روش تحقیقمقالات رشته سیاسی

تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه علمی تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر آغاز و افزایش سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران بر روابط با عربستان سعودی بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی میباشد.

این تحقیق دانشجویی تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی مشتمل بر۴۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه  ۵

هدف پژوهش . ۶

فرضیه و متغیرهای مستقل و وابسته ۶

-شاخصهای عملیاتی متغیرها۷

چارچوب نظری  ۸

جنبش اصلاح طلبی در ایران و تأثیر آن بر سیاست داخلی و خارجی کشور ۱۱

تأکید بر اصلاحات، مردم سالاری دینی، آزادیهای سیاسی و مشارکت عمومی

افزایش مخالفت مردم با حکومت انحصار طلبان و راست گرایان مذهبی

نیازها و مشکلات اقتصادی و ضرورت تعدیل ساختار اقتصادی کشور

 تورم و گرانی  ۲۲

بدهی خارجی  ۲۳

عمده کردن منافع ملی در روابط خارجی ۲۵

بند ب-  آمادگی قدرتمندانه برای رویارویی با تهدیدات خارجی ۲۶

بند پ احساسات زدایی در روابط خارجی ۲۷

افزایش تنش زدایی و گسترش روابط ایران و عربستان سعودی۳۱

 

 

جمع بندی مطالب  ۳۸

نتیجه گیری . ۴۰

-فهرست منابع تحقیق  ۴۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته سیاسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی را در زیر می توانید ببینید.

هدف پژوهش:

با توجه به اینکه سیاست خارجی هر کشور تابع شرایط و تغییرات داخلی و بین المللی می باشد، در این راستا داشتن شناخت دقیق از عوامل که باعث به حکومت رسیدن اصلاح طلبان در ایران شد که به نوبت خود چه عواملی هم باعث اتخاذ سیاست تنش زدایی و همکاری از طرف ایران و چه پیامدهای برای تهران و ریاض داشته است.

احساسات زدایی در روابط خارجی:

در این راستا ایران می بایست با تأکید بر منافع ملی و پرهیز از احساسات با کشورهایی که از لحاظ اقتصادی، سیاسی، تکنولوژی توانایی بهره رسانی به ایران دارند، روابط نزدیک برقرار کند. البته با اتخاذ سیاست تنش زدایی در این مرحله علاوه بر بحران زدایی از کنار مرزها و تغییر حالت نظامی جنگی به حالت روابط خنثی می توانست زمینه ساز برنامه های عملی برای روابط گسترده و عمیق اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج باشد

افزایش تنش زدایی و گسترش روابط ایران و عربستان سعودی

تنش زدایی بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک بین تهران و ریاض در بررسی علل ارتقاء و بهبود و گسترش روابط سیاسی، و دیپلماتیک ایران با عربستان سعودی عواملی به عنوان متغیرهای دخیل میباشند که به آنها پرداخته نمی شود

نتیجه گیری:

نهاده اصلی این پژوهش تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر افزایش تنش زدایی بر روابط ایران و عربستان سعودی بود. در فصل اول که شاخصهای متغیر مستقل را مورد بررسی قرار داده ایم و چگونه جنبش اصلاح طلبی با اصول و مبانی آن در سیاست داخل و خارجی ایران توانسته است تحول و تغییر اساس و خط مشی سیاست داخلی و خارجی کشور را ایجاد نماید بعداً عوامل تأثیرگذاری بر بروز و قوت گرفتن این جنبش در زندگی عمومی مردم ایران و بدست گرفتن هواداران زیادی که منجر به رسیدن آن به حکومت جمهوری اسلامی ایران شد.

منابع تحقیق:

۱- روزنامه های فتح و عصر آزادگان – ۸/۱۲/۱۳۷۸

۲- روزنامه اخبار – ۱/۲/۱۳۷۹

۳- R.K.Ramazani , Iran foreign policy 1992

۴- روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹

۵- بیژن اسدی – ایران و خلیج فارس – فصلنامه سیاست خارجی – زمستان ۱۳۷۹

۶- روزنامه عصر آزادگان – ۸/۱۲/۱۳۷۸ – جنب اصلاح طلبی در ایران

۷- همان

۸- همان

۹- انوشیروان احتشامی – سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی (ترجمه)

۱۰- همان

۱۱- Gawdat. Bahgat. Geoecomy. Vrs geostrategy 1999

۱۲- نماگراهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بدهیهای خارجی ایران – ۹۷-۱۹۸۰

۱۳- R.K.Ramazani: the shifting of foreign

Policy toward: middle east journal. 1998

۱۴- هوشنگ امیر احمدی «سیاست خارجی منطقه ای ایران» اطلاعات سیاسی – اقتصادی

۱۵- Shahram – chubin Iran and it nehghbours – Diplomatic – ۱۹۹۳

۱۶- ابراهیم متقی – مجله راهبردی دفاعی و امنیتی – زمستان ۱۳۸۱

۱۷- ابوالقاسم – قاسم زاده «تنش زدایی در روابط بین الملل» روزنامه اطلاعات – ۱۳۷۷

۱۸- روزنامه اطلاعات – ۲۳/۶/۱۳۷۶

۱۹- بهمن همایون – «روابط پنهانی ایالات متحده و عربستان» اطلاعات سیاسی – اقتصادی

۲۰- Hunter shireen. Irand and theworld continiuity

University press Indiana police – ۱۹۹۰

۲۱- انوشیروان احتشامی – سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ۱۳۷۸

۲۲- سخنرانی آیت اله خامنه ای در مراسم گشایش هشتمین کنفرانس اسلامی در تهران – آذرماه ۱۳۷۶

۲۳- روزنامه همشهری. ۱۶/۱۲/۱۳۷۶

۲۴- واحد مرکزی خبر – ۶/۱/۱۳۷۷

۲۵- فصلنامه امنیتی ملی – سال اول – شماره ۳ – بهار ۱۳۷۹

۲۶- همان

۲۷- محمد فرازمند – ایران و عربستان سعودی به سوی افقهای جدید همکاری – ۱۳۷۸

۲۸- واحد مرکزی خبر – ۲۴-۹-۱۳۷۷

۲۹- محمد فرازمند – پیشین

۳۰- محسن توکلی – (دیدار خاتمی از سه کشور منطقه ای) ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها – شماره ۱۲۷.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته سیاسی

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 10 =