روش تحقیقمقالات رشته حقوق

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

این تحقیق دانشجویی تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین مشتمل بر۷۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۲

گفتار اول. ۶

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه ۶

ساخت دیوار حائل. ۶

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار ۹

تقاضای رای مشورتی. ۱۲

صلاحیت مشورتی دیوان. ۱۳

آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان. ۱۵

صلاحیت دیوان. ۲۱

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان. ۲۳

بررسی موضوعی رای.. ۲۵

سابقه تاریخی. ۲۶

شرح ساخت دیوار ۲۷

بررسی حکمی رای.. ۲۸

استناد به مقررات حقوق بین الملل. ۳۰

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی. ۳۰

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو) ۳۲

مقررات مربوط به حقوق بشر. ۳۵

ساخت دیوار و نقض حقوق بین الملل. ۳۷

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت.. ۳۷

ساخت دیوار و حقوق بشر. ۴۰

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه ۴۱

دفاع مشروع و مقابله با تروریسم. ۴۴

بخش اجرایی رای.. ۴۷

تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل. ۴۷

تکالیف مقرره برای سایر دولت ها ۴۸

تکالیف مقرره برای سازمان ملل. ۵۰

جمع بندی.. ۵۱

نتیجه گیری.. ۵۵

فهرست منابع. ۵۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین را در زیر می توانید ببینید.

ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار

تصمیم و آغاز به کار ساخت دیوار حایل در کناره باختری رود اردن از سوی اسرائیل، چالش جدیدی را در رابطه با مساله بغرنج و پیچیده صلح در خاورمیانه پدید آورده است. اسرائیل از این دیوار به عنوان « حصار امنیتی موقت» یاد کرده و ساخت آن را اقدامی موجه و مبتنی بر ضرورت نظامی و حتی « دفاع از خود» برای جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به مناطق کرانه باختری و حفاظت از سرزمین هایش می داند. از سوی دیگر، فلسطینی ها و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی معتقدند که دیوار حایل اقدامی برای تعیین و تثبیت یک جانبه مرزها پیش از هرگونه حصول به صلحی درآینده با اسرائیل بوده و بهانه ای برای ایجاد شهرک های جدید یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین است.علی بابایی، مجتبی، همان منبع، ص ۱۳۲.

تقاضای رای مشورتی

به دنبال ناکامی های شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین نشست اضطراری خود در مساله فلسطین در ۸ دسامبر سال ۲۰۰۳، اسرائیل را برای نقص تعهدات خود براساس کنواسیون چهارم محکوم و با تصویب قطعنامه ES-10/14 به موجب مواد ۹۶ منشور ملل متحد و ۶۵ اساسنامه دیوان از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود تا در خصوص آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل رای مشورتی ارایه دهد. مجمع ضمن تاکید براصل غیرقابل پذیرش بودن تصرف غاصبانه یک سرزمین و با یادآوری اصول برابری حقوقی ملت ها و حق تعیین سرنوشت، با استناد به قطعنامه های قبلی خود از جمله قطعنامه شماره ۱۸۱ که فلسطین را به دو دولت مجزای عرب و یهودی تقسیم می کرد، از دیوان خواست تا نظر خود را در مورد مشروعیت ساخت دیوار بیان کند. سوال مورد درخواست مجمع بدین صورت است :

صلاحیت مشورتی دیوان

صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد.

آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان

از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد، چنانکه دیوان در رای ۳۰ مارس ۱۹۵۰ خود، چنین می گوید : ” جواب دادن (به تقاضای رای مشورتی) فقط دارای خصوصیت مشورتی می باشد و بنابراین هیچ قدرتی الزامی ندارد…” پس آراء مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نبوده، بلکه صرفاً دارای اثر اخلاقی است، اما در عمل به استثنای موارد معدودی مانند قضیه آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) که به مورد اجرا گذاشته نشد، از اغلب آنها پیروی شده است.

 شرح ساخت دیوار

در ادامه، دیوان ( در بندهای ۸۵-۷۹) بر مبنای اطلاعات موجود در گزارش دبیرکل سازمان ملل و شرح کتبی ارائه شده به دیوان توسط دبیرکل به شرح اقدامات ساخت و یا در حال ساخت دیوار حایل در آن سرزمین می پردازد.

تکالیف مقرره برای سازمان ملل

دیوان به این اعتقاد است که سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید- با در نظر گرفتن دقیق نظر مشورتی حاضر- با اتخاذ تدابیر جدید برای پایان بخشیدن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و رژیم مرتبط و حاکم بر آن را مورد بررسی قرار دهد. دیوان ضمن حمایت از اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد خصوصاً حفظ صلح و امنیت بین المللی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، ضروری فوری تلاش های مضاعف سازمان ملل متحد را در خاتمه دادن فوری به مخاصمه اسرائیل و فلسطین که همچنان یک تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود، و همچنین برقراری یک صلح عادلانه و بادوام در منطقه را خاطرنشان می سازد

فهرست منابع

اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره ۲۰، ۱۳۸۳.

بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵.

خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره ۲۸، شهریور ۱۳۸۳.

روزنامه مردم سالاری ۷/۱۲/۸۲، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.

روزنامه اطلاعات ۲۷ دیماه ۱۳۸۲ دیوار حایل از شارون تا شارون.

شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۵.

صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامه حقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۴ و۵، سال ۱۳۸۴.

طالقانی، حسین و مرادی، سیرا…، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر ۱۳۸۳.

علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره ۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۳.

فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹

موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر ۱۳۸۳.

موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲.

میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴.

میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، ۱۳۸۵.

نشریه پیام فلسطین، دیماه ۱۳۸۲، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =