روش تحقیق

تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران

خوزستان این سرزمین حاصلخیز ، صاف و هوای به علت وجود منابع عظیم بویژه نفت در جنوب شرق ان نیز به علت دارا بودن منبع سطحی مرغوب و وجود بنادر مهم دریایی کشور در ان از موقعیت خاصی برخوردار است .

مطلب  تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران   مشتمل  ۳۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

بیان مساله. ۲

اهمیت پژوهش.. ۵

هدف پژوهش: ۶

سوال های پژوهش.. ۶

فرضیه های پژوهش.. ۶

تعاریف نظری مفاهیم ۷

تعاریف عملیاتی مفاهیم ۷

پیشینه ی مطالعاتی. ۸

مطالعه ی پژوهشی. ۹

جامعه اماری.. ۹

حجم نمونه. ۹

ابزار سنجش.. ۱۰

شواهد مربوط به اعتیاد ابزار سنجش.. ۱۰

شواهد مربوط به روایی ابزار سنجش.. ۱۰

روش های گرد اوری اطلاعات.. ۱۱

روش های تحلیل داده ۱۱

بیان مساله. ۱۳

اهمیت پژوهش.. ۱۶

هدف پژوهش.. ۱۷

سوالهای پژوهش.. ۱۷

فرضیه های پژوهش.. ۱۸

تعاریف نظری مفاهیم ۱۸

تعاریف عملیاتی مفاهیم ۱۹

مطالعه پژوهشی. ۲۱

جامعه اماری.. ۲۱

ابزار سنجش : ۲۲

شواهد مربوط به اعتبار ابزار سنجش: ۲۲

شواهد مربوط به روایی ابزار سنجش.. ۲۲

روش های گرد اوری اطلاعات.. ۲۳

روش های تحلیل داده ۲۳

اهمیت پژوهش.. ۳۰

هدف پژوهش.. ۳۱

سوالهای پژوهش.. ۳۱

فرضیه های پژوهش.. ۳۱

تعاریف مفاهیم ۳۲

تعریف وضعیت جامعه : ۳۲

تعاریف عملیاتی مفاهیم ۳۲

پیشینه مطالعاتی. ۳۳

مطالعه پژوهش.. ۳۴

جامعه اماری.. ۳۴

حجم نمونه پژوهش.. ۳۴

شواهد مربوط به اعتبار: ۳۵

شواهد مربوط به روایی ۳۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران را در زیر می توانید ببینید.

اهمیت پژوهش

همان طور گفته شد . این استان به دلیل چاه های نفتی و زمین های مرغوب کشاورزی دارای اهمیت خاصی می باشد وچود بگودال های هدر العظیم یکی از مهمترین موانع برای یدلفند از این منطقه را دارا می باشد.

هدف پژوهش:

هدف اصلی از پژوهش حاضر تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که ایا بین خوزستان و منابع اقتصادی ایران رابطه ی وجود دارد یا نه.

مطالعه ی پژوهشی

در هر پژوهش پژوهش گر از مطالعات مختلفی استفاده می کند مانند همبستگی، پیمایشی ، تاریخی ، تجربی ، خفیفی ، شبه تجربی و …اما مطالعه که بیشترین همخوانی را با موضوع تحقیق ها دارد به عنوان مطالعه پژوهشی خوب ذکر می کند.

حجم نمونه

حجم نمونه با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه و نوع مطالعه ی پژوهش حجم نمونه پژوهش حاضر را که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست امده است ۴۰۰۰ نفر تشکیل می دهد.

شواهد مربوط به اعتیاد ابزار سنجش

اعتیاد یعنی اگر یک آزمودنی را دوبار با یک ابزار سنجش مشابه مورد سنجش قرار دهیم ، نتیجه ی ان تا چه حد دقیق ، مشابه و پیش بینی پذیر است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + هشت =