تجربیات تدریس ریاضیات، مربی کتابخانه و تدریس زبان انگلیسی

معلمى کارى است دشوار و مهم و رسالتى است بس بزرگ و هر کسى را توان پذیرش این مسئولیت خطیر نیست؛ سوز و درد مى خواهد، عشق و احساس مى طلبد، صبر و تحمل مى باید، چرا که هر چیزى که قدر و منزلتش والاتر است ، مسئولیتش هم سنگین تر و مهم تر است.
تعلیم و تربیت انسانها از ابتداى تولد آغاز مى شود و شاکله وجودى آنان در کودکى شکل مى گیرد.
العلم فى الصغر کالنقش فى الحجر «دانش در کودکى، همانند نقشى در سنگ است».

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۲

تجربیات تدریس ریاضیات

انواع روش های تدریس ریاضی.. ۵

مشکلات روش های آموزش ریاضی.. ۱۶

راهکارها ۲۱

تجربیات مربی کتابخانه

اهداف کتابخانه. ۲۴

کتابدار یا مسئول کتابخانه. ۲۵

آموزش و پرورش و کتابخانه. ۲۵

تاریخچه کتابخانه های آموزشگاهی در ایران.. ۲۶

کتاب و کتابخانه در عصر ما ۲۷

ارتباط کتابخانه و آموزش…. ۲۸

نگاهی به وضعیت کتابخانه های مدارس کشور. ۲۸

جمع بندی… ۳۴

تجربیات تدریس زبان انگلیسی

مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی.. ۳۷

روش تدریس متون خواندنی (Reading). 38

روش تدریس زبان انگلیسی.. ۳۹

روش تدریس لغات جدید.. ۳۹

آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطهو راهکارها. ۴۴

منابع..۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجربیات تدریس ریاضیات، مربی کتابخانه و تدریس زبان انگلیسی  را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight] معلمى کارى است دشوار و مهم و رسالتى است بس بزرگ و هر کسى را توان پذیرش این مسئولیت خطیر نیست؛ سوز و درد مى خواهد، عشق و احساس مى طلبد، صبر و تحمل مى باید، چرا که هر چیزى که قدر و منزلتش والاتر است ، مسئولیتش هم سنگین تر و مهم تر است.
تعلیم و تربیت انسانها از ابتداى تولد آغاز مى شود و شاکله وجودى آنان در کودکى شکل مى گیرد.
العلم فى الصغر کالنقش فى الحجر «دانش در کودکى، همانند نقشى در سنگ است».
و یا و من لم یتعلم فى الصغر لم یتقدم فى الکبرکسى که در کودکى نیاموزد، در بزرگى نمى تواند جلو بیفتد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجربیات تدریس ریاضیات[/highlight]

ریاضی علمی است که به انسانها افتخار بهتر زیستن را هدیه داده است. ریاضی جزئی اساسی از وجود انسانهاست که با ندانستن و نداشتن کلیدهای استفاده از آن براستی انسان ناقص  وضعیف است. خالق هستی دنیا را بر مبنای نظمی از علم ریاضی و هندسه طراحی و درست کرده است و انسان ها آنچه را تاکنون از ریاضیات فرا گرفته اند ذره‌ای ناچیز از علم ریاضی است که در طبیعت و ظاهر دنیا دیده‌اند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]انواع روش های تدریس ریاضی[/highlight]

۱) روش کلامی (زبانی):

در این روش معلم به اصطلاح متکلم وحده است. همه چیز را بیان می کند، قواعد را بررسی می کند، نتیجه گیری می کند و طراح مساله است. خلاصه معلم همه کاره و دانش آموز هیچ کاره است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مشکلات روش های آموزش ریاضی[/highlight]

پیشرفتهای سریع و همه جانبه علوم و تکنولوژی و تحولات عظیم اقتصادی و گسترش بی‌سابقه ارتباطات دیگر دانشهای بشری در قرن بیستم و به ویژه در نیمه دوم آن، مسائل جدیدی را مطرح ساخته است.

در واقع آشنایی جدی با علوم کاربردی- فنی و گاه نظری (محض) امروزی بدون داشتن درک صحیح از مباحث ریاضیات امری دشوار و در واقع محال است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجربیات مربی کتابخانه[/highlight]

در جامعه اطلاعاتی و عصر اطلاعات، دستیابی و نیل به سواد اطلاعاتی امری ضروری و حیاتی است. نیاز دانش آموزان برای دستیابی به منابع موثق و معتبر و کارآمد بر همگان مبرهن و آشکار است. پرورش قوه تفکر و خلاقیت نیز در نوجوانان تنها از طریق کلاس و انجام تکالیف یا موفقیت در امتحانات و آزمونها میسر نمی شود، بلکه نیاز دارند که به عمق هر مسئله بیندیشندو این چیزی بیشتر از کتاب ودرس و مدرسه را می طلبد  .

