تجارب مربی پرورشی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت


برنامه های پرورشی در مدارس مانند سایر برنامه ها باید متولی و مسئول داشته باشد و مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای آنها در درجه اول بر عهده مدیر آموزشگاه خواهد بود که به نیابت او معاون پرورشی مسئولیت ها را عهده دار است در راستای تحقیق عینی ایده مذکور طرح معاون پرورشی مدرسه تدوین گردید.
در این مقاله در بخش اول وظایف شغلی اینجانب (مربی پرورشی) شرح داده می شود و در ادامه به یکی از وظایف شغلی خود که ایجاد انگیزه به نماز جماعت است می پردازم.

این تجربیات معلم مشتمل بر   ۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

بخش اول: وظایف، چالشها و راهکارهای شغلی مربی پرورشی

اهداف…. ۳

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس…. ۳

ساعات پرورشی در دوره راهنمایی.. ۶

مشکلات درس پرورشی مدارس راهنمایی.. ۶

واحدهای پرورشی در دوره متوسطه. ۷

وظیفه مربی پرورشی به عنوان مسئول کانون های فرهنگی تربیتی.. ۸

بخش دوم: ایجاد انگیزه برای شرکت در نماز جماعت

تاریخچه نماز. ۹

نماز در آینه قرآن.. ۱۰

نماز در آینه احادیث…. ۱۲

اهمیت و فضیلت نماز. ۱۳

آثار تربیتی نماز. ۱۴

اهمیت نماز جماعت…. ۱۷

آثار نماز جماعت…. ۱۷

موانع برگزاری نماز جماعت در مدارس…. ۱۸

اصول جذب دانش آموزان به نماز جماعت…. ۲۲

نقش مدرسه و معلم در جذب جوانان به مساجد.. ۳۱

راه های تشویق به سوی نماز. ۳۵

راهکارها ۴۴

نتیجه گیری… ۵۰

پیشنهادات… ۵۱

منابع و مآخذ.. ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجارب مربی پرورشی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
برنامه های پرورشی در مدارس مانند سایر برنامه ها باید متولی و مسئول داشته باشد و مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای آنها در درجه اول بر عهده مدیر آموزشگاه خواهد بود که به نیابت او معاون پرورشی مسئولیت ها را عهده دار است در راستای تحقیق عینی ایده مذکور طرح معاون پرورشی مدرسه تدوین گردید.
در این مقاله در بخش اول وظایف شغلی اینجانب (مربی پرورشی) شرح داده می شود و در ادامه به یکی از وظایف شغلی خود که ایجاد انگیزه به نماز جماعت است می پردازم.

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی وقانونی زیر نظر معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه عهده دار وظایف ذیل می باشد: (در مدارسی که معاون پرورشی و تربیت بدنی تعلق نمی گیرد مربی پرورشی زیر نظر مستقیم مدیر وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی را عهده دار خواهد بود)

۱- برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبتنی برساحت های پرورشی به منظور ایجاد فرصتهای مناسب در مدارس

مشکلات درس پرورشی مدارس راهنمایی
عدم آمادگی عوامل اجرایی مدارس برای اجرای روش فعال، منابع مالی برای چاپ کتاب کار دانش آموزان و کمبود نیروی کارشناس و اداری در سطوح اجرایی و ستادی از جمله مشکلات اجرای ساعات پرورشی مدارس راهنمایی است.

واحدهای پرورشی در دوره متوسطه
با اندیشه ایجاد تحول در برنامه‌های تربیتی جهت رفع بخشی از کاستی‌ها و تعادل در فعالیت های پرورشی مدارس متوسطه بر اساس رویکرد جدید اقدام به تنظیم فعالیتهایی تحت عنوان «ساعات پرورشی» گردید.

وظیفه مربی پرورشی به عنوان مسئول کانون های فرهنگی تربیتی

اهداف:

۱- تأمین اوقات فراغت دانش آموزان به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای معنوی،  ‌فکری، جسمی و عاطفی آنان.

