تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

تاریخچه جهانگردی و تفسیرهای جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های  مختلف یکی از مطمئن ترین منابع شناخت انگیزه های مسافرت در اعصار گوناگون است . به منظور درک محیط نوین جهانگردی و درک مسئله ها و چالش هایی که پیش روی دست اندرکاران این صنعت قرار دارد مروری گذرا بر روند تاریخی این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۱۲۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بررسی پیشینه پژوهش : ۱

عهد باستان : ۱

قرون وسطی : ۳

رنسانس : ۳

انقلاب صنعتی : ۴

۲-۱-۲- تاریخچه سفر و جهانگردی در ایران : ۵

سفر و جهانگردی در ایران باستان : ۵

سفر وجهانگردی در دوران هخامنشی : ۵

سفر وجهانگردی در دوران اسکندر : ۶

سفر و جهانگردی در دوره اشکانی و ساسانی : ۶

سفر و جهانگردی در دوران اسلامی : ۷

سفر و جهانگردی در دوران مغول : ۷

سفر و جهانگردی در دوران صفوی : ۸

سفر و جهانگردی پس از صفویه : ۸

۳-۱-۲-  بررسی دیدگاهها : ۱۲

الف – دیدگاه جهانگردان پیشین : ۱۲

ب – دیدگاه جهانگردان کنونی : ۱۷

ج- دیدگاه کارشناسان جهانگردی در ایران : ۲۰

د – دیدگاه اسلام در زمینه سفر و جهانگردی : ۲۳

۲-۲- مفاهیم جهانگردی : ۲۵

جهانگرد : ۲۵

۳-۲- شناخت اثرات جهانگردی : ۳۱

۱-۳-۲- اثرات اقتصادی : ۳۲

جهانگردی بین المللی و موازنه پرداختها : ۳۲

جهانگردی و موازنه سرمایه ها : ۳۳

تأثیر جهانگردی بردرآمد ملی : ۳۳

تأثیر تبدیل ارز خارجی : ۳۳

تأثیر جهانگردی براشتغال : ۳۴

جهانگردی به عنوان ابزاری برای توسعه : ۳۴

۲-۳-۲- اثرات فرهنگی و اجتماعی : ۳۵

۳-۳-۲- اثرات سیاسی : ۳۹

پیشبرد توسعه اقتصادی : ۴۰

حمایت از صنایع : ۴۱

تأمین درآمد : ۴۱

ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی : ۴۱

تأمین سایر هدفهای سیاسی : ۴۲

۴-۳-۲- اثرات جهانگردی بر محیط فیزیکی : ۴۲

۴-۲- راهکارهای توسعه گردشگری : ۴۷

۱-۴-۲- مدیریت استراتژیک جهانگردی : ۴۷

مأموریت سازمان : ۵۰

تجزیه و تحلیل رقابتی : ۵۳

اجرای راهبردی : ۵۹

سیاستهای توسعه ای جهانگردی – بیان خلاصه سیاستها ۶۲

۲-۴-۲- مدیریت توسعه منابع انسانی : ۶۳

شورای ملی آموزشهای نظری و عملی جهانگردی : ۶۵

برآورد نیازهای نیروی کار : ۶۷

سیستم اطلاعات منابع انسانی : ۶۸

موسسه های دولتی آموزشهای نظری – عملی جهانگردی وهتلداری : ۶۸

نتایج و اهداف توسعه منابع انسانی.. ۶۹

اهداف: ۶۹

استراتژی توسعه منابع انسانی.. ۷۰

۳-۴-۲- مدیریت بازاریابی : ۷۱

ب) برنامه ریزی بازاریابی… ۷۷

ج) برنامه ریزی برای فعالیتهای اجرایی… ۷۷

د) عملکردهای بازاریابی… ۷۸

رفتار مصرف کننده: ۷۸

نظام اطلاعاتی بازاریابی و تحقیقات : ۸۰

قیمت گذاری : ۸۲

نظام توزیع درصنعت گردشگری : ۸۶

نقش واسطه های مسافرتی : ۸۹

۴-۴-۲- مدیریت دستگاه دولتی امورجهانگردی و سیستم اطلاعات مدیریت : ۹۰

فعالیتهای مدیریت و توسعه سازمانی.. ۹۱

۱- سیاست / استراتژی : ۹۱

۲- توسعه سازمانی : ۹۲

۳- مدیریت برمبنای هدف : ۹۲

فعالیتهای نظارت براجرای قوانین و مقررات… ۹۳

۱- شناسایی نیازها ۹۳

۲- اصلاحات و تغییرات . ۹۴

فعالیتهای تحقیق.. ۹۴

۱- سیستم اطلاعات مدیریت : ۹۴

۲- نظرسنجی : ۹۴

۳- آثار اقتصادی : ۹۵

۴- آثار زیست محیطی : ۹۵

۵- آثاراجتماعی : ۹۶

۵-۴-۲- مدیریت توسعه محصول : ۱۰۱

فعالیت های توسعه محصول: ۱۰۶

الف- برنامه توسعه محصول.. ۱۰۶

ب) برنامه اجرایی.. ۱۱۰

ج) تشویق سرمایه گذاری.. ۱۱۱

۶-۴-۲- مدیریت اطلاع رسانی : ۱۱۲

۱- تعیین اهداف… ۱۱۷

۲- تعیین بودجه. ۱۱۷

۳- تصمیم گیری درمورد پیام. ۱۱۸

۴- تصمیم گیری درمورد رسانه. ۱۱۹

۵- ارزیابی برنامه. ۱۲۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان  را در زیر می توانید ببینید.

عهد باستان :

مردم متعلق به تمدنهای ماقبل تاریخ با این انگیزه مسافرت می کردند که بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوری جویند یا به مناطقی که دارای آب و هوای مساعدتری است نقل مکان کنند . با افزایش مهارت و کسب فنون ، نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه بدوشی کاهش یافت و در دوره های بعد انسان با انگیزه تجارت و تهاتر کالا مسافرت می کرد . درحالیکه امپراتوری های عهدباستان در قاره های آفریقا ، آسیا و خاورمیانه رشد می کردند

قرون وسطی :

سده پنجم تا چهاردهم میلادی را قرون وسطی می نامند . در این دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زیرا جاده ها تقریبا از بین رفته و شرایط مسافرت بسیار مشکل و حتی خطرناک شده بود. در سده چهاردهم مسافرت به قصد زیارت به صورت یک پدیده انبوه درآمده بود و مسیحیان به بیت المقدس و روم مسافرت می کردند.

رنسانس :

از سده چهارده تا هفده بیشتر مسافرتها با هدف کسب دانش و تجربه آموزی انجام می شد . اروپاییان در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی به اکتشاف دریایی مهمی دست یافتند و پس از عبور از مغرب و جنوب آفریقا سرانجام به جنوب شرقی آسیا راه یافتند . در انگلستان ملکه الیزابت اول برای تربیت نمایندگان خارجی برای گروهی از اشراف گذرنامه صادر می گرد

انقلاب صنعتی :

انقلاب صنعتی که از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ادامه یافت پایه و اساس گردش های دسته جمعی را بوجود آورد . در این دوره کارگران ساده کشاورزی که در مناطق روستایی وجود داشتند رهسپار شهرها و کارخانه های تولیدی شدند وهمین مسئله باعث تغییرات ژرف اقتصادی و اجتماعی شد . بروز انقلاب در امرحمل ونقل ابتدا در راههای آهن و کشتی های بخار اتفاق افتاد وسپس با ساخت اتومبیل ادامه یافت

سفر و جهانگردی در ایران باستان :

هرچند که گذشت زمان و هجوم اقوام بیگانه به ایران موجب از بین رفتن منابع غنی تمدن کهن پارسی گردیده لیکن از لابلای اوراق به جا مانده و گفته های اقوام همسایه اینطور استنباط می شود که ایرانیان مردمانی بوده اند شاد زیست، آزاده، متمدن و اهل دانش اندوزی و تبادل فرهنگی. در دوران ایران باستان اندیشه های ایرانی در سراسرگیتی پراکنده بود و این عامل خود نشانی از سیروسفر دارد .

سفر وجهانگردی در دوران هخامنشی :

پس از انقراض دولت ماد و برقراری حکومت هخامنشی تشکیلاتی برای امر سفر فراهم شد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- ایجاد پل برروی رودخانه ها برای اولین بار به دستور کوروش .

۲-ساختن بناهای عام المنفعه مانند کاروانسرا ، راهنمایی ، آب انبار و …

سفر و جهانگردی در دوره اشکانی و ساسانی :

۲۵۰ سال پیش از میلاد دولت اشکانی بنیان گذاشته شد . پادشاهان اشکانی به تناسب تغییر فصل در شهرهای مختلف ایران گردش می کردند وبرای بهبود وضع راهها اهتمام فراوان داشتند از جمله تسهیلات سفر در این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

سفر و جهانگردی پس از صفویه :

در دوره قاجار روابط سیاسی گسترش یافت و از طرفی راهها و جاده های بسیاری احداث شد و عصر اتومبیل آغاز گشت که با ورود آن به ایران سیروسیاحت افزایش یافت . به دنبال آن خطوط راه آهن و هوایی در ایران احداث شد که در بهبود وپیشرفت اقتصادی و جهانگردی کشور مؤثر شد . تا قبل از جنگ جهانی دوم جهانگردی در ایران به صورت رسمی و برنامه ریزی شده نبود

بررسی دیدگاهها :

الف – دیدگاه جهانگردان پیشین :

بررسی دیدگاه و نگرش مسافران تاریخ و تفسیرهای ارزشمند جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های مختلف راهی مطمئن برای شناخت انگیزه مسافرت است و زمینه ای از تحقیق است که تاریخچه ای بلند از موضوع روانشناسی و انگیزه را پوشش می دهد. در این میان مطالعه و بررسی سفرنامه های جهانگردان پیشین یکی از بهترین منابع برای شناخت دیدگاه جهانگردان است .

دیدگاه اسلام در زمینه سفر و جهانگردی :

باتوجه به اینکه کشور ما یک کشوراسلامی محسوب می شود و از طرفی اساس این کار تحقیقاتی بررسی راهکارهای توسعه درکشورهای اسلامی است ، لذا توجه به مبانی اسلام درمورد جهانگردی ضروری است و باید در برنامه های آینده نیز لحاظ شود تا تناقض و عدم هماهنگی از میان برود . به نظر می رسد

تأثیر جهانگردی براشتغال :

اهمیت تأمین شغل برای افراد و کاهش بیکاری به حدی است که جریان های سیاسی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در انتخابات سیاسی احتمال موفقیت نامزدهایی بیشتر است که در برنامه های کاری خود اهمیت ویژه ای برای تأمین کار و ایجاد اشتغال قائل باشند. جهانگردی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افراد می شود.

اثرات جهانگردی بر محیط فیزیکی :

اگر به بهانه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مردم از بهره برداری از منابع طبیعی محروم شوند این امر احتمالا به معنای از دست رفتن فرصتهای درآمد ساز است . اگر حفظ منابع طبیعی موجب حذف درآمدها شود ، باید به نحوی خسارت وارده به جمعیت محل را جبران کرد . شاید جهانگردی قادر باشد این جبران خسارت را به شیوه های مختلف امکان پذیر کند . جهانگردی قادر است شغل و همچنین فرصت های تهیه و تدارک محصولات و خدمات مختلف را فراهم آورد .

مدیریت استراتژیک جهانگردی :

جزیره موریس که دراقیانوس هند واقع شده و به خاطر سواحل پر تلالؤ و مردابهای بسیار زیبایش اشتهار یافته درانتخاب راهبرد گردشگری با وضعیت دشوار مواجه شد . اقتصاد جزیره موریس در سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ به طور متوسط سالانه ۶ درصد رشد داشته است ، اما افزایش استخرها و کاهش مطلوبیت مبادلات بازرگانی به دلیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی (گات) ، صنایع کلیدی این جزیره را تهدید می کند.

مدیریت توسعه منابع انسانی :

ضرورت توسعه منابع انسانی ، نقطه آغاز و شروع همه طرحهای توسعه است . بدون وجود نیروی کارماهر و آموزش دیده ، انجام هیچ کاری به صورت مطلوب امکان پذیر نیست . والتون (۱۹۹۹) توسعه منابع انسانی را چنین تعریف می کند : «توسعه منابع انسانی شامل اینهاست : معرفی ، حذف ، اصلاح و تعدیل ، هدایت و راهنمایی فرایندها و مسئولیتها به شیوه ای که همه افراد و گروهها به مهارتها ، دانش و شایستگی هایی که برای قبول و انجام وظایف فعلی و آتی سازمان لازم می باشد مجهز بشوند.»

برآورد نیازهای نیروی کار :

نرخهای اشتغال مختلف به دست آمده از تحقیقات را می توان در طرحهای توسعه موردانتظار جهانگردی مورد استفاده قرارداد ، و نیازهای آتی نیروی کار را با توجه به نوع شغل و سطح مهارت برآورد کرد . توسعه موردانتظار بخش جهانگردی ، رشد و افزایش رفت و آمد جهانگردان ، تعداد و محل هتلهای جدید و تسهیلات جدید جهانگردی و دیگر چشم اندازهای آتی را شامل خواهد شد .

نظام اطلاعاتی بازاریابی و تحقیقات :

اطلاعات یا داده های مفید یکی از ابزارهای مهم مدیریت می باشد. مدیران دست اندرکار صنعت گردشگری جهت اخذ اطلاعات برای تصمیم گیری با مشکلات دوگانه ای مواجه هستند . درکشورهای پیشرفته ، حجم اطلاعات خیلی بیشتر از ظرفیت پردازش فرد ویا سازمان است . در این کشورها مشکل کمبود اطلاعات وجود ندارد بلکه اطلاعات بیش از حدنیاز موجود است .

نظام توزیع درصنعت گردشگری :

اصولی که زیربنای تأسیس شبکه های توزیع را در گردشگری تشکیل می دهند همان اصولی هستند که در سایر بازارها به چشم می خورند. با این حال میان این دو تفاوتهایی وجود دارد : در بسیاری از بخشها شاهد توزیع کالاها از مراکز توزیع به بازارها هستیم ، حال آنکه در گردشگری عکس این عمل به چشم می خورد.

نقش واسطه های مسافرتی :

شیوه جلب و جذب مشتریان احتمالی به یک مقصد ویژه یا ره آوردهای گردشگری تابع یک سری عوامل است . نقش واسطه ها در این فرایند را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

– معرفی فرصتهای مسافرتی متنوع به نفع مشتری

– ارائه اطلاعات پیش از خرید درمورد مسایلی از قبیل قیمت ، دردسترس بودن وسایرابعاد .

فعالیتهای مدیریت و توسعه سازمانی

۱- سیاست / استراتژی :

l بررسی سیاست ها و استراتژی های توسعه جهانگردی . این کار همواره از جمله فعالیتهای اصلی مدیران دستگاه متولی امورجهانگردی است . سیاستها به ندرت به تعدیل نیاز دارند ، اما استراتژیها باید با شرایط و فرصتهای درحال تغییر هماهنگ شوند .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.