بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوره جوانی و نوجوانی

مشکلات جوانان- (یکی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یک نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین ۱۳ تا ۱۸ سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند.درصورتی که نوجوان بتواند دراین مدت برای خویش تصویری رضایت بخش وامید آفرین بدست آورد، مراحل بعدی زندگی را با تعادل، پرشور وپرتحرک آغاز خواهد کرد.

این تحقیق دانشجویی بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوره جوانی و نوجوانی مشتمل بر ۵۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

بخش اول: هویت یابی                  ۲

بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                 ۴

درباره جوان              ۵

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان              ۷

رشد اجتماعی         ۱۰

فصل سوم: بررسی مشکلات سنی

بخش چهارم: بررسی مشکلات سنی               ۱۲

بخش پنجم: مشکلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی               ۱۴

افسردگی          ۱۶

اضطراب         ۱۸

بخش ششم: اعتیاد درجوانان

نقش شخصیت دراعتیاد  ۲۰

اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان       ۲۲

بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف     ۲۵

آسیب های اجتماعی دختر وپسر          ۲۶

فصل چهارم: نقش خانواده

بخش هشتم: هنجارهایی درتربیت    ۲۹

روش پرورش جوانان ونوجوانان   ۲۹

نقش خانواده      ۳۲

برخوردهای نامطلوب       ۳۳

بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان       ۳۵

نکته ای به والدین(رشد اجتماعی)            ۳۷

پدرها ومادر ها حتماً بخوانند     ۳۷

بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی

پسران ایرانی شغل می خواهند        ۴۰

ازدواج    ۴۲

فراردختران عواقب ومشکلات آن       ۴۵

آسیب های اجتماعی فرار پسران             ۵۰

جوانان دیروز       ۵۵

ضمائم         ۶۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوره جوانی و نوجوانی را در زیر می توانید ببینید.

بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوره جوانی و نوجوانی

 هویت یابی             

(یکی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یک نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین ۱۳ تا ۱۸ سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند.درصورتی که نوجوان بتواند دراین مدت برای خویش تصویری رضایت بخش وامید آفرین بدست آورد

معنی جوانی ونوجوانی              

مجموع فرازونشیب دوران زندگی بشر درسه مرحله خلاصه می شود: کودکی، جوانی، پیری.جوانی منزل قوت ونیرومندی ایام زندگی است که از دوطرف محفوف به ضعف وناتوانی است ازطرفی ضعف ایام کودکی وازطرف دیگر ناتوانی دوران پیری.

 درباره جوان                  

مشکلات جوانان- ایام جوانی رسیدن به مرتفع ترین وعالی ترین منازل زندگی است. دردیدگاه جوان مناظر زیبا وچشم اندازهای مطبوع ودل پسند، بسیار است. روح جوان لبریز از آمال وآرزو وسرشار از عشق وامید است. ایام جوانی دوران درخشندگی وفروغ زندگی است. دوران سرور وشادمانی، دوران قوت وقدرت، دوران نشاط وامید، دوران کار وکوشش ودوران شور وهیجان.

بلوغ روانی وجنسی جوان 

ازنقطه نظر روابط شخصی درخانه معمولاً سال های بین ۱۲ تا ۱۶ سالگی برای جوان ودیگر اعضای خانواده بسیار دشوار است. اغلب پدر ومادرها اوج این دوران را بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی می دانند اما دراین دوره مشخصات به حد زیادی متغیر است. اولین تجلی تغییر جوان درخواست استقلال است.

 نیازهای دوره نوجوانی و جوانی          

نیازهای روانی دوره نوجوانی و جوانی که درجه اهمیت آنها معمولاً با توجه به محیط زندکی و موقعیت و آداب  و رسوم اجتماعی در محیط های مختلف متفاوت می باشند عبارتند از نیاز به مهربانی و محبت: رابطه نزدیک محبت آمیز یا چند شخص مؤثر در زندگی غالباً ایجاد رضایت می کند.

 اعتیاد و مواد مخدر در نوجوانان              

مشکلات جوانان- تمامی والدین، حداقل از ۷ تجربه مهلک که می توانند زندگی فرزندشان را به مخاطره اندازد وحشت دارند. این تجربه های  هراس آور عبارتند از :

۱- قربانی خشونت شدن             ۲-  صدمات اتفاقی                     ۳- شکست تحصیلی

آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

 الگو پذیری و رابطه با جنس مخالف                

سازگاری یک پسر با همسالان و همکلاسانش معمولاً بستگی به رابطه او با پدرش دارد. دختران هم بیشتر تحت تأثیر روابط با مادرشان قرار دارد. این مسئله هم که فرهنگ یک جامعه جوانان را چگونه می پذیرد و تا چه حد به آنها آزادی می دهد نیز در شخصیت آنها تأثیر دارد.

آسیب های اجتماعی دختر و پسر             

(مشکلات جوانان)- در چند دهه اخیر، به خصوص در سال های پس از انقلاب اسلامی، روابط میان دختر و پسران جوان ونوجوان، در کشور ما همواره به صورت یک مسئله و فصل اجتماعی مطرح بوده است. اولیای خانه و مدرسه پیوسته به وضع حادی با این مسئله روبرو بوده اند.تصور نوجوانان در مورد جنس مخالف و نیز طرز تلقی آنان در این مورد خاص، مسائلی را بوجود می آورد.

هنجاری هایی درتربیت

 روش پرورش نوجوانان و جوانان

– سخنی ازامام علی (ع) درموردنقش معلم‹‹ کسی که خود را درمقام راهبری مردم قرار می دهد، باید بیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد، به تعلیم خویش اقدام کند. وتأدیب او به عملش، پیش از تأدیب بوسیله زبانش باشد. کسی که معلم ادب کننده خویشتن است ، به احترام سزاوارتر از کسی است که (فقط) معلم ومربی مردم است››.

نقش خانواه

– وقتی که به کمک نیازدارید، نزدیکان وبستگان مجرب خود را فراموش نکنید. اعتماد آنها خیلی بیش ازآنچه شما می پندارید، می تواند یاری دهنده باشد. معمولاً دختران جوان مسائلشان را کمتر باخانواده خود مطرح می کنند واین شاید بدان جهت باشد که اغلب خودپدرومادرها یک بخش ازمشکلات جوانان هستند

توصیه های بهتر برای ارتباط با جوانان

– به نوجوانان گوش فرادهید.

– به نوجوانان یاددهید چگونه به خودخوش بگذرانند نمی توان ازنوجوان انتظارداشت که مانند دوران کودکی خود یا مانند یک نوجوان خودش را سرگرم کند اوبه سرگرمی مناسب سن خود نیاز دارد. اگر شما سرگرمی مناسبی دراختیار او قرارندهید، ممکن است  با کاری که شما را آن ها نامناسب می دانید خود را سرگرم کند

آسیب ها وموانع اجتماعی

بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوره جوانی و نوجوانی

مهمترین موانع ازدواج جوانان ایرانی “پسران شغل می خواهند؛ دختران آزادی در انتخاب همسر”

مطالعات ملی نشان می دهد در حالی که ‹‹نداشتن ؤبات شغلی›› پس از بیکاری›› از مشکلات و موانع اصلی ازدواج پسران از منظر کل جوانان است. ‹‹آزاد نبودن در انتحاب همسر دلخواه›› پس از ‹‹پیدا نکردن فردی که به  عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد››

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.