بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمان شده

همانطور که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت شایانی برخودار است و حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است

این تحقیق دانشجویی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمان شده مشتمل بر۴۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه: ۲

موضوع و بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶

– اهداف پژوهش. ۸

فرضیه های پژوهش…. ۹

تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۰

فصل دوم  : پیشینه های پژوهش

پیشینه پژوهش…. ۱۲

– مفاهیم بهداشت روانی: ۱۲

پیشگیری در بهداشت روانی: ۱۴

– سرطان: (مفاهیم) ۱۷

– اساس ژنیتکی سرطان: ۱۸

– چگونگی شروع سرطان: ۱۹

– عوامل روان شناختی مؤثر در بروز سرطان: ۱۹

– زمینه قبل از بیماری.. ۲۱

– روند بیماری.. ۲۲

– پیش آگهی: ۲۳

– نجات: ۲۴

– سندرم های روانپزشکی در بیماران سرطانی: ۲۶

– سندرم های روانپزشکی و محل تومور: ۲۸

– اشعه درمانی: ۲۹

– شیمی درمانی: ۲۹

– تأثیر دین و نظام ارزش‌ها در بهداشت‌روانی: ۳۰

فصل سوم:روش اجرایی پژوهش

جامعه آماری: ۳۲

نمونه: ۳۲

– پاسخ گویی و نمره گذاری: ۳۴

« میزانهای روایی». ۳۴

– روشهای تفسیر MMPI 38

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

– تجزیه و تحلیل آماری: ۴۰

تحلیل مربوط به جدول Group statistics. 42

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری: ۴۳

– محدودیتهای پژوهش: ۴۵

پیشنهادات پژوهش: ۴۵

منابع و مآخذ۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمان شده را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد

موضوع و بیان مسئله

– بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان ۸۵ .

سرطان، یک بیماری است که تغییر تصور زندگی، تهدید به کاهش عملکرد فرد و تهدید به تغییرات ظاهری را موجب می شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش

یک سوم از ما دچار سرطان می شویم. در حال حاضر تقریباً دو میلیون نفر از مردم بریتانیا تحت درمان سرطان هستند که این رقم بیش از یک بیست و پنجم جمعیت این کشور را تشکیل میدهد. اکثر این افراد دارای عمری طولانی هستند. امروزه طرز تفکر افراد نسبت به سرطان عوض شده است و سرطان یک موضوع ممنوع شده نیست

تعاریف عملیاتی متغیرها

بهداشت روانی: فرهنگ بزرگ روان شناختی لاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند، مؤثر کار کردن، برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن و برای باریابی متعادل خود توانایی داشتن.

– مفاهیم بهداشت روانی: 

سازمان جهانی بهداشت روانی را چنین تعریف می کند «بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی، جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.»

پیشگیری در بهداشت روانی:

به طور کلی در بهداشت روانی هدف، کاهش بیماریها، و عوارض ناشی از آن است. برای دستیابی به این هدف سه مسأله باید دنبال شود: جلوگیری از پیدایش بیماری (پیشگیری اولیه)، درمان بیماری قبل از آنکه عوارض ماندنی از خود به جای بگذارد (پیشگیری ثانویه) و کاهش ناتوانیهای حاصل از بیماری یا بازتوانی بیماران (ثالثیه)

– اساس ژنیتکی سرطان:

این کشف که می گوید آسیب ماده ژنتیکی، زمینه بروز سرطان را فراهم می کند. یکی از مهم ترین پیشرفتها در تحقیقات پیرامون سرطان در اواخر دهه ۷۰ بود. هر سلول شامل اطلاعات ژنتیکی بصورت بیش از ۰۰۰/۹۰ حفت ژن می باشد که فعالیتهای آن را کنترل می کند یک سلول وقتی سرطانی می شود که ژن های معینی که مسئول کنترل فرآیندهای حیاتی آن از قبیل تقسیم سلولی هستند، آسیب ببینند.

– روند بیماری   

نقش سیستم ایمنی و آسیب پذیری آن نسبت به فشار روانی هیجانی، حداقل نشانه مختصری پیش آگهی ارائه می کند. عوامل هیجانی شامل ساختار روانی خود بیمار و نظام حمایت محیط او می‌شود. افراد تنها، بیشتر نگران سلامت خود هستند؛ خود بیمار انگار و گرایش اضطرابی دارند. مردان و زنان تنها ممکن است تعلیم رشد قارچ گونه بافتهای سرطانی شوند.

– سندرم های روانپزشکی در بیماران سرطانی:

مطالعه ای وسیع از بیماران سرطانی در یک جمعیت از بیماران بستری و سرپایی، وقوع ۵۱ درصد اختلالات روانپزشکی را در آنها گزارش کرده اند. بزرگترین گروه تشخیص، اختلالات انطباقی (۶۸ درصد) و پس افسردگی اساسی (۱۳ درصد) و دلیریوم (۸ درصد) بوده اند. مطالعات دیگر فقط بر اساس جمعیت بستری، وقوع بالای اختلال افسردگی اساسی (تا ۲۴ درصد) را گزارش داد. وقوع مواردی شبیه؛ فوق (۲۵ درصد) در بیماران بستری جراحی زنان و در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن (۴۰ – ۳۵ درصد) یافت شده بود. گزارش شده است که سرطان پانگراس همراه با وقوع بالای افسردگی است.

منابع و مآخذ

 • بهداشت‌روانی، حمزه گنجی، انتشارات ارسباران ، چاپ ششم ، بهار ۸۴.
 • بهداشت‌روانی، بهروز میلانی فر، نشر قومس.
 • اصول و مبانی بهداشت‌روانی، دکتر شهریار شهیدی، دکتر مصطفی حمدیه، انتشارات سمت، ۸۱.
 • بهداشت‌روانی، سعید شاملو، انتشارات رشد، ۸۰.
 • آسیب‌شناسی‌روانی، حسین آزاد، جلد اول، انتشارات بعثت، چاپ هشتم، بهار ۸۴.
 • اختلالات روانی تنی، تألیف بنجامین ولمن، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، محسن دهقانی، انتشارات رشد.
 • «کار، فشارروانی، بیماری، امید به زندگی» ترجمه دکتر ابوالقاسم نوری و عباسعلی پورخاقان، انتشارات دانشگاه اصفهان ۸۱.
 • راهنمای پزشکی خانواده «ژنتیک ، توارث، سرطان» ترجمه حمیدرضا صفا، انتشارات سنبله، ۸۲.
 • انجمن پزشکی بریتانیا، سرطان «تألیف پروفسور، جی جی. لیس»، انتشارات سپهر اندیشه، ۸۳.
 • روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دکتر علی لاور، انتشارات نشر ویرایش ۸۱.
 • اختلالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دکتر علی دلاور. ۸۱.
 • .

  خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

  روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + سه =