بررسی کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

این تحقیق دانشجویی بررسی کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق مشتمل بر۱۸۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بخش اول.. ۳

فصل اول: مفاهیم ومبانی.. ۴

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد. ۴

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی.. ۶

مبحث دوم : مبانی حمایت از میراث فرهنگی: ۲۰

فصل دوم :تاریخچه. ۳۳

مبحث اول: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل: ۳۳

مبحث دوم : حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران: ۴۳

۱- میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی: ۴۳

۲- میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی.. ۵۲

بخش دوم. ۶۲

فصل اول : جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران: ۶۳

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور: ۶۳

مبحث دوم : قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی : ۸۴

ب ) حفاری.. ۸۵

خرید وفروش…. ۹۵

فصل ۲: ۱۰۰

مبحث اول: سازمانهای حمایت کننده در کشور: ۱۰۰

ب ) اهداف و وظایف سازمان.. ۱۰۲

ج) ارکان سازمان.. ۱۰۲

مبحث دوم : ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی: ۱۱۰

مبحث سوم : پیوستن ایران به معاهدات و سازمان‌های بین المللی.. ۱۲۰

بخش سوم. ۱۲۵

فصل اول : معاهدات بین المللی.. ۱۲۶

مبحث اول : کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه «۱۹۵۴ یونسکو». ۱۲۶

مبحث دوم : کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت وجلوگیری از ورود،صدور وانتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی «۱۹۷۰ یونسکو». ۱۳۸

مبحث سوم : کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان ( ۱۹۷۲ یونسکو) ۱۴۶

فصل دوم: سازمان های بین المللی.. ۱۵۵

مبحث اول: شورای بین المللی حوزه ها( ایکوم) ۱۵۵

مبحث دوم: مرکز بین المللی مطالعه، مرمت وحفاظت از اموال فرهنگی ( ایکروم) ۱۶۲

مبحث سوم: شورای بین المللی ابنیه ومحوطه‌های فرهنگی(ایکوموس) ۱۶۷

نتیجه: ۱۷۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق را در زیر می توانید ببینید.

فصل اول: مفاهیم ومبانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.

انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

۱- میراث فرهنگی به مفهوم عام:

در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.

در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی

این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که :

هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی خوانده می‌شود) که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است

مبحث دوم : مبانی حمایت از میراث فرهنگی:

۱- مبانی ارزشی:

مبانی اصلی کلیه موضوعات مربوط به میراث فرهنگی، مساله ارزش می‌باشد. تمام آنچه را که ما در رابطه با میراث فرهنگی انجام می‌دهیم اعم از شناسایی، صیانت، حمایت، حفاظت و معرفی بدلیل تعیین ارزشها واولویت بندی آنهاست.

در این مبحث برآنیم تا به سه پرسش اساسی پاسخ گوئیم:

  • مقصود از ارزشهای میراث فرهنگی چیست؟
  • آیا تعیین ارزشها متکی به شرایط خاصی است؟

فصل دوم :تاریخچه

مبحث اول: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل:

۱- پیشینه قراردادها

توجه به میراث فرهنگی در سطح جهانی،تقریباً همزمان با سالهای تجدید حیات ادبی در اروپا آغاز شد. «واتل» از اندیشمندانی می‌باشد که معتقد است: «به هر دلیلی که به یک کشور حمله شود، باید از تخریب بناهایی که موجب فخر آدمی است، خودداری کرد.»

مبحث دوم : حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران:

۱- میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی:

الف – تشکیل وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه

توجه دولت به امر میراث فرهنگی متأثر از جنبش فکری اروپا، همزمان با صدارت امیرکبیر در ایران آغاز شد و در سال ۱۲۸۶ شمسی قانون تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه به تصویب رسید. به موجب این قانون، کلیه امورفرهنگی کشور در حیطه وظایف وزارت مذکور قرار گرفت.

فصل اول : جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران:

اهمیت شناخت  تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

۱- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

مبحث دوم : قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی :

۱- حفاری در ابنیه واراضی باستانی و حریم آن

الف تعیین حریم آثار فرهنگی:

در قوانین راجع به حفاظت از میراث فرهنگی کشور، تعریف خاصی از واژه «حریم» ارائه نشده است اما با توجه به اهداف متصور از تعیین حریم و تلفیق مفاهیم مستخرج از مواد قانون مدنی و قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی، می‌توان گفت:

«حریم یک اثر فرهنگی – تاریخی غیرمنقول،عبارت است از بخشی از اراضی و املاک پیرامون اثر که به منظور حفاظت از عین اثر و کمال انتفاع فرهنگی از آن،تعیین و ضوابط علمی وفنی لازم برای استفاده از اراضی و املاک واقع در حریم، با توجه به اهداف فوق‌الذکر تعیین می‌شود.»

فصل ۲:

یکی از موضوعاتی که درارتباط با مساله حمایت از میراث فرهنگی در سطوح ملی وبین المللی دارای اهمیت ویژه می باشد،ایجاد سازمانهای متولی حفاظت است که دارای تخصص بوده و در موضوعات مرتبط رأساً‌ اتخاذ تصمیم می‌نمایند که بررسی این موضوع در مبحث اول از این فصل ارائه می‌گردد.

مبحث اول: سازمانهای حمایت کننده در کشور:

در کشورایران سازمانهای   متعددی ،متصدی امر حفاظت از میراث فرهنگی گردیده‌اند که عبارتند از :

۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور که متولی اصلی حمایت از مواریث فرهنگی کشور بوده ودر این راستا وظایف متعددی را بر عهده دارد که در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مبحث دوم : ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی:

در صورتی که بررسی، شناسایی وپژوهشهای علمی، وجودشرایط مقرر برای ثبت اثر را نشان دهد،از مهمترین اقدامات مدیریتی- حفاظتی که انجام آن جزء تکالیف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور است، ثبت اثر موردنظر در فهرست آثار ملی می‌باشد.

این عمل از سویی موجب شمول حمایتهای قانونی بر آثار به ثبت رسیده می‌شود واز سوی دیگر تعهدات خاصی را برای دولت ازنظر حفاظت، پژوهش ، معرفی ونظارت بر نحوه‌نگهداری اثر ایجاد می‌کند.

نتیجه:

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، یک دستاورد بسیار مهم جامعه بین المللی در جهت احیای مقام وموقعیت زن و زدودن تبعیض وتحبیر و بی عدالتی از او و دادن نقش فعال به او در ساختار توسعه جامعه بشری تلقی می‌گردد، روح حاکم بر این کنوانسیون،اعطای حقوق طبیعی افراد به آنهاست وحقوق طبیعی در تفکر منادیان آن، هیچ گاه تساوی یا تشابه کامل حقوق زن و مرد نبوده است.

بلکه هدف اصلی آن است که تبعیضات ناروا ازنظر شناسایی حیثیت انسانی، برقراری حقوق ومزایای اجتماعی ووضعت مسئولیت ها وتکالیف که بر جنسیت مبتنی است از بین برود و این معنا کاملاً در اذهان رسوخ کندکه زن بودن فی نفسه، نقص نیست و مرد بودن به ذاته کمال به شمار نمی‌‌آید ونه زن باید به دلیل زن بودن حقوق کمتر یا محدودیت بیشتری در جامعه داشته باشد

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.