[highlight txtcolor=”#eded00″]آموزش و پرورش و کتابخانه[/highlight]

آموزش و پرورش که بیش از نیمی از اوقات کودکان و نوجوانان را در طی ۱۲ سال به خود اختصاص می دهد و تحت پوشش قرار می دهد، زنگ ورزش و هنر دارد، ولی زنگ مطالعه ندارد. کتابخانه های مدارس بسیار فقیر و لاغر هستند و عمدتاً به نیازهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان پاسخ نمی دهند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارتباط کتابخانه و آموزش[/highlight]

کتابخانه آموزشگاهی باید مانند اهرمی کار را برای پیشرفت آموزش و پرورش ساده کند یعنی باید در گسترش علم و معلومات دانش آموزان مؤثر باشد و بتواند تقویت کننده و مکمل مواد آموزشی باشد، کتابخانه می تواند در گذران اوقات فراغت و پروراندن نیروی تخیل دانش آموزان ، رشد و توسعه ذهنی کودکان و نوجوانان و آماده سازی آنها برای پژوهش و مطالعه نقشی مهم و مؤثر ایفا کند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]راهکارها و پیشنهادات [/highlight]

مسؤلیت اداره کتابخانه با کتابدار مدرسه باشد که در زمینه ی کتابخانه اطلاعات کافی دارد در صورت عدم کتابدار گذاشتن دوره های ضمن خدمت کتابداری برای مربیان لازم می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]جمع بندی[/highlight]

نقش کتابداران مدارس به عنوان عامل کل و وحدت آفرین تلقی می شود. برای دستیابی به امکان تحلیل توصیه های نیازها و ویژگی های آموزشی این نوع حرفه ها سه جز کلی تعریف می شود که این کلیت را به وجود می آورد . این نزدیکی همچنین امکان مشخص کردن این اجزا را فراهم می کند. به گونه ای که چنین حرفه هایی را منحصر به فرد و از سایر حرفه های مشابه متمایز می کند. در حقیقت این عوامل همه به هم مربوط هستند و نمی توان به طور جداگانه آنها را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال دانش لازم برای انتخاب کتاب همانند دانش لازم برای تهیه کتابخانه و راهنمای مطالعاتی است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجربیات تدریس زبان انگلیسی[/highlight]

امروزه زبان انگلیسی و یادگیری آن از اهمیت بسیاری برخوردار است . چون اکثر تکنولوژیهای روز جهان ارتباط تنگاتنگی با این زبان دارند. و به علت ضعف اکثر دانش آموزان در یادگیری و به کار بردن این زبان در مد ارس   و اهمیت بیش از حد این زبان بین المللی ما را بر آن داشت که به تحقیق و بررسی درباره ی این رشته بپردازیم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روش تدریس زبان انگلیسی[/highlight]

روش تدریس لغات جدید

الف) مرحله معرفی (Presentation)

  1. از دانش آموزان بخواهید که کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.
  2. واژه جدید را چند بار تلفط کنید و معنی آن را با استفاده از فلاش کارت، لوحه و یا خود شئی(در صورتی که در کلاس موجود باشد) به دانش اموزان تفهیم کنید.
[highlight txtcolor=”#eded00″]آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه  و راهکارها[/highlight]

 

 

زبان جزو نخستین وسایل ارتباطی میان انسان ها بوده است. قبل از پیدایش جوامع بشری، انسان ها به اشکال گوناگون معنا را به یکدیگر انتقال می دادند، تصاویرحک شده بر دیوار غارها، استفاده از آتش برای فرستادن پیام خطر،تقلید صدای حیوانات و… قبل از ارتباط کلامی برای انتقال معنا به کار گرفته شدند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع[/highlight]
  1. آذرنگ، عبدالحسین.( ۱۳۷۷) ؛ ماییم و کتاب و بس ، کتاب و جامعه، تهران سروش.
  2. ۲. آسایش، شهین. (۱۳۵۶)؛ مقایسه کتابخانه های دبیرستانی ایران (تهران) و بریتانیا. پایان نامه (کارشناسی رشد) کتابداری ، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  3. ۳. اشرفی ریزی، حسن(۱۳۸۴)؛ جایگاه کتابخانه های آموزشگاهی در عصر اطلاعات، فصلنامه کتاب،
  4. بیرجندی، پرویز، ارزشیابی کتاب انگلیسی سوم نظام جدید، مجله رشد آموزش زبان سال سیزدهم ، زمستان ۱۳۷۶ شماره ۴۸ ، ص ۱۹-۱۱
  5. گزارش گرد همایی گروه زبان خارجی _کارشناسی زبان انگلیسی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی سال پانزدهم، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۵۹، ص ۶-۳
  6. اسلامی، احمد رضا، تاثیر فرهنگ بر برخی از ساختار های زبان و نقش الگوسازی در آموزش آن ها، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی ، سال شانزدهم، بهار ۱۳۸۱، شماره ۶۴، ص ۱۷-۱۲
  7. نوری، زهرا، مشکلات آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه یک معلم، مجله رشد آموزش زبان ، سال هفدهم، ۱۳۸۲، شماره ۶۸، ص ۸-۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × دو =