تاثیرپرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است. بخصوص فعالیتهای که درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها کمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد.

مطلب  تاثیرپرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها مشتمل ۲۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۲

۲- ادبیات تحقیق.. ۶

اهمیت بررسی وضعیت کار درمناطق روستایی.. ۶

مبانی نظری عرضه نیروی کارو اشتغال روستایی.. ۹

۳- روش تحقیق.. ۱۳

۴- بررسی و بحث… ۱۴

– نتیجه گیری.. ۱۵

پیشنهادات… ۱۹

فهرست منابع.. ۲۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیرپرداخت تسهیلات بانکی درافزایش سطح اشتغال روستاها  را در زیر می توانید ببینید.

ادبیات تحقیق

موضوع بیکاری ازجنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی  و سیاسی اهمیت دارد.ازنظراقتصادی نیروی کار به عنوان یک عامل تولید است ونرخ بیکاری بالا، اس

تفاده نکردن کامل جامعه ازنیروی کار را نشان می دهد.

اهمیت بررسی وضعیت کار درمناطق روستایی

بررسی وضعیت کاردرمناطق روستایی ازچند جنبه اهمیت دارد.اولاً شناسایی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار و درآمد روستائیان و عوامل موثر برآنها، سیاستگزاران را برای بکارستن سیاست های مناسب درراستای ایجاد کاردرمناطق روستایی یاری  خواهد داد.

مبانی نظری عرضه نیروی کارو اشتغال روستایی

مبانی  نظری، عرضه نیروی کاربا توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت بودجه افراد بررسی می شود. تابع عرضه نیروی کارازراه حداکثرکردن مطلوبیت فرد نسبت به انواع محدودیت های بودجه ای بدست می آید.

مدل بیکر ( الگوی تخصیص زنان در عرضه نیروی کار ):

درسال ۱۹۶۵ بیکر جهت ارائه تابع عرضه نیروی کار زنان مدلی ارائه داد بنام الگوی تخصیص زنان. درالگوی وی، هدفهای اساسی، انتخاب زمان فراغت و کالاهای بازاری وجود ندارد

تابع عرضه نیروی کارمدل کلارک و آنکر

درسال ۱۹۹۰ کلارک و آنکربا ارائه مقاله ای به بررسی نرخهای مشارکت نیروی کارمردان و زنان مسن درسطح بین المللی پرداختند.

پیشنهادات

بمنظور افزایش سطح اشتغال کشاورزی در روستاهای کشورموارد زیرپیشنهاد می گردد:

۱-افزایش سقف تسهیلات اعطائی به بخش کشاورزی حداقل به میزان سهم این بخش درتولید ناخالص ملی (ازطرف بانک مرکزی و ابلاغ آن به بانکها برای اجراء )

۲-ترغیب و تشویق بانکها بویژه بانکهای تجاری درمصرف سقف مصوب تسهیلات به بخش کشاورزی

فهرست منابع

تاثیرپرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

۱-بانک کشاورزی، اداره بررسیهای اقتصادی، گزارش عملکرد سالهای مختلف

۲-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره بررسیهای اقتصادی، ترازنامه و گزارشهای اقتصادی سالهای مختلف

۳-ابراهیم رازقی،‌ اقتصاد ایران، نشر نی، تهران سال ۱۳۶۸

۴-علی  ناییج حقیقی، بررسیهای ساختاراقتصادی بخش کشاورزی، مجله تازه های اقتصاد شماره های ۶۱ و ۶۲ سال

۱۳۷۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + شانزده =