تحقیق در مررد بیماری کوکسیدیوز در طیور

بیماری کوکسیدیوز دارای اهمیت جهانی در صنعت طیور می‌باشد این بیماری بوسیله  پروتوزآها که انگلهای تک سلولی می باشند. ایجاد می‌گردد. این پروتوزآها متعلق به شاخه آپی کمپلکسها و جنس آیمریاها‌ می‌باشد. (۲ و ۱۰)

آیمریاها در اپیتلیوم روده تکثیر نموده  و سبب تخریب بافتها می‌گردند و متعاقب آن فرآیندهای هضم و جذب مختل گردیده، پرنده از دریافت مواد غذائی و آب محروم شده و در نتیجه دچار دهیدراتاسیون، کم خونی و حساسیت در برابر سایر عوامل بیماریزا می‌گردد.

مطلب تحقیق در مررد بیماری کوکسیدیوز در طیور مشتمل ۵۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

مقدمه ۵

سیر تکاملی کوکسیدیاها ۷

سبب شناسی ۱۱

آیمریا آسرولینا ۱۹۲۹ Tyzzer 13

ب استفاده از مواد ضد عفونی کننده درکنترل بیماری ۳۸

ج.ایمنی شناسی بیماری کوکسیدیوز ۴۰

منابع ۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحقیق در مررد بیماری کوکسیدیوز در طیوررا در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار 

کوکسیدیوز مهمترین و متداولترین بیماری انگلی طیور است که می‌تواند موجب ایجاد خسارات اقتصادی عمده‌ای در مرغداریهای صنعتی گردد.

زیان ناشی از تلفات، کاهش میزان تولید- اشکالات ایجاد شده در میزان ضریب تبدیل غذائی، رشد و عملکرد گله در اشکال بالینی و تحت بالینی کوکسیدیوز از جمله این موارد بشمار می‌آیند.

در سالهای نخست پرورش تجاری طیور، وقوع فراوان کوکسیدیوز اغلب منجر به بروز مسائل حادی می‌گردید پس از آن تفکیک تمایز شکل بالینی کوکسیدیوز از موارد تحت بالینی آغاز شد بطور کلی این مسئله مورد قبول قرار گرفته که در مرغداریها اغلب اشکال تحت بالینی و یا سطح پائین آلودگی با کوکسیدیوز دیده می‌شود که فاقد اهمیت اقتصادی قابل توجه می‌باشند.

مقدمه

بیماری کوکسیدیوز دارای اهمیت جهانی در صنعت طیور می‌باشد این بیماری بوسیله  پروتوزآها که انگلهای تک سلولی می باشند. ایجاد می‌گردد. این پروتوزآها متعلق به شاخه آپی کمپلکسها و جنس آیمریاها‌ می‌باشد. (۲ و ۱۰)

آیمریاها در اپیتلیوم روده تکثیر نموده  و سبب تخریب بافتها می‌گردند و متعاقب آن فرآیندهای هضم و جذب مختل گردیده، پرنده از دریافت مواد غذائی و آب محروم شده و در نتیجه دچار دهیدراتاسیون، کم خونی و حساسیت در برابر سایر عوامل بیماریزا می‌گردد.

سیر تکاملی کوکسیدیاها

چرخه زندگی کوکسیدیاها زمانی شروع می‌شود که اووسیست فعال کوکسیدیا بعد از طی مراحل اسپروگونی توسط جوجه یا طیور حساس از محتویات بسته و یا غذا و آب دریافت و بلع گردد.

بعد از این مرحله دیواره اووسیست طی عمل مکانیکی در سنگدان شکسته و اسپروزایت‌ها نیز در روده بواسطه عمل هضم‌کننده نمکهای صفراوی، تریپسین و اکسید دوکربن بر روی جدار اسپروسیست‌ها و یا از طریق جسم استیدی آزاد می‌شوند و با حرکت سرخوردن بسته به گونه انگلها قسمتهای مختلف دستگاه گوارش را مورد حمله قرار می‌دهند و در آنجا جهت تکثیر، چرخه داخل سلول را شروع می‌نمایند.

سبب شناسی

  • گونه‌های مهم و بیماریزایی آیمریا

تاکنون ۹ گونه از آیمریاهای بیماریزای ماکیان گزارش گردیده است و در رابطه با تعداد دیگری از آنها هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی از خصوصیات مفید در شناسائی گونه‌های مختلف آیمریا را می‌توان به قرار زیر طبقه‌بندی نمود:

  1. محل وجود ضایعات در روده
  2. ظاهر جراحات کالبد گشایی
  3. شکل، اندازه و رنگ اووسیست‌ها

آیمریا آسرولینا ۱۹۲۹ Tyzzer

این گونه از رایجترین گونه‌های آیمریا در صنعت پرورش طیور می باشد و بیماریزائی آن کمتر از دو گونه آیمریاتنلا و آیمریانکاتریکس است. شدت عفونت حاصل از این آیمریا بسته به تعداد اووسیست های بلع شده می‌باشد وضعیت ایمنی پرنده متفاوت است بلع تعداد مختلف اووسیست ها توسط پرندگان جوان سبب بروز کوکسیدیوز با اشکال خفیف تا بسیار شدید می شود. عفونت‌های شدید سبب ایجاد ضایعات بهم پیوسته در طول روده کوچک و گاهی مرگ و میر می‌گردند.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

آیمریا برونتی ۱۹۴۲ LEVINE

آیمریا برونتی عفونت شدیدی را در جوجه‌های ۴ تا ۹ هفته‌ ایجاد می‌کند این گونه‌ در انتهای روده ومعمولاً از محل زائده کیسه زرده تا نزدیک به محل اتصال روده کور یافت می‌شود.

در عفونتهای شدید ممکن است ضایعات از سنگدان تا ناحیه کلوآک امتداد یافته و به داخل روده کور نیز نفوذ کند.

آیمریا ماگزیما ۱۹۲۹ TYZZER

قسمت میانی روده کوچک غالباً توسط آیمریا ماکزیما آلوده می‌گردد. این ناحیه از قسمت انتهایی دوازدهه شروع گشته و تا زائده کیسه زرده امتداد می‌یابد، اما در عفونتهای شدید امکان دارد که ضایعات در تمام طول روده کوچک گسترده گردد.

آیمریا مایتیس ۱۹۲۹    TYZZER  

قسمت انتهایی روده کوچک یعنی از قسمت زائده کسیه زرده تا اتصال روده کور محل طبیعی وجود این آیمریا می‌باشد.

ایجاد عفونت بوسیله بلع ۱ تا ۵/۱ میلیون اووسیست سبب کاهش رشد، شیوع بیماری‌ و از دست رفتن رنگدانه‌ها می‌گردد.

آیمریا نکاتریکس   ۱۹۳۰ JOHNSON

بدلیل ایجاد ضایعات غیر عادی و خاصی که این گونه آیمریا در روده کوچک ایجاد می‌نماید، در زمره معروفترین گونه‌های شناخته شده قرار گرفته است.

بعد از آیمریاتنلا، آیمریانکاتریکس متداولترین گونه بیماریزا در طیور اصلی می باشد. ضایعات بوجود آمده در روده کوچک تقریباً در نقاطی که ضایعات حاصل از آیمریا ماگزیما ایجاد می‌گردند مشاهده می‌شود.

آیمریا پریکاکس ۱۹۳۰

اکثر عفونتهای ایجاد شده توسط این آیمریا در ناحیه دوازدهه دیده می‌شود. خونریزیهای ته سنجاقی کوچکی ممکن است در روی سطح مخاطی روده در روز چهارم و پنجم بعد از عفونت دیده شود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که این آیمریا ممکن است سبب شیوع بیماری و کاهش وزن بدست آمده گردد.

آیمریاتنلا Fantham (RAILLET and LUCET 1891) ۱۹۰۹

این گونه در روده کور بر روی بافتهای مخاطی آن اثر کرده و سبب بروز شدید بیماری با خصوصیاتی از قیبل خونریزی، ابتلاء زیاد، مرگ و میر بالا، نقصان افزایش وزن بدن، لاغری و سایز علائم مربوط به کوکسیدیوز می‌گردد. کوکسیدیوز روده کور ناشی از ایمریاتنلا در جوجه‌های جوان بخصوص در سن‌ ۴ هفتگی ایجاد می‌شود.

عوامل مؤثر بر شدت بیماری

عوامل خارجی و داخلی متعددی به شدت عفونتهای کوکسیدیایی اثر دارند. پرورش دهندگان طیور اغلب هیچ کنترلی روی این عوامل ندارند.

عوامل خارجی عبارتند از رژیم غذایی، فاکتورهای محیطی و استرس

یکی از مهمترین عوامل مؤثر، ترکیب شکل مواد غذایی و پرهیز از جیره غذایی می‌باشد. وقتی جیره‌ حاوی مقادیر اندک پروتئین، مصرف شود، تهاجم عوامل کوکسیدیایی کاهش می یابد.

اپیدمیولوژی

ماکیان بعنوان تنها میزبان طبیعی گونه‌های آیمریای طیور که تا بحال شرح داده شده محسوب می‌گردند. انتقال گونه‌های مختلف آیمریا به سایر پرندگان موفقیت آمیز نبوده، بجز مواردی چند که از پرندگانی با ایمنی پائین یا تضعیف شده استفاده گردید.

