تجارت زنان

از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند. استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.

این تحقیق دانشجویی تجارت زنان مشتمل بر۱۳۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تجارت زنان

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

فصل اول. ۴

مقدمه. ۵

بیان مسأله. ۶

اهمیت مسأله پژوهش… ۷

اهداف پژوهش… ۸

سؤالات تحقیق. ۱۰

اصطلاحات.. ۱۵

فصل دوم. ۱۶

بررسی پیشینه پژوهش… ۱۷

فصل سوم. ۱۸

روش تحقیق. ۱۹

فصل چهارم. ۲۰

فصل چهارم : یافته های پژوهش… ۲۱

بخش ۱- ابعاد شکل گیری باندهای فساد ۲۳

نقش قوادان. ۲۳

بخش دوم. ۲۶

ویژگی اعضا شبکه های فساد ۲۶

بخش سوم. ۲۷

راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکانهای شناسایی) ۲۷

بخش چهارم. ۳۲

نحوه فعالیت باند. ۳۲

بخش پنجم. ۳۶

مهمترین کانال ها و امواج قاچاق انسان در ایران. ۳۶

بخش ششم. ۳۷

فعالیت های برون مرزی افراد فاسد. ۳۷

بخش هفتم. ۳۹

الف) چارچوب حقوقی و قضایی کنونی در برخورد با مووع قاچاق در ایران. ۳۹

بخش هشتم. ۴۹

علل فحشا ۴۹

بخش نهم. ۵۷

شیوه های مقابله. ۵۷

فصل پنجم. ۶۱

بخش اول:  شغل. ۶۲

بخش ۲: سن. ۶۴

بخش ۳- وضعیت تأهل. ۶۵

بخش ۴- آمار مربوط به پذیرش زنان آسیب دیده ۶۷

فصل ششم. ۶۸

بخش ۱: نتایج نهایی. ۶۹

بخش ۲- پیشنهادات.. ۷۱

منابع. ۷۴

پیوست.. ۷۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجارت زنان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند. استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.

ویژگی اعضا شبکه های فساد

شبکه های فساد به صورت زنجیردار به یکدیگر متصل و روز به روز بر دامنه فعالیت آنها افزوده می شود، به نحوی که برخی افراد رابطه میان دو شبکه بوده و با به طعمه گذاری دختران و زنان فاسد و یا آناده برای فساد، آنان را به درون شبکه های خود هدایت و در اختیار مشتریان  قرار می دهند. سادگی، ناآگاهی، کنجکاوی و برتری جویی نسبت به همسیالان در میان دختران، کمبودها و عقده های روانی، مشکلات مالی و خانوادگی و دوستان ناباب در زنان از عواملی هستند که در اکثر افراد بدکاره حداقل یکی از آنها به عنوان اصلی ترین عامل سوق دادن آنها به دام فساد دیده می شود.

گزارشی تکان دهنده از تجارت کثیف

عروسان یک شبه را چگونه به قصرهای ثروتمندان عرب می فرستند. ‹‹ ترمینال جنسی›› عنوانی است که پایگاه قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهای دیگر داده اند در این ترمینال دختران و زنان جوان را با وسوسه پولدارشدن و کسب درآمدهای سرشار از ایران خارج و در کشورهای آن سوی خلیج فارس به باندهای فساد و فحشا می فروشند و آن ها نیز این فریب خورده ها را برای رونق برم عشرتکده ها ی خصوصی ثروتمندان عرب ویا مراکز فساد عمومی می فروشند.

راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکانهای شناسایی)

خرید و فروش انسان (به ویژه زنان) برای فحشا سابقه در دوران قدیم دارد که خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان محسوب می شود. قاچاق زنان یک پدیده جدید نیست و خود به تنهایی در اشکال و روش های متفاوت در تمام سنین مشاهده می شود. یکی از معمولی ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مورد توجه باندهای سازمان یافته قرار گرفته قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنها در مکان هایی فساد و فحشا و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً به کارگیری آنها به عنوان پیشخدمت و کلفت است.

نحوه فعالیت باند

رشد و گسترش شهر نشینی و مشکلات بی شمار اقتصادی، فرهنگی و … زندگی در شهرها را تابع شرایط پیچیده ای نموده که کارکرد سازمان یافته شبکه های مختلف فساد یکی از جنبه های بارز این پیچیدگی می باشد. قاچاق زنان و کودکان که غالباً به منظور بهره برداری جنسی صورت می گیرد، یکی از جنایات حائزآثار سوء اخلاقی واجتماعی قابل توجهی بوده واز رشدتکان دهنده ای دردنیا برخوردار است

مهمترین کانال ها و امواج قاچاق انسان در ایران

۱- سیر صعودی ورودی اتباع ایرانی به بوسنی هرزگوین از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ ورود ایرانیان به بوسنیو از طریق کرواسی و اسلوانی غیر قانونی وارد سایر کشورهای اروپایی می شوند.

۲- قاچاق زنان در استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان که به دلیل همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان رایج شده است پس از خواستگاری عقد به صورت، رسمی، سپس به خانه های فساد و در پاکستان برای کنیزی و روسپیگری فرستاده می شوند. قربانیان هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته اند از آنجا که ازدواج آنها به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس پاکستان و افغانستان منتقل می شوند.

فعالیت های برون مرزی افراد فاسد

در حال حاضر عمده ترین پایگاه های فعالیت نامشروع زنان در ترکیه و دبی متمرکز شده است و گرایش به دبی به لحاظ کسب درآمد هنگفت در طول یک هفته اقامت (به ویژه در میان دختران) علاقه مندان  زیادی دارد. یکی از آرزوهای دختران فراری و بدکاره پیدا کردن فرصتی برای آشنایی با رابطین و دلالان و یا خانم رئیس ها برای فراهم کردن زمینه اعزام آنان به دبی است تا بدین وسیله صاحب درآمدهای نامشروع شوند.

چارچوب حقوقی و قضایی کنونی در برخورد با مووع قاچاق در ایران

تجارت زنان

جامعه بشری و احتمالات انسانی، برای حسن جریان حیات و روابط اجتماعی خود، نیازمند قانونی می باشند و محتاج قاعده و ضابطه رفع خلاهای قانونی، اولین گام برای مقابله با آن تعیین شود. اما در قوانین فعلی مصوب ایران، تعریف روشنی از واژه های کلیدی مثل «روسپی گری» و «قاچاق انسان»  ارائه نشده است و در مواجهه با چنین جرائمی از موارد قانونی مشابه و تفسیر قوانین جزائی استفاده می گردد قوانین حاضر در ذیل اشاره می گردد:

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.