بررسی پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

پیاده سازی بلادرنگ،امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبکه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی ، کدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای کدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پرکاربردترین آنها کدک های آنالیزباسنتز هستند که توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفی شدند [۲] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای کدینگ صحبت با کیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر ۱۶ kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریک کد (CELP) می باشد که در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفی شد [۸] و تا کنون چندین استاندارد مهم کدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند.پیاده سازی بلادرنگ

 پیاده سازی بلادرنگ،این تحقیق دانشجویی بررسی پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728  مشتمل بر ۱۰۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. پیاده سازی بلادرنگ

دسته‌بندی نشده

فهرست

فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت                                                             

۱-۱- معرفی سیگنال صحبت   ۶

۱-۲- مدل سازی پیشگویی خطی  ۱۰

۱-۲-۱- پنجره کردن سیگنال صحبت ۱۱

۱-۲-۲- پیش تاکید سیگنال صحبت  ۱۳

۱-۲-۳- تخمین پارامترهای  ۱۴

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت

۲-۱- مقدمه ۱۵

۲-۲- روش های کدینگ ۱۹

۲-۲-۱- کدرهای شکل موج  ۲۱

۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲۲

۲-۲-۳- کدرهای مختلط  ۲۴

الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس ۲۷

ب- کدرهای مختلط حوزه زمان ۲۹

فصل ۳ : کدر کم تاخیر LD-CELP                                                              

۳-۱- مقدمه ۳۴

۳-۲- بررسی کدرکم تاخیر۳۶

۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا   ۳۹

۳-۲-۲- فیلتر وزنی شنیداری ۴۲

۳-۲-۳- ساختار کتاب کد ۴۲

۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد  ۴۳

۳-۲-۴- شبه دیکدر  ۴۵

۳-۲-۵- پست فیلتر  ۴۶

فصل ۴ : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C                                                     

۴-۱- مقدمه  ۴۹

۴-۲- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت  ۵۰

۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوریتم۵۳

۴-۳-۱- تطبیق دهنده بهره   ۵۴

۴-۳-۲- محاسبه لگاریتم معکوس ۵۸

۴-۴- روندنمای برنامه۵۹

۴-۴-۱- اینکدر  ۶۳

۴-۴-۲- دیکدر ۶۹

فصل ۵ : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP                            

۵-۱- مقدمه ۷۴

۵-۲- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ ۷۵

۵-۳- چیپ های ۷۶

۵-۳-۱- DSP های ممیزثابت۷۷

۵-۳-۲ مروری بر DSP های خانواده ۷۸

۵-۳-۲-۱- معرفی سری ۷۹

۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ ۸۱

۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر ۸۲

۵-۵-۱- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار۸۴

۵-۵-۲- استفاده از نرم ۸۶

۵-۵-۳- نتایج پیاده سازی  ۹۴

۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد ۹۷

ضمائم

– ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و

پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی

: مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی ۹۸

مراجع۱۰۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

پیاده سازی بلادرنگ،خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 را در زیر می توانید ببینید.پیاده سازی بلادرنگ

پیاده سازی بلادرنگ

مقدمه

پیاده سازی بلادرنگ،امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبکه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی ، کدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای کدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پرکاربردترین آنها کدک های آنالیزباسنتز هستند که توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفی شدند [۲] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای کدینگ صحبت با کیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر ۱۶ kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریک کد (CELP) می باشد که در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفی شد [۸] و تا کنون چندین استاندارد مهم کدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند.پیاده سازی بلادرنگ

روشهای کدینگ

.پیاده سازی بلادرنگ،روشهای  کدینگ صحبت را می توان به چند دسته اصلی که در شکل (۲-۱) نشان داده شده است تقسیم بندی نمود. از این میان سه دسته اصلی که با خط پر نشان داده شده اند موضوع تحقیقاتی بیشتری هستند . این روشها سیگنال صحبت را آنالیز کرده افزونگی های آنرا حذف نموده و بخش های غیر زائد صحبت را به روشی کد می کنند که از نظر شنیداری قابل قبول باشد..پیاده سازی بلادرنگ

کدرهای شکل موج

پیاده سازی بلادرنگ،کدرهای شکل موج تلاش می کنند که شکل کلی سیگنال صحبت را حفظ نمایند. این کدرها      می توانند هر  شکل موجی در باند صوتی را قبول کنند و صرفا مختص صحبت نیستند . از آنجا کهدر این کدرها  کدینگ به صورت نمونه به نمونه انجام می شود ، عملکرد آنها همانندکوانتیزاسیون بوسیله نسبت سیگنال به نویز (SNR) اندازه گیری می شود. کدینگ های شکل موج برای صحبت، به نرخ بیت های بالای ۱۶kbps محدود می شود و  بخاطر سادگی و  پیاده سازی آسان ، فراگیر شده اند .پیاده سازی بلادرنگ

عملیات حسابی

.پیاده سازی بلادرنگ،از آنجا که ضرب دو کلمه ۱۶ بیتی یک عدد ۳۲ بیتی تولید می کند، رجیسترهای ضرب و اکومولاتور ها باید حداقل ۳۲بیتی باشند . در محاسبات مجموع حاصلضرب ها مانند کانولوشن و فیلتر کردن IIR,FIR ممکن است که آکومولاتور سرریز (overflow) شود که بطور جداگانه مشخص می گردد . .پیاده سازی بلادرنگ

مروری بر پیاده سازی بلادرنگ

.پیاده سازی بلادرنگTیک پروسه بلادرنگ ، فرآیندی است که باید در زمان مشخص انجام پذیرد . این حد زمانی ممکن است از مرتبه ۲۰۰us تا حدود۲۰ ms برسد . در کدینگ صحبت با فرض نرخ نمونه برداری  ۸ khz، برای کدری که بصورت نمونه به نمونه کارمی کند ، پردازش بلادرنگ باید در زمان  ۰.۱۲۵ ms انجام شود . اما در کدرهای جدید مانند کدک CELP  ، فرآیند کدینگ ، بصورت بلوکی و با طول بلوک اصلی در حدود ۲۰-۳۰ ms  ( فریم اصلی ) و طول بلوک فرعی ۴-۸ ms  ( فریم فرعی ) صورت می گیرد که باعث افزایش محدودیت زمانی مجاز می شود . .پیاده سازی بلادرنگ

استفاده از Optimizer

پیاده سازی بلادرنگTبهینه ساز باعث بهبود در سرعت اجرای برنامه وحجم کد تولید شده در کمپایلر می شود . این کار با ساده سازی حلقه ها ، مرتب کردن عبارت ها و قراردادن متغیرها در رجیسترها ممکن می شود.کمپایلر C54x قادر به انجام بهینه سازی های مختلفی است و بهینه سازی سطح بالا در optimizer و بهینه سازی سطح پایین در code generator انجام می شود . شکل(۵-۸) جایگاه optimizer را بهتر نشان می دهد .پیاده سازی بلادرنگ

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

نظرات بسته شده است.