تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری

مطلب تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری مشتمل ۳۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۳

روش پژوهش.. ۱۲

ابزار پژوهش.. ۱۳

شیوه اجرا ۱۵

روش تحلیل داده‌ها : ۲۱

یافته های تحقیق: ۲۱

بحث و نتیجه‌گیری : ۲۶

منابع : ۳۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یاددهی مهارت‌های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران دارای کودکان مبتلا به گوشه‌گیری- بازداری انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه‌گیری- بازداری شهرستان اصفهان و والدین آنها در سال تحصیلی ۸۳ ـ ۱۳۸۲ بوده است . شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انجام گرفت . برای اجرای تحقیق ، از بین مهد کودک‌های شهر اصفهان ۲ مهد کودک به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه رفتاری کودکان پیش دبستانی ، کودکان مبتلا به گوشه‌گیری- بازداری مشخص شدند . سپس آزمون اضطراب کتل برای مادران این کودکان اجرا شد . ۳۲ نفر مادران مضطرب به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند . متغیر مستقل ، آزمون مادران بر روی گروه آزمایش اعمال شد .

مقدمه

بدون شک سالهای اول زندگی آدمی‌مهمترین و مؤثرترین سالهای زندگی اوست . سالهایی که در آن شخصیت شکل می‌گیرد . بسیاری از خصایص و فضایل نیکو یا صفات و رذایل ناپسند در همین زمان در وجود انسان نقش می‌بندد . در چنین سالهای حساسی مادران بعنوان اولین مربی کودک در تربیت و چگونگی رفتارهای او مهمترین نقش را دارا هستند . حل مسائل اجتماعی ، قبول پیامدهای بدرفتاری ، بیان عواطف ، واکنش‌های مناسب نسبت به شکست معمولاً قسمتی از خزانه رفتاری یک کودک مبتلا به گوشه‌گیری- بازداری نیستند . به علت نقایصی که در رفتارهای سازشی ـ اجتماعی این کودکان وجود دارد . مکرراً مشکلاتی را در کلاس و دیگر محیط‌هایی که آنها باید شرکت کنند تجربه می‌کنند . این کودکان ممکن است در آشنا شدن با دیگران ، شروع و خاتمه مکالمات ، شرکت در بازیهای مناسب سن ، معذرت خواهی کردن ، مشکل داشته باشند .

این را هم بخوانید :  جنگ وانواع آن - بررسی جنگ وانواع آن - پرشین مقاله

روش پژوهش

روش پژوهش تجربی  واقعی است و نوع طرح ، پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل برابر است در این تحقیق نمونه‌ها از طریق جایگزینی تصادفی  در گروههای گواه و آزمایش قرار گرفته اند و متغیر مستقل در مورد گروه آزمایش اعمال شد و تاثیر آن در متغیر وابسته مشاهده گردید .

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کودکان پیش دبستانی (سنین ۴ تا ۶ سال) دچار رفتارهای گوشه گیری- بازداری و مادران آنها در شهرستان اصفهان سال
۸۳ ـ ۸۲ بودند. به منظور نمونه گیری در این تحقیق از بین مهد کودک‌های شهرستان اصفهان دو مهد کودک بطور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند .

ابزار پژوهش

ابزار تحقیق مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون اضطراب کتل ، پرسشنامه رفتاری کودکان پیش دبستانی (PBCI) و پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی بودند .  

۱ ـ آزمون اضطراب کتل : در این پژوهش از آزمون اضطراب کتل برای تعیین میزان اضطراب استفاده شده است . این آزمون را می‎توان در هر دو جنس و در اکثر فرهنگ ها بکار بست. مقیاس نه تنها مختص یک تشخیص است بلکه برای ترسیم نمودار تحول بیمار بکار می رود، چه می‎توان آن را پس از یک هفته یا بیشتر مجدداً بکار بست بدون اینکه آزمودنی بخش مهمی از پاسخ های گذشته خود را به یاد آورد (کراز، ترجمه منصور و دادستان، ۱۳۸۱) و آزمون کتل ۴۰ سؤال دارد.

شیوه اجرا

پس از انتخاب آزمودنی ها طی ملاقاتی حضوری از مادران (آزمودنی های) گروه آزمایشی دعوت شد که در جلسات آموزش مهارت های اداره و کنترل رفتار شرکت کنند. درست قبل از برگزاری اولین جلسه آموزش، پیش آزمون در مورد هر یک از دو گروه آزمایشی و گواه اجرا شد. سپس برای گروه آزمایش برنامه آموزش مهارت های اداره و کنترل رفتار طبق مدل کراتوچویل (۱۹۹۴) در قالب ۱۶ جلسه در هر هفته دو جلسه و هر جلسه ۴۵ دقیقه برگزار شد.

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

بحث و نتیجه‌گیری :

با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت :‌

نتایج جدول (۵) نشان می‌دهد که بین میانگین نمرات پس آزمون اضطراب گروه گواه ۱۳/۴۰ =  و میانگین نمرات پس آزمون اضطراب گروه آزمایش ۸۸/۳۳ =  تفاوت وجود دارد و این تفاوت بین میانگین نمرات پس آزمون گروه گواه و آزمایش در سطح ۰۱/۰  P معنی‌دار است .

خاطرنشان می‌گردد نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات آناستوپولوس و همکاران (۱۹۹۲) همخوانی دارد . همچنین این تحقیق با تحقیقات آیبرگ و همکارانش (۱۹۹۸) ، پنکوس و جوئت (۲۰۰۲) مندلونیز و همکاران (۲۰۰۲) و راپی و هم‌کاران (۲۰۰۵) همسو می‌باشد .

منابع :

– جمهری، فرهاد، (۸۱-۱۳۸۰)، بررسی رابطه بین سخت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه تهران، پایان نامه دکترا، چاپ نشده.

– کراتوچویل، موریس، روان شناسی بالینی کودک (روشهای درمانگری). ترجمه محمدرضا نائینیان و همکاران، ۱۳۷۸، ص ۳۰۷، انتشارات رشد، چاپ اول.

– کلانتری، مهرداد، عابدی، محمدرضا (۱۳۷۷)، بررسی تأثیر آموزش رفتاری مادر بر کاهش اختلالات رفتار بیرونی در کودکان پیش دبستان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان- جلد نهم- شماره های ۱ و ۲.

– گنجی، حمزه، (۱۳۸۰)، ارزشیابی شخصیت، انتشارات ساوالان، چاپ اول.

ـ نلسون ، د . و ایزرائیل، آ (۱۹۸۲) . اختلالات رفتاری کودکان ترجمه محمدتقی منشی طوسی . ۱۳۷۸ . مشهد : آستان قدس رضوی، چاپ اول.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − شش =