تاریخچه بیمه بیماری

تعیین تاریخ معینی برای پیدایش بیمه بیماری تقریبا غیر ممکن است ، بعضی از علمای علم بیمه معتقدند نوعی از بیمه بیماری قبل از میلاد مسیح در چین قدیم مرسوم بوده است.

مطلب  تاریخچه بیمه بیماری  مشتمل ۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی

فهرست

قسمت اول – تاریخچه بیمه بیماری : ۲

قسمت دوم – تعریف بیمه بیماری.. ۷

تعریف بیماری : ۸

بیمه بیماری هزینه معالجه : ۹

بیمه بیماری مشارکت در هزینه معالجه. ۱۱

بیمه بیماری با غرامت روزانه : ۱۲

محدود کردن تعهدات موسسه بیمه : ۱۳

دوره انتظار : ۱۴

۱مشارکت بیمه شده در هزینه های معالجه  ۱۵

۴-مستثنیات مندرج در قرارداد ۱۷

قسمت سوم- خطرات مورد بیمه و تعرفه بندی.. ۱۹

تعرفه بندی و حق بیمه : ۲۰

نحوه پرداخت هزینه معالجه در بیمه بیماری.. ۲۲

قسمت چهارم – قرارداد بیمه بیماری: ۲۶

مقررات مخصوص: ۲۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تاریخچه بیمه بیماری  را در زیر می توانید ببینید.

تعریف بیمه بیماری :

منظور از بیماری : تردیدی نیست که کلیه افراد بشر در معرض خطر امراض گوناگون قرار گرفته اند و با وجود پیشرفت های فوق العاده علم طب، معذالک بشر هنوز نتوانسته است بر کلیه امراض فائق گردد.

تعریف بیماری :

مرض و بیماری عبارتست از تغییر نامسعد و اختلال در عمل عادی اعضا و جهاز بدن که از طرف مرجع پزشکی قابل تشخیص بوده و ارتباطی به اراده بیمه شده نداشته باشد

بیمه بیماری هزینه معالجه :

در بیمه بیماری هزینه معالجه ،بموجب قرار دادی که بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد بیمه شده در برابر مبلغ معینی حق بیمه می نماید و موسسه بیمه یا بیمه گر متعهد می شود در مواقع بروز مرض هزینه بیمه شده را تحت شرایط معینی بپردازد.

بیمه بیماری مشارکت در هزینه معالجه :

در اغلب ممالک مترقی جهان بیشتر کارمندان و کارگران از بیمه های جمعی دولتی استفاده می کنند.

دوره انتظار :

دوره انتظار عبارتست از دوره ای که پس از گذشتن آن دوره تعهدات موسسه بیمه برای پرداخت هزینه معالجه و یا غرامت شروع می شود. به عبارت دیگر در مورد برخی بیماری ها شروع تعهدات موسسه بیمه مشروط بر آنست که اولین تشخیص پزشکی بیماری ویا علایم اولیه آن بعد از انقضاء یا دوره انتظار به وقوع بپیوندد

محدودیت دوره تعهد :

تقریبا در کلیه قرارداد های بیمه بیماری،تعهد موسسه بیمه مربوط به زمان معین و محدود مثلا شش ماه –یکسال یا دو سال میباشد و چنانچه پس از سپری شدن مدت بیمه نامه بیماری بروز کند موسسه بیمه تعهدی قبول نخواهد کرد .

خطرات مورد بیمه و تعرفه بندی :

در بیمه بیماری برای اینکه بتوان شرایط قرارداد راتعیین نمود می بایستی در مرحله اول نوع خطر تشخیص داده شود .خطرات بیمه بیماری به دو قسمت تقسیم می گردد : خطرات عینی و خطرات ذهنی .

تعرفه بندی و حق بیمه :

در بیمه های بیماری تعرفه های متعددی مورد لزوم می باشد، زیرا بسته به حق بیمه پرداختی هزینه معالجه و خسارت تغییر می کند و بدین طریق با کم وزیاد شدن حق بیمه خطراتی که قرارداد بیمه شامل آنها می گرددکم و زیاد می شود.

نحوه پرداخت هزینه معالجه در بیمه بیماری

تاریخچه بیمه بیماری

شرکت های بیمه برای پرداخت هزینه معالجه دارای تعرفه های مختلف می باشند، بعبارت دیگر در برابر دریافت حق بیمه زیادتر به نسبت برای معالجع تعهدات بیشتری بعهده می گیرند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + نه =