بررسی و شناخت خشونت های زنان علیه مردان

به تازگی شاهد افزایش پدیده نه چندان جدید خشونت زنان علیه مردان می باشیم. آن امر به صور مختلف آزار و اذیت در قالبهای فیزیکی یا اجتماعی می‎باشد.این تحقیق در نظر داردعل وعوامل به وجود آمدن این پدیده ضد ارزش را به چه صورت فیزیکی مانند همسرکشی آزار و اذیت در دوران عقد و یا بعد از آن طلاق و . مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مراجعه به روزنامه های کثیر الانتشار مانند کیهان اطلاعت همشهری و جام جم موارد درج شده را باتوجه به  نظریه کارشناسان و مقالات مربوطه مورد کنکاش قرار دهد  و همچنین پیامدها و آثارسوئی را که این امر (خشونت) در جامعه بر جا می گذاد را بررسی نماید.

این مطلب بررسی و شناخت خشونت های زنان علیه مردان مشتمل بر ۶۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : ۲

مقدمه. ۲

تاریخچه مطالعاتی.. ۳

بیان مسئله. ۱۱

سوالات تحقیق: ۱۵

اهداف مطالعاتی.. ۱۶

حدود مطالعاتی.. ۱۷

اهمیت مطالعاتی.. ۱۸

تعریف اصطلاحات… ۲۰

فصل دوم: ۲۶

مرور مطالعاتی.. ۲۶

خشونتهای خانگی: ۲۷

آزار جنسی.. ۲۸

تحریک زنان توسط مردان. ۲۹

بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی.. ۲۹

پست انگاشتن نقش های زنانه. ۳۰

فصل سوم: ۳۳

روش تحقیق.. ۳۳

روش تحقیق.. ۳۴

طرح تحقیق.. ۳۵

فن تحقیق.. ۳۶

طرح تحلیلی.. ۳۷

طرح اجرایی.. ۳۸

فصل چهارم: ۳۹

ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۳۹

دختران خشن.. ۴۰

رسانه های خشن.. ۴۱

نادیده انگاشتن نهاد خانواده ۴۴

فرهنگ سازی براساس حقوق اسلامی و انسانی.. ۴۴

همگام با پیشرفت صنعتی.. ۴۶

مدارس آگاه ۴۷

تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان. ۴۸

اوقات فراغت… ۴۹

فصل پنجم: ۵۲

استنتاج.. ۵۲

استنتاج : ۵۳

پیشنهادات… ۵۶

کتابنامه. ۶۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی و شناخت خشونت های زنان علیه مردان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

به تازگی شاهد افزایش پدیده نه چندان جدید خشونت زنان علیه مردان می باشیم. آن امر به صور مختلف آزار و اذیت در قالبهای فیزیکی یا اجتماعی می‎باشد.این تحقیق در نظر داردعل وعوامل به وجود آمدن این پدیده ضد ارزش را به چه صورت فیزیکی مانند همسرکشی آزار و اذیت در دوران عقد و یا بعد از آن طلاق و . مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مراجعه به روزنامه های کثیر الانتشار مانند کیهان اطلاعت همشهری و جام جم موارد درج شده را باتوجه به  نظریه کارشناسان و مقالات مربوطه مورد کنکاش قرار دهد  و همچنین پیامدها و آثارسوئی را که این امر (خشونت) در جامعه بر جا می گذاد را بررسی نماید.

تاریخچه مطالعاتی

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوان اکرمکم عند الله اتقیکم آن الله علیم خبیر»

هان ای مردم همانا شما ا زیک مرد   وزن آفریدیم و شما را به هیئت اقوام  و قبائی در آوردیم  تا با یکدیگر انس و آشنای یابید بی گمان گرامی ترین شما د رنزد خداوند پرهیزگاران شماست به خداوند دانای آگاه است.

بیان مسئله

بسیاری از معضلات و آسیبهای اجتماعی که در عرف جامعه به تابو تبدیل شده اند درصورت بازگو نشدن می‎توانند جامعه را درگیر آسیبهای عمیق اما ناپیدا کنند بنابراین این تابو بایدشکسته شود و جامعه بدون تعصب یا پرده پوشی و با بهره گیری ازنظر کارشناس و متخصصان به درمان و چاره اندیشی منطقی این معضلات بپردازد ریشه آسیبهای اجتماعی و متزلزل شدن پایه های اخلاق در خانواده است و برای حل معضلات اجتماعی ابتدا باید علت فروپاشی اخلاق را در نهاد خانواده ریشه یابی کرد.

