تجارب نوین در آموزش و پرورش (ارتباط اولیا و معلم)

واقعیت این است که  هر پدر و مادری خواهان موفقیت فرزند خویش است. به فعالیتهای آموزشی فرزند خود علاقه مند بوده و در فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم برای تحصیلات موفقیت آمیزش از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

اهمیت نقش خانواده در فرزندان.. ۶

نقش ارتباط در اولین جایگاه تربیت…. ۷

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه. ۹

بررسی تاثیر ارتباط مستمر اولیا و مربیان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. ۹

روش های برقراری ارتباط میان خانه و مدرسه. ۱۳

برگزاری جلسات با اولیای دانش آموزان.. ۱۸

تحولی در نحوه برگزاری انجمنهای اولیا و مربیان.. ۲۲

اولیا چه انتظاری از جلسات دارند؟. ۲۵

در کلاسهای آموزش خانواده و یا مراجعات والدین به آنها چه راهکارهایی ارائه کنیم؟. ۲۶

معلمان و مساله ارتباط با اولیا ۲۹

بازدید از خانه شاگردان.. ۳۰

استفاده از اولیا در غنی ساختن مدرسه و در کلاس درس…. ۳۲

رفع موانع ارتباط… ۳۳

نکاتی برای جذب اولیای دانش آموزان.. ۳۸

فعالیت موثر مدارس برای مشارکت پذیری والدین.. ۴۱

نحوه برخورد با والدین.. ۴۳

۳۵ راه مشارکت اولیا برای آموزش فرزندان.. ۴۶

نتیجه گیری… ۴۹

پیشنهادات… ۵۰

راهکارهایی برای بهبود ارتباط بین معلم و والدین.. ۵۱

فهرست منابع و مآخذ.. ۵۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از تجارب نوین در آموزش و پرورش (ارتباط اولیا و معلم) را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

واقعیت این است که  هر پدر و مادری خواهان موفقیت فرزند خویش است. به فعالیتهای آموزشی فرزند خود علاقه مند بوده و در فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم برای تحصیلات موفقیت آمیزش از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.

اهمیت نقش خانواده در فرزندان

نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبه های ارثی نیست، بلکه در آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقش مهمی را ایفا می کند. موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن، افکار وعقاید، آداب و رسوم، ایده آل ها، آرزوهای والدین و سطح تربیت آنان در رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد .

برگزاری جلسات با اولیای دانش آموزی

این جلسات در پایان یک روز طولانی می‌توانند آزمایش دشواری باشند، به خصوص اگر از آمادگی کامل برخوردار نباشید. شما ممکن است در هفته با ۲۵۰ دانش آموز مختلف در زمینه‌های متفاوت سروکار داشته باشید، بنابراین اگر عادت کنید از پیشرفت دانش‌آموزان یادداشت‌های کوتاهی تهیه کنید، نگرانی شما از مصاحبه کردن با اولیا آن‌ها بسیار کمتر خواهد شد.

بازدید از خانه شاگردان
با اینکه تشکیل انجمنهای اولیا و مربیان و یا جلساتی که معلم در کلاس خود برای اولیای دانش آموزان ترتیب می دهد در جلب همکاری اولیا بسیار موثر است اما بندرت اولیایی نیز وجود دارند که به علل مختلف مانند پرکاری، بی سوادی، بیماری یا داشتن تصویری منفی از مدرسه هرگز در این جلسات شرکت نمی کنند در حالی که فرزندان آنان چه بسا بیش از سایر دانش آموزان به تبادل نظر و همکاری بین خانه و مدرسه خود نیازمند باشند.

موانع مشارکت اولیا در مدرسه

چنانچه مشارکت را گذر از تفکر سنتی اداره ی امور به حساب آوریم ، بدیهی است برای تحقق آن دشواری هایی وجود داشته باشد. مشارکت نگاه قدرت طلبانه و ساختارهای سنتی اداره را به مبارزه
می طلبد بنابراین طبیعی است خود این ساختارها از جمله موانع اصلی مشارکت به حساب آیند.

موانع مشارکت اولیا از سوی مدرسه

در هر مجموعه ای مدیر به عنوان اثر گذار ترین عامل در موفقیت آن در دست یابی به اهداف قلمداد می شود. از این رو نگاه مدیر مدرسه به انجمن اولیا و مربیان و مشارکت اولیا در امور مدرسه نقش اساسی در نزدیکی یا دوری اولیا به مدرسه ایفا می کند.

موانع مشارکت از سوی اولیا

عدم مشارکت اولیا در امور مدرسه به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله ی مهم ترین آنها عوامل فرهنگی و اجتماعی و عدم آگاهی اولیا نسبت به حقوق خویش است. بسیاری از اولیا معتقدند که مسئولان مدرسه ارزشی برای عقاید و نظریا ت آموزشی و پرورشی آنها قائل نیستند. بسیاری از اولیا نیز تعلیم و تربیت را وظیفه ی دولت می دانند و هر گونه مسئولیتی در این زمینه را از خود سلب می کنند.

والدینی که از نمره های فرزندانشان ناراحت هستند

روز بعد از کارنامه ها به شما زنگ می زند و با ناراحتی می گوید که فرزندش قبلا نمره های خوبی
می گرفته اما الان افت کرده است. چه خبر است؟ چرا قبلا به من نگفتید؟

راه حل: نگذارید عصبانیت والدین شما را از کوره به در کند. همیشه لیست نمرات و کار پوشه بچه ها را دم دست داشته باشید و از روی آن و چیزهایی که در کلاس مشاهده کرده اید، جواب بدهید

نتیجه گیری

۱ - بنا به تحقیقات، تماس اولیا و شناسایی دانش آموزان محروم از محبت والدین (فوت یا متارکه والدین) به میزان زیادی بر پیشرفت تحصیلی اینگونه دانش آموزان اثر دارد.

۲ - رابطه نزدیک و تنگاتنگ والدین و مربیان میتواند به مقدار قابل توجهی بر آگاهسازی والدین در پیشگیری از اختلالات عاطفی دانش آموزان کمک کند و در بهبود فرآیند آموزش و پیشرفت تحصیلی موثر باشد.

پیشنهادات

۱ - شناخت دانش آموزان محروم از محبت والدین به طور محرمانه صورت گیرد تا دانش آموزان دیگر مطلع نشوند.

۲ - مربیان در برخورد با اولیا اخلاق اسلامی را رعایت و اولیا را تنها هنگامی که از فرزند آنها خطایی سر زده است به آموزشگاه دعوت نکنند تا موجب سرافکندگی و خجالت آنان گردد.

راهکارهایی برای بهبود ارتباط بین معلم و والدین

یکی از عوامل موفقیت بچه‌ها در مدرسه، وجود ارتباط سودمند بین والدین و معلم فرزندشان است که معمولا توجه زیادی به این رابطه نمی‌شود، اما می‌توان با توجه به چند نکته، کیفیت ارتباط بین والدین و معلم را بهبود بخشید.

منابع و ماخذ

۱ - آیین نامه انجمن اولیا و مربیان واحدهای آموزشی، وزارت آموزش و پرورش

۲ - پیوند: نشریه ماهانه آموزشی، تربیتی، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، شماره ۲۷۱

۳ - نگاه: نشریه خبری آموزشی،تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، سال پنجم، شماره ۶۱

۴ - جهانگرد، یدالله، آشنایی با انجمن اولیا و مربیان، انتشارات دفتر انجمن اولیا و مربیان

۵- استادان طرح جامع آموزش خانواده، خانواده و فرزندان در ابتدایی، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان،۱۳۸۹

۶- بهبودی، هایده، ضرورت آموزش والدین کودکان با نیازهای ویژه، مجله پیوند، شماره ۳۷۹ و ۳۷۸ صفحه ۲۷،۱۳۹۰

۷- حائری زاده، خیریه بیگم، محمد حسین، لیلی، ویژگی های معلم موثر، چاپ اول، انتشارات منظومه خرد ، نشر قطره،۱۳۸۴

۸- خنیفر، حسین، پور حسینی، مژده مهارتهای زندگی، چاپ دهم، تهران، مرکز نشر هاجر، ۱۳۸۵

۹- رامشینی، موسی، خانواده و فرزندان برتر، راه های ارتباط موثر برای رسیدن به آرامش و تفکر خلاق، چاپ دوم، تهران، انتشارت امیدمهر،۱۳۸۴

۱۰-  زرهانی، سید احمد ، تاجیک اسماعیلی، عزیزالله، نقش های تربیتی خانه و مدرسه ، مجله پیوند ، شماره ۳۷۲ ، صص ۲۲-۲۰، ۱۳۸۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 10 =