بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار

زندگی و مشکلات مربوط به آن امری است که همواره مورد بحث بوده و خواهد بود. مشکلاتی که نه تنها رو به افزون هستند بلکه با تنوع و تغییر شکل زندگی مدرن هر چه بیشتر حاد تر و بدون راه حل تر جلوه می کند، همه افراد بشر در طول زندگی خود با موانع و مسائلی رو به رو می شوند که حل آن برایشان دشوار و یا حتی نشدنی جلوه می‌کند، ولی همین انسان خودش نیز در بیشتر کردن مشکلات و مصائب سهیم است و ناخواسته و یا نادانسته بر مسائلی که در زندگی و روح و روان و جسم او اثر مخرب دارند دامن زده و حتی گاهی در صدد رفع آن نیز بر نمی آید و شاید از اینکه خود او باعث ایجاد مشکلات می باشد ناآگاه است.

این تحقیق دانشجویی بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار مشتمل بر ۱۲۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده. ۵

فصل اول : مقدمه

پیشگفتار. ۷

مقدمه. ۹

بیان مساله. ۱۳

پرسش پژوهش…. ۱۳

فرضیه پژوهش…. ۱۳

اهداف پژوهش…. ۱۴

اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۱۴

«متغیر ها». ۱۵

«تعاریف واژه ها». ۱۸

فصل دوم:پیشینه پژوهش

اضطراب.. ۲۰

Anxienty. 20

اجزای اضطراب.. ۲۱

خصیصه های اضطراب.. ۲۲

واکنش های اضطراب.. ۲۳

اضطراب عمیق به چه شکل صورت می گیرد؟  ۲۴

هنگامی که اضطراب افزایش می یابد. ۲۴

تظاهرات بدنی اضطراب.. ۲۴

تظاهرات روانی اضطراب.. ۲۵

عکس العمل به اضطراب.. ۲۷

انواع اضطراب.. ۲۷

راههای کاهش اضطراب.. ۲۹

مکانیسمهای دفاعی اضطراب.. ۳۲

عکس العمل سازی.. ۳۹

نظریه ها و اضطراب.. ۴۱

نظریه روان تحلیل گری روانکاوی.. ۴۱

نظریه رفتاری.. ۴۳

نظریه اصالت وجود. ۴۴

نظریه زیست شناختی.. ۴۴

نظریه سرشتی.. ۴۵

اضطراب  (تحقیقات جدید ، ۱۳۸۴) ۴۶

هنجاریابی آزمون اضطراب اشپیل برگر در شهر مشهد  ۴۷

منبع خارجی.. ۴۸

کار «work». ۵۰

معیارهای شرایط کار. ۵۱

معیارهای فیزیولوژیک… ۵۱

معیارهای روانی.. ۵۲

مکتبهای فکری در روان شناسی کار. ۵۳

اضطراب در دوران اشتغال (تحقیقات جدید ۱۳۸۴) ۵۸

عوامل اضطراب زا ۵۸

آثار و عوارض اضطراب در دوران اشتغال.. ۶۰

عوارض و آثار فردی / جسمانی.. ۶۰

عوارض و آثار رفتاری.. ۶۱

آثار رفتاری در محیط کار. ۶۱

روان شناسی زنان.. ۶۳

فرضیه روانکاوی.. ۶۴

دیدگاه هلن دویچ (۱۹۸۲- ۱۸۸۴) ۶۵

اعتماد به نفس زنان.. ۶۵

زنان و کار. ۶۷

زنان و کار «خانه». ۶۸

زنان خانه دار. ۶۸

«ارزش کار خانگی زنان» (تحقیقات جدید) ۷۰

بررسی میزان آگاهی زنان خانه دار ساکن تهران از علل بیخوابی و مسائل بهداشتی ، روانی مربوط به آن   ۷۱

(پایان نامه کارشناسی ارشد) ایران داودی به راهنمایی نصرت روشن روان   ۷۲

زنان و کار «خارج از خانه». ۷۲

پیامدهای استرس… ۷۵

محیط فیزیکی خطرناک… ۷۷

بازارهای کار و ساختارهای صنعتی در زندگی شغلی بانوان   ۷۷

«تحقیقات روزنامه ای در مورد مشاغل و کارکردن زنان در بیرون از خانه»  ۸۰

مشاغل دارای مالکیت زنان ۳/۱ تا ۴/۱ کسب و کارهای اقتصاد رسمی جهان را شامل می شود. ۸۰

نگاه جنسیتی نسبت به زنان در قانون کار غیر کارشناسی است    ۸۱

یک در صد افزایش در جمعیت زنان بیکار برابر ۱۹ در صد کاهش نرخ مشارکت    ۸۲

افزایش شهری شدن از نرخ مشارکت زنان می کاهد. ۸۲

آیا گریه کردن یک خصیصه زنانه است؟(تحقیقات جدید) ۸۳

توصیه مهم.. ۸۵

بررسی شدت برخی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران   ۸۵

نتایج.. ۸۶

شیوه های مقابله با اضطراب در دوران اشتغال   ۸۶

شیوه و راهکار های فردی.. ۸۶

ده دستور العمل برای بدست گرفتن کنترل زندگی خود  ۹۰

دستور العمل «یک». ۹۲

مرکز اطلاعات و آ‌مار زنان.. ۹۲

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

جامعه آماری.. ۹۵

نمونه‌ی پژوهش…. ۹۵

روش نمونه گیری.. ۹۵

ابزار پژوهش…. ۹۶

تست اضطراب کتل.. ۹۶

روش اجرای تست… ۱۰۰

روش نمونه گذاری.. ۱۰۲

روش های تحلیل آماری.. ۱۰۲

فصل چهارم: ارائه داده های پژوهش

نتیجه گیری.. ۱۰۷

فصل پنجم: بررسی و تحلیل نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری و بررسی در مورد داده ها ۱۰۹

