بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان

این تحقیق در زمینه ی چگونگی تشکیل و تثبیت سلسله هخامنشان و تجزیه و تحلیل و برسی اقدامات سه پادشاه هخامنشی کورش،کمبوجیه و داریوش کبیر و اوضاع زمان آنها و جنگ ها و سرزمین هایی که تصرف کردند که برای دانشجویان تاریخ،میراث فرهنگی و تمام مراکز پژوهش و آموزشی و تمام علاقه مندان به شناخت سلسله هخامنشیان مفید و ارزشمند است.

چکیده :

یکی از رویدادهای مهم دنیای باستان تشکیل حکومت هخامنش می باشد که ۲۲۰ سال بر ایران شهر فرمان راندند.حکومتی که کورش تشکیل داد در کمتر از ۲۰ سال یکی از بزرگترین شاهنشاهی شناخته شده جهان باستان تبدیل شد.

در اینکه چه عواملی در ایجاد این حکومت نقشی داشت می توان به مهاجرت آریایی به ایران و پیری حکومت های آسیای غربی و غیره اشاره کرد اما این موارد در مقایسه با اخلاق و رفتار سیاستمداران کورش عوامل کوچکی بیش نیستند.با دقت در اعمال و رفتار این پادشاه با اتباع خود ،با حاکمان و ملل مغلوب در نبرد که در توسعه اعتلای حکومت او تاثیری بس شگرف به جای گذاشت.

مطلب بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان مشتمل بر۱۲۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۳

مقدمه: ۳

بررسی و نقد منابع: ۴

نقد وبررسی چند اثرمهم در تاریخ این سلسله به صورت مجزا: ۴

تاریخ مردم ایران قبل از اسلام : نویسنده عبدالحسین زرین کوب: ۷

ا. ت. اومستد : تاریخ شاهنشاهی هخامنشی : ۷

پی پربریان:تاریخ امپراتوری هخامنشان: ۸

داندامایف: ایران در زمان نخستین پادشاهی هخامنشی: ۸

فصل اول. ۱۰

محل سکونت پارس ها : ۱۱

اجداد کوروش و داریوش.. ۱۳

۱-۳) کورش قبل از سلطنت : ۱۶

فصل دوم ۲۰

۲-۱ ) نبرد کورش با مادها و قدرت یابی او : ۲۱

۲-۲) فتح لیدیه : ۲۶

۲-۳ ) فتوحات کورش در شرق : ۳۵

۲-۴ جنگ بابل : ۴۱

۲-۵) رابطه ومنش کورش با مغلوبان : ۵۳

۲-۶) مرگ کورش : ۵۴

فصل سوم ۵۶

۳-۱) به قدرت رسیدن کمبوجیه : ۵۷

۳-۲) فتح مصر توسط کمبوجیه: ۶۱

۳-۳) فتوحات کمبوجیه در شمال آفریقا: ۶۵

۳-۴) ماجرای گئومات: ۶۹

۳-۵) مرگ کمبوجیه. ۷۵

فصل چهارم ۷۶

۴-۱) نحوه به قدرت رسیدن داریوش بزرگ : ۷۷

۴-۲) اصلاحات سیاسی ،قضایی ، اداری و اقتصادی داریوش بزرگ : ۸۰

۴-۳- اقدامات و فتوحات نظامی داریوش بزرگ بعد از رسیدن به سلطنت : ۹۷

۴-۶ )عاقبت داریوش و آرامگاه او : ۱۱۴

سخن آخر. ۱۱۵

منابع : ۱۱۸

ماخذ : ۱۱۹

نشریات.. ۱۲۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته تاریخ و جغرافیا

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

یکی از رویدادهای مهم دنیای باستان تشکیل حکومت هخامنش می باشد که ۲۲۰ سال بر ایران شهر فرمان راندند.حکومتی که کورش تشکیل داد در کمتر از ۲۰ سال یکی از بزرگترین شاهنشاهی شناخته شده جهان باستان تبدیل شد.

در اینکه چه عواملی در ایجاد این حکومت نقشی داشت می توان به مهاجرت آریایی به ایران و پیری حکومت های آسیای غربی و غیره اشاره کرد اما این موارد در مقایسه با اخلاق و رفتار سیاستمداران کورش عوامل کوچکی بیش نیستند.با دقت در اعمال و رفتار این پادشاه با اتباع خود ،با حاکمان و ملل مغلوب در نبرد که در توسعه اعتلای حکومت او تاثیری بس شگرف به جای گذاشت.

مقدمه:

این تحقیق در زمینه ی چگونگی تشکیل و تثبیت سلسله هخامنشان و تجزیه و تحلیل و برسی اقدامات سه پادشاه هخامنشی کورش،کمبوجیه و داریوش کبیر و اوضاع زمان آنها و جنگ ها و سرزمین هایی که تصرف کردند که برای دانشجویان تاریخ،میراث فرهنگی و تمام مراکز پژوهش و آموزشی و تمام علاقه مندان به شناخت سلسله هخامنشیان مفید و ارزشمند است.

نقد وبررسی چند اثرمهم در تاریخ این سلسله به صورت مجزا:

هردوت را«پدر تاریخ»خوانده اند و تالیفات او کهن ترین اثری است که مورخین دوران باستان درباره ی ایران و به طور کلی در باب تمدن های جهان باستان و به ویژه تاریخ ملت های کهن شرق نگاشته شده است. وی از اهالی «هالی کارناس»یکی ازمستعمرات یونانی در آسیای صغیره بود که از ۴۸۴تا ۴۲۵ پ.م می زیسته است.

تاریخ مردم ایران قبل از اسلام : نویسنده عبدالحسین زرین کوب:

مورخ مشهور معاصر در سال۱۳۰۱ شمسی دربروجرد تولد یافت،رشته حقوق تحصیل کرده اما پس از تغییر رشته،در رشته ی ادبیات درس خوانده و مدارج علمی را با رتبه های عالی طی نموده است.مهمترین آثار وی عبارتند از :روزگاران ایران،تاریخ در ترازو، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام…که ارزش علمی فراوانی دارند،کتاب تاریخ مردم که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است از نظر رعایت منابع تاریخ نویسی علمی و انتقاد منابع و اخبار تاریخی بسیار جالب است لازم به ذکر است که ده ها اثر تحقیقی و پژوهشی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است

پی پربریان:تاریخ امپراتوری هخامنشان:

مورخ فرانسوی ،استاد تاریخ عهد باستان در دانشگاه تولوزولومیری،متخصص تاریخ شرق میانه در عصر استیلای پارس و کشور گشایی اسکندر است.او تاکنون کتاب های «اسکندر بزرگ»،«پیرامون دولت و شبانان در شرق میانه قدیم»،«درباره ی شاهان،«خراج ها و بزرگوان»و«داریوش پارسیان و امپراتوری»منتشر کرده است.

داندامایف: ایران در زمان نخستین پادشاهی هخامنشی:

نام کتابی است که به وسیله م.ا.داندامایف مورخ روسی ،تالیف و توسط روحی ارباب در ایران به فارسی برگردانیده شده است. این کتاب یکی از معدود کتبی ترجمه شده به فارسی، نسبتا جامعی است که وقایع سیاسی، اجتماعی، و مذهبی زمان نخستین پادشاهان را به تصویر کشیده است.

محل سکونت پارس ها :

آشوریان در حملاتشان به غرب ایران در ۸۴۴ پ.م از قوم پارسوا در غرب وجنوب غرب دریاچه ارومیه ودر ۸۳۶ پ.م از قوم مادای در جنوب شرقی همان دریاچه نزدیک همدان یاد می کنند. اداد نیراری سوم پادشان آشور در سال ۸۱۰ پ.م و سالها بعد هفت بار به غرب ایران حمله کرده و فقط از مادها یا به قول آشوریان آمادی نام می برد و اسمی از پارس ها به میان نمی آورد. شاید در این زمان قسمتی از پارس ها از آنجا دست به مهاجرت زده باشند.

اجداد کوروش و داریوش

بعد از حمله آشور با بنی پال به عیلام کشور اخیر بسیار ضعیف شد. قدرت اداره ی سرزمین های شرقی خود را از دست داد. شاید درآن زمان (حدود سال ۶۴۶ پ.م) شاه پارس ها به ادعا درآنجا (سرزمین انشان) پرداخته و خود را شاه نشان می نامد.

کورش قبل از سلطنت :

هردوت کورش دوم را فرزند کبوجیه(کموجیه)پارس و شاهزاده خانم ماندانا[دختر آستیاک پادشاه ماد]معرفی کرده است.

مورخ در توضیح این مطلب می نویسد:آستیاگ(آژی دهاک ایختوویگو)شاه ماد خوابی وحشت انگیز دید،او در خواب دید که از دخترش ماندانا آنقدر آب رفت که همه جا را غرقه ساخت.او از مغان تعبیر خواب خواست

نبرد کورش با مادها و قدرت یابی او :

در باره ی حمله کورش به ما هردوت می نویسید:هارپاگ که کینه شاه را در دل داشت تصمیم می گیرد کورش را علیه آستیاگ بر انگیزدپس در نامه کورش  را علیه شاه ماد تحریک می کند و می نویسید که اغلب رجال ماد با آستیاگ مخالف هستند و کورش بدون هیچ زحمتی می تواند مالک ماد شود.

به قدرت رسیدن کمبوجیه :

کمبوجیه فرزند و جانشین کورش بود.هردوت مادر او را کاسان دان دختر فرناس پس دانسته است کورش در بیانیه اش در بابل نام او را درکنار نام خود آورده بود و از مردم و کاهنان خواسته بود همواره از خدایان خود برای او و پسرش زندگی دراز طلب کنند.بعد از حدود هشت ماه که کورش احتمالا برای کارها مهمتری بابل را ترک کرد او را به عنوان پادشاه بابل در آنجا حاکم گردانید.

مرگ کمبوجیه

ظاهرا کمبوجیه پس از حدود هفت ماه حکومت بر مصر، در میگذرد. در مورد مرگ کمبوجیه هم روایتهای مختلفی وجود دارد. بعضیها میگویند که او خودکشی کرد و بعضی دیگر از تاریخ نگاران میگویند که او بر اثر بیماری صرع، دیوانه شده و سپس درگذشته است. ولی به نظر نمیرسد هیچ یک از این روایتها، سند تاریخی معتبری داشته باشند.

نحوه به قدرت رسیدن داریوش بزرگ :

کمبوجیه در ماه  ژوییه ۵۲۲ دنبال زخمی شدن مسموم شدن خون درگذشت ،اما برای  داریوش طنین سرنوشت به صدا در آمده بود.با کمبوجیه دوم فرمانروایی شاخه قدیمی تر خاندان هخامنش به سررسید .هیچ فرزندی از شاه بر جای نماند و بردیا مقتول تنها یک دختر داشت به نام پَرموش(parmush).بنابراین برای جا نشینی سلطنت فقط شاخه ی جوان هخامنش مطرح بود .داریوش بی آنکه لحظه ای تردید کند،تصمیم گرفت قدرت را به دست بگیرد.

اصلاحات سیاسی ،قضایی ، اداری و اقتصادی داریوش بزرگ :

اسکندر کبیر ،با تحسین اعمال کورش و داریوش،به مقابر این دو موجد شاهنشاهی ایران شتافت.در آرامگاه داریوش کتیبه ای دید.بفرمود تا آن را ترجمه کنند.استرابون گوید که متن مزبور چنین بود:«من دوست دوستان خود بودم،من بهترین سوار،ماهرترین تیر انداز و پادشاه شکارگران بودم،من هر کاری را دانسته ام.»اگر مترجم با لبدایهه چنین ترجمه می کرده معهذاوی افسانه ای را می بایست در خصوص داریوش محفوظ بماند منعکس نموده است،برای داریوش شعار «من دوست دوستان خود بودم.»مبنای روابط وی با افراد بود .

اقدامات و فتوحات نظامی داریوش بزرگ بعد از رسیدن به سلطنت :

فقر منابع ما،اجازه نمی دهد به طور دقیق حدود فتوحات شرقی کورش را بدانیم.در بهار ۵۱۹،پیش از آغاز گرمای شدید ایلام،داریوش از شوش راهی نخستین لشکر کشی خود برای رویارویی با اسکلت ها یا سکاها شد.چنین بر می آید که آشنایی ایرانیان مقیم فلات با این اقوام سکایی،که از کرانه های دریای سیاه تا به سیبری پراکنده بودند،به رغم خویشاوندی اندک بوده است.

عاقبت داریوش و آرامگاه او :

  داریوش که نمی توانست ،دست کم علنا” بپذیرد که سپاه بزرگ او از دولت-شهر کوچکی مانند آتن شکست خورده است،به فکر یک لشکر کشی دوباره افتاد.فراهم آوردن تدارکات لازم چندین سال طول کشید . از بخت یونانی ها لازم بود نخست شورشی تازه ای در مصر سرکوب شود.اما پیش از خواباندن شورش مصر و حمله به مصر داریوش در ۷۲ سالگی پس از ۳۶سال جکومت پس از ۳۰ روز بیماری،در نوامبر۴۸۶پ.م.در تخت جمشید در گذشت.

سخن آخر

اگر می توان برای تشکیل حکومت هخامنشیی توسط کورش دلایلی از جمله مهاجرت آریایی ها به ایران و پیری حکومت های آسیای غربی و مواردی برشمرد اما با دقت در اعمال و رفتار مملکت داری کورش به این نتیجه می رسیم که علاوه بر موارد فوق ،عواملی بس مهمتر و موثر تر در این شکل گیری نقش ایفا نموده اند.

منابع :

 1. ابن بلخی ،فارسنامه
 2. ابن خلدون،مقدمه.
 3. اوستا،گزارش و پژوهش (۱۳۷۷)(جلیل دو سخواره)تهران،انتشارات مروارید،چاپ چهارم
 4. تورات
 5. شارپ ، نورمن رالف(۱۳۸۲).فرمان های شاهنشاهی هخامنشیی،تهران،پازینه
 6. کارنامه اردشیر بابکان (۱۳۵۰).(ترجمه محمد جواد مشکور،تهران،دنیای کناب
 7. فردوسی شاهنامه
 8. گزنفون(۱۳۶۰)کورپدری(کورشنامه)(ترمجمه رضا مشایخی،تهران،انتشارات بنگاه ترجکه و نشریات کتاب،چاپ سوم
 9. هردوت(۱۳۷۰)تواریخ(ترجمه هادی هدایتی)انتشارات دانشگاه جلد ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ .

۱۰- هردوت(۱۳۳۶)تاریخ هردوت(ترجمه هادی هدایتی)انتشارات دانشگاه چاپ دوم

ماخذ :

 • آزاد۱.(۱۳۶۹)کورش کبیر(محمد ابراهیم باستانی پاریزی)تهران انتشارات کورش،چاپ پنجم.

۲-      آشتیانی ،ج،(۱۳۷۴)زردتشت،مزدیسنا و حکومت،تهران،شرکت های سهامی ،انتشارات،چاپ دوم.

۳-      اقبال و عباس(۱۳۶۲)تارخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه،تهران،انتشارات خیام،چاپ سوم.

 • احتشام،م،(۱۳۵۵)ایران در زمان هخامنشیان،تهران،انتشارات شرکت سهامی کتاب های جیبی، چاپ اول.
 • امستد،ا.ت (۱۳۸۴).تاریخ شاهنشاهی هخامنشی(دکتر محمد مقدم)نهران،انتشارات امیر کبیر،چاپ ششم .
 • بریان .پ،(۱۳۷۸).تاریخ امپراتوری هخامنشیی ( ترجمه مهدی سمسار ) تهران انتشارات زریاب ، چاپ دوم.
 •       بختورتاش،ن،(۱۳۵۱)بنیاد انرژی در شاهنشاهی هخامنشیی ، تهران ،انتشارات موسسه عطایی،چاپ اول.
 • ////۱۳۵۴ ف دیپلماسی دولت هخامنشی ، تهران ریال انتشارات بی تا ، چاپ دوم .
 • بدره ای،ف،(۱۳۷۱)کورش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق،همدان انتشارات میهن بی تا.
 • بهزادی،ر،(۱۳۸۳)آریا و ناریاها،انتشارات طهوری ،چاپ دوم.
 • بیانی،ش،(۱۳۸۱)تاریخ ایران باستان،تهران،انتشارات سمت چاپ اول.
 • بویس،م.(۱۳۵۷)تاریخ کیش زردتشت ،(ترجمه همایون صنعتی زاده)انتشارات توس،ج۲.
 • بهمنش،ا،(۱۳۷۴)تاریخ ملل قدیم آسیای غربی،تهران ،انتشارات دانشگاه ،چاپ دوم.
 • بهمنش ، (۱۳۷۱) تاریخ یونان قدیم ، تهران ،انتشارات دانشگاه ،چاپ سوم .
 • تاج بخش،ا،(۱۳۸۱)تاریخ مختصر فرهنگ و تمدن ایرن قبل از اسلام،تهران،چاپ اول انتشارات یاد واره کتاب .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته تاریخ و جغرافیا

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 16 =