۲- استمرار، سازماندهی، تثبیت و تکمیل فعالیت‌های پرورشی در خارج از آموزشگاه

موانع برگزاری نماز جماعت در مدارس

۱- در امر معرفی نماز و اثرات آن کوتاهی می گردد

۲- دوستی با افراد حریص و دنیا  پرست و نماز نخوان

۳- شر کت در مجالس  فاسد و غیر موازین اخلاقی

اصول جذب دانش آموزان به نماز جماعت

نماز یکی از عالی ترین مصادیق ذکر خداست و ذکر خدا آرامش بخش دلهاست. «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » (سوره مبارکه رعد ، آیه ۲۸) اقامه نماز به صورت جماعت بدون شک بر شکوه و عظمت این امر الهی می افزاید . توصیه های قرآن و ائمه معصومین و  فواید و محاسن فراوانی که در نماز جماعت نهفته است نشان می دهد که اقامه این فریضه بزرگ الهی به صورت جماعت پسندیده تر است.

نقش مدرسه و معلم در جذب جوانان به مساجد

نقش مدرسه

«مدرسه را به دلیل دارا بودن فضای مطلوب برای آموزش مفاهیم میتوان بهترین مکان برای تعلیم فلسفه نماز جماعت و مسجد دانست».

راهکارها

– تکریم وشخصیت دادن به دانش آموزان

– ایجادرفتار دوستانه برای شرکت در نماز  و نبود زور و اجبار

-نشاط آفرینی فرهنگی و اعتقادی و خود باوری در دانش آموزان

– ایجاد سرویس های بهداشتی مجهز در مدارس

نتیجه گیری

با انجام این اقدام پژوهی نتیجه گرفتم که:

۱- بهترین زمان برای تربیت دینی از جمله آموزش نماز وعلاقه مند کردن دانش آموزان به نماز و نماز جماعت دوره ی دبستان می باشد به خصوص سن ۹ سالگی

۲- اگر در تربیت دینی از روش های غیر مستقیم مثل نمایش و شعر و قصه و خاطره گویی و تشویق های کلامی و متنوع استفاده شود و مورد نقد و بررسی توسط خود دانش آموزان انجام شود و همچنین اگر خود دانش آموزان در اجرای نمایش به ایفای نقش بپردازند و فقط تماشاگر نباشند بسیار مفید خواهد بود.

۳- در تربیت دینی مثل آموزش نماز و ترغیب دانش اموزان به نماز و نماز جماعت به اصولی باید توجه شود از قبیل اصل تکریم شخصیت، مهربانی، محبت، تدریجی بودن تربیت، اصل آسان گیری به جای سخت گیری، استفاده از روش های غیر مستقیم به جای روش های مستقیم، رغبت و خواستن، تکرار و مداومت اصل الگویی و تشویق و تایید

پیشنهادات

۱-  وقتی که یک معلم موضوعی را در حیطه تربیت دینی دانش آموزان جهت اقدام پژوهِی انتخاب میکند هنگام بررسی اعلام می کنند که این موضوع برای مربیان پرورشی می باشد و اولویت با آن هاست. در واقع با بیان این مطلب به طور غیر مستقیم به معلمان القا می کنند که به تربیت دینی دانش آموزان نپردازند و آن را بر عهده مربیان پرورشی بگذارند و این خسارت های جبران نا پذیری به آموزش و پرورش و جامعه وارد می کند چرا که معلمان فقط به مسائل آموزشی دانش آموزان می پردازند و از پرداختن به مسائل تربیت دینی دانش آموزان غافل می شوند.

منابع و مآخذ

۱- قرآن مجید

۲- باهنر، ناصر: آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، (۱۳۸۷)

۳- بهزادی چینجانی، زهرا: تعلیم و تربیت فرزندان و خانواده، ماهنامه تربیت، سال شانزدهم، ص ص ۶۵-۶۳، (ویژه نامه تابستان ۱۳۸۰)

۴- خلیلی، مصطفی، نقش نماز در شخصیت جوان، قم، انتشارات زایر،چاپ دوم، تابستان۱۳۸۴

۵- راشدی، حسن، نماز شناسی، تهران، انتشارات ستاد اقامه نماز، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۸

۶- رشاد، علی اکبر، معراج سبز، تهران، ناشر ستاد اقامه نماز، چاپ دوم، پاییز۱۳۷۳

۷- رضوان طلب، محمد رضا، پرستش آگاهانه، تهران، ناشر ستاد اقامه نماز، چاپ پنجم، پائیز ۱۳۸۱.

۸- سنگری، محمد رضا، خانواده و نماز، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان،؛ چاپ چهارم، پائیز ۱۳۸۱

۹- قائمی، علی، نماز در سیمای خانواده، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۱.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 3 =