پایان نامه

تحقیق احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌

احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌ نیز بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ مورد توجه‌مسؤولان‌ قرار گرفت‌ و از اوایل‌ سال‌ ۱۳۶۰ مطالعه‌ و برنامه‌ریزی‌ آن‌ آغاز گردید. به‌همین‌ مناسبت‌، شرکت‌ عمران‌ شهرهای‌ جدید زیر نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌شروع‌ به‌ فعالیت‌ نمود

مطلب   تحقیق احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌  مشتمل  ۹۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

۱-پیشگفتار: ۴

۱-۱-شهرهای‌ جدید در ایران‌: ۴

۲-۱- اهداف‌ عمده‌ شهرهای‌ جدید ایران‌: ۴

۳-۱- نکته‌ای‌ در حاشیه‌ نوسازیها: ۴

۴-۱- روشهای‌ طرح‌ محیط‌: (نظریه‌های‌ اثباتی‌ و هنجاری‌). ۴

۵-۱- نظریه‌ اثباتی‌: ۵

۲-دانش‌ محتوایی‌… ۷

۱-۲- کاهش‌ هزینه‌ ساخت‌ و ساز در سطوح‌ مختلف‌ تواناییهای‌ مالی‌ و اجرایی‌کارفرما. ۸

۲-۲- تأمین‌ قرارگاه‌ رفتاری‌… ۹

۱-۲-۲- فضاهای چند عملکردی… ۹

۲-۲-۲- تعامل‌ اجتماعی‌ و محیط‌ ساخته‌ شده‌.. ۱۰

۳-۲-۲- مرکزیت‌ کارکردی‌ و محیط‌ ساخته‌ شده‌.. ۱۰

۳-۲- انسانی‌ ساختن‌ فضاها. ۱۱

۱-۳-۲- روشنایی‌… ۱۱

۲-۳-۲- فضاهای‌ بدون‌ مانع‌.. ۱۱

۳-۳-۲- فضاهای‌ متناسب‌ با ابعاد بدن‌ انسان‌ و نحوه‌ انجام‌ فعالیت‌ او.. ۱۱

۴-۳-۲- طراحی‌ اقلیمی‌… ۱۲

۵-۳-۲- راحتی‌ نگهداری‌ از مجموعه‌: ۱۳

۶-۳-۲- جلوگیری‌ از آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ و رعایت‌ اصول‌ بهداشتی‌… ۱۳

۸-۳-۲- استفاده‌ بهینه‌ از فضا: ۱۳

۹-۳-۲-خلوت‌ (فضای‌ شخصی‌، قلمرو پایی‌). ۱۵

۱۰-۳-۲- پیشگیری‌ از خطرات‌ (آتش‌ سوزی‌ – باران‌ شدید یا سیل‌ – زلزله‌ و ریزش‌ بنا). ۱۶

۱۱-۳-۲- نقشه‌ شناختی‌(زیبایی شناختی مقیاس انسانی). ۱۷

۵-۱۱-۳-۲- ارزشهای‌ زیبایی‌ شناختی‌ محیط‌: ۲۰

۶-۱۱-۳-۲- مقیاس‌ انسانی‌… ۲۵

۳- شناخت… ۲۶

۱-۳- شناخت‌ وضع‌ موجود. ۲۶

۱-۱-۳- شناخت‌ پرند. ۲۶

۲-۱-۳- شناخت‌ عوامل‌.. ۲۸

۱-۲-۱-۳- شناخت‌ کارفرما: ۲۹

۲-۲-۱-۳- شناخت‌ استفاده‌ کنندگان‌: ۲۹

۳-۱-۳- شناخت‌ ویژگیهای‌ بستر طرح‌.. ۳۸

۲-۳-۱-۳- کاربری‌های‌ مجاور: ۳۸

۳-۳-۱-۳- دسترسی‌ها: ۳۹

۴-۳-۱-۳- امکانات‌ زیربنایی‌: ۳۹

۵-۳-۱-۳- چشم‌ اندازها: ۳۹

۶-۳-۱-۳- ویژگیهای‌ اقلیمی‌ بستر طرح‌.. ۳۹

۷-۳-۱-۳-ویژگیهای‌ فیزیکی‌ بستر طرح‌: ۴۰

۴-۱-۳- آیین‌ نامه و ضوابط‌ طراحی‌ در ناحیه‌تراکم متوسط مساوی… ۴۱

۵-۱-۳- بررسی‌ تطابق‌ خواسته‌ کارفرما مبنی‌ بر ساخت‌ ۳۰۰ واحد مسکونی‌ درسایت‌ مزبور با ضوابط‌ معماری‌ و شهرسازی‌ منطقه‌: ۴۲

