بهره وری در سازمان

واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسواکنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شد. «کنه» با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک وینسلوتیلور و فرانک و لیلیان گیلبرث به منظور افزایش کارایی کارگران، درباره تفسیم، کار بهبود، روش ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند.

مطلب بهره وری در سازمان مشتمل۱۷۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : ۵

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. ۵

سود = بهره‌وری * قیمت تعدیل شده ۹

تعریف بهره‌وری.. ۱۰

تعریف کاربردی بهره وری.. ۱۱

سود = بهره وری *  قیمت تعدیل شده ۱۳

الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی.. ۱۴

Out Put 14

In Put 14

بهره وری از دیدگاه سیستمی.. ۱۵

ب ـ بهره‌وری از دیدگاه ژاپنی.. ۱۵

ج- رویکرد اقتصادی بهره وری.. ۱۷

الف ـ بهره وری فردی.. ۱۸

ب ـ بهره‌وری در خانه. ۱۸

پ ـ بهره وری در سازمان.. ۱۹

ت- بهره وری در سطح ملی.. ۱۹

ث- بهره‌وری سبز. ۱۹

سطوح اندازه گیری بهره وری.. ۲۰

الف- سطح بین المللی.. ۲۱

ب ـ سطح ملی.. ۲۱

ج ـ سطوح بخشی.. ۲۲

کارآیی، اثر بخشی و بهره وری.. ۲۳

شاخص‌…. ۲۵

شاخص های اطلاعاتی.. ۲۶

شاخص‌های پیش بینی.. ۲۶

شاخص های شناسایی مشکلات… ۲۷

شاخص های ارزیابی برنامه. ۲۸

شاخص های بهره‌وری.. ۲۸

شاخص‌های بهره‌وری.. ۲۹

ویژگیهای شاخص‌های مطلوب… ۳۰

نسبت‌ها ۳۴

انتخاب نسبتها ۳۴

انواع شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری.. ۳۸

بهره‌وری کار: ۳۹

شاخص های ارزش افزوده ۴۴

مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری.. ۴۸

طراحی شغل و بهره وری.. ۵۳

روش های طراحی شغل برای بهره وری.. ۵۴

روش فرایندگرا ۵۵

روش مردم گرا ۵۵

کارسنجی و بهره وری.. ۵۶

بهبود روشها و بهره وری.. ۵۷

جلوه‌های بهره وری.. ۵۹

استراتژیهای بهره وری.. ۵۹

مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری صنایع انسانی.. ۶۰

مدل هری وکلداعیت… ۶۲

شیوه‌های مدیریتی و بهره‌وری.. ۶۳

اندازه گیری بهره وری.. ۷۱

روشهای اندازه‌گیری بهره وری.. ۷۲

رویکرد هزینه واحد. ۷۸

مشخصات مطلوب سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری.. ۷۸

دوره ارزیابی بهره وری.. ۸۱

مبنای مقایسه در بهره وری.. ۸۲

تنوع دیدگاهها در اندازه‌گیری بهره‌وری.. ۸۳

دیدگاه حسابداران: ۸۳

دیدگاه اقتصاد دانان: ۸۴

دیدگاه رفتاریون: ۸۴

دیدگاه مهندسین: ۸۵

دیدگاه مدیران: ۸۵

بهره وری را می توان از دو دیدگاه نیز بررسی کرد: ۸۵

برنامه های بهبود بهره وری.. ۸۷

الگو (مدل): ۹۱

فرآیند الگو سازی.. ۹۲

الگوهای شمایلی.. ۹۳

الگوهای تشبیهی.. ۹۳

مدلهای بهبود بهره‌وری.. ۹۳

مدل گودوین.. ۹۴

الگوریتم آگاروال.. ۹۵

مدل «هرشاور» و «راش». ۹۶

استراتژی استوارت… ۹۷

مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM) 98

وجدان کاری و بهره وری.. ۹۹

تعریف داده‌ها: ۱۰۱

انواع مقیاس داده ۱۰۲

عوامل موثر بر بهره‌وری.. ۱۰۴

الگوی ماهواره‌ای عملکرد سازمانی.. ۱۱۴

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناکایاما»: ۱۱۵

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت کار ژاپن: ۱۱۶

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریکا ۱۱۷

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما ۱۱۸

ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده ۱۱۹

ضوابط اندازه گیری داده‌ها ۱۲۲

فنون اندازه گیری داده ها ۱۲۳

تعریف نهاده‌ها ۱۲۵

هزینه های پرسنلی.. ۱۲۵

هزینه های سرمایه‌ای.. ۱۲۶

هزینه های انرژی.. ۱۲۶

هزینه‌های مادی.. ۱۲۷

هزینه های خدماتی.. ۱۲۷

ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده ۱۲۸

اندازه گیری نهاده‌ها ۱۳۰

رویکردهای پیاده کردن سیستم های بهره وری.. ۱۳۳

رویکرد فراگیر سازمانی.. ۱۳۳

رویکرد قدم به قدم. ۱۳۴

توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماکن ورزشی.. ۱۳۵

بخش دوم: پیشینه پژوهش…. ۱۳۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله بهره وری در سازمان را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه بهره وری

واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسواکنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شد. «کنه» با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک وینسلوتیلور و فرانک و لیلیان گیلبرث به منظور افزایش کارایی کارگران، درباره تفسیم، کار بهبود، روش ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند.

تعریف لغوی بهره‌وری:

قبل از توضیح در خصوص مفهوم بهره وری و نهایتا ارائه تعریفی کاربردی از این واژه بهتر است واژه بهره وری از نظر لغوی مورد بررسی قرار گیرد.

واژه Productivity که واژه‌ای است انگلیسی در لغت به معنای قدرت تولید پارور و مولد بودن است.

تعریف کاربردی بهره وری

در رابطه با تعریف کاربردی بهره وری اجماع نظر کلی وجود ندارد و تعاریف متعددی از این واژه بحث برانگیز ارائه شده است.

از نظر سازمان ملی بهره وری ایران تعریف بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیر، به طریقه علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها و افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی، آنگونه که به نفع کارکنان، مدیریت و جامعه باشد.

سطوح اندازه گیری بهره وری

تعاریف، مقیاسها، تفسیرها و کاربردها و …. از اطلاعات مرتبط با بهره وری هم فراوانند و هم دارای تنوع هستند، لذا بر عهده استفاده کننده نهایی است که تشخیص دهد که کدام یک برای او مناسب تر است.

کارآیی، اثر بخشی و بهره وری

یکی از مفاهیم مرتبط با اندازه گیری بهره وری مفهوم تولید «اثربخش» و تولید «کارآمد» است. تولید اثر بخش فرایندی است که نتایج مطلوب را به وجود می‌آورد. یک سازمان ممکن است به طور اثر بخشی محصولاتی بیشتر تولید کنند یا خدماتی بیشتر ارائه دهد. برای مثال یک سازنده وسایل ورزشی ممکن است ده درصد بیشتر وسایل ورزشی در هفته تولید کنند. یک فضای ورزشی ممکن است تعداد ورزشکارانی را که سرویس می دهد ماهانه تا ۱۵ درصد افزایش دهد.

شاخص‌

افراد و سازمان های مختلف تعاریف متفاوتی از «شاخص» و کاربرد آن در علوم اقتصادی و اجتماعی ارائه داشته اند البته هر یک خواه ناخواه بر فرضیات و تجربیاتی استوار می باشد. از دقیق ترین این تعاریف، تعریف زیر است.

شاخص‌های پیش بینی

این شاخص ها اطلاعات مفیدی در مورد علل بروز مسائل اقتصادی- اجتماعی و زمینه های رشد جامعه به دست می دهند که بر اساس آنها برنامه ریزان می‌توانند برنامه‌های پیشنهادی خویش را دقیق تر و آگاهانه تر تنظیم کنند. این شاخص ها همچنین برنامه ریزان را قادر به پیش بینی بعضی از عوارض مترتب به برنامه‌های پیشنهادی می سازد.

شاخص های شناسایی مشکلات

همچنانکه قبلا گفته شد شاخص‌های اطلاعاتی می‌توانند به صورت غیر مستقیم برای شناسائی مسائل ومشکلات به کار روند ولی شاخص های شناسایی مشکلات به طور مستقیم برای این هدف تدوین می شوند که مسائل و مشکلات را شناسایی کنند.

شاخص های ارزیابی برنامه

شاخص های مورد مطالعه در فراز قبل برای تشخیص موضعی مشکلات وتنگناها در نظامی اجتماعی بود اما این شاخص ها به تنهایی نمی‌توانند مشخص کنند چه برنامه‌هایی برای رفع مشکلات باید به کار گرفته شوند برنامه‌ها با توجه به تنگناهای بخشی و منطقه‌ای و ظرفیتها، نیازها و اولویت ها و امکانات اعم از مالی و انسانی طراحی می شوند. تا اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده‌ای را تحقق بخشند.

انواع شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری

بهره وری حاصل تقسیم ارزش تولید و یا  ارزش افزوده یک فعالیت اقتصادی بر هزینه‌های به کار رفته برای تحقق یافتن آن مقدار تولید یا ارزش افزوده در یک دوره زمانی معین می‌باشد. مقصود از تولید مجموعه عملیاتی است که در قالب آن داده‌ها به محصول تبدیل می شود. ارزش مجموع محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در طول یک دوره مالی در یک سازمان را ارزش تولید می‌نامند. راهی که محصول و نهاده ها به وسیله آنها اندازه‌گیری می‌شوند می تواند شاخص های بسیار متفاوتی را برای اندازه‌گیری بهره‌وری به وجود آورد.

مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری

جدول ذیل، مزایا و محدودیتهای چهار شاخص اصلی بهره وری را به طور خلاصه بیان کرده است. از نظر تاریخی تقریبا حدود یک قرن می شود که در کشورهای پیشرفته صنعتی اطلاعات مربوط به بهره وری نیروی کار را جمع‌آوری و نگهداری و تجزیه و تحلیل می کنند.

طراحی شغل و بهره وری

هر شغل متشکل از مجموعه ای از وظایف است که انجام صحیح آنها موجب دستیابی به اهداف سازمان می شود. طراحی شغل فرایندی است که در خلال آن وظایف خاص هر شغل روش های مورد استفاده برای انجام آن وظایف و چگونگی ارتباط آن شغل، منعکس کننده شرایط و مقتضیات خاص آن شغل از نظر سازمانی محیطی و رفتاری است.

کارسنجی و بهره وری

اندازه گیری کار فرآیندی است که بر اساس آن زمان لازم برای انجام یک کار مشخص می شود. غالبا منظور اندازه گیری کار مدت زمانی است که فرد برای انجام یک وظیفه نیاز دارد. چنانچه میزان کار نیروی انسانی به سرعت ماشین یا چرخه دستگاه ها بستگی داشته باشند.

بهبود روشها و بهره وری

بهبود روش ها که در برخی موارد، از آن تحت عنوان ساده سازی کار، مطالعات حرکتی و زمانی یا مهندسی سیستم ها یاد می شود. به هر گونه روش سازمان‌یافته برای مطالعه شغل و ایجاد تغییرات لازم در نحوه انجام آن اطلاق می شود. و هدف از آن ایجاد بهبود در تولید محصولات یا عرصه خدماتی با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر است.

اندازه گیری بهره وری

اندازه گیری جز لاینفک و به تعبیر برخی نقطه‌ی آغاز فرایند علمی، مدیریت بهره وری است اگر بخواهیم بهره‌وری را در فرهنگ سازمانی جلوه گر سازیم شرط اساسی آن وجود ابزاری برای کنترل و نظارت بر پیشرفت فراهم آوردن، بازخورد و تعیین هدفهای قابل اندازه گیری و ارزیابی و عملکرد مدیریت است، به عبارتی دیگر اندازه‌گیری بهره وری فراهم آوردن اطلاعتی است که امکان ارزیابی و قضاوت را پیرامون چگونگی حرکت به سوی هدف (وضع موعود) را از نقطه عزیمت و شرایط قبلی (وضع موجود) ایجاد می‌کند.

