تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بکاررفته در هنر معماری ایران

ذوق سلیم، سلیقه لطیف، احساس خلاق، ادراک فعال، روح حساس، و عاطفه بارور را اگر به همراه زیبایی و زیباشناسی ذاتی در یک جمله خلاصه کنیم، جامع و مانعی می‌شود از هنر غنی و مجرد ایرانی، این تعریف شاید در نزد برخی از کارشناسان راه خلاف واقع وغلو را پیموده باشد اما در حقیقت اگر به خوبی مشاهده کنیم هر یک از این عوامل و ابزارهای معنوی و مادی را می‌توان در جزء جزء نقش و نگارهای ریز و ظریف دکوراتیوی که به منظور آذین و آرایش آثار هنری ایرانی بکار رفته‌اند در کالبدی جامع و فراگیر مظاهر هنری، به خوبی و به وضوح نمایان است، مشاهده نمود.

مطلب تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بکاررفته در هنر معماری ایران مشتمل۲۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 فهرست مطالب

مقدمه. ۲

هنر پیش از تاریخ.. ۴

هنر در نخستین سالهای اسلام. ۵

کیمیاگران ایرانی و اکتشافات آنان پیرامون رنگ و رنگسازی.. ۷

نمونه ای از خدمات ایرانیان در زمینه کاربرد هنر نقاشی و خوشنویسی به اسلام. ۱۱

هنر پوستر سازی از جنبه گرافیکی توسط ایرانیان.. ۱۳

هنر معماری ایران.. ۱۴

هنر قالیبافی در ایران.. ۱۶

نقوش…. ۱۷

ابریقهای برنزه ایرانی و اسلامی.. ۱۹

هنر دوران آغازین اسلام در ایران.. ۲۰

مساجد با معماری کاملا ایرانی.. ۲۲

خصوصیات پایدار هنر ایران و هنرمند ایرانی.. ۲۳

رابطه بین دین و هنر در نزد ایرانیان.. ۲۴

هنرمندی های ایران در زمینه چوب… ۲۶

منابع و مآخذ: ۲۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بکاررفته در هنر معماری ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

ذوق سلیم، سلیقه لطیف، احساس خلاق، ادراک فعال، روح حساس، و عاطفه بارور را اگر به همراه زیبایی و زیباشناسی ذاتی در یک جمله خلاصه کنیم، جامع و مانعی می‌شود از هنر غنی و مجرد ایرانی، این تعریف شاید در نزد برخی از کارشناسان راه خلاف واقع وغلو را پیموده باشد اما در حقیقت اگر به خوبی مشاهده کنیم هر یک از این عوامل و ابزارهای معنوی و مادی را می‌توان در جزء جزء نقش و نگارهای ریز و ظریف دکوراتیوی که به منظور آذین و آرایش آثار هنری ایرانی بکار رفته‌اند در کالبدی جامع و فراگیر مظاهر هنری، به خوبی و به وضوح نمایان است، مشاهده نمود.

هنر پیش از تاریخ

هدف تاریخ هنر عبارت است از شناخت و ارزیابی هنر از هر زمان و مکانی که آمده باشد. هنر و تاریخ تنها در عرصه فرهنگ این چنین در کنار هم قرار می‌؛یرند. هر اثر هنری رویدادی است پایدار؛ این اثر متعلق به هر دوره‌ای که باشد، تا مدت‌های مدید پس از روزگار خویش باقی می‌ماند و به حیاتش ادامه می‌دهد. اثر هنری همزمان یک شیء و یک رویداد تاریخی به شمار می‌آید.

هنر در نخستین سالهای اسلام

آغاز دوران اسلامی را در تاریخ هجرت حضرت محمد (ص) به مدینه که در ۶۲۲ میلادی اتفاق افتاد حساب می‌کنند. اندکی بیش از بیست سال پس از آن تاریخ مسلمانان سوریه و مصر را از امپراتوری بیزانس وارث سرزمین رومی‌ها و شکوه و افتخار مردم روم، با از دست دادن دو ایالت بزرگ خود را از پای در آمد

کیمیاگران ایرانی و اکتشافات آنان پیرامون رنگ و رنگسازی

با مطالعه شرح حال دانشمندان علم شیمی در جهان غرب و جهان اسلامی (مشرق زمین) و با مطالعه اکتشافات و تحقیقات آنها در زمینه مواد معدنی برای رنگ سازی و ظروف و مواد آلی شیمیایی و دارویی معلوم گردید که صنعت رنگ سازی ایران نیز مرهون زحمات دانشمندان علم شیمی در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام بوده است و کیمیاگران که در حقیقت اساتید و علمای شیمی محسوب می‌گردیده‌اند سهم به سزایی در این مهم داشته‌اند.

نمونه ای از خدمات ایرانیان در زمینه کاربرد هنر نقاشی و خوشنویسی به اسلام

درباره فن نقاشی و خط قطب الدین قصه خوان در دیبا چه کتاب ساخته سال ۹۶۴ هجری قمری در مورد خط ۶ قلم اصل و در مورد فن یا هنر نقاشی ۷ قلم اصل را یاد آور شده است و در گزیده ای از دیباچه قطب قصه خوان در رساله سته ششگانه و خطاطین که نسخه ای از آن در دانشکده الهیات مشهد می باشد نوشته شده است

هنر پوستر سازی از جنبه گرافیکی توسط ایرانیان

تاریخچه پوسترهای ایرانی از آگهی های همگانی شروع می شود اطلاعیه های اداره نظام وظیفه و تبلیغات تجاری و غیره خود نوعی پوستر هستند. در پوسترهای مصور نخستین ایرانی از لحاظ هنر ارزش چندانی نداشتند و با محدودیت فن چاپ در آن دوره از تاریخ بر رشد پوستر سازی تاثیر منفی می گذاشت در طی سی سال گذشته همراه با گسترش امکانات چاپ و توجه به آموزش هنر گرافیک در مدارس به تدریج هنر پوستر سازی رشد کرده است.

هنر معماری ایران

تاریخ هنر معماری ایران با دوران هخامنشی شروع می شود. از قدیمی ترین بنای کاخ کورش در پاسارگاد تنها یک ستون و از کاخ داریوش در تخت جمشید تنها پایه های ستونها اما از دوران خشایار شاه چیزهای بیشتری به جا مانده است.

هنر قالیبافی در ایران

از میان آثار هنری ایرانیان شاید هیچ کدام به اندازه قالی در میان ایرانیان خاوستار نداشته یا توسط خارجی های مورد ستایش قرار نمی گرفته است بنابراین توجه به آن و تاریخ پیدایشش جالب ولی ممکن است.

نقوش

نقوش قالیهای ایرانی بیشتر گل و بوته است هر چند که نقوش هندسی نیز در آنها پیدا می باشد گاهی هم شکل مرد ، حیوان و سایر چیزها در آن به چشم می خورد.

ابریقهای برنزه ایرانی و اسلامی

به جز آثار عالی نقره و طلا مجموعه ای از ابریقهای برنزی وجود دارد که قدیمی ترین آنها به زمان ساسانیان تعلق دارد و جدید ترین آنها تا دوران اسلامی ادامه دارد. ترئینات ابریق نیز در اغلب با تکنیک های قلم زنی صورت می گیرد طرح روی ظرف خانه هایی که در آنها شکل حیوانات و انسان با شاخه ههای قرار دادی شاخ و برگ درختان از هم جدا می شوند.

هنر دوران آغازین اسلام در ایران

ایستادن در برابر خداوند و سخن گفتن با او ۵ بار در روز اجتماع در مسجد، محلی که نه تنها عبادتگاه بلکه مرکز همه فعالیت های یک جامعه اسلامی است سبب شد که بنای مساجد ایران به سرعت پا بگیرد این بناها در آغاز بسیار ساده بودند و بر اسا فنون و مصالح ساختمانی و سبک های محلی ساخته می شدند.

مساجد با معماری کاملا ایرانی

مساجد با طرح و هنر ایرانی در آغاز ساده بود. بیشتر چهار تاقی های ساسانی و آتشکده ها بودند که به مسجد تبدیل شدند یعنی یک چهار تاقی که دهانه سمت قبله آن را مسدود کرده و در آن محرابی تعبیه کرده بودند. فضای نیایش همگان نیز محیط وسیعی بود که حیاط این چهار تاقی محسوب می شد.

خصوصیات پایدار هنر ایران و هنرمند ایرانی

به هر جال حتی یک آزمایش اجمالی تداوم هنر ایران را چه از نظر مفاهیم کلی و چه در جزئیات ثابت می کند تفوق تمایل به تزیین که می توان آن را صفت برجسته و معیار خطا نا پذیر هنر ایران دانست زمینه مشترکی را در تمام مراحل تغییر از ماقبل تاریخ تا دوره های جدید به دست می دهد.

رابطه بین دین و هنر در نزد ایرانیان

رابطه بین هنر و مذهب از آنجا که هر دو از یک سر چشمه آب می خورند همیشه  یکی از مسائل فهم تاریخ فرهنگ بوده است مذهب را نیروی الهام دهنده هنر می شناسد و هنر را خادم ضروری مذهب و مورخان همیشه به ارتباط متقابل توجه داشته اند لیکن در دوره انحطاط مذهب این ارتباط به راحتی نادیده گرفته می شود. و یا حتی انکار می شود.

هنرمندی های ایران در زمینه چوب

مانند معرق چوب، منبت و یا خاتم کاری و نازک کاری که هر کدام شیوه ای خاص دارند که در معرق چوب و نسبت مشترک است طرح و نقش آن است که بیشتر از طرح ها و نقش های صفوی نقلید می شود و اگر هم تغییر و تحولی یافته است باز هم در اصول از شیوه ی صفوی تبعیت می کند در معرق چوب همانند معرق کاشی عمل می شود

منابع و مآخذ:

۱- هنر اسلامی ، دیوید تالبوت رایس، ترجمه، ماه ملک بهار

۲- هنر اسلامی، ارنست کوئل، ترجمه هوشنگ طاهر

۳- اطلاعات عمومی هنر، حسین محسنی، بهرام فخری

۴- تاریخ تحول هنر در ایران و جهان ، نوشته مهندس ناصر فرزان

۵- مقام ایران در تاریخ اسلام دیوید ساموئل مارگولیوت ، ترجمه رشید یاسمی

۶- کارنامه اسلام، نوشته عبدالحسین زرین کوب

۷- تاریخ هنر ایران و جهان، ع. شروه

۸- سنت فرهنگ، فریدون بدره ای

۹- تاریخ هنر، دکتر حبیب الله آیت اللهی

۱۰- تاریخ تمدن اسلام ، علی جواهر کلام

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.