پیشنهادها ۱۱۱

فهرست منابع.. ۱۱۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

زندگی و مشکلات مربوط به آن امری است که همواره مورد بحث بوده و خواهد بود. مشکلاتی که نه تنها رو به افزون هستند بلکه با تنوع و تغییر شکل زندگی مدرن هر چه بیشتر حاد تر و بدون راه حل تر جلوه می کند، همه افراد بشر در طول زندگی خود با موانع و مسائلی رو به رو می شوند که حل آن برایشان دشوار و یا حتی نشدنی جلوه می‌کند، ولی همین انسان خودش نیز در بیشتر کردن مشکلات و مصائب سهیم است و ناخواسته و یا نادانسته بر مسائلی که در زندگی و روح و روان و جسم او اثر مخرب دارند دامن زده و حتی گاهی در صدد رفع آن نیز بر نمی آید و شاید از اینکه خود او باعث ایجاد مشکلات می باشد ناآگاه است.

بیان مساله

در این تحقیق به بررسی میزان اضطراب بین زنان شاغل و زنان خانه دار پرداخته می شود و مساله اصلی این است که آیا اشتغال در اضطراب زنان موثر است؟ در این رابطه محقق بر آن شد تا مروری بر نظریات روان شناسان داشته و دیدگاه آنان را با مسئله اضطراب و میزان آن در زنان شاغل و خانه دار بررسی نماید.

اهداف پژوهش

اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ، منطقی ترین راه برای حصول به آ‌رمان ها و اهدافی است که می بایست بر پایه و اساس متسحکمی استوار باشد. با تکیه بر فرهنگ اصیل و درست میتوان تعادل و توازن را در زمینه های کار زنان در جامعه و خانه حفظ کرد و زمینه های کار زنان در جامعه و خانه حفظ کرد و زمینه های پیشرفت زنان را در اداره امور خود فراهم آورد. با وجود تحولات عظیمی که در جامعه ایران به وجود آ‌مده، مسلما زنان که نیمی ازمنابع انسانی بیشمار می روند تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته و امروزه در صد زیادی از زنان به بازار اشتغال راه یافته اند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

در طول تاریخ آنجایی که ایسمهای مادی و یا فرهنگ های غلط به اشتباه اسلامی ریشه کرد زنان همواره مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، باید اذعان داشت که زنان در مقام پایین مرحله انتخاب قرار گرفتند و همیشه مجبور بوده اند که انتخابشان موکول و موخربه انتخاب شدنشان باشد و به مرور زمان این فرهنگهای غلط حکم بر جوامع باعث تنش های رفتاری و اخلاقی در زنان چه آنها در محیط خانواده بودند

اضطراب

اضطراب نتیجه وجود یک «سیستم سازه» در فرد است که سبب شکست وی می گردد زیرا برخی تجربیات در خارج از حیطه سازه های موجود فرد قرار گرفته و دیگر نمی تواند درباره اتفاقات آینده پیش بینی نماید.

اضطراب، ترس از یک عامل ناشناخته و نامعلوم که موجب پریشانی فکر و گاه بروز علایم احساس خطر از جمله طپش قلب و رنگ پریدگی نیز می شود. بنابراین در فرایند اضطراب، بر خلاف (ترس طبیعی و واقعی) یک عامل حقیقی ترس آور یا خطرناک یا آسیب زننده وجود ندارد بلکه فقط به طور خودکار ذهن آدمی دچار احساس خطر می شود.

بحث و نتیجه گیری و بررسی در مورد داده ها

البته هر موجود باهوشی اضطراب دارد می توان گفت که اضطراب سهم انسان است که کمی فکر کند یک امر کاملا طبیعی است و مسائل زندگی فردی ، اجتما عی و جهانی ایجاب می کند که ما بطور دایم از خود سازگاری نشان می دهیم و همه افراد در اوقاتی از زندگی خویش اضطراب را تجربه می کنند و دستخوش آن شده اند اما هنگامیکه علت محسوسی وجود نداشته و شخص مدت زمانی طولانی از اضطراب رنج می برد امری نابهنجار محسوب می گردد.

پیشنهادها

۱- با توجه به نتایج بدست آ‌مده پیشنهاد می شود که برای زنان خانه در هر محله و یا منطقه ای مشاوره رایگان و کارهای گروهی گذاشته شود

۲- آشنایی زنان خانه دار با علائم اضطراب و روشهای کاهش آ‌ن از طریق کاتولوگهایی که از طریق دفاتر مشاوره به خانه ها ارسال می شود. یعنی دفاتر مشاوره این فعالیت را شروع کنند و کاتالوگ های اضطراب را به خانه ها بفرستند.

فهرست منابع

بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار

۱- روز نهان – سلیگمن (۱۳۸۲). ترجمه یحیی سید محمدی، آسیب روانی ۱و ۲ تهران نشر ارسباران.

۲- الیور، رابرت.۱۳۸۳. مترجمین: فریبا حسنی، ژاله افشار، مهناز استکی. روان شناسی مراقبت از سلامتی تهران، انتشارات: شید اسب .

۳- کارلسون ، نیل آر.۱۳۸۱. ترجمه: دکتر، مهرداد پژوهان.۱۳۸۲ مبانی روان شناسی فیزیولوژیک. تهران، انتشارات: غزل.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − پنج =