تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است

مطلب  تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران مشتمل ۴۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

گستره علمی موضوع. ۲

مقدمه : ۳

بیان مسئله : ۵

سؤالهای مشخص این تحقیق : ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۸

از اهداف کلی این تحقیق: ۹

فرضیه های تحقیق: ۱۰

محدودیت های تحقیق : ۱۰

تعاریف عملیاتی : ۱۱

فصل سوم. ۱۳

فرآیند روش شناختی.. ۱۳

مقدمه. ۱۴

روش تحقیق : ۱۴

جامعه آماری: ۱۴

نمونه آماری : ۱۴

روش نمونه گیری : ۱۵

ابزار اندازه گیری: ۱۵

نحوه جمع آوری اطلاعات : ۱۶

روش های آماری : ۱۶

فصل چهارم. ۱۷

یافته های مربوط به سؤال و  فرضیه های تحقیق.. ۱۷

یافته های توصیفی : ۱۸

فصل پنجم.. ۳۰

بحث و نتیجه گیری.. ۳۰

بحث و نتیجه گیری.. ۳۱

پیشنهادات… ۳۳

منابع و مأخذ. ۳۴

منابع و مأخذ. ۳۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران  را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله :

فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود

اهمیت و ضرورت تحقیق :

هدف عمده پژوهش نحوه تأثیر گذاری عوامل فشار زایی همچون، نبود پدر،  شغل، اقتصاد ، اجتماع و امثال آن بر روی عملکردهای دانشجویان شاهد با غیر شاهد می باشد.

از اهداف کلی این تحقیق:

تعریف فشار روانی ، عوامل بوجود آورنده فشارهای روانی بر روی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد و غیرشاهد استان تهران می باشد.

محدودیت های تحقیق :

محدودیتهای این تحقیق : مسلماً در هر تحقیقی یکسری محدودیتهایی وجود دارد که این تحقیق نیز خالی از این محدودیتها نبود.

مقدمه

در فصل سوم سعی شده است جامعه آماری که تحقیق بر روی آنها صورت گرفته توضیح داده شود و نحوه انتخاب افراد نیز در این فصل آمده.

نمونه آماری :

تعداد ۱۰۰ دانشجو که تعداد ۵۰ نفر آنها دانشجوی شاهد و ۵۰ نفر آنها دانشجوی غیرشاهد میباشند که بصورت تصادفی انتخاب شدند که هر کدام ۱/n از کل جمعیت آماری ما را تشکیل می دهند.

روش نمونه گیری :

از روش نمونه گیری تصادفی ( طبقه ای ) استفاده شده است که قابلیت تعمیم پذیری داشته باشد به این معنی که هریک از اعضاء جامعه شناسی مساوی برای انتخاب شدن در روش تصادفی را داشته باشند.

نحوه جمع آوری اطلاعات :

جمع آوری داده ها به این صورت انجام می پذیرد که بعداز مراجعه به دانشگاه و با همکاری مسئولین و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و روان شناسی بصورت تصادفی از بین آنها انتخاب می شود

بحث و نتیجه گیری

به منظور آزمون این فرضیه که بررسی عوامل فشار روانی بر روی دانشجویان غیرشاهد و دانشجویان دانشگاه شاهد در مقطع کارشناسی است ، نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر به صورت کاملاً تصادفی از دو گروه دانشجوی شاهد و غیرشاهد انتخاب گردیده .

منابع و مأخذ

تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

۱۰- کریمی ، یوسف ، روان شناسی اجتماعی ، چاپ چهارم پاییز ۱۳۸۲، انتشارات دیرآور

۱- اتیکسون – ریچارد .س – اتیکسون- ارنست هیلگارد-زمینه روان شناسی جلد دوم گروهی از مترجمان – زیر نظر و به ویراستاری : دکتر محمد تقی براهنی

۲- آزاد، حسین، آسیب شناسی روانی ، انتشارات بعثت ، ۱۳۷۲،ص ۱۰۵-۸۷

۳- بیرشک ،بهروز، بیماریهای وابسته به استرس و راههای درمانی آن ، ورزش و جوانان ، دومین سمپوزیوم سراسری استرس تهران ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ۱۳۷۱ ص ۳۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + بیست =