سوالات تحقیق:

 1. خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده در روزنامه های کشور از مهر لغایت اسفند ۸۲ کدامند؟
 2. چه عواملی موجب افزایش فراوانی خشونت زنان علیه مردان در سالهای اخیر شده است؟
 3. پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟

اهمیت مطالعاتی

زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که وظایف مهم و اساسی نسل آینده را بر عهده دارند همواره در طول تاریخ مورد ظلم و تعدی به انواع مختلف قرار گرفته اند با توجه به گذر جوامع از سنتی به سوی پیشرفته مسائل زنان نیز دچار افت و خیزهایی شده است آنان با توجه به آگاهی های که به طرق مختلف  وتحصیلات بدست آورده اند برای احراز و حقوق و جایگاه خود بعضا دست به اعمال نه چندان درست زده اند البته این امر در مورد عده ای از زنان صادق می‎باشد.

فرهنگ سازی براساس حقوق اسلامی و انسانی

از نظر اسلام زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند و نه مشابه. این امر از بدو تولد تا آخر لحظه حیات انسان وجود دارد .  در صوتی که احکام خداوند به صورت صحیح و درست آن اجرا شود و بسیاری از معضلات و آسیبهای اجتماعی که امروزه جوامع با آن دست به گریبان است ریشه کن می‎شود.

همگام با پیشرفت صنعتی

گذر از جامعه سنتی جامعه صنعتی نه تنها در قسمتهای صنعتی و کشاورزی و تولیدی تغییرات قابل ملاحظه ای را پدید می‎آورد بلکه باید جهش در قسمتهای اجتماعی فرهنگی جامعه می‎شود جامعه ای که رو به سوی پیشرفت و مدرنیزه شدن نهاده باید فرهنگ مردم خود را نیز در جهت پذیرش این تغییر دگرگون نماید و آموزشهای لازم را به آنان  ارائه دهد هنگامی که اثرات جامعه سنتی کم کم از جامعه زایل می‎شود

تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان

زن و مرد با انتخاب همسر سفر پر فراز و نشیب را آغاز می‎کند که شمار زیادی از اعضای جامعه به ویژه نسل های بعدی را در بر خواهد گرفت. خانواده به مثابه نخستین پایگاه آموزش و پرورش، اساسی ترین عامل شکل گیری شخصیت و هویت فرزندان می باشد. به همین لحاظ هر گونه نارسایی و یا ناهنجاری در ساختار خانواده می‎تواند درروند رشد و پرورش کودکان تأثیر کاملاً مطلوب داشته باشد.

اوقات فراغت

یکی از عوامل آسیب زا و زمینه ساز انحرافات اجتماعی – اخلاقی وجود بی کاری و فرصت هایی است که افراد برنامه ریزی منسجم و صحیح و اصولی برای آنها ندارند.

تحقیقات و تجربیات نشان می‎دهد بیشترین افرادی که در معرض انحراف اخلاقی قرار می گیرند کسانی هستند که از اوقات بی کاری بیشتری برخوردارند. متأسفانه یکی از عمده ترین مشکلات زنان در جامعه ما وجود اوقات بیکاری و بدون برنامه در زندگی آنان است زیرا با ماشینی شدن زندگی، مسئولیت های خانه داری کاهش یافته است

استنتاج :

با توجه به موضوعات و فرضیات و اهداف و ارائه داده ها و تجزیه و تحلیل های محتوای آنها او نتیجه گیری و اثبات یا جواب به سوالات مطرح کننده را در سه مقوله زیر می‎توان دنبال کرد:

 • بررسی خشونتهای زنان علیه مردان از مهر لغایت اسفند ۸۲
 • بررسی عواملی را که باعث افزایش فراوان خشونتهای زنان علیه مردان درسالهای اخیر شده است.

پیشنهاد

زنان و مسائل آنان بقدری که در جامعه ما در حاشیه قرار دارند که حتی مشکلات آنان به چشم نمی آید در راه انجام این تحقیق و ریشه یابی مشکلات زنان و علل روی آوردن آنان به اعمال خشونت آمیز با کمبودهایی در زمینه کتب و تحقیقات در رابطه با خشونت زنان علیه مردان مواجه بودم و درهر کدام پژوهش و تحقیقاتی منابع خاص مردان و ریشه یابی مشکلات آنان بود گویا زنان در زندگی خود ربات هستند  و هیچ گونه آسیبی از نظر روانی شامل آنان نمی‎شود.

منابع

 • آلن بیرو- فرهنگ علوم اجتماعی – باقر ساروخانی – تهران- کیهان- چاپ اول .
 • آندره میشل- جامعه شناسی و ازدواج- تهران- انتشارات موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی ۱۳۵۲.
 • انگلس فردیک- ریشه های خانواده و مالکیت خصوصی و دولت- انتشارات روشان.
 • سازمان ملی جوانان- بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان- موسسه فرهنگ اهل قلم، چاپ اول- زمستان ۱۳۸۱.
 • کارلسون اولا و فایلتون- سیسلیا- کودکان و خشونت در رسانه های جمعی- مهدی وثوقی- تهران- مرکز تحقیقات- مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی- ۱۳۸۰.
 • گارودی رژه- زنان چگونه به قدرت می رسند؟ دکتر امان الله ترجمان- انتشارات پرشکوه- چاپ اول- فروردین ۷۹.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =