مقالات رشته حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان را ارائه دهند تا کلیه سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند.

هدف صورت‎های مالی یا گزارش‎های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‎شده و طبقه‌بندی‎شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‎ای که برای طیفی گسترده‎ای از استفاده‌کنندگان صورت‎های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‎مند واقع شود.

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه
می کنند. اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۵۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

بخش اول: آشنایی با صورت مالی

اهداف صورت های مالی.. ۲

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌.. ۳

روش های کاربردی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت.. ۱۰

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. ۱۱

آیین نامه روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی   ۲۶

تشخیص‌ صورتهای‌ مالی‌.. ۳۴

تأثیر مفاهیم حسابداری بر صورتهای مالی.. ۳۵

نکاتی در رابطه با صورت های مالی.. ۳۷

تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی.. ۳۸

بخش دوم: تجزیه و تحلیل صورت مالی سال های ۸۷ و ۸۸ شرکت فولاد خوزستان

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت: ۴۲

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت فولاد خوزستان. ۴۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حسابداری

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجزیه و تحلیل صورت های مالی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان را ارائه دهند تا کلیه سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند.

هدف صورت‎های مالی یا گزارش‎های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‎شده و طبقه‌بندی‎شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‎ای که برای طیفی گسترده‎ای از استفاده‌کنندگان صورت‎های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‎مند واقع شود.

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه
می کنند. اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.

اهداف صورت های مالی

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد. اعتقاد براین‌ است‌ که‌ هرگاه‌ صورتهای‌ مالی‌ معطوف‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ سرمایه‌گذاران‌ باشد، اکثر نیازهای‌ سایر استفاده‌کنندگان‌ را نیز در حد توان‌ برآورده‌ می‌کند بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعتباردهی می باشد.

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌

مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌:

الف. صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌:

 ترازنامه‌،

صورت های مالی یک شرکت یعنی ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان نقدینگی مهم ترین منابع اطلاعات برای تحلیل ارزش سرمایه گذاری در سهام آن شرکت هستند. سرمایه گذاران در سهام چه اشخاصی که خود شخصادر این زمینه فعالیت می کنند و چه افرادی که از توصیه های متخصصان برای این کار استفاده می کنند لازم نیست متخصص تحلیل باشند تا بتوانند صورت های مالی را تحلیل کنند. امروزه منابع بسیار متنوعی از تحقیقات مستقل سهام چه در اینترنت و چه به صورت چاپی وجود دارد.

حسابداران و نسبتهای مالی

تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند .

یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبتهای مالی می باشد. نسبتهای مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند.

انواع تحلیل های کسب و کار

تحلیل صورت های مالی، بخش مهم و لاینفک تحلیل کسب و کار را تشکیل می دهد.

تحلیل کسب و کار به صورت های مختلف انجام می پذیرد که در زیر به عمده ترین انواع آن اشاره می شود:

تحلیل اعتبار

تحلیل اعتبار عبارت است از ارزیابی شایستگی اعتباری یک بنگاه اقتصادی، یا به بیان دیگرتوانایی بنگاه در ادای تعهداتش .بنابراین، تحلیل اعتبار عمدتا بر مساله ریسک و نه بر سوددهی یک بنگاه تاکید دارد.

تحلیل مالی

تحلیل مالی یعنی استفاده از صورت های مالی جهت تحلیل وضع مالی و عملکرد بنگاه و نیز برآورد عملکرد مالی آینده آن است. طرح سوالات متعدد می تواند به انجام تحلیل مالی کمک کند. یک رشته از این سوالات به آینده بنگاه مربوط می شوند. مثلا، آیا بنگاه منابع کافی برای کسب موفقیت و رشد در اختیار دارد؟

تشخیص‌ صورتهای‌ مالی‌

. صورتهای‌ مالی‌ باید به وضوح‌ از سایر اطلاعاتی‌ که‌ همراه‌ آن‌ در یک‌ مجموعه‌ انتشار می‌یابد قابل‌ تشخیص‌ و متمایز باشد.

. الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تنها در مورد صورتهای‌ مالی‌ کاربرد دارد و درخصوص‌ سایر اطلاعاتی‌ که‌ در گزارش‌ سالانه‌ یا سایر مدارک‌ یا گزارشهایی‌ از این‌ قبیل‌ ارائه‌ می‌شود، کاربرد ندارد. بنابراین‌، این‌ موضوع‌ اهمیت‌ دارد که‌ استفاده‌کنندگان‌ بتوانند اطلاعاتی‌ که‌ برمبنای‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ می‌شود را از سایر اطلاعات‌ تمیز دهند.

تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

این روزها حسابرسی در دنیاتبدیل به حرفه ای ضروری و بسیار مورد نیاز شده است چراکه شواهد متعددی از تلاش هایبسیار در دستکاری فریبکارانه دفاتر حسابداری شرکت ها که گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبیر می شود، صورت می گیرد. برخی محققان در ایالات متحده آمریکا عنوان «آن سال مخوف» را به سال ۲۰۰۲ میلادی که برای حرفه حسابرسی دنیا سرشار از اخبار ناگوار رسوایی های مالی قابل توجه بود، نسبت داده اند. به باور نگارنده، تاریخ حسابرسی را می توان با اطمینان و بی تردید حتی به پیش و پس از این سال تقسیم کرد.

منابع:

استاندارد شماره یک حسابداری نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حسابداری

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − یک =