به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی

مفاهیم و روشهای ارائه شده در این تحقیق غالباً در رابطه با واحدهای تولیدی، مورد بحث قرار می گیرد.

مطلب  به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی مشتمل   ۳۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تخصیص هزینه‌های سربار برحسب دوایر بمنظور هزینه‌یابی و کنترل هزینه. ۴

مفهوم تخصیص هزینه های سربار به دوایر. ۵

دوایر تولیدی و خدماتی۷

انتخاب دوایر تولیدی۸

انتخاب دوایر خدماتی۱۱

سربار مستقیم دوایر. ۱۲

سربار غیرمستقیم دوایر. ۱۹

تسهیم هزینه های سربار دوایر. ۲۱

خدماتی به دوایر استفاده کننده ۲۱

نحوه تعیین نرخهای جذب سربار هر دایره ۲۵

نحوه تعیین نرخهای جذب سربار هر دایره – مثال۲۷

هزینه های سربار واقعی دوایر. ۳۱

تجزیه و تحلیل انحراف هزینه و ظرفیت بلا استفاده ۳۳

تخصیص هزینه های سربار به دوایر در فعالیتهای غیرتولیدی و موسسات و سازمانهای غیرانتفاعی۳۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی  را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم تخصیص هزینه های سربار به دوایر

تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به دوایر به مفهوم تفکیک کارخانه به بخشهائی (دایره، مرکز هزینه) است که هزینه ها به آن بخشها منظور می‌گردد.

انتخاب دوایر تولیدی

یک واحد تولیدی معمولاً از طریق دوایری که تولید محصولات در آنها انجام می شود، سازمان دهی می گردد

انتخاب دوایر خدماتی

انتخاب و طرح ریزی دوایر خدماتی اثر قابل توجهی بر کارآئی هزینه‌یابی و کنترلها دارد.

سربار غیرمستقیم دوایر

هزینه هائی از قبیل نیرو، روشنائی، اجاره و استهلاک هنگامی که دوایر مختلف از آنها منتفع شده اند قاعدتاً نمی توانند به حساب یک دایره تولیدی یا خدماتی خاص منظور گردند.

خدماتی به دوایر استفاده کننده

برای محاسبه نرخهای جذب سربار کارخانه و همچنین تجزیه و تحلیل انحرافات، لازمست هزینه های دوایر خدماتی نهایتاً به دوایر تولیدی سرشکن شوند.

نحوه تعیین نرخهای جذب سربار هر دایره – مثال

در مثال ارائه شده در صفحه ۳۴۰ چهار دایره تولیدی برش، تراش، مونتاژ و روکش و همچنین چهار دایره خدماتی نقل و انتقال مواد، بازرسی، سوخت و روشنائی و خدمات عمومی کارخانه وجود دارد.

هزینه های سربار واقعی دوایر

هزینه های سربار واقعی کارخانه در حساب کنترل سربار کارخانه در دفتر کل و جزئیات مربوطه در دفتر معین سربار کارخانه به ثبت می‌رسد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته مدیریت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 3 =