پستهای اخیر

پستهای اخیر

آتشکاری – آتشکاری استخراج – پرشین مقاله

آتشکاری آتشکاری همانطور که می دانیم سالهاست که رشد فراینده بخش سنگ هم از لحاظ اقتصادی و هم از بعد فن آوری ، از سایر مواد مطرح در بخش کانی ها بیشتر بوده است، لذا روش های استخراج و کندن این سنگ ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تحلیل و بررسی استخراج هر چند که بیشتر به چگونگی و نحوه استخراج در توده سنگ می پردازد ، اما از آنجا که بایستی کلیه…
ادامه مطلب ...

سفالگری – بررسی هنرسفالگیری وکوزه گری – پرشین مقاله

سفالگری فلات ایران با تنوع اقلیمی خود به احتمال زیاد یکی از مهمترین خاستگاه های اصلی پیدایش و گسترش صنعت سفالگری در آسیای غربی می باشد. روند رو به رشد سفالگری در طول هزاران سال، در هیچ منطقه ای از آسیای غربی مثل ایران نبوده است. نقاط عطف این روند بدون تردید در پیدایش سفال در حدود هزاره هشتم پ.م در منطقه زاگرس مرکزی و پیدایش چرخ سفالگری و تعامل…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی