پایان نامه

تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی

خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالیکه چیزی نمی دانستید و به شما قوای شنوایی و بینایی و اندیشه داد . باشد که سپاس این نعمتها را بدارید و از اینها به خوبی   بهره مند گردید.

مطلب  تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی  مشتمل  ۱۰۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

مقدمه. ۳

بیان مساله. ۵

اهمیت موضوع تحقیق. ۶

هدف از انجام تحقیق. ۷

میدان و قلمرو تحقیق. ۹

فرضیات تحقیق. ۹

تعریف عملیاتی اصطلاحات.. ۱۰

سازمان بندی بقیه رساله : ۱۲

فصل دوم. ۱۴

پیشینه تحقیق. ۱۴

خود ( خویشتن ) ۱۵

خود پنداره : ۱۹

عزت نفس : ۲۶

عزت نفس و منبع کنترل : ۲۸

دیدگاه اسلام : ۲۹

عزت نفس در اسلام : ۳۲

دیدگاه اسلام در مورد بی سرپرستان ( یتیمان ) ۳۴

دلبستگی و جدائی : ۴۲

مروری به پروژه های اخیر : ۴۵

فصل سوم. ۴۹

روش تحقیق. ۴۹

روش تحقیق. ۵۰

ماهیت طرحهای علی – مقایسه ای.. ۵۱

دشواریهای موجود : ۵۲

روش جمع آوری داده ها : ۵۳

جامعه و نمونه و روش نمونه گیری : ۵۵

روش تحلیل داده ها : ۵۶

ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات : ۵۶

توصیف کلی : ۵۹

اعتبار و پایایی مقیاس : ۶۴

اجرا و نمره گذاری و تفسیر. ۶۶

فصل چهارم. ۷۰

تجزیه و تحلیل داده هاتوصیف نمونه ها ۷۰

توصیف نمونه ها ۷۱

فصل پنجم. ۸۷

بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری : ۸۷

بحث و نتیجه گیری : ۸۸

مقدمه : ۸۸

یافته های اضافی : ۹۵

نتیجه گیری کلی : ۹۵

محدودیتها : ۹۹

پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده : ۹۹

منابع و مآخذ. ۱۰۱

منابع فارسی.. ۱۰۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله   تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی  را در زیر می توانید ببینید.

اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت خود پنداره همواره مورد توجه تمامی متخصصان امور مربوط به کودکان بوده است . به سختی می توان به احساسات کودکان در مورد خودشان به عنوان یک فرد توجه نکرد . اغلب متخصصان ، خودپنداره مثبت و متعاقب آن عزت نفس بالا را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی _ عاطفی در نظر می گیرند .

میدان و قلمرو تحقیق

نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل ۳۰ نفر از کودکانی ساکن پرورشگاههای شهر مشهد می باشد که به علل مختلفی از هر دو والد خود جدا گشته اند و به ناچار در یکی از موسسات پذیرفته شده اند . این گروه هر ۳۰نفر دختر هستند و در ضمن کودکانی هستند که حداقل یکسال سابقه سکونت در موسسات را داشته اند .

سازمان بندی بقیه رساله :

در فصل بعدی این پژوهش ، راجع به پیشینه نظری و تحقیقی مروط به عنوان رساله بحث خواهد شد .

عزت نفس :

همه افراد به یک ارزشیابی ثابت و اسوار از خود ، یا عزت نفس نیازمند ند . (آبراهام مزلو ) عزت نفس عبارتست از احساسات و باورهایی درباره ارزش تخصیصی خود

عزت نفس و منبع کنترل :

در نظریه یادگیری راتر منبع یا مکان کنترل یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت است . این مفهوم دارای دو بعد کنترل بیرونی و درونی است . مردمی که کنترل کمتری روی زندگی شان دارند ، معمولا یک منبع کنترل بیرونی تر را رشد می دهند و آنها ئیکه اعتقاد دارند خودشان بر سر نوشتشان کنترل دارند دارای یک منبع کنترل درونی هستند .

دیدگاه اسلام در مورد بی سرپرستان ( یتیمان )

خداوند در قرآن می فرماید : « هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آنکه راه خیر و طریق بهتری منظور دارید تا آنکه به حد بلوغ و رشد برسد و هم بر عهد خود باید وفا کنید که البته در قیامت از عهد و پمان سئوال خواهد شد .

دلبستگی و جدائی :

دلبستگی بین کودک و مراقبت کننده ، چه مادر یا پدر یا هر دوی آنها ، یکی از حوادث مهم زندگی کودک است . دلبستگی فقط ،یافتن  یک شخص نیست که از نیازهای فیزیکی کودک مراقبت نماید .

مروری به پروژه های اخیر :

کلادستون ( ۱۹۷۹ ) به ارزیابی تأثیر علاقه اولیه مادر به امر رسیدگی به کودک در تعیین کیفیت و چگونگی خود پنداره و آسیب پذیری آن پرداخت . بر طبق آن شخصی که دارای ارتباط نزدیک و صمیمانه ای با مادر باشد , احتمال برخورداری وی از خود پنداره مثبت تر بیش از همسالانی است که فاقد این ارتباطات بوده اند .

دشواریهای موجود :

به علت اینکه کنترل اعمال شده در طرحهای آزمایشی , در طرحهای مقایسه ای بصورت نمی گیرد نتایج و تفسیر داده های این نوع تحقیق باید با دقت و احتیاط انجام گیرد .

روش جمع آوری داده ها :

اطلاعات و داده های این پژوهش از دو نمونه ؛ نمونه اول به حجم ۳۰ نفر گروه کودکان پرورشگاهی و گروه دیگر به حجم ۳۰ نفر گروه کودکان غیر پرورشگاهی بدست آمده است .

روش تحلیل داده ها :

پس از آنکه پاسخنامه ها بوسیله کلید های مربوط به خود پنداره کلی عزت نفس , تحصیلی , ظاهر و ویژگی فیزیکی , مقیاس خانوادگی , رفتار , اضطراب , شادی و رضامندی تصحیح و نمره گذاری شد . میانگین های هر یک از شش مقوله فوق را برای هر یک از دو گروه نمونه محاسبه نموده.

عتبار و پایایی مقیاس :

منظور از اعتبار آزمون خود پنداره پیرز – هاریس پاسخ دادند به این سوال است که آزمون چه چیزی را می سنجد و تا چه اندازه ای از این لحاظ کارآیی دارد .

مقدمه :

همانطور که قبلا اشاره شد ادراک از خویشتن بخش مهمی در کارکردهای گوناگون انسان دارد . لذا هدف این تحقیق آگاهی یافتن از تأثیر محیط پرورشگاه بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی است .

یافته های اضافی :

همراه با افزایش سن تغییراتی در میانگین خود پنداره کودکان پرورشگاهی مشاهده شد . همراه با افزایش سن خود پنداره دختران پرورشگاهی گرایش به کاهش دارد .

منابع فارسی

تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی

۱-  قرآن کریم

۲- اتکینسون و هیل گارد , فرضیه روانشناسی , جلد ۱ و ۲ , ترجمه دکتر براهنی , انتشارات رشد ۱۳۶۸

۳- ادوارد . ج . موری ، انگیزش و هیجان ، ترجمه دکتر براهنی ، ۱۳۶۳

۴- استونسن سلی ، هفت نظریه درباره طبیعت انسانی . ترجمه دکتر محسن پور ، انتشارات رشد ۱۳۶۸

۵- پیرز – هاریس ، مترجم غلامعلی افروز ، هنجاریابی آزمون خود پنداره ، انتشارات دانشگاه تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 14 =