بررسی نظرسنجی تلفنی از مردم تهران درباره امنیت در خودروهای مسافربر شخصی و عمومی کامل

امنیت در لغت مقابل ترس و اضطراب و مترادف با آرامش قلب است. امنیت و ناامنی، مولفه‌هایی هستند که در زندگی فردی و جمعی مورد توجه است. انسان همواره درطول تاریخ برای دست‌یابی به امنیتی نسبی تلاش کرده است. تهدید و تهاجم از سوی هر منبعی منجر به ازبین رفتن امنیت دیگران است.

امنیت یکی از مهمترین ارکان اجتماع بوده و احساس امنیت داشتن اساسی‌ترین اصل برای بقا شهروندان یک جامعه است. بوزان یکی از نظریه پردازان معاصر “امنیت” که بر اهمیت نقش مسائل اجتماعی در امنیت تاکید می‌کند معتقد است:”تهدیدات و ناامنی‌های رایج در سطح جامعه انواع مختلفی دارند. برخی از آنها مانند سوانح طبیعی، صدمات فیزیکی یا جسمانی (زلزله، سیل، شیوع بیماری‌ها، تصادفات و مرگ و میر) تهدیدات اقتصادی (تجاوز به اموال، فقدان فرصت شغلی، اختلال در مناسبات تجاری، تضییع حقوقی و تنزل پایگاه اجتماعی- تهدید موقعیت) هر چند زندگی فردی را به شدت تهدید می‌کنند

این مطلب  بررسی تظرستحی تلفنی از مردم تهران درباره امنیت در خودروهای مسافربر شخصی و عمومی کامل مشتمل بر ۳۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار ۲

طرح مسئله: ۴

سوال‌های تحقیق: ۵

کلیات تحقیق. ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق: ۷

هدف تحقیق: ۸

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. ۹

جامعه نمونه ۹

زمان اجرای نظرسنجی. ۹

پرسشنامه نظرسنجی. ۱۰

توصیف یافته‌ها ۱۲

پاسخگویان برای رفت و آمد در سطح شهر، بیشتر از چه وسیله نقلیه‌ایی استفاده می‌کنند؟ ۱۶

منابع و ماَخذ: ۳۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تظرستحی تلفنی از مردم تهران درباره امنیت در خودروهای مسافربر شخصی و عمومی کامل را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

امنیت در لغت مقابل ترس و اضطراب و مترادف با آرامش قلب است. امنیت و ناامنی، مولفه‌هایی هستند که در زندگی فردی و جمعی مورد توجه است. انسان همواره درطول تاریخ برای دست‌یابی به امنیتی نسبی تلاش کرده است. تهدید و تهاجم از سوی هر منبعی منجر به ازبین رفتن امنیت دیگران است.

امنیت یکی از مهمترین ارکان اجتماع بوده و احساس امنیت داشتن اساسی‌ترین اصل برای بقا شهروندان یک جامعه است. بوزان یکی از نظریه پردازان معاصر “امنیت” که بر اهمیت نقش مسائل اجتماعی در امنیت تاکید می‌کند معتقد است:

تهدیدات و ناامنی‌های رایج در سطح جامعه انواع مختلفی دارند. برخی از آنها مانند سوانح طبیعی، صدمات فیزیکی یا جسمانی (زلزله، سیل، شیوع بیماری‌ها، تصادفات و مرگ و میر) تهدیدات اقتصادی (تجاوز به اموال، فقدان فرصت شغلی، اختلال در مناسبات تجاری، تضییع حقوقی و تنزل پایگاه اجتماعی- تهدید موقعیت) هر چند زندگی فردی را به شدت تهدید می‌کنند

طرح مسئله:

حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. زوکین در کتاب فرهنگ شهرها می‌گوید: « فضاهای شهری به اندازه کافی برای مردم امن نیستند، تا آنان در خلق فرهنگ عمومی مشارکت داشته باشند.»[۲] به عقیده او، بارزترین تهدید برای فرهنگ عمومی نگرانی‌ها و ترس‌های ناشی از تهدیدات و هرج و مرج‌های نظیر ضرب و شتم، شورش‌های ناگهانی، جنایات نفرت‌انگیز و نظایر اینهاست که حضور درفضای عمومی شهر را دچار تهدید می‌کند.

سوال‌های تحقیق:

  • شهروندان برای رفت و آمد بیشتر از چه وسیله نقلیه‌ایی استفاده می‌کنند؟ (۱)
  • دلایل پاسخگویان برای استفاده از وسیله نقلیه‌ایی که با آن در شهر رفت و آمد می‌کنند؟ (۲)
  • امنیت در کدام یک از وسایل نقلیه عمومی بیشتر است؟(۳، ۴)
  • امنیت در کدام یک از وسایل نقلیه عمومی کمتر است ؟(۵، ۶)

ضرورت و اهمیت تحقیق:

جدای از نارسایی‌های سیستم حمل ونقل عمومی در پایتخت، کمبودها و ضعف خدمت‌رسانی در سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران، امکان استفاده از این سرویس برای تمامی شهروندان میسر نیست. از این رو سال‌هاست که مردم تهران از خودروهایی غیر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند. ناگفته نماند سیستم حمل و نقل عمومی تهران نیز از یکپارچگی و نظم برخوردار نیست

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

در این پژوهش پیمایشی،  با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) گردآوری شده است .عددهای داخل جدول گرد شده است.

جامعه نمونه

در این تحقیق نمونه آماری شامل ۱۱۷۷ نفر از مردم تهران است. از این تعداد ۳۸ درصد مرد و ۶۲ درصد زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی

این نظرسنجی از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری انجام شده است.

منابع و ماَخذ:

  1. بوزان – ویور – دو ویلد، باری – اُلی – پاپ، ۱۳۸۶، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، علیرضا طیب، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول
  2. سرمایه اجتماعی در ایران، ص ۱۹۵، عبداللهی و موسوی، تابستان ۱۳۸۶، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی ۲۵، سال هفتم
  3. جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، ص ۱۱، مدیری، آتوسا، پاییز ۱۳۸۵، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی ۲۲، سال ششم

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 7 =