مبنای مقایسه در بهره وری

برای معنی دار بودن شاخصهای بهره وری لازم است این شاخص ها بر اساس یک اطلاعات پایه برای همان ورودی و خروجیهای مورد نظر تعیین شوند. به عبارت دیگر ارزیابی بهره وری، همانا ارزیابی پیشرفت یا سقوط است و اصولاً این مورد در مقایسه با یک مبنای مشخص باید اندازه گیری شود.

دیدگاه حسابداران:

حسابداران اساساً از یک روش هزینه یابی و بودجه بندی برای اندازه گیری بهره‌وری استفاده می کنند. وقتیکه در بودجه بندی میزان قابل دسترسی به صورت بهینه ترجیح داده می شود و به عنوان استاندارد استفاده می شود می‌‌تواند تفسیر نادرستی از بهره وری بالا را ایجاد نماید.

مدلهای بهبود بهره‌وری

بهبود بهره وری مرحله آخر در چرخه بهره وری است. پس از اینکه سطوح هدف بهره وری برای دوره آتی در مرحله برنامه ریزی تعیین شد بایستی عملیات بهبود بهره وری جهت نیل به این سطوح آغاز گردد. بهبود بهره وری اصلی ترین و حساس ترین مرحله چرخه بهره وری بوده و حرکت صحیح در مسیرهای مختلف آن می تواند نقش بسزایی در افزایش بهره وری و دستیابی به هدف داشته باشد این کار از طریق بکارگیری فنون و مدلهایی که در بهبود بهره وری موثر هستند امکان پذیر است.

عوامل موثر بر بهره‌وری

بهبود بهره وری تنها به معنی انجام کارها نیست، بلکه مهمتر این است که درست ترین کارها به بهترین نحو انجام شود به عبارت دیگر بهبود بهره‌وری تنها انجام بهتر امور نیست. بلکه مهمتر از آن انجام بهتر امور درست است.

ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده

اگر قرار است که داده ها اندازه گرفته شده به خوبی در تلاشهای اندازه گیری بهره‌وری اثر بخش ادغام شوند باید شماری از معیارها را تامین و رعایت کنند. برخی از ضوابط مهم که به ویژه بر اندازه گیری داده اثرمی گذارند فهرست و به اختصار بحث می‌کنیم.

ضوابط اندازه گیری داده‌ها

ضوابط اندازه گیری صفات و خصلت های خاص داده را که مهم پنداشته می‌شوند مشخص می سازد. ضوابط برای اندازه گیری باید مستقیماً از انتظارات و نیازهای مشتریان مشتق شوند و به آنها پاسخ گویند، و آنهایی که مسئول تولید داده ها هستند باید این ضوابط را کاملا مرور کنند و مطمئن سازند که این ضوابط منطقی و منصفانه هستند.

فنون اندازه گیری داده ها

روش های بی شماری وجود دارند که می توان آنها را برای اندازه گیری داده‌ها به کار برد البته انتخاب و طراحی روش ها در درجه اول به ماهیت داده‌ای قرار است اندازه گرفته شود و ضابطه‌ای که مهم به نظر می رسد بستگی دارد.

ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده

اندازه گیری نهاده را می توان به نهاده های ابتدایی- آن منابعی که در هر فرایند ابتدایی تولید به کار می رود- یا نهاده های میانجی معطوف کرد. نهاده های میانجی آن نهاده هایی هستند که در فرایندهای آخر مصرف می شوند. به عنوان نتیجه فرایندهای قبلی در دسترس قرار می گیرند.

رویکرد قدم به قدم

این رویکرد به صورت سیستماتیک توسط سوزوکی یکی از کارشناسان مرکز بهره وری ژاپن عنوان شد. او نام IPI یا کایزن کاربردی را برای این رویکرد نیز به کار می برد.

در رویکرد قدم به قدم اگرچه هدف پیاده کردن «نظام بهره وری» است و مقصود این است که در لوای این نظام تمامی افراد در تمامی قسمتها به امر بهبود بپردازند. اما نه یکباره و به طور وسیع در کلیه قسمتها و نه فقط یکی از نظامها بلکه در طول چند سال (حدوداً ۵ سال)و در هر مرحله یکی از نظامها به کار گرفته می شود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + سه =