۷-۱-۳- توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌.. ۴۵

۲-۳- هدف‌…. ۴۷

۳-۳- برنامه‌.. ۴۸

۱-۳-۳- برنامه‌ کم‌ کردن‌ هزینه‌ ساخت‌ و ساز.. ۴۸

۲-۳-۳- برنامه‌ تأمین‌ قرارگاه‌ رفتاری‌ ۴۹

۳-۲-۳-۳- برنامه‌ تأمین‌ قرارگاه‌ رفتاری‌ در محدوده‌ فضاهای‌ رده بالاتر از فضای‌ همسایگی… ۵۲

۳-۳-۳- برنامه‌ انسانی‌ ساختن‌ فضاها. ۵۳

۱-۳-۳-۳- برنامه‌ برای‌ تأمین‌ روشنایی‌… ۵۳

۲-۳-۳-۳- برنامه‌ تأمین‌ فضاهای‌‌ بدون‌ مانع‌.. ۵۳

۳-۳-۳-۳- برنامه‌ تأمین‌ فضای‌ متناسب‌ با ابعاد بدن‌ انسان‌ و نحوه‌ انجام‌ فعالیت‌ او.. ۵۴

۵-۳-۳-۳- برنامه تامین راحتی نگهداری از مجموعه : ۵۸

۷-۳-۳-۳- برنامه‌ یافتن‌ تدابیری‌ برای‌ باقی‌ ماندن‌ اهالی‌ در مجموعه‌ در شرایط‌ مختلف‌اقتصادی‌ و جمعیتی… ۶۰

۸-۳-۳-۳- برنامه‌ریزی‌ برای‌ استفاده‌ بهینه‌ از فضا. ۶۱

۹-۳-۳-۳-برنامه‌ تأمین‌ خلوت‌ (فضای‌ شخصی‌ ـ قلمرو پایی‌) یا فضای‌ قابل‌ دفاع‌.. ۶۳

۱۰-۳-۳-۳- برنامه‌ پیش‌گیری‌ از خطرات‌… ۶۶

۱۱-۳-۳-۳- برنامه تامین نقشه شناختی (زیبایی شناختی – مقیاس انسانی) یا قواعد شکل‌گیری‌ فضای‌ مثبت‌ الکساندر: ۶۷

۴-۳- گونه‌شناسی‌ و بررسی‌ نمونه‌ها: ۷۷

۱-۴-۳- ساخت‌ و ساز پیرامونی‌… ۷۸

۱-۱-۴-۳- نمونه‌ ۱- مجموعه‌ مسکونی‌ Hollainhof. 78

۲-۱-۴-۳- نمونه‌۲ مجموعه مسکونی واوان.. ۷۹

۳-۱-۴-۳۰ نمونه‌۳- مجموعه‌Titan.. 80

۱-۲-۴-۳- نمونه‌ ۱- مجموعه‌Oschenanger Bomberg.. 81

۲-۲-۴-۳- نمونه  ۲- مجموعه Selfbuilt Housing in Palenciana.. 82

۳-۴-۳- ساخت‌ و سازهای‌ مجموعه‌ای‌: ۸۲

۱-۳-۴-۳- نمونه۳ – مجموعه‌مسکونی Housing in Rue Leblanc.. 82

۴-۴-۳- ساخت و ساز ترکیبی‌ (ترکیب گونه‌های‌ مختلف‌ ساختمانی)‌. ۸۳

۱-۴-۴-۳- نمونه ۴- مجموعه مسکونی همدان.. ۸۳

۵-۴-۳- ساخت‌ و ساز مسکونی‌ با ارتفاع‌ متوسط‌… ۸۵

۴- طراحی‌ و ارائه‌ آلترناتیوها. ۸۷

۵-گزینش‌….. ۸۸

۶-منابع‌ و مآخذ: ۸۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله   تحقیق احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌   را در زیر می توانید ببینید.

تأمین‌ قرارگاه‌ رفتاری‌

در هر سازمانی‌ رسمی‌ یا اجتماعی‌ چه‌ در مقیاس‌ یک‌ کارخانه‌ یا در مقیاس‌یک‌ خانه‌ تک‌ واحدی‌ تشخیص‌ نظام‌های‌ فعالیت‌ و قرارگاههای‌ رفتاری‌ تأمین‌ کننده‌آنها بسیار مهم‌ است‌. یکی‌ از اصلی‌ترین‌ دلایل‌ ایجاد و توسعه‌ شهرها تأمین‌فعالیتهای‌ جاری‌ و بالقوه‌ انسان‌ است‌.

مرکزیت‌ کارکردی‌ و محیط‌ ساخته‌ شده‌

هرچه‌ منطقه‌ مسکونی‌ از امکانات‌ عمومی‌ مشترک‌ دورتر باشد، همبستگی‌اجتماعی‌ ساکنین‌ آن‌ کمتر می‌شود. آنتونی‌ والاس‌ (۱۹۵۲) معتقد است‌ که‌ با ضعیف‌شدن‌ مرکزیت‌ کارکردی‌ امکانات‌ عمومی‌ بین‌ مردم‌ تنش‌ ایجاد می‌شود و ازنهادهای‌ عمومی‌ کمتر استفاده‌ می‌شود

پیشگیری‌ از خطرات‌ (آتش‌ سوزی‌ – باران‌ شدید یا سیل‌ – زلزله‌ و ریزش‌ بنا)

در ساخت‌ مجموعه‌ مسکونی‌ باید تمهیداتی‌ اتخاذ نمود تا اولاً از این‌ خطرات‌پیش‌گیری‌ نموده‌ و ثانیاً در صورت‌ به‌ وقوع‌ پیوستن‌ آنها به‌ بهترین‌ صورت‌ با آن‌مقابله‌ شود. تأمین‌ شرایط‌ مقابله‌ با زلزله‌ یا ریزش‌ بنا در واقع‌ همان‌ شرایط‌ استحکام‌ بنا رامهیا می‌نماید که در مدل ویتروویوس به آن اشاره شد.

ارزشهای‌ زیبایی‌ شناختی‌ محیط‌:

واژه‌ زیبایی‌شناسی‌ را در سال‌ ۱۷۵۰ الکساندر بلوم‌ گارتن‌ برای‌ بیان‌ مفهوم‌سلیقه‌ در هنرهای‌ زیبا ابداع‌ کرد. اگرچه‌ این‌ واژه‌ به‌ مفاهیم‌ مربوط‌ به‌ ادراک‌ بصری‌ربط‌ دارد. بلوم گارتن‌ از آن‌ در ادراک‌ زیبایی‌ شعر و مجسمه‌ سازی‌ استفاده‌ کرد.

رویکرد یونگی‌ نمادگرایی‌:

ماهیت‌ ضمیر ناخودآگاه‌ فردی و جمعی‌ یونگ‌ برای‌ تبیین‌ این‌ که‌ چرا بعضی‌فرم‌ها برای‌ ما معنی‌دار هستند به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌. یونگ‌ ادعا کرده‌ است‌ که‌ضمیر ناخودآگاه‌ جمعی‌ پیوند مردم‌ را با گذشته‌ برقرار می‌سازد.

آیین‌ نامه و ضوابط‌ طراحی‌ در ناحیه‌تراکم متوسط مساوی

– سرانه‌ زمین‌ مسکونی‌ در منطقه‌ تراکم‌ متوسط‌ ۴۵ متر مربع‌ تعیین‌ می‌شود.در طرحهای‌ مجتمع‌ سازی‌ و آپارتمان‌ سازی‌ این‌ سرانه‌ تا  میزان‌ ذکر شده‌ یعنی‌۳۰ متر نیز می‌تواند کاهش‌ یابد.

برنامه‌ کم‌ کردن‌ هزینه‌ ساخت‌ و ساز

۱- تعداد طبقات‌ بهینه‌ ۴ طبقه‌ می‌باشد چون‌ در ۵ طبقه‌ و بالاتر نیاز به‌ احداث‌آسانسور داریم‌ و هزینه‌ ناگهان‌ بالا می‌رود و در کمتر از ۴ طبقه‌ نیز استعداداستفاده‌ بیشتر از زیر ساختها وجود دارد. بدین‌ مفهوم‌ که‌ بهتر است‌ تا آنجا که‌ممکن‌ است‌ ساختمان‌ بالاتر از ۴ طبقه‌ نداشته‌ باشیم‌.

گونه‌شناسی‌ و بررسی‌ نمونه‌ها:

بیشتر فعالیتهای‌ یک‌ طرح‌ محیط‌ پرداختن‌ به‌ مسائلی‌ است‌ که‌ در گذشته‌ به‌موارد مشابه‌ آن‌ توجه‌ شده‌ باشد.

منابع‌ و مآخذ:

تحقیق احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌

۱-۶- منابع داخلی

۱- طرح‌ جامع‌ شهر جدید پرند، مهندسین‌ مشاور امکو ایران‌، شهریور ۱۳۷۴.

۲- هابداکن‌ و بوکت‌ هولت‌، گونه‌ گونی‌ در خانه‌ سازی‌، ترجمه‌ فریدیان‌، گل‌آرا، مرکز نشر دانشگاهی‌.

۳- شوئنوئر نوربرت‌، مسکن‌، حومه‌ و نشر، ترجمه‌ پوردیهیمی‌، شهرام‌، نشرروزنه‌، چاپ‌ اول‌، تهران‌ ۱۳۸۰.

۴- مسابقات‌ طراحی‌ مجموعه‌های‌ مسکونی‌، وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌تهران‌، شهریور ۱۳۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =