تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری)

در این پروژه به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی بررسی می شود کارآ‏فرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می آورد و با تلاش و کوششهای خلاقانه، فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می دهد. بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآ‏فرین، نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها، منافع ملی را به دنبال دارد.

این تحقیق دانشجویی تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری) مشتمل بر ۶۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

تعریف حسابرسی..۱

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی …۱

موسسات حسابرسی ..۲

مسئولیتهای کارکنان حرفه ای ..۳

شرکا ..۳

مدیران ..۳

سرپرستان ..۴

کمک حسابرسان …۴

فصل دوم

اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان ..۵

اصل استقلال و بی طرفی ..۵

اصل رازداری ..۶

اصل منع تبلیغ..۶

اصل افشاء حقایق …۷

اصل اهمیت ..۷

فصل سوم

شرکت با مسئولیت محدود ..۸

خصوصیات شرکت ..۸

مقررات مالیاتی …۱۰

شرکت با مسئولیت محدود ..۱۱

شرایط ماهوی ..۱۱

موضوع شرکت و میزان سرمایه ..۱۱

تعداد شرکا و سهم الشرکاء ..۱۲

نام شرکت و مدت آن ..۱۲

شرایط شکلی ..۱۳

لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی …۱۳

وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن ..۱۴

فصل چهارم

ثبت شرکت …۱۵

مدارک لازم برای ثبت شرکت حسابرسی …۱۵

روش و مراحل ثبت شرکت …۱۵

نامه درخواست نام برای شرکت …۱۶

تقاضانامه شرکتهای داخلی …۱۷

فرم تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی …۱۸

شرکتنامه رسمی …۲۰

فرم شرکتنامه رسمی …۲۱

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود …۲۳

صورتجلسه مجمع عمومی …۲۹

فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با مسئولیت محدود …۳۰

فصل پنجم

راهنمای ثبتی شرکت ( با مسئولیت محدود) …۳۲

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود …۳۲

فصل ششم

سخنی با خوانندگان…۴۹

منابع…۵۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پروژه کارآفرینی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری) را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در این پروژه به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی بررسی می شود کارآ‏فرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می آورد و با تلاش و کوششهای خلاقانه، فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می دهد.

بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآ‏فرین، نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها، منافع ملی را به دنبال دارد.

فصل اول : حسابرسی

 تعریف حسابرسی:

حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی مؤسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن. به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است.

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی:

در اکثر کشورها ضرورت انجام حسابرسی واحدهای اقتصادی در قوانین پیش بینی شده غالباً حرفه حسابرسی مستقل نیز با وضع مقررات خاصی بوجود آمده است. و در این کشورها انجمنهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه ای آنان را برعهده دارند، غالب نقاط یکی از مهمترین وظایف این انجمنها تدوین و تصویب اصول و موازین حسابداری و حسابرسی می باشد.

مؤسسات حسابرسی:

امروزه تعداد زیادی از حسابرسان مستقل اقدام به تأسیس مؤسسات حسابرسی می‌نمایند، مؤسسات مزبور از نظر حجم و گستردگی عملیات هماهنگ و یکسان نیستند. برخی فقط با همکاری ۲ تا ۷ نفر شریک ( حسابرسان مستقل) تشکیل می شوند و بعضی دیگر شامل ۲ تا ۷ نفر شریک اصلی و صدها کارمند و شعب متعدد می باشند که در شهرهای بزرگ دنیا پراکنده است.

مسئولیتهای کارکنان حرفه‌ای

خصلتهای انسانی چون لیاقت، قضاوت و قدرت تصمیم گیری ، و درستکاری کارکنان، بزرگترین سرمایه یک مؤسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه‌ای یک مؤسسه حسابرسی بطور معمول عبارتند از شرکاء ، مدیران، سرپرستان و کمک حسابرسان.

شرکاء : مسئولیت اصلی شرکا، در تماس بودن با صاحبکاران است. گفتگو با صاحبکاران در مورد هدفها و دامنه رسیدگی، حل وفصل اختلاف نظرهایی که ممکن است

فصل دوم : اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان

۱- اصل استقلال و بی طرفی

۲- اصل رازداری

۳- اصل افشاء حقایق

۴- اصل منع تبلیغ

۵- اصل اهمیت

اصول رفتار حرفه ای

مجموعه اصول اخلاقی و فنی مربوط به کار است که در بسیاری از حرفه ها از جمله حرفه پزشکی و وکالت و حرفه حسابرسی وجود داشته و اجرای آنها برای کلیه اعضاء حرفه های مذکور الزامی است.

فصل سوم : با مسئولیت محدود

بخش یک: تعریف شرکت

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. (ماده ۹۴ ق ت) در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت دارد.

بخش دو- شرکت با مسئولیت محدود

الف – شرایط ماهوی

۱- رضایت و اهلیت : در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضاء می شود مانند شرکتهای دیگر رضایت شرکاء بدون عیب مانند اشتباه اکراه یا تدلیس باشد، به عبارت دیگر هر شریک باید با اراده آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.

فصل چهارم : ثبت شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت حسابرسی ( با مسئولیت محدود):

۱- تهیه دو نسخه تقاضانامه ( اظهارنامه) ثبت شرکتهای داخلی و دو نسخه شرکتنامه از قسمت فروش اوراق بهادار و تکمیل و امضاء توسط شرکاء ( بر طبق نمونه های پیوستی)

۲- تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضاء تمام صفحات توسط شرکاء.

۳- تنظیم صورتجلسه مجمع مؤسسین حداقل دو نسخه.

تقاضانامه شرکتهای داخلی

شامل : مشخصات کامل امضاء کنندگان – نام کامل شرکت و نوع آن – موضوع شرکت بطور کامل مرکز اصلی و نشانی صحیح شرکت بطور دقیق – اسامی شرکاء یا مؤسسین – مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن ( چون در قانون تجارت ایران برای این امور پیش بینی  لازم به عمل نیامده معمولاً‌مدت شرکت را نامحدود ذکر می کنند) – سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی – میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء در این قسمت نام هر یک از شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها مرقوم می گردد

شرکتنامه رسمی :

همانطوری که شرح داده شده شرکتنامه رسمی همزمان با تقاضانامه تکمیل و تحویل اداره ثبت شرکتها می‌گردد و بدین صورت شرکت مورد تأسیس در دفتر شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی به انضمام شماره ثبت و هویت شرکاء نزد اداره کل ثبت شرکتها محرز می گردد. فرم مذکور از لحاظ درج اطلاعات که باید در آن وجود داشته باشد شباهت بسیاری به تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی دارد.

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و بطور خلاصه شامل مطالب زیر می باشد:

۱- نام شرکت.

۲- موضوع شرکت بطور روشن و جدا از هم.

۳- مدت شرکت.

۴- مرکز اصلی شرکت و محل شعبه آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

۵- تعداد سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد به تفکیک.

صورتجلسه مجمع عمومی

مجمع عمومی و اختیارات شرکاء :

الف – تصمیم راجع به شرکت باید با اکثریت حداقل نصف شرکا اتخاذ شود. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکاء اخذ می شود، حتی اگر اکثریت مزبور نصف سرمایه نباشد.

اولین صورتجلسه مجمع عمومی:

طرح صورتجلسه مجمع عمومی به همراه اساسنامه از اداره ثبت شرکتها دریافت می گردد که باید طبق اولین جلسه مجمع آن را تکمیل و تحویل نمایند که بر پایه این صورتجلسه:

اولا: اساسنامه شرکت که شامل ۲۶ ماده می باشد به تصویب کلیه شرکاء می رسد.

دوماً : اظهارنامه و شرکتنامه رسمی نیز به امضاء رسیده باشد.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه ( مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء ، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معینه مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

خصوصیات شرکت

عبارتست از :

الف ) حقوق و تعهدات شرکت:  هر شریک به میزانی که سهم الشرکه دارد می تواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (۱۰۲ و ۱۰۳ ق ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریک می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکاء نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشد و …

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پروژه کارآفرینی

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 4 =