پستهای اخیر

پستهای اخیر

پیکر شناسی – پیکر شناسی و معماری دریونان – پرشین مقاله

پیکرشناسی هنرهای بین‌النهرین و جهان اژه‌ای تا زمانی بسیار نزدیک به زمان ما از معرض دید و یاد انسان‌ها کم و بیش به طور کامل ناپدید بود و البته تمدن‌های پیش- کلمبی چه در اروپا چه در آسیا سراسر ناشناخته بود و تصور وجود آن نمی‌رفت. اما وقتی به سراغ یونان باستان می‌رویم برای نخستین بار با هنری سر و کار پیدا می‌کنیم که هرگز به طور کامل فراموش نشده است.…
ادامه مطلب ...

مصر – بررسی کشور مصر – پرشین مقاله

مصر مصر کشوری‌ست در شمال شرقی قاره آفریقا و شبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا قرار می گیرد، نیز بخشی از قلمرو آن است. مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از شرق با لیبی و از جنوب با سودان همسایه است. مصر از طریق شبه جزیره سینا مرز زمینی با اسرائیل و نوار غزه در فلسطین دارد. مطلب بررسی کشور مصر مشتمل بر۴۲صفحه است. برای دیدن…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی