مقالات رشته علوم اجتماعی

بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

در حال حاضر مسأله بیکاری، به ویژه برای جوانان، از معضلات بسیار مهم کشور محسوب می شود و در تمامی برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های کشوری و منطقه ای از محورهای اساسی محسوب می گردد. ایجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد و در وضعیت کنونی کشور، با توجه به محدود بودن توانایی جذب آنان در مراکز دولتی، راهی جزء به کارگماری آنان در بخش خصوصی و خود اشتغال وجود ندارد.

مطلب بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف  مشتمل ۴۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

انواع بیکاری. ۳

فصل اول. ۱۳

کلیات.. ۱۳

تعاریف صنوف.. ۲۲

اهمیت و نقش صنوف.. ۲۴

فصل دوم ۲۹

بررسی تحولات اشتغال صنوف تولیدی و خدمات فنی. ۲۹

مقدمه ۲۹

مروری بر برنامه های ایجاد اشتغال در قوانین و برنامه های توسعه اقتصادی کشور ۳۲

فصل سوم ۳۸

عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرصت های شغلی در صفوف تولیدی و خدمات فنی. ۳۸

عمده ترین مسایل و مشکلات اصناف تولیدی و خدمات فنی. ۳۸

عوامل درونی موثر بر رشد و توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی. ۳۹

پیش نیازهای موفقیت در کسب و کارهای کوچک توسط کارفرمایان. ۴۰

عوامل بیرونی موثر بر رشد و توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی. ۴۰

جمع بندی و ارایه توصیه های کاربردی. ۴۲

فصل چهارم ۴۵

نتیجه گیری و ارایه توصیه های کاربردی. ۴۵

منابع و مآخذ: ۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف  را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

در حال حاضر مسأله بیکاری، به ویژه برای جوانان، از معضلات بسیار مهم کشور محسوب می شود و در تمامی برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های کشوری و منطقه ای از محورهای اساسی محسوب می گردد. ایجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد و در وضعیت کنونی کشور، با توجه به محدود بودن توانایی جذب آنان در مراکز دولتی، راهی جزء به کارگماری آنان در بخش خصوصی و خود اشتغال وجود ندارد.

انواع بیکاری

اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است چون داشتن کار یک حق اولیه، قانونی و فطری است و بدون آن زندگی فردی و اجتماعی تأمین نمی شود، چه بیکاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانیها و مشکلات می باشد.

بیکاری فصلی

بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که بدلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی از سال کار می کنند و بقیه اوقات بیکار می مانند این گروه اکثراً شامل روستائیان و کارگرانی می‌شود که فقط در فصل کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند و  بقیه سال (و بعضاً بیش از نیمی از سال) را بیکار می مانند

تعاریف صنوف

ادبیات مربوط به اشتغال واحدهای کوچک بسیار زیاد است و این گستردگی نیز باعث شده است در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این واحدها ارایه شود که البته با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی و درجه توسعه یافتگی آن ها متفاوت است.

اهمیت و نقش صنوف

نگاهی کوتاه به ساختار نظام اقتصادی کشورهای مختلف، اهمیت و جایگاه کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشتر مشخص می شود. در خصوص اهمیت آن ها، همین بس که حداقل ۳/۲ میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد که تعداد کارکنان آن ها ۲۰ میلیون نفر است و ۷۰% کل شاغلان این کشور را در خود جای داده اند.

بررسی تحولات اشتغال صنوف تولیدی و خدمات فنی

امروزه ایجاد اشتغال یکی از وظایف اصلی دولت هاست همچنین فراهم آوردن زمینه های شغلی مناسب یکی از امتیازات مثبت عملکرد دولت ها محسوب می گردد. ایجاد اشتغال نقش اساسی در تأمین رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی – اقتصادی و حتی سیاست های تبلیغی دولت‌ها برای جلب رضایت آرای مردم در فعالیت های انتخاباتی دارد.

مروری بر برنامه های ایجاد اشتغال در قوانین و برنامه های توسعه اقتصادی کشور

وضع فعلی اشتغال در کشور ما، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نامطلوب است. بدیهی است که تغییر این وضعیت نامطلوب در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود، زیرا اشتغال تابعی از وضعیت ساختارهای اقتصادی کشور است و ایجاد تحول در بنیان های اقتصادی – اجتماعی کشور نیازمند برنامه های دقیق و بلندمدت می‌باشد.

عمده ترین مسایل و مشکلات اصناف تولیدی و خدمات فنی

به صورت مختصر و اجمالی عمده ترین مسایل و مشکلات بر سر راه رشد و توسعه اشتغال و تولید کسب و کارهای کوچک به خصوص اصناف تولیدی و خدمات فنی در کشورهای مختلف را می توان در موارد ذیل دسته بندی نمود

عوامل درونی موثر بر رشد و توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی

ویژگی ها و خصوصیات اصناف تولیدی و خدمات فنی مانند بسیاری از کسب و کارهای کوچک دیگر، به وسیله گردانندگان آن قابل تشریح و توصیف خواهند بود. گردانندگانی که عمدتاً در نیازمندی های عملیاتی – فنی مربوط به کار خود، تبحر و مهارت کافی دارند. اما هنوز هم بسیاری از این گردانندگان (مدیران) بدون تجربه کافی و یا با اندکی تجربه وارد یکسری داد و ستدهای مخاطره آمیز می شوند.

پیش نیازهای موفقیت در کسب و کارهای کوچک توسط کارفرمایان

الف – در نظر گرفتن زمانی که نیاز است تا مدیران مربوطه در مورد کسب و کار مورد نظر تجربه کافی کسب نمایند از جمله صحبت کردن با صاحبان مشاغل مشابه، مطالعه ژورنال ها و مجلات مرتبط با کسب و کار مورد نظرشان، پیوست به اتحادیه های مرتبط و مشورت با آن ها، صرف چندین ماه کار در یک موقعیت مشابه کسب و کار مورد نظرشان

جمع بندی و ارایه توصیه های کاربردی

۱- صنوف تولیدی و خدمات فنی در وضعیت کنونی کشور به دو گروه از اقدامات، از طرف تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان کشور برای توسعه فعالیت ها و به تبع آن توسعه و ایجاد فرصت های شغلی در صنوف فوق نیاز دارند که شامل اصلاح و تجدید نظر در قوانین و مقررات (مالیاتی، صادرات و واردات) و فراهم سازی زمینه های اعطا تسهیلات مالی می باشند.

نتیجه گیری و ارایه توصیه های کاربردی

۱- صنوف تولیدی و خدمات فنی در وضعیت کنونی کشور به دو گروه از تصمیمات از طرف تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان کشور برای توسعه فعالیت ها و در راستای آن توسعه و ایجاد فرصت های شغلی فوق نیاز دارند که شامل اصلاح و تجدید نظر در قوانین و مقررات (مالیاتی، صادرات و واردات) و دوم فراهم سازی زمینه های اعطا تسهیلات مالی می باشند. در این راستا برنامه های اعطا تسهیلات و مقررات در نظر گرفته شده بایستی تضمین کننده دستیابی کامل و آزادانه واحدهای صنفی به منابع و امکانات مورد نظر باشد و به عبارتی اندازه یا سابقه فعالیت واحدهای صنفی نباید عدم مزیت و مانعی ایجاد نماید.

منابع و مآخذ:

ایجاد و توسعه فرصت های شغلی در صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور، مولف: دکتر غلامرضا کشاورز ، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مشاغل غیررسمی، بیکاری، نه کاری، ناکاری، مؤلف: حسین صرامی، ناشر انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

۱- اچ برانسون، ویلیام، اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، جلد اول، تهران: نشر نی ۱۳۷۲.

۲- تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلام علی فرجادی. جلد ۱. سازمان برنامه و بودجه چاپ سوم، ۱۳۷۱.

۳- تفضلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی. جلد ۲. تهران: نشر نی، ۱۳۵۶.

۴- شوماخر، ای.اف. کوچک زیباست. ترجمه علی رامین. انتشارات سروش، ۱۳۷۲.

۵- روزبهان، محمود. مبانی توسعه اقتصادی. دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + پنج =