منظور نیروهای تمرکزگرا و تمرکزگریز) وجود داشت.

ایل زنگنه در عصر شاه اسماعیل صفوی

همین که حکومت مرکزی ایران در روزگار شاه اسماعیل صفوی صاحب قدرت و عظمت گردید. اقوام کرد از جمله عشایر زنگنه که از دیرباز انتظار چنین موقعی را داشتند به همدردی با دولت ایران قد علم کردند و در برابر تجاوزات همسایه غربی همه جا مردانه از حقوق خود و ایران دفاع کردند.

جنگ شاه اسماعیل اول با شیر صارم کرد در سال ۹۱۳ هـ ق

 شاه اسماعیل پس از فتح قلعه یزد به اصفهان رفت و مدتی به تفریح و شکار مشغول بود. به او خبر رسید که شیرصارم کرد در ساروقوغان مشغول دزدی و غارت اموال مردم است. شاه اسماعیل به قصد دفع آنها به سوی آذربایجان حرکت کرد و چند بار جنگ بین آنها اتفاق افتاد که هر بار پیروزی با شیرصارم کرد بود تا در شهریور سال ۹۱۳ شاه اسماعیل طایفه شاملو را به سرداری عبدی بیگ والد دور میش خان و صاروعلی مهردار به جنگ صارم فرستاد.

روایات تاریخ کرد از دوره صفوی

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه شاه اسماعیل صفوی،در سال ۹۰۸ هجری،در نزدیکی همدان با سلطان مراد آق‌قویونلو نبردی سخت نمود و در عراق عجم،خوزستان،فارستان را یکی از دیگری ضبط و تصرف کرد.در سال ۹۰۹ هجری لشکری علیه صارم‌بیگ روانه کرد و نواحی اورمیه و شنو را غارت نمود و کشتاری فراوان کرد.

بررسی چنگ چالدران

از لابلای مطالعه کتب تاریخی، جنگ چالدران را می‌توان یک جنگ تاریخی و سرنوشت ساز برای ملت ایران بحساب آورد اگر چه گاه داستانسرایی و حتی دروغپردازی حقایق را تحریف و وارونه جلوه داده‌اند ما از لابلای این اوراق تاریخی سعی نموده‌ایم تا آنجا که در توان داریم بدون تعصب و صرفاً بمنظور روشن شدن آن رویداد علل شکست سپاهیان ایران را در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به شیوه‌ علمی تحلیل کنیم.

ویژگیهای شاه طهماسب

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه سرجان ملکم نظر خوبی نسبت با خلاق او اظهار داشته گوید: « مهربان و جوانمرد بود» و در جای دیگر می‌نویسد «بنظر می‌رسد که صاحب حزم و هوش بوده و اگرچه از خصال حسنه و همت عالی خیلی امتیاز نداشته در عوض از رذائل و زمایم بزرگ میری منزه بوده است.»

سفیر ونیز موسوم به وین سن تیود الساندری که در ۹۸۷ هـ.ق مقیم دربار ایران بود شاه را در «سال شصت و چهارم عمرو پنجاه ویکم سلطنت  چنین وصف می‌کند بیش از هرچیز ازاخلاق او حزن و مالیخولیا قابل ملاحظه است

دوران سطنت شاه تهماسب صفوی

پس از مرگ شاه اسماعیل در سال ۹۳۰ هـ . ق پسر یازده ساله‌ او شاه طهماسب میرزا بمدت ۵۳ سال سلطنت کرد. در آن زمان ولایت و مناصب مهم در دست سران قزلباش بود در ابتدای زمامداری شاه طهماسب امرا از موقعیت‌خود استفاده و شاه را آلت دست خود قرار دادند و در نتیجه ایران را گرفتار هرج و مرج و وحدت حکومت مرکزی را متزلزل کردند

تحلیل بر دوران شاه طهماسب صفوی

پس از شاه اسماعیل فرزندش شاه طهماسب بمدت پنجاه و دو (سه) سال بر تخت سلطنت نشست. مورخان درباره وی نظر مطلوبی نداشتند آنها ویژگیهای شخصیتی وی از جمله خساست و لئامت و حرص و جبن او را به نقد گذاشته اند از تحجر و خشک مغزی او در اوایل زندگی و پس از افشای قصد به جان او با زهر صحبت کرده‌اند

  شاه اسماعیل دوم سومین پادشاه سلسله صفوی

شاه اسماعیل دوم، هیجده ماه سلطنت همراه وحشت و آدم کشی را سپری کرد آنطور که مورخین می‌نویسند «حتی با معیارهای شرقی نیز همخوانی نداشت آنچه تاریخ به زشتی در این باره یاد می‌کند بیرحمی و قساوت فوق العاده اسماعیل دوم در نابود سازی برادرانش بود. فقط یکی از آنها یعنی محمد خدا بنده تقریباً نابینا جان سالم بدربرد، آنهم فقط به این دلیل که اسماعیل قبل از اجرای حکمش، رخت به سرای باقی کشید.

سلطان محمد خدابنده چهارمین پادشاه سلسله صفوی

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه در سوم ذی‌الحجه ۹۸۵ هـ. ق محمد خدا بنده از شیراز که از دست شاه اسماعیل دوم بدانجاه پناه برد به قزوین آوردند ودر آن سال بر تخت شاهی نشاندند. وی یکی از خویشان اسماعیل دوم که از قتلهای منظم او درمیان شاهزادگان، جان سالم بدر برده بود

فرمانروایان کلیس

فرمانروایان کلیس بنا به روایت شرفنامه با فرمانروایان هکاری و عمادیه از یک نژادند و چنانکه گویند شمس‌الدین و بهاءالدین و منتشا با هم برادر بودند و فرمانروایان هکاری از نسل شمس‌الدین و به آنان شمو گویند و فرمانروایان عمادیه از نسل‌ بهاءالدین‌اند که به آنان بهدین گویند و فرمانروایان کلیس از نسل منتشایند و آنانرا مند خوانند و مند گروهی بودند که به سوی مصر و شام رفتند و به سلاطین ایوبی خدمت کردند

فرمانروایان عتاق

دودمان احمد بیگ بن محمد رزاقی که از دودمان بزگ کردستان است در ناحیه عتاق می‌زیستندو هنگامیکه شاه اسماعیل صفوی (۹۰۷-۹۳۰ هجری) دیاربکر را تسخیر کرد عتاق را از دست احمد بیگ ستاند و به ایل سپرد و به این علت طایفه زرقی از زادگاهشان آواره و در بدر شدند و ترک یار و دیار کردند

فرمانروایان کرمانشاه

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه کرمانشاه  یکی از شهرهای بزرگ کردنشین است که به رشته‌های پاتاق در سراسر این سرزمین  کشیده شده و در بین آنها جلگه‌های حاصل‌خیز وجود دارد و رودخانه‌های پرآب در آنها جاری است و مهمترین رشته‌های کوههای آن عبارتند از : بیستون و پشتکوه و شاهو و مهمترین رودخانه اش گاماسب است

منابع اصلی

۱ –  انصاف پور ، غلام رضا ، تاریخ سیاسی و جغرافیایی مردم کرد .

۲ – افشار ، ایرج ، کرمانشاه و تمدن دیرینه آن ، جلد دوم .

۳ – امینی هروی  ، امیر صدرالدین ، فتوحات شاهی ( تاریخ صفوی از آغاز تا سال ۹۲۰ ه ق  ) ، تصحیح محمدرضا نصیری ، ( دانشگاه تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ) .

۴ – افوشته ای نطنزی ، محمودبن هدایت الله ، نقاوۀ الاثار ، به اهتمام احسان اشراقی ، سال چاپ ۱۳۵۰ ( شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۷۳ ) .

۵ –  آیینه وند ، صادق ، علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی ، ( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) جلد ۱ .

۶ – استنفور ، مایکل ، فلسفه تاریخ : رابطه تاریخ ، فلسفه و علوم اجتماعی ، مترجم حسینعلی نوذری ، انتشارات طرح نو .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

نظرات بسته شده است.