آزمایش میکروسکوپی

جهت مشاهده اووسیست‌ها باید مقدار کمی از لایه مخاطی ناحیه ضایعه دیده را با محلول سالین بر لام رقیق نمود و سپس توسط لامل ‎آن را پوشاند در این حالت معمولاً اووسیست‌ها و ماکروگامتها براحتی دیده می‌شوند و لیکن در بسیاری از نمونه‌ها ضایعات بوسیله شیزونت‌های بالغ ایجاد می‌شوند.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

طبقه بندی ضایعات

شدت ضایعات موجود عمدتاً مربوط به تعداد اووسیست بلع شده توسط پرنده و در ارتباط با سایر پرامترهایی از قبیل کاهش وزن و نوع مدفوع دفع  شده است. رایجترین سیستم مورد استفاده جهت طبقه‌بندی ضایعات روشی است که توسط جانسون و رید مطرح گردیده است.

روشهای مورد استفاده در تشخیص گونه‌ها

یکی از تکنیکهای تشخیص زمانی که پرنده فقط با یک گونه آلوده شده باشد ایمنی متقاطع است. ایجاد عفونت با یک گونه خاص موجب ایمن شدن در برابر سایر گونه‌ها نمی‌گردد. چنانچه گونه خاصی از کوکسیدیاها را به پرنده ای که قبلاً در معرض آلودگی یا گونه خاص قرار داشته، بخورانیم عفونت آشکاری ایجاد می‌شود بدین ترتیب به حضور گونه دیگر در ایجاد بیماری پی‌می‌بریم.

روش استفاده دائم از یک دارو

غالباً در این روش از روز اول تا هنگام کشتار و یا تا یک دوره زمانی قطع دارو به مدت ۳ تا ۷ روز قبل از کشتار از یک دارو استفاده می‌شود. اکثر داروهای مصرفی تا هنگام کشتار پرندگان قابل مصرف هستند. لیکن بعضی از پرورش دهندگان زمان قطع دارو تا قبل از فرستادن پرندگان به کشتارگاه بدلایل مختلفی از قبیل مسائل اقتصادی به اجرا می‌گذارند.

استفاده از برنامه Rotation

این روش به عنوان یک روش مدیریتی درتغییر مصرف داروهای ضد کوکسیدیایی مطرح می باشد اکثر به پرورش دهندگان نوع داروی ضد کوکسیدیایی مصرفی خود را دراین روش درفصول بهار و پائیز تغییر می دهند. بدین صورت که درزمانی که استرس ناشی از بروز بیماری درحداقل خود می باشد ازیک دارو استفاده می شود و سپس درمواقعی از سال که  احتمال می رود درگیری گله با کوکسیدیاهای  بیماری از بیشتر باشد نوع دارو را تغییر داده و از داروهای موثرتری استفاده می شود.

مقاومت دربرابر کوکسیداستات ها

مقاومت دربرابر داروهای کوکسیدیایی یکی از مشکلات مهم و روز افزون در کنترل بیماری کوکسیدیوز می باشد اگر چه بسیاری از سؤالات مطرح شده دررابطه با ایجاد پایداری و مقاومت داروئی هنوز بدون جواب باقی مانده است، لیکن بطور کامل استفاده از داروهای شیمیائی مختلف بطور متناوب و یک درمیان بعنوان تنها وسیله جهت مبارزه با این مشکل قدیمی موردقبول می باشد.

ایمنی شناسی بیماری کوکسیدیوز

پیشرفتهای اخیر درایمنی شناسی و بیولوژی ملکولی این امر را ممکن ساخته است که بتوان مستقیماً با تداخل در سیستم ایمنی حیوان، مقاومت دربرابر عوامل بیماریزا، تومورها وبیماریها، سیستم ایمنی را افزایش داد.

راههای مختلف تداخل درسیستم ایمنی شامل واکسیناسیون، معالجه با لفنوکاین و همچنین انتقال ژنها می باشند. درک صحیح بیماریزایی و ایمنی شناسی و مکانیسم عمل ایمنی درپی آلودگی با کوکسیدیا باعث می گردد که بتوان استراتژی بهتری جهت مقابله با آن درنظر گرفت.

منابع

حسامی احمد، بررسی کوکسیدیوز طیور و ارزیابی شیمی درمانی آن پایان نامه شماره ۲۲۳۵، سال تحصیلی ۷۳-۱۳۷۲

۲.Calnek B.W, barner J.H. Beard C.W,Reid W.M, yoder H.W(1991)

Diseases of Pouttry Ninth Edition, pp: 780-799

۳.Britton W.M,Hill CH.Barber c.w (1964) Amechanism of interaction between dietary protein levels and coccidiosis in chichs.J.Nutr. 82:306-310

۴.Booth N.H and Mcdonald L.E (1988).veterinary pharmacology and therapeutics  Edition, the low stateuniversity university press pp:950-958

۵.cuming R.B(1992) the biological control of coccidiosis by choice feeding. Proc XIX world’d poult.cong vol 2:425-428

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =