تحلیل کتابهای مجالس صوفیه

مجلس گویی در تصوّف سابقه ای طولانی دارد و بعضی از مشایخ صوفیه به مجلس گویی و برگزاری جلسات صوفیانه معروف بوده اند؛ در واقع بسیاری از  تعالیم مشایخ صوفیه از طریق مجلس گویی ها به مریدان منتقل شده است.  پاره ای از یادداشت های مریدان را، در لابلای آثاری که دربارۀ مشایخ خود نوشته اند

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۴۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

تقدیر نامه : ‌ح

چکیده: ‌ط

پیشگفتار: ‌م

فصل اول: ۱

مبادی تحقیق.. ۱

شرح پایان نامه. ۱

الف)تعریف موضوع. ۲

ب) سابقه تحقیق.. ۴

ج) کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی) ۵

د) سؤالات پژوهشی.. ۵

هـ) روش تحقیق.. ۶

فصل دوم: ۷

آیین وعظ.. ۷

۲-۱ تاریخ وعظ در اسلام. ۷

۲-۲ روش های سخنوری و وعظ.. ۲۴

۲-۳ وعظ صوفیان. ۳۴

۲-۳-۱ قدمت مجالس صوفیه. ۴۵

حالات و سخنان ابوسعید ابی الخیر: ۶۰

اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید: ۶۰

مجالس سبعه : ۷۲

مناقب العارفین : ۷۳

۲-۴ انگیزه ها ۷۶

۲-۴-۱ ارشاد کردن. ۷۶

۲-۴-۲ معرفت گفتن.. ۸۰

۲-۴-۳ وصیّت کردن. ۸۲

۲-۵ محل برگزاری مجالس…. ۸۳

۲-۵-۱ مسجد. ۸۴

۲-۵-۲ مدرسه. ۸۶

۲-۵-۳ خانقاه ۸۹

۲-۵-۴ مزار. ۹۵

۲-۵-۵ مشهد مقدس… ۹۶

۲-۶ مکان برگزاری.. ۱۰۰

۲-۶-۱ نیشابور. ۱۰۱

۲-۶-۲ مهنه. ۱۰۴

۲-۶-۳ طوس… ۱۰۶

۲-۶-۴ مرو. ۱۰۸

۲-۶-۵ سرخس…. ۱۰۹

۲-۷ زمان برگزاری.. ۱۱۳

معمولاً مجالس صوفیه، در روزها و اوقات معینی برگزار می شد، و از نظم خاصی پیروی می کرده است. ۱۱۳

