بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی

در زندگی پیچیده امروزی که هر روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود و ارتباط انسانها با یکدیگر از جامعه کوچک خانواده گرفته تا جوامع بزرگتر مانند مدرسه ، دانشگاه ، اداره ….بسیار کم رنگ تر می شود. و انسانها گاهی احساس می کنند تبدیل به یک ماشین شده اند. و دیگر جایی برای بروز احساسات و نیازهای روحی و فکری وجود ندارد. مددکاری اجتماعی

این تحقیق دانشجویی بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی مشتمل بر ۱۵۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول. ۳

کلیات پژوهش… ۳

فصل اول: کلیات موضوع مورد پژوهش… ۳

۱-۱-مقدمه ۳

۲-۱- چکیده : ۵

۳-۱- بیان موضوع و مساله پژوهش… ۶

۱-۳-۱-  اهمیت و ضرورت پژوهش: ۷

۱-۴- اهداف پژوهش… ۹

۱-۴-۱- اهداف کلی پژوهش : ۹

۱-۴-۲- اهداف کاربردی. ۹

۱-۵- سوالات تحقیق. ۹

۱-۶- تعاریف ، اصطلاحات و واژه ها: ۱۰

فصل دوم: پیشینه پژوهش: ۱۳

تأمین اجتماعی: ۲۳

۲-۲- یادی از بنیانگذار حرفه مددکاری اجتماعی در ایران: ۲۷

۲- ۳-تعریف مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی: ۲۸

۲- ۳- ۱- ویژگیهای مددکار اجتماعی: ۲۸

۲- ۳- ۲- مراجع: ۳۳

میزان بهره گیری مددجویان از راهنماییهای مددکاران. ۱۱۷

فصل پنجم. ۱۳۵

بحث و نتیجه گیری. ۱۳۵

۵-۱- نتیجه گیری. ۱۳۵

۵-۲- محدودیت ها و پیشنهادها: ۱۳۷

۵-۲-۱- محدودیتها: ۱۳۷

پیشنهادات: ۱۳۸

فصل ششم: ۱۳۹

منابع. ۱۳۹

(نگاهی اجمالی به پدیده مددکاری) ۱۳۹

نظر شما درباره مددکاری چیست؟ ۱۴۴

منابع: ۱۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی را در زیر می توانید ببینید.

بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی

چکیده :

پژوهشی که تحت عنوان بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال ۸۶ در تهران عرضه می گردد دارای دو بخش است : بخش اول: به مباحث نظری در مددکاری اجتماعی اختصاص دار که ابتدا به تعریف مددکاری، تعریف بیمارستان دولتی و سپس روشهای مددکاری می پردازد. و بخش دوم که محقق پرسشنامه و اطلاعات را از جامعۀ آماری یعنی بیمارستان و نمونه ها که مددکاران اجتماعی این جامعه است ارتباط دارد و سپس به تفسیر و جمع بندی اطلاعات و داده ها می پردازد.

مقدمه

در زندگی پیچیده امروزی که هر روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود و ارتباط انسانها با یکدیگر از جامعه کوچک خانواده گرفته تا جوامع بزرگتر مانند مدرسه ، دانشگاه ، اداره ….بسیار کم رنگ تر می شود. و انسانها گاهی احساس می کنند تبدیل به یک ماشین شده اند. و دیگر جایی برای بروز احساسات و نیازهای روحی و فکری وجود ندارد.

بیان موضوع و مساله پژوهش

در بین کشورهایی که روبه صنعتی شدن دارد ، به علت تغییر روشهای زندگی ماشینی تر شدن زندگی و بروز مشکلات و معضلات به واسطۀ ماشینی شدن زندگی مشکلات جدیدتر را پیش رو انسانها قرار می دهد در محدودیت که نتیجه آن سردی و محدودتر شدن روابط بین انسانها می باشد در ضمن به علت ماشینی ترشدن شهرها و نیاز مبرم به وجود مشاغل متعدد که جزء زندگی انسانها می باشد

اهمیت و ضرورت پژوهش:

  1. شخصیت مددکار اجتماعی در روند کاری وی موثر است.
  2. عزت نفس بالا می تواند باعث کارکرد بیشتر مددکاران اجتماعی در بیمارستان شود.
  3. وقتی مددکار اجتماعی از منبع کنترل در کارخود استفاده کند باعث افزایش کارکرد می شود.
  4. اثربخشی مددکاران اجتماعی باعث گسترش ارتباط بین مددکاران در مددجویان می شود.

پیشینه پژوهش:

بدون تردید، شناخت دانش و تجربیات گذشته، از ضروریات یک تحقیق علمی به شمار می رود. مطالعه منابع مربوطه به موضوع تحقیق به پژوهشگر کمک می کند تا بینشی عمیق در زمینه موضوع مورد پژوهش، حوزه­ای که تحقیق به آن تعلق دارد، کسب کند. آگاهی از تجربیات گذشته معلوم می دارد که این موضوع، از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مسأله درآمده و متعاقب آن چه تحولی را در پی داشته است.

الگوهای مددکاری اجتماعی:

در سالهای اخیر قلمرو نظری – علمی مددکاری اجتماعی گونه­ای رشد و توسعه یافته که امکان کاربرد در رویکردهای گوناگون را فراهم ساخته است. به طوری که الگوهای متنوع یا نظریه های کاربردی در موقعیتهای گوناگون و در شرایط مختلف ایجاد شده­اند. این گونه الگوها بر اساس فرضیه های متفاوتی بنا نهاده شده­اند. شناخت و مطالعه کامل هر یک از الگوها، ضرورت کاربرد آن با مددجویان را الزامی می سازد. چکیده های ارائه شده پیرامون هر یک از الگوهای مددکاری اجتماعی  امکان شناخت و فهم مقدماتی ویژگیهای برجسته الگوی مورد نظر را فراهم می کند

نتیجه گیری

با عنایت بر اینکه مدکاری با یاری رساندن به دیگر انسانها یا به دیگر سخن خدمتگذاری ، که این واژه ها در اصل و اساس قدرت بخشیدن به انسانها  در بازیابی و دست یافتن به توانائی های خویشتن است تا بدین وسیله قدرت انسانی در یک کلمه افزایش پیدا نموده که از ضعف به توانایی دست یابند.

پیشنهادات:

  • برای آشنایی بیشتر این رشته با مردم از تبلیغات بیشتری استفاده شود.
  • برای ادامۀ تحصیل و همچنین ادامۀ آموزشهای بیشتر از طریق مدیران موسسات و بیمارستان ها و همچنین مسئولین ذیربط تسهیلات مالی بیشتری اختصاص داده شود.
  • برای کارایی بیشتر مددکاران اجتماعی در بیمارستان اختصاص دادن یک محل مناسب و همچنین امکانات رفاهی از الزامات است.

منابع:

بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی

تمامی منابع این پژوهش از کتابهای کتابخانه ملی + سایت اینترنتی تهیه شده است.

۱- آرون، ریمون، ترجمه باقر پرهام، مراحل اساسی اندیشه های جامعه شناسی، (ص ۵۳۹ تا ۶۹۵)

۲- آبراهام، جی. اچ، حسن پویان، مبانی رشد جامعه شناسی، (۳۸۳ و ۳۱۹)

۳- دکتر به­پژوه، احمد، چهارنوشتار درباره مددکاری اجتماعی، (ص ۱۵- ۲۲- ۱۸- ۲۴- ۳۰- ۳۲- ۴۰- ۴۶- ۴۸- ۵۲- ۶۰ و ۶۶)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.