تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌کنند.

مطلب  تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی  مشتمل ۳۷   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی. ۱

چکیده ۲

۱- مقدمه. ۳

۲- بیان مساله. ۵

۳- اهمیت موضوع. ۷

۴- سوالات تحقیق. ۹

۵- اهداف تحقیق. ۹

۶- فرضیه های تحقیق. ۱۰

۷- روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات.. ۱۲

۸- روش تجزیه و تحلیل داد ها و اطلاعات.. ۱۵

۹- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. ۲۰

۹-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول. ۲۱

۹-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم. ۲۲

۹-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم. ۲۳

۱۰- پیشنهادات بر مبنای نتایج تحقیق. ۲۴

۱۰-۱- پیشنهادات به مدیریت مدارس و کارشناسان ستادی.. ۲۴

۱۰-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۲۶

مراجع. ۲۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال ۱۹۰۰ به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت.

بیان مساله

امروزه در هر سازمانی ( تولیدی، خدماتی یا آموزشی ) به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به اهداف، یکی از معیارها، جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌باشد.

 اهمیت موضوع

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.

فرضیه های تحقیق

تحولات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژی که در جوامع امروزی به سرعت در حال وقوع است، تغییرات سازمانی عمده ای را در ابعاد نیروی انسانی بوجود آورده است.

روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که مندرجات آن با توجه به فرضیات تحقیق و اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق که در خلال مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، جمع آوری و تدوین شده است.

روش تجزیه و تحلیل داد ها و اطلاعات

در پژوهش به کمک تحلیل داده های گردآوری شده، واقعیات و سوالهای علمی تحقیق را جستجو می‌نمائیم. داده ها به اطلاعات خام گردآوری شده از طریق مصاحبه، پرسشنامه یا مشاهده و یا پایگاه های داده های دسته دوم اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

در این تحقیق پرسشنامه تنظیم شده و در اختیار کارکنان مدارس غیر انتفاعی شهر رشت قرار گرفت و از آنها در خصوص سؤالات تحقیق نظرخواهی شد و داده های مربوط به ۲۷۱پرسشنامه تکمیل شده به صورت زیر می‌باشد.

مراجع

آذر، عادل. و مومنی، سفور. ۱۳۸۰. آمار و کاربرد آن در مدیریت،‌ جلد دوم. تهران: سمت.

پرهیزکار، کمال. ۱۳۸۲. مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. تهران: آگاه.

تیموری نژاد، حسین. منابع انسانی با کیفیت کلید طلایی رقابت. تدبیر ۱۶۰.

خاکی، غلامرضا. ۱۳۷۹. روش تحقیق در مدریت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی .

رحمان پور، لقمان. شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

رضایی، حمیدرضا. و صانعی، مهدی. مزیت رقابتی پایدار. فصلنامه اطلاع رسانی. شماره ۳ و ۴.

سعادت، ا. ۱۳۸۱. مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت.

سکاون، ا. ۱۳۸۱. روشهای تحقیق درمدیریت. ترجمه محمد صبائی و محمود شیرازی. تهران: مؤسسه مدیریت وبرنامه ریزی.

سید جوادین، سیدرضا. ۱۳۸۳. مدیریت رفتار سازمانی. تهران: نگاه دانش.

میر سپاسی، ناصر. ۱۳۸۱. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: میر.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × سه =