به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لازم برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد کند

مطلب به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی مشتمل ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

الف) بازنگری مختصری از الگوهای برنامه ریزی آموزشی فعلی یا جاری… ۷

ب) استفاده از الگوها برای تجزیه و تحلیل سیاستی در مقابل برنامه ریزی. ۹

ج) طرحی برای مدل توسعه و پژوهش…. ۱۲

د) اجرا و عملی بودن: ۱۹

یادداشت ها ۲۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی  را در زیر می توانید ببینید.

بازنگری مختصری از الگوهای برنامه ریزی آموزشی فعلی یا جاری

منظور از الگوهای برنامه ریزی آموزشی الگوهایی است که می تواند برای طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان در سطوح مختلف سیستم آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه الگوهای آموزشی ممکن است در بردارنده اجزای هزینه ای شامل اجزای طرح ریزی عرضه و تقاضای معلمین باشد.

استفاده از الگوها برای تجزیه و تحلیل سیاستی در مقابل برنامه ریزی.

پارامترهای اساسی در متدهای مقطع -گذار و نسبت- نمره بیرونی هستند همانند طرح ریزی های جمعیتی اگر تمام آنچه را که برنامه ریز خواهان انجام آن است طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان بر مبنای نرخهای مفروض باشد، این یک مشکل نیست.

طرحی برای مدل توسعه و پژوهش

مدلهای زیادی در زمینه آموزش که نرخهای گذار را درونی بکند وجود نداشته است. مدل آموزش – تأمین مالی که توسط مانوئل زی ملمن از بانک جهانی توسعه داده شده ارائه کننده مثالی از نوع بسیار ساده است در مدل وی نرخ ورود به نمره اول کارکرد حجم بودجه آموزش و ظرفیت سیستم مدرسه برحسب تعداد کلاسها است.

اجرا و عملی بودن:

ممکن است فردی این سؤال را بپرسد که چگونه صرفنظر کردن از طرح برای توسعه مدل در زمینه آموزش عملی و امکان پذیر است خواه اینکه چنین مدلهایی می توانند توسعه یابند و خواه اینکه آنها توسط سیاستگذاران مورد استفاده قرار گیرد یا صرفاً ارزش آکادمیک خواهند داشت.

یادداشت ها

این پروژه جهانی بوسیله دانشگاه هاروارد با همکاری مؤسسه مثلث پژوهش و دیگر مؤسسات اجرا می شوند.

برخی از مدلهای اکونومیک دموگرافیک مانند مدلهای BACHUE متضمن عناصری از این رویکرد می باشند همانگونه که مدل تحریک ملل متحد برای جمعیت و توسعه (بازی برای تعلیم) چنین است.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.