بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور و بیابانک در سال ۱۳۹۰

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم

خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند.

(ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید                              تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند)

در مجموعه دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر و عصر فن آوری و تکنولوژی وپیشرفت سریع  اطلاعات گرایش شدید و توجه به مسائل آموزش و پرورش جالب توجه است چون نهادآموزش و پرورش بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه نوسازی و توسعه کشور به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی را ایفا می کند.

چکیده

هدف از این تحقیق عبارت بود از: بررسی نقش آموزش و پرورش در نوسازی و پیشرفت همه  جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور وبیابانک در سال ۱۳۹۰

روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد نظر کلیه معلمان مرد وزن خود که از بین آنها ۱۰۰ نفر با شیوه تصادفی ساده انتخاب و به سوالات مورد نظر که ۲۸ سوال بود پاسخ داده اند. این ۲۸ سوال باتوجه به شش فرضیه که پیرامون موضوع فوق بود، طرح شده و بعد از پاسخ دادن معلمان به سوالات پرسشنامه ها جمع آوری و با استناد از روش درصد فراوانی و k2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

این اقدام پژوهی مشتمل بر  ۶۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق.. ۳

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۷

اهمیت موضوع.. ۸

فرضیه های تحقیق.. ۹

تعریف مفاهمی و اصطلاحات… ۱۰

توسعه اقتصادی.. ۱۰

کیفیت در آموزش و پرورش…. ۱۰

تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم.. ۱۰

تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت علی (ع) و نهج البلاغه. ۱۱

تربیت و هدایت مردم فکر و عمل پیشوایان معصوم. ۱۱

ویژگیهای آموزش و پرورش قبل از انقلاب اسلامی.. ۱۲

آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی . ۱۳

توسعه و ابعاد آن.. ۱۵

توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه همه جانبه. ۱۶

آموزش و پرورش و توسعه. ۱۷

خلاقیت و توسعه. ۱۹

آموزش و پرورش ایران و خلاقیت… ۲۱

روش تحقیق.. ۲۳

جامعه آماری.. ۲۳

روش نمونه گیری.. ۲۴

ابزار تحقیق.. ۲۴

روش جمع آوری اطلاعات… ۲۵

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۲۵

تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۲۵

بحث و نتیجه گیری.. ۵۱

پیشنهادات و راهکارها ۵۹

محدودیتهای تحقیق.. ۶۱

فهرست منابع و مأخذ.. ۶۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه  جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور و بیابانک در سال ۱۳۹۰را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم

خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند.

(ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید                              تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند)

در مجموعه دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر و عصر فن آوری و تکنولوژی وپیشرفت سریع  اطلاعات گرایش شدید و توجه به مسائل آموزش و پرورش جالب توجه است چون نهادآموزش و پرورش بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه نوسازی و توسعه کشور به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی را ایفا می کند. این نهاد وظیفه انتقال دانش،‌ارزش و توانایی ما را به انسانها بر عهده دارد تا از این طریق بتواند بر سرنوشت خود-  جامعه خود و جامعه جهانی موثر باشد.

بیان مسئله

باتوجه به اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در نوسازی وپیشرفت همه جانبه برآن شدیم تابا استفاده از بررسی نظرات و کسب تجارب همکاران و نظرات خود  پیرامون موضوع ،پژوهش را به انجام برسانیم تا دریابیم.

تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت علی (ع) و نهج البلاغه

حضرت علی (ع) ازهمان ابتدای تربیت و هدایت مردم را در راس برنامه های خود قرار می دادند . جریان باز پس گرفتن شریعه آب ازسپاه معاویه و مباح وآزاد گذاشتن آن برای عموم دوست و دشمن از وقایع جالب جنگ صفین است که حتی موجب شگفتی دشمنان شده است وقتی که از حضرت علی (ع) سوال می کنند که چرا بعد از باز پس گرفتن شریعه آن را برای استفاده دشمن آزاد گذاشتی می فرمایند:

ویژگیهای آموزش و پرورش قبل از انقلاب اسلامی

به علت نفوذ زبان و فرهنگ فرانسه در ایران و نظربه این که ز عمای فرهنگ و متصدیان وزارت معارف یاد در فرانسه یا اینکه دردارالفنون به زبان فرانسه و با روش فرانسوی تحصیل کرده بودند.

آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایجاد نظام تعلیم و تربیتی که مبتنی بر هدفهای والای اسلامی و نیازهای جامعه و افرادی باشد مسئولین سنگین تر بر دوش دست اندکاران تعلیم و تربیت گذاشت.

[۱] . علاقه بند- علی- جامعه شناسی آموزش و پرورش، صفحات ۱۸-۱۹-۸۵

آموزش و پرورش ایران و خلاقیت

امروزه یکی از خلاء هایی  که در فرهنگ ما دیده می شود مسئله توجه نکردن علمی به نوآوری، ابداع گری و آفرینش گری است و این فاکتوری است که جوامع ترقی را از جوامع عقب مانده متمایز می کند. با توجه به این کشور پهناور ایران رکورد دار و دومین کشور جهان از نظر نیروی جوانی است،

فهرست منابع و مأخذ

  • قرآن کریم
  • نهج البلاغه، ترجمه شادروان جواد فاضل، قم، انتشارات پارسایان، (۱۳۷۸)
  • وصیتنامه سیاسی، الهی امام خمینی(ره)

پان روکسی، جامعه شناسی توسعه ونظریه های توسعه، تهران، انشارات امور خارجه، ۱۳۷۴

حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی ، تهران، موسسه چاپ ونشر عروج، چاپ نهم، ۱۳۷۸

راسخ، شاپور، تعلیم و تربیت در جهان امروز، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۰

علاقه بندی، علی، جامعه شناسی آموزش وپرورش، تهران، موسسه انتشارات بعثت، ۱۳۷۹

  • مشایخ، فریده، فرآیند برنامه ریزی آموزش تالیف مشاوران یونسکو، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، بهار ۱۳۷۲
  • معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۶
  • هوشمند، احسان، ریشه های توسعه نیافتگی وآموزش وپرورش ایران، تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول،۱۳۸۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.