۲-۷-۱ روزها ۱۱۳

۲-۷-۲ اوقات… ۱۱۵

۲-۸ ترتیب… ۱۱۷

فصل سوم: ۱۱۸

واعظان. ۱۱۸

۳-۱ سخنران مقیم و مدعو. ۱۱۹

۳-۲ هیأت ظاهری سخنران. ۱۲۱

۳-۳ وسیله جلوس… ۱۲۲

۳-۴ طرز قرار گرفتن سخنران. ۱۲۸

۳-۵ نحوه شروع و ختم مجالس…. ۱۲۹

۳-۶ حالات درونی سخنران. ۱۳۵

۳-۶-۱ قبض و بسط.. ۱۳۵

۳-۶-۲ ضمیرخوانی.. ۱۴۱

۳-۶-۳ بیخود شدن. ۱۴۶

فصل چهارم: ۱۴۹

سخنان واعظان. ۱۴۹

۴-۱ محتوا ۱۵۰

۴-۱-۱ ارشاد مریدان. ۱۵۰

۴-۱-۲ تفسیر قرآن. ۱۵۸

۴-۱-۳ تفسیر حدیث… ۱۶۲

۴-۱-۴ تبلیغ شریعت… ۱۶۵

۴-۱-۵ فرمان دادن. ۱۶۷

۴-۱-۶ کرامت… ۱۷۰

۴-۱-۷ درخواست بخشش…. ۱۷۷

۴-۱-۸ وصیّت… ۱۸۰

۴-۱-۹ شرح مسائل عرفانی.. ۱۸۳

۴-۱-۱۰ مناجات… ۱۸۵

۴-۱-۱۱ شطحیات… ۱۸۷

۴-۱-۱۲ طنز. ۱۹۰

۴-۲ زینت های سخنوری.. ۱۹۳

۴-۲-۱ آیات قرآن. ۱۹۴

۴-۲-۲ احادیث… ۱۹۹

۴-۲-۳ اقوال بزرگان. ۲۰۴

۴-۲-۴ اشعار فارسی.. ۲۰۸

۴-۲-۵ اشعار عربی.. ۲۱۶

۴-۲-۶ ضرب المثل ها ۲۲۰

۴-۲-۷ حکایات… ۲۲۳

۴-۲-۷-۱ حکایات انبیاء و اولیاء ۲۲۹

۴-۳ زبان. ۲۳۲

۴-۳-۱ زبان خطابه و زبان محاوره ۲۳۳

در مجالس صوفیه دو نوع زبان خطابه و زبان محاوره را می توان دید: ۲۳۴

۴-۳-۲ واژگان. ۲۳۹

۴-۳-۳ ترکیبات… ۲۴۲

۴ـ۳ـ۴  ایجاز و اطناب… ۲۴۴

فصل   پنجم: ۲۴۸

مستمعان. ۲۴۸

۵-۱ طرز قرار گرفتن.. ۲۴۹

۵-۲ تعداد حاضران. ۲۵۵

۵-۳ شهرهای حاضران. ۲۵۷

۵-۴ گروه های اجتماعی.. ۲۵۹

۵-۵ سنّ مستمعان. ۲۶۴

۵-۶ جنسیت مستمعان. ۲۶۷

۵-۷ وضعیت حاضران. ۲۷۰

۵-۸ یادداشت برداری.. ۲۷۶

۵-۹ مخالفان و منکران. ۲۸۱

۵-۱۰ تحول درونی شنوندگان. ۲۸۵

فصل ششم: ۲۹۰

نتیجه گیری.. ۲۹۰

نتیجه : ۱۷۹

منابع و مآخذ. ۲۰۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تحلیل کتابهای مجالس صوفیه را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

مجلس گویی در تصوّف سابقه ای طولانی دارد و بعضی از مشایخ صوفیه به مجلس گویی و برگزاری جلسات صوفیانه معروف بوده اند؛ در واقع بسیاری از  تعالیم مشایخ صوفیه از طریق مجلس گویی ها به مریدان منتقل شده است.  پاره ای از یادداشت های مریدان را، در لابلای آثاری که دربارۀ مشایخ خود نوشته اند

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

مجلس گویی در تصوف سابقه ای طولانی دارد و بعضی از مشایخ صوفیه به مجلس گویی و برگزاری جلسات صوفیانه معروف بوده اند؛ و در واقع بسیاری از تعالیم مشایخ صوفیه از طریق مجلس گویی ها به مریدان منتقل می شده است. پاره ای از یادداشت های مریدان را، در لابلای آثاری که درباره مشایخ خود نوشته اند، می توان ملاحظه کرد

تاریخ وعظ در اسلام

وعظ و اندرز، بیم دادن از عواقب کار و یادآوردی خوبی ها و فضایل انسانی است، که با احساس رقّت در قلب همراه است، و وعظ حقیقی واجد این هردو ویژگی است که به یادآوری قلوب بر محاسن و فضایل اخلاقی همّت می گمارد.

روش های سخنوری و وعظ

آفریدگار جهان، به مشیّت حکیمانه خود، انسان را به گونه ای آفریده است که تفکر می کند و سخن می گوید. نیروهای تفکّر و تکلّم دو موهبّت بزرگ حضرت باری تعالی است که به آدمیان اعطا شده است و لوازم و ابزار آن دو را طبیعتاً در وجود آدمی به ودیعه گذاشته است.

قدمت مجالس صوفیه

مجلس گویی در تصوّف سابقه ای طولانی دارد وبعضی از مشایخ صوفیه به مجلس گفتن معروف بوده اند. در واقع بسیاری از تعالیم مشایخ صوفیه از طریق همین مجلس گویی ها به مریدان منتقل شده است.

انگیزه ها

مجالس و مجلس گویی صوفیه بنا بر انگیزها و اهداف مختلفی تشکیل می گردید . اگر چه هدف اصلی و بنیادی این گونه مجالس، موعظه و نصیحت بود، ولی انگیزه های دیگری نیز در زیر مجموعه هدف اصلی جای می گرفت.

مزار

از جمله محل هایی که به موازات بنای خانقاه ها به وجود آمد، آرامگاه ها و مزار پیران و مشایخ صوفیه بود. وجود این عارفان روشن ضمیر و رهبران آگاه باعث می شد عده ای در زمان حیات دور آنها جمع گردند و از فیوضات معنوی و باطنی ایشان بهره مند شوند و پس ازدرگذشت این بزرگان غالباً آرامگاهی بر مزار آنها ساخته می شد که مریدان و صوفیان در آنجا گرد هم می آمدند. این آرامگاه نخست از یک گنبد ساده شروع می شد

مکان برگزاری

مجالس صوفیه بنا بر مسافرت های متعددی که پیران و مشایخ مجلس گو انجام می دادند در مکان ها و شهرهای مختلفی برگزار می گردید. و این امر فرصت مناسبی را برای افراد علاقه مندی که در شهرهای دیگر اقامت داشتند و به دلیل مسافت طولانی بین شهرها و مشکلات سفر قادر  نبودند

هیأت ظاهری سخنران

در مورد هیأت ظاهری ابوسعید ابی الخیر و جلال الدین محمد مولوی در حین مجلس گویی، اطلاع چندانی در دست نیست.امّا محمدبن منور تنها در یک حکایت به صورت ضمنی به لباس ابوسعید در حین مجلس گفتن اشاره کرده است:

محتوا

یکی از مسائل اصلی این گونه مجالس محتوای سخنان واعظان است، یعنی پیام و مطلبی که صوفی مجلس گو در حین مجلس گویی بیان می دارد و به مستمعان انتقال می دهد.

طنز

یکی از مسائلی که در مجالس ابوسعید به چشم می خورد و در مجالس مولانا اثری از آن نمی بینیم طنز ابوسعید در حین مجلس گفتن است. طنزی لطیف و دلنشین که در طول تاریخ این سخنان از نمونه های برجسته در نوع خود به شمار می روند.

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

شهرهای حاضران

مستمعانی که در مجالس صوفیه شرکت می کردند همگی از افراد آن شهر نبودند، بلکه بعضی از افراد آن قدر به مشایخ صوفیه و مجالس آنها ارادت و اعتقاد راسخ داشتند که سختی راه و مشکلات را تحمل نموده و از شهرهای دیگر به مکان برگزاری مجالس می آمدند تا از سخنان مشایخ و پیران صوفیه بهره مند گردند.

تحول درونی شنوندگان

یکی از مسائل رایج در مجالس صوفیه شور و ولوله ای بود که جذبه های شوق کلام صوفیان مجلس گو در مستمعان مجالس می آفرید. یعنی مجلسیان به گونه ای تحت تأثیر اقوال، کرامات و ضمیر خوانی های مشایخ صوفی قرار می گرفتند

نتیجه :

وعظ و موعظه، در انقلاب افکار و دگرگون ساختن اندیشه های مردم آن اندازه تأثیرگذار است که خداوند متعال یکی از راه های دعوت به پروردگار و ابلاغ دین حق را برای حضرت محمد (ص)، موعظه حسنه قرار داده است و از آن زمان پیامبر (ص) خطابه هایی بسیار رسا و غرّا را در جمع افراد مکه و مدینه برای دعوت به اسلام بیان داشتند.

منابع و مآخذ

الف) کتابها :

  • قرآن کریم: ترجمه مهدی الهی قمشه ای.
  • آیتی، محمد ابراهیم و محمد باقر شریعتی سبزواری،: سرمایه سخن، تهران: اداره کل اوقاف، ۱۳۳۹.
  • ابن جوزی، ابوالفرج: تلبیس ابلیس، ترجمه علی رضا ذکاوتی قراگزلو، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸.
  • ابوروح، جمال الدین: حالات وسخنان ابوسعید ابی الخیر، تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی، چاپ ششم، تهران: سخن، ۱۳۸۴.
  • ابوسعید ابی الخیر: مقامات کهن و نو یافته ابوسعید ابی الخیر ← شفیعی کدکنی، محمد رضا : چشیدن طعم وقت(از میراث عرفانی ابوسعید ابی الخیر).
  • احمدی، سید احمد: اصول و روش های تربیت دراسلام، چاپ دوم، اصفهان: نشرجهاد دانشگاهی، ۱۳۶۸.
  • افشار، ایرج: مقدمه فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه← محمد بن عثمان: فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه.
  • افلاکی، شمس الدین احمد: مناقب العارفین، تصحیح تحسین یازیجی، چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۲.
  • الفا خوری، حنا: تاریخ ادبیات زبان عربی، ترجمه عبدالمحمدآیتی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۱.
  • انصاری، خواجه عبدالله: طبقات الصوفیه، به کوشش حسین آهی، تهران: انتشارات فروغی، ۱۳۶۲.

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + یازده =