بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با آموزش عینی و عملی در درس علوم پایه اول ابتدایی

با توجه به تغییرسریع و روزافزون جوامع دنیا این پیشرفت شامل کشورماهم می گردد و با مشاهده ی تکنولوژی وصنعت پیشرفته و مدرن مثل رایانه باسخت افزارهاونرم افزارهایش و …درمی یابیم که ما، در دنیایی زندگی
می کنیم که به شدت به علم و فناوری وابسته است می بایستی تغییری درنظام اموزشی ما هم صورت بگیرد به خصوص در آموزش علوم که نیاز به سواد علمی دار.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۲

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسأله. ۳

گردآوری اطلاعات شواهد ۱. ۴

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ۵

اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی.. ۶

یافته های تحقیقات.. ۸

انتخاب راه جدید به صورت موقت.. ۱۰

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن: ۱۲

آموزش عینی و عملی.. ۱۳

گردآوری اطلاعات شواهد ۲. ۱۴

ارزش یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن. ۱۵

گزارش نهایی اقدام پژوهشی.. ۱۶

پیشنهادها ۱۷

منابع و مآخذ. ۱۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با آموزش عینی و عملی در درس علوم پایه اول ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

با توجه به تغییرسریع و روزافزون جوامع دنیا این پیشرفت شامل کشورماهم می گردد و با مشاهده ی تکنولوژی وصنعت پیشرفته و مدرن مثل رایانه باسخت افزارهاونرم افزارهایش و …درمی یابیم که ما، در دنیایی زندگی
می کنیم که به شدت به علم و فناوری وابسته است می بایستی تغییری درنظام اموزشی ما هم صورت بگیرد به خصوص در آموزش علوم که نیاز به سواد علمی دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]خلاصه یافته ها[/highlight]

بیشترین علل فعال نبودن دانش آموزان به خود معلمان بر می گردد چرا که:

-۱توجه نکردن معلمان به طرح درس و نداشتن ارزیابی دقیق از کار دانش آموزان .

-۲عدم توجه معلمان از هدف درس ، محتوای آن و یا آن درس چه فایده ای دارد .

[highlight txtcolor=”#eded00″]اهمیت اموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی[/highlight]

فراگیران علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند

برای این منظور آن ها باید مفاهیمی کسب کنند که به آن ها کمک کند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط نگاه کن گیاهی که در نزدیک پنجره بوده ، خوب رشد کرده ولی گیاهی که درآن اتاق تاریک سازند. مثلاً آن ها باید روش های کسب اطلاعات، بوده پژمرده شده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]انتخاب راه جدید به صورت موقت[/highlight]

بنابراین روشی در پیش گرفتم که به نوعی تلاش پژوهش و تحریک ذهن برای کنجکاوی بوجود آید و به نوعی از کتاب خارج شدن و در حوزه ای گسترده تر به نام روش عینی و عمای آموزش معطوف گشتن بود در این راستا پیشنهاد های به اولیاء فراگیران و به همکاران و مدیر مدرسه داده شد:

[highlight txtcolor=”#eded00″]اجرای طرح جدید و نظارت بر آن[/highlight]

برای دانش آموزان توضیح دادم که همه کتاب علوم صفحه به صفحه به صورت عملی و عینی تدریس خواهد شد و نیز در آموزش گروهی باید همه با هم همکاری کنند و با هم مشورت کنند نظم را رعایت کنند بهداشت فردی و جمعی را رعایت کنند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]آموزش عینی و عملی[/highlight]

ما کار را با کار عملی و کاوش و مشاهده شروع « ما و اطراف ما » از درس اول که مربوط می شد به کردیم به حیاط مدرسه رفته و هر چه می دیدیم به همدیگر نشان دادیم و بعضی نمونه ای از مشاهدات خود را به عین به هم دیگر نشان می دادند مثل ، سنگ ،خاک ، برگ و … از قضا زنگ علوم بود و درس جانوران یک کلاغ از سرما به راهرو مدرسه از شیشه شکسته را ه پله آمده بود

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات [/highlight]

-۱ به معلمان پیشنهاد می گردد در هنگام ارزشیابی از دانستنی ها از سوالها در سطح کاربرد و تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده نمایند .

-۲ فراگیران که با روش جدید علوم را آموزش می بینند . در آموختن مهارتهای چون تفسیر کردن مصاحبه کردن ، تهیه گزارش و فرضیه سازی برتری دارند .

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و ماخذ[/highlight]

-۱ قاسمی پویا، اقبال،(۱۳۸۲) راهنمای علمی و پژوهشی در عمل .

-۲ شریفی ،حسین پاشا ،کیامنش ،علیرضا ،شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان.

-۳ -۳ رستگار ،طاهره و … دیگران،(۱۳۸۱) کتاب معلم علوم تجربی اول دبستان ، تهران ، ناشر ، اداره

کل چاپ و توزیع کتاب های درسی، چاپ اول.

-۴ ایرانی ، یوسف ، بختیاری ، ابوالفضل (۱۳۸۲) روش تحقیق علمی .

-۵ بازرگان ، عباس و… دیگران ، اقدام پژوهشی.

-۶ ویژه نامه پژوهشی، شورای تحقیقات ، پژوهشکده سازمان آموزش و پرورش ،استان اردبیل .

-۷ نشریات تکنولوژی- آموزشی.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.