تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌کنند.

مطلب  تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی  مشتمل ۳۷   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی. ۱

چکیده ۲

۱- مقدمه. ۳

۲- بیان مساله. ۵

۳- اهمیت موضوع. ۷

۴- سوالات تحقیق. ۹

۵- اهداف تحقیق. ۹

۶- فرضیه های تحقیق. ۱۰

۷- روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات.. ۱۲

۸- روش تجزیه و تحلیل داد ها و اطلاعات.. ۱۵

۹- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. ۲۰

۹-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول. ۲۱

۹-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم. ۲۲

۹-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم. ۲۳

۱۰- پیشنهادات بر مبنای نتایج تحقیق. ۲۴

۱۰-۱- پیشنهادات به مدیریت مدارس و کارشناسان ستادی.. ۲۴

۱۰-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۲۶

مراجع. ۲۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال ۱۹۰۰ به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت.

بیان مساله

امروزه در هر سازمانی ( تولیدی، خدماتی یا آموزشی ) به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به اهداف، یکی از معیارها، جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌باشد.

 اهمیت موضوع

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.

فرضیه های تحقیق

تحولات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژی که در جوامع امروزی به سرعت در حال وقوع است، تغییرات سازمانی عمده ای را در ابعاد نیروی انسانی بوجود آورده است.

روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که مندرجات آن با توجه به فرضیات تحقیق و اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق که در خلال مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، جمع آوری و تدوین شده است.

روش تجزیه و تحلیل داد ها و اطلاعات

در پژوهش به کمک تحلیل داده های گردآوری شده، واقعیات و سوالهای علمی تحقیق را جستجو می‌نمائیم. داده ها به اطلاعات خام گردآوری شده از طریق مصاحبه، پرسشنامه یا مشاهده و یا پایگاه های داده های دسته دوم اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

در این تحقیق پرسشنامه تنظیم شده و در اختیار کارکنان مدارس غیر انتفاعی شهر رشت قرار گرفت و از آنها در خصوص سؤالات تحقیق نظرخواهی شد و داده های مربوط به ۲۷۱پرسشنامه تکمیل شده به صورت زیر می‌باشد.

مراجع

آذر، عادل. و مومنی، سفور. ۱۳۸۰. آمار و کاربرد آن در مدیریت،‌ جلد دوم. تهران: سمت.

پرهیزکار، کمال. ۱۳۸۲. مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. تهران: آگاه.

تیموری نژاد، حسین. منابع انسانی با کیفیت کلید طلایی رقابت. تدبیر ۱۶۰.

خاکی، غلامرضا. ۱۳۷۹. روش تحقیق در مدریت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی .

رحمان پور، لقمان. شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

رضایی، حمیدرضا. و صانعی، مهدی. مزیت رقابتی پایدار. فصلنامه اطلاع رسانی. شماره ۳ و ۴.

سعادت، ا. ۱۳۸۱. مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت.

سکاون، ا. ۱۳۸۱. روشهای تحقیق درمدیریت. ترجمه محمد صبائی و محمود شیرازی. تهران: مؤسسه مدیریت وبرنامه ریزی.

سید جوادین، سیدرضا. ۱۳۸۳. مدیریت رفتار سازمانی. تهران: نگاه دانش.

میر سپاسی، ناصر. ۱۳۸۱. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: میر.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.